Kopi af høringssvar Viborg og Skive rute 45 og 51 - Viborg Kommune

dom.viborg.dk

Kopi af høringssvar Viborg og Skive rute 45 og 51 - Viborg Kommune

kommentar

Rute 45

Hej midttrafik.

Min klage går på at ud fra de nye busplaner, kører den sidste bus fra Kjeldbjerg kl.

15:05. Dette vil være rigtig træls for alle os, der bor i Sjørup og omegn, da

ungdomsuddannelserne i Skive har timer til 15:35. Det kan ikke passe at det ikke kan

være muligt for os at komme hjem, hvis vi har fri så sent. For hvordan vil i have at vi så

skal kunne komme hjem??

Vis vi møder til vores sene timer har vi ikke mulighed for at komme hjem! det er meget

dårligt hilsen Jesper Clausen 1.d

Alle ungdomsuddannelser i Skive har timer til klokken halv 4. og så hvis man bor i

Sjørup som mig, kan jeg kun komme til Kjeldbjerg, hvis man først har fri halv 4. Derfor

mener jeg at der burde være en afgang mere. Håber i vil gøre noget ved problemet :)

Jeg synes det er virkelig skidt - hele den nye køreplan for rute 45. Det vil påvirke rigtig

mange mennesker på en negativ måde.

Personligt, så går jeg på gymnasiet i Skive, og jeg tager tit bussen hjem halv 4, og det

kan man ikke efter d. 26/6. Det vil give mig rigtig mange problemer, jeg vil ikke kunne

komme hjem alle dage.

Hej Midttrafik.

Jeg undrer mig over jeres nye bustider, faktisk er jeg chokeret.

Jeg mener det er dybt uacceptabelt at i laver de bustider, da de slet ikke passer med

tiderne på skolerne i Skive.

Den sidste bus går hjem før end vi har fri fra sidste lektion på skolen.

I er med til at sørge for at alle folk fra Kjeldbjerg, Vroue og Sjørup nødtvunget skal gå

på skole i Viborg da man ikke kan passe timerne i Skive med de nye bustider.

I er med til en afbefolkning af de småbyer, ved at tvinge folk til at bo i de store byer for

at få en uddannelse.

Jeg syntes i forvejen det er grotesk at man er strandet i Skive klokken 16.30 hver dag,

og at der ingen bus går fra fredag eftermiddag til mandag morgen.

Det er dog noget vi alle her ude i samfundet har affundet os med og lært at leve med,

men de nye bustider er da fuldstændig urimelige og kan da på ingen muligmåder være

retfærdige.

Udvejen for mig, er jo som før nævnt, at jeg nu må droppe ud af handelsskolen i Skive

og begynde i Viborg for at kunne få mig min uddanelse, det kan da ikke passe i vores

velfærdssamfund anno 2011!

Der mangler 2 afgange om eftermiddagen. Jeg har skolebørn i Skive som ikke kan

komme hjem efter sidste og 2. sidste time. Synes også det er utilfredsstillende at man

skal skifte bus på en strækning på 15km.

Jeg bruger også selv bussen indimellem, og kan heller ikke komme hjem efter endt

arbejde om eftermiddagen.


Man isolerer total en landsby fra dens naturlige større tilhørsby - Skive. Kan ikke se man

på nogen måde kan forsvare disse ændringer.

Hvordan har man tænkt sig at fremme den offentlige transport, når man på den måde

udvander mulighederne? Hvad med de mennesker, der arbejder i Skive, hvordan skal de

i fremtiden komme hjem? Hvordan skal studerende komme hjem, hvis der er opgaver,

der ligger udenfor skoletiden? Tilbyder man taxakørsel til disse mennesker til offentlige

transportpriser? Er dette måden man prøver at få mere liv ud til yderkantsområderne?

Tåbeligt og småligt er de ord, der falder mig naturligt!

Traditinel har børnene, og de unge i Sjørup altid gået på handelsskole, gymnasium,

teknisk skole i Skive. Med den nye køreplan, tvinger man nok en god del til at søge mod

Viborg, hvor der er bedere forbindelser. Derfor kan jeg ikke forstå at de højere

læreanstalter i Skive ikke snart vågner og ser de lige så langsom bliver "udsultet for

elever". Samtidig kan jeg ikke se fornuften i busforbindelsen Skive-Stoholm-Viborg,

hvor der kører tog i forvejen. Under "hvad bruger du bussen til" ville jeg gerne krydse

af" i arbejde", men den mulighed blev fjernet for flere år siden. Min kone arbejder i

butik i Skive. Dvs hun slet ingen muligheder har for at bruge bussen de dage hvor hun

har fri kl 15:30 for slet ikke at tale om børnenes skoleferier hvor bussen tilsyneladende

heller ikke kører

Vores Børn Kan ikke komme i skole hvilket medvirker at de bliver nødsaget til at tage

skolen andre steder.

Man kan ikke bare nedlægge de små byer..

Bor i Sjørup. og har 2 der skal bruge bussen til uddannelse i skive.

Den nye køreplan vil gøre det umuligt for vore børn, som går på hhv HTX og

handelsskole i Skive at komme hjem fra skole. Det er sjælent de har så tidligt fri ,at de

kan nå bussen 14.45. Det vil være at trække tæppet væk under unge mennesker, som

er påbegyndt deres uddannnelse i Skive - Jeg mener der skal være en afgang omkring

kl. 16 og

Nye bustider gør at alle børn, studerende og voksne i Vroue, Kjeldbjerg og Sjørup som

har et arbejde eller en skole i Skive, ikke kan komme hjem igen

Elever på de gymnasielle uddannelser i Skive kan ikke komme hjem fra deres sene

timer, hvis både denne rute og rute 740 bliver som forslået.

Ifølge jeres nye køreplan ser det ud til at busssen kører Kjeldberg , trevad , døsbjervej

(vristed),Vester Børstingvej, Vridsted , Vroue Skvievej, Sjørup. Men er det ikke en fejl ?

Skulle Vester Børstingvej ikke stå efer Vroue .

Jeg synes det er en rigtig dårlig ide at det bliver endnu mere besværligt at komme fra

de små landsbyer og til Skive, det eneste positive er at nu kan man komme til Stoholm

med Bus.

Vores børn skal med bussen på hverdage til Skive og hjem igen om eftermiddagen, og

da de ikke har fri samtidig har jeg skrevet forskellige tider på fra Skive afgangen.

børnene er meget afhængige af at kunne benytte bussen også i weekender , da alle

deres kammerater bor i Skive. Ydermere er der flere fritidstilbud til børn og unge i

Skive.

med venlig hilsen

Birgitte Hansen Larsen

det er da noget af det væste jeg har set, jeg bruger bussen hver dag til arbejde, fra

vroue(715)og er med hjem fra Skive kl.1632. Det kan fadme ikke passe man ikke kan

bruge offentlige transport, bae fordi man bor ude på landet. Hvad med gymnasium og

handelsskole eleverne, de kan ikke kmme hjem når de har fri kl. 1530. Det er en

ommer. mvh Ole


Denne køreplan kommer slet ikke til at fungere. jeg går i skole i skive og får allle dage i

ugen fri kl 15.20, så jeg kan ikke komme hjem når får fri.

kan leve med at der kun kører én bus om morgenen, men det kommer slet at fungere

med jeres forslag til efter middagen!

Efter min mening er den nyeplan rigtig dårlig! Jeg går i folkeskole på Vestfjendsskolen i

8. som det er nu. Men efter 9. vil jeg videre på tieren i skive. Det bliver så besværligt på

grund af de nye tider. Så nu er jeg nærmest tvunget til at tage til Viborg i stedet,

hvilket jeg ikke har lyst til. Også som det er nu, tager jeg til og fra skive mindst en gang

i ugen, med 45'eren.

Først kan jeg se at arbejderne skal holde ferie, lige så meget som skolen, hvormeget

ferie har man egentlig ? / (7 ugers sommerferie) Sidste år, da morgen ruten stoppede

fik jeg ændret til sen mødetid, nu kan jeg ikke komme hjem, Skolen er lukket i Vroue de

store klasser er i Skive og har sene skole tider, kan heller ikke komme videre til vroue

osv. man kan bare strande i Kleldbjerg . Den sidste afgang 16.31 skal ihvertfald og

køre videre til vroue. De små landsbyer bliver bare spøgelses byer, når alt slettes og

tages fra beboerne. så de arbejdende kan komme hjem, når de ikke kan komme på job

tidlig. Men i kan lave teletaxi den sidste rute hjem ellers, så kan vi da komme videre.

Der er mange børn fra Kjeldbjerg der tager bussen til sport i Vridsted. de tager som

oftest bussen kl 15.45. Den bus kan vi ikke undvære!!

Jeg kører for det meste med bussen fra sjørup kl. 07.10 til skive kl. 07.40, fra skive kl.

13.35 (eller den kan jeg for det meste ikke nå da jeg har fri der kl 13.40 og det ville

være rart hvis bustiden blev rykket lidt så man kunne nå den..) til sjørup 14.05 (hvis

jeg når bussen..) og fra skive kl 15.35 til sjørup kl. 16.05....

jeg går på skive gymnasium og de fleste tidspunkter skal jeg møde kl. 08 og hjem enten

kl 13.40 eller 15.25 jeg har også fri andre tidspunkter men disse to er de hyppigste...

hvis tidene bliver ændret kan vi ikke komme hjem fra skole mere, som det ser ud nu

kører den sidste ( i de ændrede planer) klokken lidt over 15 og vi som skal med har

først fri kl 15.25 så kan vi så stå i skive indtil næste morgen... man kan ganske enkelt

sige at de nye busplaner IKKE duer/fungerer... dem fra henholdsvis HTX og HHX vil

heller ikke kunne komme hjem når de får fri kl. 15.30...

hvis man laver busplanerne sådan som de er ved at blive bliver det MEGET

bøvlet/besværligt at komme frem og tilbage mellem skive og sjørup, selvfølgelig skal

bustiderne passe sammen... jeg går ud fra at meningen er at i vil spare, dette virker vel i

Jeg har kommende elever til Skives ungdomsuddannelser - Nedlæggelse af rute 45 - gør

det umuligt for dem at bruge offentlig transport til og fra skole.

På vegne af Landsbyrådet i Fjends protesterer vi mod forslag til ny ruteplan, idet vi må

konstarere, at den tidligere rute 45 fra Skive til Sjørup er lavet om til en ren skolebus,

hvor der kun er taget hensyn til uddannelsessøgende børn og unge. Og det endda ikke

i tilstrækkeligt omfang.

Elever på videregående uddannelser kan ikke altid komme til Vroue-Sjørup, idet

afslutning på lektioner i Skive ligger efter afgang af sidste bus.

Folk der arbejder i Skive og bor i Vroue-Sjørup området er totalt afskåret fra at benytte

bus, og er henvist til selv at finde ud af hvordan man kommer på arbejde. Det er

uacceptabelt og det er helt uforståeligt at der lægges op til en ændring der i den grad

går imod Regionens og kommunernes politik på området landdistrikter.

Når man foretager så drastiske omlægninger som foreslået, så affolker man på længere

sigt de berørte lokalområder. Det vil blive svært at tiltrække nye beboere, det vil blive

sværere at sælge huse, uddannelsessøgende unge vil få meget sværere ved frit at

kunne vælge uddannelsessted.


At bustiderne er svagt ændrede er en god ting da de nu passer således at man ikke stort

set hver eneste dag skal vente 45-50 min. på sin bus. Men tilgengæld mangles der

simpelthen en afgang som er helt uundværlig, selvom jeg har tidligere fri i år vil jeg kun

kunne komme hjem 3 ud af 5 dage som jeres ændringer ser ud nu. Det kan simpelthen

ikke passe at der ikke kan laves en enkelt afgang der går efter halv 4 når det først er

der alle tre ungdomsuddannelser lukker ned. Og desuden vil ingen af de som benytter

bussen som transportmiddel til arbejde kunne bruge bussen længere da den holder fri 1-

2 timer før dem selv.

Så med mindre der kommer en mulighed for at komme hjem omkring kl halv 4 eller

halv 5 er det simpelthen en helt og aldeles uacceptabel busændring der er foreslået her.

Inden den næste køreplan kommer, håber jeg, I vil se lidt på tiderne for rute 451, som

kører mellem Balling – Oddense –Krejbjerg –Rødding og Balling på skoledage. De 19 år

jeg har boet i Krejbjerg, eller snarere mellem Krejbjerg og Nymølle, har 451 passet

sammen med rute 444 om morgenen i Krejbjerg til Skive og med 443 den anden vej,

hvilket specielt de unge mennesker på ungdomsuddannelserne er afhængige af. I

køreplanen 2010/2011 kommer 451 først til Krejbjerg 7.08, hvor 444 kører derfra. Dette

resulterede lige efter sommerferien i, at 444 var kørt inden 451 ankom. Jeg ringede og

snakkede med vognmanden ( De blå Busser) og han var heldigvis forstående og gjorde

sine chauffører opmærksomme på problemet. Siden er forbindelsen kun undtagelsesvis

smuttet.

Om eftermiddagen er der også problemer. Èt er at 451 kører den modsatte vej rundt i

forhold til tidligere. Dette betyder at man ikke længere kan stå af 443 i Krejbjerg og

vente på 451, men man skal skifte i Balling. Dette kan man jo vænne sig til, men

problemet opstår, når man tager med 443 kl.14.10 fra Skive. Her kører 451 også fra

Rute 51

Jeg bor i Stoholm og kører med bus 51 fra Stoholm til Skive kl. 06.28 hvor jeg har

kørelejlighed videre til Thisted hvor jeg arbejder.

Hvis jeg ikke har kørelejlighed anvender jeg afgangen kl. 07.06, som er i Skive kl.

07.34, hvorefter jeg tager Xbus 926 videre til Thisted kl. 07.45.

I har slettet afgangen kl. 06.28, således at jeg ikke kan køre med kollega og afgangen

kl. 07.06 er flyttet til kl. 07.13, således at bussen først er i Skive kl. 08.43 og X bussen

kører kl. 07.45. Der skal ikke mange forsinkelser til for at dette også bliver umuligt.


hej med jer.jeg skriver til jer angåenden busrute 51 jeg høre at bussen ikke skal køre

om søndage og heligdage,det bliver en stor skuffelse,fra jeres side .hvis det bliver

aktuelt den ikke køre.det er da ikke alle der har bil .jeg forslårat der køre en bus forbi

bilka om formidagen i mellem 11,oo eller 12,oo .borger der bor i sparkær vil da få

meget ventetid,når de skal til behandling i viborg, og på lægehuset i stoholm og

tandlæge i stoholm.venlig hilsen birgit tranders stoholm .gerda hald stoholm.

jeg mener at det er skidt da jeg ikke bruger andet end bussen hvis jeg skal nogle steder

hen.

Hej Det var ikke godt, for det betyder at jeg ikke kan komme på arbejde til tiden (så

må de jo fyre mig, eller os, da vi er flere fra min arbejdsplads der benytter bussen). Og

togplanen er også lavet om så det passer med uddannelserne, men ikke med et arbejde,

så det er heller ikke en mulighed.

Med venlig hilsen

Bettina Kjems

Synes det er rigtig træls, at der kommer ændringer, og at turene reduceres. Det vil

betyde meget for mig, som studerer på Skive Seminarium, hvor vi møder ind og har fri

på forskellige tidspunkter. Oftes har jeg timer over middag, kl. 12.30. Så for at nå ind til

timerne med den nye plan, så skal jeg med en bus kl.07.45, det kan simpelthen ikke

være rigtig!

det er meget skidt at den ikke kører igennem Romlund tidligere og oftere måske et par

gange mere for der bor en del herude som ikke har bil og ingen anden mulighed har for

at komme ind til Viborg. Jeg kan også forstå at der er omkring 120000 passagerer om

året

Jeg synes det er for DÅRLIGT at vi i Sparkær ikke vil kunne komme hverken frem eller

tilbage på eventuelle fridage. Og når bussen i forvejen kun er det eneste offentlige

transportmiddel der kører igennem og stopper i Sparkær, så synes jeg det er

uacceptabelt at I fjerner de mange kørsler. Vi er RIGTIG mange der bruger bussen både,

morgen, formiddag, middag, eftermiddag og aften.

I reklamerer med den offentlige transport, om hvor vigtigt det er, at vi skal tage

bussen men nu fjerner I den jo nærmest?

Jeg og mange borgere i Sparkær synes det er uacceptabelt!

MVH. Vibeke Skov

Det kan ikke passe, at der slet ikke skal køre en bus i weekenden og efter kl. 16.00 på

hverdage. Vore unge mennesker har fritidsinteresser og fritidsjob i Viborg eller Skive, og

det bliver stort set umuligt uden bus.

Hej

Jeg synes morgentiderne er fine nok, men dem om eftermiddagen er trælse. Jeg har i

forvejen svært ved at nå den bus, der går 13:50, da jeg tit får fri 13:35, men den nye

tid, gør at jeg bliver nødt til at vente over en time på at komme hjem.

Venlig hilsen Line :)


Hej Midttrafik! - Jeg er en ung gymnasieelev på 17 år, og bor i Sparkær. Jeg har Job i

Viborg som jeg arbejder hos 3 gange om ugen, cirka.

Jeg bruger bussen hver eneste dag - også i weekenderne. I hverdagene kører jeg i

gennemsnit med bussen 3 gange. Om morgenen når jeg skal i skole, om eftermiddagen

når jeg skal hjem igen og når jeg skal på arbejde, vagtmøde, op til min mor, være

sammen med kæresten eller et eller andet i Viborg.

Det er enormt ærgeligt for mig, som ung under uddannelse, ikke at kunne komme til og

fra skole/gymnasium på grund af de "sjove" tidspunkter i har valgt som afgange på rute

51.

Jeg synes det er fair at droppe romlund, da kun få står af og på der. At lave få

tidspunkter som kører den vej er en god måde at løse det på, når der alligevel ikke er

brug for mere kørsel der. Men at droppe så mange tidspunkter i Sparkær synes jeg er

ærgeligt og unfair, og gør det svært at være ung hvis man skal passe sin skole samt

arbejde i fritiden. Selvom toget kører lige igennem Sparkær, stopper det ikke som det

for eksempel gør i Stoholm. Derfor er den eneste mulighed for selv at komme til Viborg s

Hvis rutetiderne bliver planlagt efter uddannelsessøgende er det helt forkert at rykke

bussen 13.50 til 13.34. Viborg gym. og HF har fri 13.20, Viborg katedralskole 13.30 og

Handelskolen 13.25. Der er derfor ingen af disse elever fra skolerne (der kører med bus)

der kan nå denne hjem. Hvis den offentlige trafik skal bruges mere skal rutetider smt

prisen være sådan at alle har mulighed for at benytte bussen. Prisen er lige blevet sat

op og hvad får vi til gengæld? Hvis vi unge skal i skole kræver det at busserne passer og

priserne ikke er for høje!

virkelig skidt

jeg er meget ked af miste morgen ruten. det ser meget skidt ud

Mener ikke den nye busplan, er tilfredsstillende.

Jeg går på gymnasiet i viborg og bor i sparkær, hvis den nye busplan bliver til en

realitet vil det ikke være muligt for mig når jeg har sent fri og komme hjem.

det vil lukke sparkær fuldstændigt, da det er vores eneste mulighed og komme til og fra

viborg eller skive.

selv om tidspunkterne jeg har skrevet på herneden under, er dem jeg benytter når jeg

skal i skole og har en normal dag, men bruger mange af afgangene.

Borgere på landet bliver glemt i denne køreplan! Den betjener kun landsbyer og ikke os

udenfor landsbyer. Jeg bor selv på tastumvej og er glad for den busbetjening, som vi

har. Med denne køreplan står vi uden betjening fra offentlige transportmidler. Det vil

sige, at det ikke længere bliver muligt at sende børn i skole med offentligt transport

middel i vores område! Eller bliver der oprettet en skolebus, som vi andre så kan få lov

at køre med så vi stadig kan komme fra hjemmet.

Den nye køreplan er rigtig dårlig! Jeg kan ikke komme til viborg mere efter skole, for

der er alle busserne kørt, og hvis jeg kan, så kan jeg ikke komme hjem!!!! Min søster

skal stå op kl. lort for at komme på gymnasiet, og så skal hun vente i laaaaang tid for at

komme hjem. DE GAMLE ER MEGET BEDERE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

jeg undskylder sproget, men jeg vil ikke have dem ændret.


Jeg synes det er rigtig dårligt at man ikke længere vil kunne tage med bussen når man

skal møde på arbejde kl 7.00 i Viborg.

Jeg er efter en længere sygeperiode endelig begyndt at arbejde. Pga min økonomiske

situation har jeg ikke råd til en bil, men det har aldrig betydet noget da jeg jo heldigvis

bare kan tage bussen. Hvis det ikke længere er muligt for mig at tage bussen, ved jeg

ikke hvordan jeg skal kunne komme på arbejde.

Jeg synes det er dårligt at "udkants"Danmark igen skal bøde, vi har vel også ret til

ordentlig og regelmæssig offentlig trafik selv om vi ikke har valgt at bosætte os i en af

de større byer...

Håber meget at jeg stadig vil være i stand til at tage bussen på arbejde efter den nye

busplan kommer.

Jeg synes det er en rigtig skidt indstilling, at fordi jeg er tvunget til at bruge offentlig

transport, skal en pendlerby som Stoholm lammes fra at overholde normale

mødetidspunkter! Det kan I ikke være bekendt! De nye tider I foreslår passer jo ad

Helvede til, både om morgenen og når ungerne skal hentes!

Det er en dårlig ide, da der er færre afgange og den kommer til at køre en rute hvor jeg

ikke længere kan tage med den. Og hvordan har i så tænkt jer at de skolebørn skal

komme i skole, skal man til at indsætte busser ekstra for at de skal komme i skole i

både Stoholm og Skive.

En voldsom nedskæring for beboere på Tastumvej, når bussen ikke længere kører ad

Tastumvej!

For Tastum by reduceres afgangene med 8 ture + 7 ture, som bortfalder, da rute 45

ikke længere har betydning for Tastum. Dvs. her i alt 15 ture.

Specielt synes vi, at morgenturen kl. 6.00 fra Viborg med forbindelse til rute 50 og

mulighed for at nå arbejdspladser i Skives industriområde er et stort tab.

Det er dårligt, jeg kan ikke nå på arbejde til kl 12:30, kan heller ikke nå hjem, får fri kl

17:45 fra mit arbejde, jeg har inden bil, så den kan jeg ikke tage, om sommeren kan

jeg cykle på arbejde, men når det er vinter kan jeg ikke

Kan jeg ikke bruge den tur, må jeg jo investere i en bil mere, men så kan jeg måske

også tage en par stykker eksta med

Det er virkelig et forfærdeligt forslag der vil tvinge flere mennesker væk fra den

kollektive trafik. Mange pensionister er afhængige af ruten og afskaffelsen af weekend

og aften trafik kommer til at betyde en del for deres sociale liv. Og i deres tilfælde er der

jo ofte ikke andre muligheder end bussen. Personligt vil det give mig store problemer

da jeg arbejder på hverdage og derfor besøger min mor i Sparkær i weekenderne. Aner

ikke hvad jeg skal stille op hvis dette forslag bliver en realitet.

Vi synes at det er meget skidt med det nye forslag til en køreplan. Det stærkt

reducerede antal afgange vil berøre vores hverdag rigtig meget.

For os her i Tastum er der ikke andre muligheder for offentlig transport end denne

buslinie - Rute 45 kan heller ikke bruges af os længere!

Vi er en familie på 4 med 2 teenagebørn, der går i skole henholdsvis i Skive og Stoholm

+ mor der arbejder i Stoholm. Vi bruger alle bussen dagligt også i weekenden - enten til

at komme på arbejde, i skole eller til fritidsaktiviteter og venner og fritidsarbejde. Dette

vil efter den nye køreplan blive ganske umuligt bortset den direkte tur fra og til skole.

Det vil for os betyde at vi skal investere i endnu en bil og vores børn kan ikke længere

være sammen med deres kammerater efter skole, men skal tage bussen direkte hjem.

Vi vil også savne at kunne bruge bussen i weekenden.


- Den nye rute umuliggør rejse med kollektiv transport for personer bosiddende på

Tastumvej.

- Derudover kan man ikke komme til Skive eller Viborg midt på formiddagen, heller ikke

komme sent hjem om eftermiddagen.

- Godt nok er der sjældent ret mange med bussen på disse tider, jeg ved ikke om det

kan lade sig gøre at sætte en mindre (billigere) bus ind på nogle af disse afgange?

- Forbindelsen med ny rute 741 vil også fjerne nogle afgange fra Tastum mod Skive.

SÅ ALT I ALT ER DETTE FORSLAG EN OVERORDENTLIG FORRINGELSE AF MULIGHEDEN

FOR AT BENYTTE OFFENTLIG TRANSPORT I LANDDISTRIKTERNE

Det er godt nok at tage nogle formiddags ture væk, hvis de ikke bliver brugt, osv.

-Men det er rigtig træls, hvis i fjerner morgen turen Viborg- Skive, så man ikke kan nå

på arbejde i Skives industrikvarter til kl. 07:00.

-Og hvis i forskubber turen fra Skive til Viborg, så man ikke kan nå bussen, hvis man

har fri kl. 15:00.

De to ruter, som er på frisenborgvej nu henholdsvis kl. 06:45 og kl. 15:08, passer

perfekt til arbejdspladser i industrikvarteret.

Det nye forslag fjerner ihvert tilfælde helt muligheden for at tage med kollektiv trafik til

og fra arbejde (Stoholm-Skive). Det er meget uheldigt, da Stoholm er i stor udvikling,

men uden ret mange lokale arbejdspladser. Kørslen bør ikke kun tilrettelægges efter

uddannelsessøgende, men også efter mødetider på arbejdspladser.

Håber meget på at i vil tænke over det en ekstra gang, og få de to tider til at passe ind.

Det er skidt, for jeg skulle gerne være i stoholm kl 6 for at komme med toget 6.09 og

det får jeg ikke mulighed for vis ændringerne træder i kraft

Helle C. Madsen

Ruten anvendes dagligt i forbindelse med såvel skolegang som fritid, herunder

forbindelse med en række skolekammerater, der bor langs Tastumvej og i Kobberup.

Det skalsåledes være forslaget, at antallet af ture opretholdes, men at hveranden tur

går gennem Kobberup.

Kan jeg ikke bruge rutedenne tur, må jeg jo investere i en bil mere, men så kan jeg

måske også tage et par ande passagerer med, der også kommer til at mangle denne

tur.

(jeg har tidligere sendt en kommentar, men da var jeg lige hurtig nok, og kom til at

skrive 6.35)

vi mener det er meget meget beklageligt, at vi står over en så stor forringelse af bus

afgange


Vi benytter på samtlige hverdage og ofte i week-enderne bussen, da vi har 5 børn, som

går i skole i Skive og er to voksne, som arbejder i Skive. Det vil være ødelæggende for

vores hverdag, hvis vi på samtlige hverdage og ofte i weekenderne ville være nødt til at

starte vores egen bil og køre i rutefart til og fra Skive for at hente vores børn, som jo

selvfølgelig har fri fra skole og fritidsaktiviteter og legekammerater i Skive på alle

mulige forskellige klokkeslet!

Som ruten er planlagt nu, vil vores børn (fra 6 år til 18 år) få ca. 3 km. til nærmeste

busstoppested (Stoholm, - som ligger en zone længere væk fra Skive end vi selv bor!),

når de skal til skole eller Gymnasium - de små vil ikke kunne cykle denne vej, da

Tastumvej er erklæret trafikfarlig!!

Jeg/vi tror ikke, at man har haft inde i overvejelserne at Tastumvej er erklæret

traffikfarlig, da man overvejede at fjerne bustraffikken fra denne vej - børnene som bor

på denne vej har jo ikke den mulighed, at de kan cykle!

Det ser ud som om Vævervej mangler i ruteplanen for rute 740 fra Viborg er det korrekt

?

med venlig hilsen

Birgitte Hansen Larsen

En ting er at bustiden for folk, der bor i Stoholm, bliver næsten fordoblet om morgenen.

Men en anden ting er de tider hvor jeg har fri på HTX Skive som passer rigtig dårligt

med bussen, når jeg skal hjem.

En voldsom nedskæring for beboere på Tastumvej, når bussen ikke længere kører ad

Tastumvej!

Her er simpelthen ikke længere busbetjening!

For Tastum by reduceres afgangene med 8 ture + 7 ture, som bortfalder, da rute 45

ikke længere har betydning for Tastum. Dvs. her i alt 15 ture.

Jeg er handicaphjælper og har nogle lidt skæve arbejdstider. Jeg skal være i skive kl.

10.30 og er i den forbindelse nødt til at tage bussen kl. 9.05 til stoholm for at tage toget

til skive. Når jeg skal hjem fra arbejde tager jeg bussen kl. 11.17 fra skive handelsskole

til tastum. Busssen til arbejde passer ikke for godt i forvejen, men jeg kan få det til at

passe. Har i så tænkt jeg at tage alle afgangene om formiddagen kan jeg ikke komme til

eller fra arbejde, da jeg jeg ikke har andre muligheder for at komme frem og tilbage. De

dage jeg ikke skal på arbejde bruger jeg også bussen, hvis den bliver mindre fleksibel,

får jeg svært ved både at komme til læge og handle i min fritid, så kan jeg lige så godt

vente til min kone får fri fra arbejde i løbet af eftermiddang. I værste fald bliver jeg nødt

til at anskaffe mig en bil i stedet da jeg ikke kan få det til at passe med jeres "nye kørepla

Det kan da ikke passe, at Tastumvej ikke får en bus forbi mere. Tastumvej er den

største vej i den gamle Fjends kommune. Måske kan nogle få ruter nedlægges, men

hvordan kommer vi til Skive eller Stoholm, hvis vi ikke har bil


Det er med meget stor undren, at jeg læser, at de nye bustider er tilpasset de

uddannelsessøgende, - dette synes jeg ikke gør sig gældende!

Turnummer 204: Jeg antager, at det er den afgang, der har allerflest rejsende, da en

meget stor del af skoeleeleverne både til privatskolerne i Viborg og til

ungdomsuddannelserne har fri omkring dette tidspunkt. I dag kører bussen 13.50, og de

kan alle nå denne bud, med denne ændring vil det give de unge lang ventetid i Viborg.

Bussen bør gå 13.50 som i dag, det passer med alle de skoler, jeg har kendskab til.

Tidsmæssigt passer det fint med afgang 205 og 206. Men det er meget ærgerligt, at der

ikke er en senere afgang omkring aftenstid.

Turnummer 102: Bussen ahr i dag en lidt tidligere afgang fra Sparkær, hvor vi bor, - det

betyder at de elever der skal møde ind til 2. lektion, kan nå deres uddannelsessted med

denne bus, - det kan de ikke med den ændring, der er lagt op til. Bussen bør køre så

den ankommer til stationen kl. 8.45.

Det er meget ærgerligt at skære 2 busruter væk om formiddagen fra Skive mod Viborg, -

jeg synes man som minumum burde bevare den ene, således at der lå en rute mellem tu

HVAD SKAL VI GØRE NÅR VI BOR MELLEM STOHOLM OG TASTUM!!!?????

jeg har svær ved at se noget posetivt, det er muligt at der i weekenden ikke er den

store behov.

jeg arbejder på Viborg Sgh. og mine mødetider er fra 7-15, men mest fra 8-16, dermed

har jeg ikke mulighed for at komme til Viborg til kl. 7 og jeg har ikke mulighed for at

komme hjem fra Viborg, når jeg møder til kl. 16 og der må bestemt også være andre

der har det samme problem.

Vi har kun en bil og har ikke mulighed for at køre sammen.

Reklamen om at vi skal bruge de offentlige transportmidler, kan vist godt pilles ned.

Mvh. en meget utilfreds bruger.

Lisbeth Bennedsgaard

Jeg bor på Tastumvej i Stoholm, og den bliver skåret helt væk i den nye plan. Det bliver

derfor et problem for mig at komme til og fra skole. Det bliver et problem for alle, som

normalt tager bussen fra Tastumvej.

Antallet af afgange er ok til at betjene skole søgende og også mig selv der er lærer på

Mercantec. Fra Mercantec H. C. Andersensvej holder en del af eleverne og jeg sev kl:

14:20. Det vil ikke længere være muligt at komme med tur 204 13:34 fra Viborg mod

Skive da bybussen nr.1 H. C. Andersensvej ankommer til Trappetorvet 13:34, næste

afgang er først tur 205 14:50 og det erlang tid at vandere rundt i byen. Hvis afgangen

for tur 204 er bare 10 min senere fra Viborg er der ingen problemer eller afgangen

forblev som nu 13:50. Tur 206 burde ligeledes ænres til afgang 16:10. Jeg har rejst

frem og tilbage mellem Sparkær og Viborg med rute 51 ca. 4 gange om ugen de sidste

10 år.

Med venlig hilsen:Ole Rasmussen

vi bor i Tastum, og har en datter i Stoholm, der er afhængelig af off transport. det er

særlig de sene afgange der vil savnes.

afgang fra stoholm til Tastum 18,15

og afgang fra Tastum til stoholm 17,54

jeg bruger bussen da den passer med mit arbejde i vestbyen ( viborg )

bruger også bussen fra viborg 17.40


Der er INGEN muligheder for at tage en bus, hjem, hvis man nu arbejder i viborg, og

bor i stoholm eller sparkær, og får fri klokken hel (som mange jo gør), eller tilsvarende

skal møde tidligt, eksempelvis klokken syv, så er der heller ingen muligheder længere

for at tage bussen. Udover det, isolerer man i højere grad end hidtil folk som ikke lige

bor i en "større" by, i og med at der ingen busser kører i weekenden, og efter klokken 4

i hverdage. Det er en køreplan som er, endda særdeles arbejdsfjendsk

Jeg tillader mig hermed at hevende mig omkring busrute 51. Denne bus benyttes af

mange af Mercantecs elever, som har fri 13.30. Indtil dato har de haft mulighed for at

benytte bus 51 med afgang kl. 13.50. Som det fremgår af den nye køreplan flyttes

afgangen til 13.34 fra Stationen. Denne flytning betyder at mange af vore elever får

lang ventetid. Vi kan frygte at det betyder frafald fra uddannelsen og at mange elever

vil forsøge at undslippe undervisningen før tid. Maneg af vore elever har lang

transporttid, derfor erd et vigtigt at denne transporttid passer bedst muligt med

afslutningen af undervisningen. Det giver den bedste kvalitet i forhold til at fastholdes i

uddannelsen.

Mette Selchau

Vicedirektør Mercantec

Det er iorden at man tager nogle ture ud - men behøver i at flytte på tiderne om

morgenen og eftermiddagen - det betyder at vi nu må opgive jer og investere i en

ekstra bil - med de gamle tider kan den ene i husstanden benytte bussen - det kan han

ikke med de nye tider som betyder at han skal vente i Viborg ca. halvanden time hver

dag på at komme hjem. For mit vedkommende kan jeg ikke længere møde til tiden om

morgenen på mit arbejde i Skive (grundet turen omkring Kjeldbjerg som også rammer

min mands rejse til og fra Viborg) og må efterfølgende vente over en time på at komme

hjem igen.

For Stoholm Skole vil det være en katastrofe hvis køreplansændringen vedr. afgang fra

Skive kl. 7.50 med ankomst til Stoholm kl. 8.21.

Det skyldes, at første lektion begynder kl. 8.15 og der ca. 20 børn som nødvendigvis

skal benytte denne afgang.

Det er yderligere et problem, at bussen ikke længere køre langs Tastumvej.

Se besvarelse vedrørende rute 45

Samme forhold gør sig gældende.

Det er totalt uacceptabelt, at ruten ændres til en skolebus.

Venlig hilsen

Mogens Møller Nielsen

Landsbyrådet i Fjends

Har sukkersyge og er derfor afhængig af bussen. Bruger bussen til arbejde i Stoholm.

Kan komme derover men ikke hjem igen.

jeg kan ikke møde på arbejde i skive til tiden i følge den nye køreplan .

og jeg kan ikke komme hjem.


Jeg mener at den nye køreplan er den værste idé jeg har hørt. Den vil afskære mig alle

muligheder for at komme nogle steder. Jeg kan ikke komme i skole, på arbejde, besøge

venner, komme til mine fritidsinteresser eller noget som helst andet. Jeg kan faktisk

ingenting hvis rute 51 bliver fjernet/lavet om.. Er det så meningen jeg skal droppe ud af

skolen og gå hjemme hele dagen, fordi jeg ikke kan komme nogle steder, da min eneste

transport-mulighed bliver fjernet.. Jeg kan ikke se det logiske i denne ændring og jeg

forudser kun problemer for alle ruten berører. Når der ingen transportmuligheder er,

flytter folk væk og vores lille samfund uddør. Der er ingen der vil bo et sted hvor de ikke

kan komme fra igen, fordi en bus bliver fjernet. Jeg ser ingen grund til at ødelægge

mulighederne for os der er brugere af denne rute og hvis dette sker, har jeg i hvert fald

selv ingen anelse om hvad jeg skal gøre.. mine uddannelses-muligheder bliver jo taget

fra mig..

Kan ikke møde kl. 7.00 på arbejde i skive fra stoholm. ruten nedlagt. kan ikke komme

retur til stoholm når jeg har fri kl. 15.00 (bus planlagt til kl. 14.54 frisenborgvej) jeg er

ikke med hver dag men 1-2 gange om ugen. har ikke kørelejlighed disse dage.

hejsa.. glemmer den smiley.. for er godt gevaldigt utilfreds--- er en mor til 3 som ingen

bil har og bosat i sparkær... hmm hvordan har i tænkt jer jeg skal få tingene til at

hænge sammen når i sletter 8 daglige ruter????? jeg aner det ikke-- men tænk jer om..

den her by får et gevaldigt problem hvis vi ikke har daglig mulighed for at kommme

frem og til.. hilsen mette nielsen.. en meget utilfreds kunde fremover

det er skidt at man afskære sparkærs borger fra at kunne komme til og fra sparkær

uden for "prime time"

vores børn kan nu heller ikke bestride fritisjob i viborg efter skoletid og i weekend

grundet denne drastiske nedskæring

Dernæst vil vi gøre opmærksom på, at den planlagte ændring af afgangstidspunktet på

rute 51 fra 13.50 til 13.34 er meget uheldig i forhold til ringetider på Mercantec. Man vil

kunne øge kundeunderlaget betragteligt, og det er vel det det handler om med

omlægningerne, hvis afgangstidspunktet 13.50 fastholdes. I det hele taget kan man

sige, at det vil være optimalt, at bustider morgen og eftermiddag er indrettet efter

skolernes ringetider. Her kunne det måske være en god ide, hvis trafikselskabet

indhentede oplysninger herom fra skolerne og lod det indgå i den videre planlægning.

Skolerne kunne så måske også tilpasse ringetiderne lidt til hinanden. Det er jo

skoletransporten, der må være et af de store kundeunderlag.

Vi ser med stor bekymring på de besparelser, der sker på busdriften, som er med til at

vanskeliggøre vores arbejde med blandt andet at sikre de politiske målsætninger om, at

95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og 50% en videregående

uddannelse. Transporttider og busdrift er meget vigtige parametre i denne

sammenhæng, som ungdomsuddannelserne i Viborg-området står sammen om og vi håb


Jeg hopper lige ud i det, da jeg ikke kan se noget som helst godt overhovedet, og går

direkte til det jeg ser som skidt.

Lovmæssigt (serviceloven) er det en menneskeret at alle har lige ret og muligheder for

inklusion i det sociale fællesskab. Denne ret fratages de unge, der bor i Sparkær, hvis

den nye ruteplan træder i kraft, da de ingen muligheder har for at komme herfra...jo, de

kan gå i skole, men derudover er det også slut. Fritidsjob er heller ikke længere en

mulighed, det er knap i forvejen, med de bus afgange der er nu. Ser vi co2 venligt på

dette, er der ikke megte venlighed at spore, da der med den nye ruteplan vil komme til

at køre flere biler, i stedet for en bus, for at transportere de unge frem og

tilbage...meget selvmodsigene, eller er sidste års klima år allerede glemt af

politikerne???? Jeg håber meget ,at I besinder jer og lader os i de små lokalsamfund

forblive som en del af Danmark....det der sker lige nu, er affolkning af de små

lokalsamfund...det bliver simpelthen for besværligt at bo her.

Hvis vi så bare havde toget som en mulighed, men der har vi indtil videre kæmpet forgæv

der er en hel del der bruger kl 06 afgangen fra stoholm for at komme på arbejde

og hvad gælder eftermiddags afgange så har de fleste skole fri kl15:15 så en afgang

omkring 15:30 fra viborg

Det gode ved ændringerne, er der vist ikke så meget af - devsærre.

Det dårlige ved ændringerne af busserne (bus 51 i mit tilfælde), er at det lukker folk i

småbyerne ude af storbyerne.

Mange skole-/gymnasiebørn har fx et job eller går til en sport i Viborg. Derfor bliver

weekendtiderne og de sene tider for bussen, brugt meget. Hvis disse tider bliver sparet

væk, vil det resultere i at mange ikke har mulighed for at socialisere sig i det der foregår

og dermed mister interessen for det. Jeg mener at det er en ret at folk har muligheden

for at socialisere sig i samfundet - både når man er barn, ung og gammel. Hvis man

som jeg ikke er nået de 18 endnu og stadig er afhængig af sine forældre og deres biler,

når busserne ikke kører, gør det sværere for os at komme til de ting vi skal, fordi

forældrene jo også har noget de skal nå. Hvis mange af bustiderne så bliver sparet væk,

gør det kun mere besværligt at komme frem og tilbage til tiden.

Når man får fri fra skole, kunne det være super dejligt, hvis man ikke skal vente mere

end ca 30 min på en bus. Nu venter jeg ca 75-90 min på min bus og det gør at jeg fravæ

Som enlig mor til 3 bliver det en "katestrofe" for os, hvis køreplanen ændres efter

planen.

2 af mine børn går i skole i Stoholm, hvor de selvfølgelig er med bussen dagligt. Derud

over bruger de bussen, når de skal til deres fritidsinteresser i Stoholm og være sammen

med deres kammerater i Stoholm og omegn. Da Tastumvej er trafikfarligt, er det ikke

muligt for dem at cykle derover.

Min store dreng går på gymn i Skive, hvor han dagligt kører med bussen. Derudover har

han fritidsjob i Skive, hvor han også er afhængig af bussen.

Jeg bruger ikke selv bussen p.t., men gjorde det jævnligt, da jeg arbejdede i Skive for

nogle år siden, hvor bussen holdt lige foran min arbejdsplads. Min søn er dog daglig

bruger af bussen mellem Sparkær og Skive (teknisk skole)

Synes dog, at det er en hån mod de små samfund, at der skal skæres så voldsomt ned

på vores eneste transportmuligheder, mens man i Viborg by nedsætter bustaksterne til

10 kr! Med så begrænsede antal afgange er man jo allerede godt på vej til helt at

nedlægge forbindelsen. Den første morgen afgang og den sene om eftermiddagen bør

bevares, så de passer med arbejdstiderne.

mvh

Helle Navntoft


Kun dårligt at sige om den nye køreplan! For få afgange, især når man er afhængig af at

kunne komme til og fra industrikvarteret i Skive. Man kan fremover ikke være på

arbejde før end kl. 8. Torsdage kan jeg ikke komme hjem fra arbejde, hvor vi lukker kl.

17.

Mine børn kan ikke længere i så stor udstrækning tage bus til og fra kammerater i

Tastum; heller ikke i weekends. Ikke mulighed for at tage i svømmehallen i Skive i

weekends. Håber ikke, at det er korrekt, at de skal stige på og af på Vestre Skivevej!

Jeg kan fremover ikke komme på arbejde i industrikvarteret i Skive til kl. 7 eller komme

hjem efter kl. ca. 16.30. Vi kører produktion før og efter alm. kontortid!

Søn, som skal læse i Skive fra sommerferien 2011 får ikke mulighed for at blive på

skolen efter 16.15 for fx. at lave projektopgaver m. gruppen.

Anden søn får svært ved at pleje kammeraterne i Tastum sidst på eftermiddagen og i

weekends. Ikke mulighed for at rejse dertil eller badeland i weekend.

Kan godt se vi har sparetider, men kan ikke se at den tidlige rute skal til Skive skal

slettes.

Jeg får problemer med at komme på arbejde eftersom min mødetid er kl. 7:00.

Kan ikke forstå at ruten skal omlægges så den ikke går igennem byen Tastum, men i

stedet holder ude ved en stor trafikfarlig vej (Skivevej). Det mener jeg ikke kan være

rigtigt.

I har reklameret længe om, hvor vigtigt det er at tage bussen, men med disse nye

tiltag, mener jeg ikke folk på landet bliver til gode set.

det er for dårligt at bussen skal kører 13.34 sådan at hvis man går på gymnasiet eller

handelsskolen skal man vente helt til kl 14.50 når man har fri 13.25

...

Det er en dårlig idé for sparkær. Vi er pt ikke for godt dækket og slet ikke i

weekenderne.

Vil klage over at bussen forsvinder fra vores vej, mine børn kan ikke passe deres skole

eller komme til deres fritidsinteresser. Vi kan heller ikke komme hverken til Skive el.

Viborg af samme årsag.

Jeg synes, at det er skidt, at de der bruger bussen på arbejde ikke længere får denne

mulighed, fordi de tidlige og sene afgange afskaffes.

Syntes det er noget rigtig møj at ændre ruten så den ikke mere kommer forbi

feldingbjergvej og dermed ødelægger muligheden for at komme til skive på

handelsskole/gymnasium

syns det for dårligt at vi ikke kan tage bussen hjem fra skole som vi plejer

fx sådan en som mig der har en masse sport kan ikke nå hjem og træne mine hold osv.

Skidt

- Kan umuligt møde til tiden på arbejde kl.7, og samtidig have mulighed for at komme

hjem, hvis arbejdstiden skal forlænges.

- Synes at vi der bor i Tastum og omegn bliver affolket fra det øvrige samfund, da vi

ikke vil have mulighed for at benytte bussen til aktiviteter

- På grund af ovenstående ser jeg ikke mulighed for at benytte kollektiv trafik, som der

jo ellers opfordres kraftigt til!

- Ikke retfærdigt at skulle stige på ved vestre skivevej (farlig vej), som det forlyder sig

at vi skal fremover, hvis ruten træder i kraft som den er nu.

Godt

- Kan kun betragte det positivt at der bliver skåret ned på bustider i weekenden, føler

ikke stort behov for transportmulighed der.


Godt

- Besparelser ved nedskæring af bustider i weekend

Skidt

- Kan umuligt møde på arbejde i Viborg kl.7, da den første bus ifølge den nye køreplan

først ankommer til Viborg 7.30. Samtidig ikke mulighed for at komme hjem.

- Det pointeres at køreplanen er tilrettelagt ud fra uddannelsessøgendes behov, men

hvordan? Kan ikke se at de foreslåede køretider passer bedre til uddannelsessøgende,

end de hidtidige (Visse videregående uddannelser/praktikker kræver arbejdstid til kl.16,

mødetid kl.7, kan ikke se en sammenhæng)

- Formoder at de nye bustider vil afskærme borgerne i Tastum og omegn fra den øvrige

befolkning (klassekammerater/venner/hobby) i de større byer, da tiderne ikke er

tilrettelagt ud fra at kunne benyttes til aktiviteter

- Ud fra ovenstående ser jeg ikke mulighed for at benytte kollektiv trafik, hvilket der

opfordres til på det kraftigste!

- Ikke retfærdigt at skulle stige på ved vestre skivevej (farlig vej), som det forlyder sig

at vi skal fremover, hvis ruten træder i kraft som den er nu.

Har i glemt Tastumvej? Bussen kører jo slet ikke på Tastumvej!!

hvordan har i tænkt jer at jeg skal komme frem og tilbage fra hvor jeg bor. Altså

mellem tastumvej 26 til skive eller viborg?

-tastumvej er farlig og om vinteren er det umuligt at cykle!

jeg mener det er rigtig skidt at der kun er planlagt afgange efter børn/unge der skal i

skole. hvad med os der skal arbejde i butik? jeg bor i Sparkær og arbejder i butik i

viborg. det er knap at jeg kan nå bussen hjem som tiderne er nu men med de nye

afgange så kan det da slet ikke lade sig gør når den sidste afgang er kl. 16.00 fra viborg

og butikkerne lukker kl. 17,30 eller kl.18.00. det er klart at alle de små samfund er ved

ad dø ud når man ikke engeng kan tage offentlig transport fra de små byer! i snakker

om og reklamere for at vi alle skal tage bussen for miljøet´s skyld- så må i tænke

bredere end på børn/unge der skal i skole. men også på os der arbejder til mere end

kl.16.00.

Jeg arbejder som pædagog i børnehave i Viborg. På min arbejdsplan vægter vi udelivet

højt. Den ældste børnegruppe er således skovgruppe, - med egen base i Undallslund

skov, som vi besøger to dage ugenligt. Dette vil med den nye køreplan ikke være muligt

længere, hvilket er utroligt ærgeligt!

Jeg mener, at det for borgerne på Tastumvej bliver en stor mangel at bussen ikke

længere kører her. Vores børn har kørt og kører med bussen hver dag til/fra Skive

Handelsskole. De bruger også bussen udenfor skoletiden til fritidsaktiviteter, møder på

skolen efter skoletid m.v. På Tastumvej er der mange børnefamilier, hvor det vil blive en

kæmpe mangel for dem alle, at bussen ikke længere får forbi vores adresse. Der er

ligeledes den store mangel ved den nye køreplan, at den ikke passer med skoletimerne

på handelsskolen. F.eks. får eleverne fri på handelsskolen kl. 13.40 og bussen kører kl.

13.43 fra handelsskolen - det kan eleverne ikke nå. Det samme er vist gældende for de

der går på gymnasiet.


Den nye plan kan ikke bruges som skolebus, da den først kommer til Stoholm kl. 8.20

både fra Viborg og fra Skive.

Vi bruger ruten som skolebus for elever i Tastum by og langs Tastumvej (trafikfarlig til

og med 7. klasse) på nuværende tidspunkt

16 elever.

Der er 42 busberettigede elever, som kører med rute 509 (Iglsø, Tastum og Kobberup)

og 5 elever med rute 506 (Gammelstrup) . Så det vil større ændringer af vores

skolebusplaner efter sommerferien. Vi forventer på nuværende tidspunkt, at der er lige

så mange busberettigede elever til skoleåret 2011/12.

Kan kontrakten om lukkede skolebusruter med Mønsted Turistbusser bære disse

ændringer?

Jeg arbejder i Viborgs nordlige ende og har som hovedregel fri mellem kl. 16 og 17. Med

den nye køreplan har jeg ikke længere mulighed for at tage bussen hjem fra arbejde, de

dage jeg ikke kan køre med min mand. Derfor synes jeg det er meget skidt at der ikke

er afgange fra Viborg senere end kl. 16.

Min søn går på HHX og benytter bussen dagligt. han tager ofte bussen fra Viborg kl.

13.50. med den nye kørerplan med afgang kl. 13.34 kommer han til at vente til en

seners afgang. da han ikke længere kan nå den afgang. Bussen fra handelsskolen er

først på rutebilstationen kl 13.34. Lav 13.34 afgangen om til 13.45, så kan vores unge

mennesker nå bussen!

Det er dybt beklageligt bla. for vores unge her i Sparkær, som er uddannelsessøgende

at reducere så kraftigt i busafgangene - især i hverdagene! Især undrer jeg mig over, at

den nye køreplan med så få afgange ikke er tilpasset uddannelsesstederne. Eks har man

Viborg Gymnasium langt de fleste dage fri kl. 13.20 og lander efterfølgende på

Viborg Rutebilstation med en bybus kl. 13.36. Iflg. forslag til den nye køreplan 741

afgår bussen fremover til Sparkær kl.13.34. Dette er yderst utilfredsstillende, idet de

unge mennesker så dagligt må vente på næste busafgang til kl.14.50. jeg ved

problemstillingen er den samme fra handelsskolen (Merchantec) og Viborg

katedralskole. Så jeg må kraftigt henstille til, at den nye busplan også reelt

tilrettelægges efter de uddannelsessøgende! 51`eren afgår nu på hverdage kl.13.50,

hvilket passer fint med diverse ringetider..

Ærgerligt!! - At forældre herude i landområderne nu sætter sig til at regne på, om det

bedre kan svare sig at købe en lille bil til de unge pga. den kraftige prisstigning på

Det er ikke i orden at bussen ikke længere skal køre ind gennem Tastum.

Vestre Skivevej er en trafikfarlig vej hvor det er uforsvarligt at passagerer, både voksne

og børn skal stå på og af bussen.

Hele Tastumvej afskæres fra busbefordring, herunder skolebus for ca. 50 skolebørn. Det

er bestemt ikke gennemtænkt. Er der overhovedet nogen der har taget stilling til

konsekvenserne eller er der blot tale om en hovsa løsning for at spare penge.

Omlægning af ruten fra Tastumvej til Vestre Skivevej betyder at unge som bor på/ved

Tastumvej mellem Stoholm og Tastum og går på uddannelsesinstitutioner i Skive og

Viborg ikke får muligheden for at tage bussen til skole.

Det er uacceptabelt at beboere, skolebørn som voksne boende i Tastum by skal gå ud

til V. Skivevej, som er erklæret trafikfarlig, for at stige på bussen.

Der er ikke mulighed for at benytte bus til og fra fritidsinteresser eller -job efter

skoletid, når der ikke er afgange senere end kl. 16:10 fra Skive og 16:35 fra Stoholm


jeg mener at det er meget skidt at bussen ikke køre igennem tastum via toften fordi at

jeg skal kryse skive vej for at komme hjem og til at gå noget længer, og at der bliver en

times vente tid når man har fri kl 12:45 og kl 15:20

More magazines by this user
Similar magazines