På vej mod IP-telefoni

jmollerhansen.dk

På vej mod IP-telefoni

vej mod IP-telefoni

– nyttige overvejelser fra A til Z


02

Hvad er IP-telefoni?

IP-telefoni er ganske enkelt

telefonsamtaler afviklet via IPnettet,

der i forvejen bruges til

datakommunikation – f.eks.

e-mail og internet. Ved at

skifte fra traditionel telefoni til

IP-telefoni kan din virksomhed

udnytte nye teknologiske muligheder

til at samle al kommunikation

i ét netværk, der både

kan bruges til datakommunikation

og telefonsamtaler. Begge

dele i højeste kvalitet.

03

Hvorfor vælge IP-telefoni?

Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af

dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv.

De mange gode grunde hænger sammen med flere overordnede

fordele.

Fleksibilitet

Når man har indført IP-telefoni, er det nemt at tilkoble

nye brugere på netværket – også hjemmearbejdspladser.

Desuden giver IP-telefoni gode muligheder for at arbejde

fleksibelt – på kontoret, på farten og på rejser. Brugeren

opnår også en øget fleksibilitet med IP-telefoni: Det

enkelte apparat og lokalnummeret kan nemlig tages med

under armen og sættes i et netværksstik hvor som helst i

virksomheden. Endelig giver IP-telefoni mulighed for fælles

omstilling på tværs af geografisk spredte afdelinger.

Enkelhed

Med IP-telefoni kan din virksomhed nøjes med ét netværk

til data og telefoni. Det forenkler opgaver som drift,

vedligeholdelse, administration, support og opdatering

betydeligt, hvis din virksomhed selv vælger at stå for

IP-løsningen. Hvis du vælger at outsource den samlede

drift og vedligeholdelse til TDC Erhverv, kan det ganske

enkelt ikke blive mere enkelt.

Besparelser

For mange virksomheder er der tungtvejende økonomiske

argumenter for at indføre IP-telefoni. For det første

reduceres samtaleudgifterne betydeligt, hvis man har

flere geografisk spredte afdelinger – i Danmark eller i

udlandet. Interne samtaler koster nemlig det samme

som al anden datatrafik på netværket. For det andet kan

man opnå en betydelig effektiviseringsgevinst ved kun at

drive, vedligeholde og supportere ét netværk.

Flere muligheder

Foruden besparelser, fleksibilitet og enkelhed åbner

IP-telefoni døren for en lang række nye muligheder. IPtelefoni

gør det f.eks. væsentlig nemmere at integrere

afdelinger, hjemmearbejdspladser og mobile medarbejdere

i ét sammenhængende lokalnetværk, der omfatter

både telefoner og pc’er.

Læs en uddybende beskrivelse af IP-funktionerne på

tdc.dk/iptelefoni.


04

Hvornår er IP-telefoni

relevant?

IP-telefoni kan være relevant for mange forskellige

virksomheder i mange forskellige situationer.

Ved at gennemgå nedenstående tjekliste får

du en umiddelbar indikation af, om IP-telefoni

kunne være relevant for din virksomhed:

• Intern telefoni: Hvor stort er behovet for intern

telefoni? Hvis udgifterne er store, kan der være

tilsvarende store besparelser ved at gå over til

IP-telefoni.

• Kundeservice: Modtager I mange opkald? Med

IP-telefoni er det muligt at bygge en række

intelligente løsninger oven på telefonsystemet.

Løsninger, der f.eks. automatisk dirigerer opkald

hen til en ledig medarbejder, når kunder

ringer ind.

05

• Fleksibilitet: Hvor meget bruger med- • Fremtidsudsigter: Står I over for at

arbejderne deres telefoner, og hvor

skulle udskifte det gamle telefonan-

stort er behovet for fleksible arbejdslæg

eller tilpasse det gamle til et nyt

Prøv IP-Relevanstesten

former? Med IP-telefoni er det f.eks.

it-system? Flytning, organisatoriske

Hvis du er i tvivl om, hvor-

helt enkelt at tage sin telefon med sig

ændringer og fusioner er eksempler på

vidt IP-telefoni kunne være en

rundt – også til geografisk adskilte

situationer, hvor det kan være fordel-

fordel for din virksomhed, kan

lokationer.

agtigt at skifte til IP-telefoni.

du klikke ind på tdc.dk/ip og

• Datanetværk: Har prøve I behov IP-Relevanstesten. for øget ka- Ved Hvor relevant IP-telefoni er for virksompacitet

i datanetværket, at besvare og 9 kan spørgsmål I opnå om din heden, afhænger helt af jeres struktur,

en bedre udnyttelse virksomhed af den samlede får du en yderligere kommunikationsmønster og aktuelle

kapacitet ved at indikation sende data af, og om tale IP-telefoni på situation. TDC Erhverv kan hjælpe med at

det samme netværk? er noget, I mange I måske tilfælde bør over- analysere jeres behov og i samråd med

er der betydelige veje. besparelser Uanset udfaldet at hente af testen jer afdække, om der vil være en gevinst

ved at samle drift er og du service meget på velkommen én til at at indføre IP-telefoni nu, eller om jeres

fælles infrastruktur. bruge os som sparringspartner situation skal ændre sig på et eller flere

i beslutningsprocessen. Så får punkter, før det bliver en fordel.

du et kvalificeret grundlag til at

sige ”nu”, ”aldrig” eller ”måske

senere”. Vi anbefaler ikke IP-telefoni

for enhver pris. Vi gør det

kun, når det er en fordel for din

virksomhed.


Hvad skal med i

overvejelserne om

IP-telefoni?

Hvis virksomheden overvejer at indføre IP-telefoni, er det

en god ide være opmærksom på it-sikkerhed, talekvalitet

og om I selv vil administrere jeres løsning eller overlade

driftsansvaret til TDC Erhverv. Læs mere om de tre temaer

nedenfor.

• SIKKERHED: Hvis din virksomhed vælger at indføre IPtelefoni

og dermed køre telefoni via datanetværket, bør

du vurdere behovet for it-sikkerhed. Det er vigtigt at

skabe sig et overblik over trusler og risici samt konsekvenserne

af en eventuel sikkerhedsbrist.

Med de nødvendige forholdsregler er IP-telefoni et

særdeles sikkert alternativ til traditionel telefoni, men

det er vigtigt at sikre IP-telefonen mod virus, hackere

og nedbrud – på samme måde som pc’erne.

• TALEKVALITET: Det er også vigtigt at være opmærksom

på talekvaliteten, som kaldes ”Quality of Service”.

Det handler om, at netværket skal være i stand til at

prioritere mellem for eksempel telefoni og videotelefoni

på den ene side og datakommunikation på den anden

side. Det er essentielt, at der ikke kommer udfald

på billeder eller hakker i lyden, mens det ikke gør så

meget, at e-mails kommer med et sekunds forsinkelse,

når netværket er belastet. At sikre talekvaliteten er i

høj grad et spørgsmål om at vælge en leverandør med

viden og udstyr til at understøtte Quality of Service.

• EJET ELLER HOSTED: Endelig skal du tage stilling til, om

du ønsker en ejet eller en lejet (hosted) IP-løsning. Der

kan være plausible argumenter for begge dele. Men

for mange mindre virksomheder uden store interne

it-ressourcer vejer argumenterne for en hosted løsning

tungest. Her tager TDC Erhverv hele ansvaret for drift,

vedligeholdelse, service og opdatering, mens din virksomhed

kan fokusere på kerneforretningen. Samtidig

kan du slippe for en stor investeringsudgift nu og her

– og i stedet få en fast, budgetterbar omkostning. En

ejet IP-løsning giver til gengæld virksomheder med interne

it-ressourcer og -kompetencer mulighed for selv

at tage ansvaret.

Læs mere om sikkerhed, talekvalitet samt ejet- og

hosted-IP på tdc.dk/ip.

06 07

Syv tips til sikker IP-telefoni

1Kend konsekvenserne af et

sikkehedsbrist

2Afdæk trusselsbilledet – hvis

du ikke kan gennemskue

truslerne mod den nye teknologi,

så indhent de nødvendige

oplysninger.

3Brug professionel rådgivning,

og formuler en sikkerhedspolitik,

der også favner telefonien.

4Stil spørgsmål til den løsning,

du køber. Hvis der for

eksempel garanteres oppetid, så

spørg, hvordan den sikres.

5Etabler en nødløsning, der

altid er klar, hvis systemet

går ned. den måde behøver

situationen ikke blive kritisk.

6Se på helheden, når it-systemet

skal designes. Tag højde

for at netværket skal rumme

mere end traditionel datatrafik.

7Dæm op for dominoeffekter.

Del systemet op i elementer,

så et nedbrud på en enkelt enhed

ikke fører det totale kollaps

med sig.


08 09

Hvilken IP-telefoni løsning er den

bedste?

Svar: Den, der matcher behovet.

Hvis din virksomhed når frem til, at IPtelefoni

er relevant, mangler du bare at

vælge en konkret løsning. Som nævnt

kan man overordnet inddele de mange

forskellige IP-løsninger i to kategorier:

hostede løsninger og selvejede løsninger.

I det følgende kan du læse om to lejede

løsninger; TDC IP-telefoni Scale, TDC

IP-telefoni Flex, samt den ejede løsning

LG IPecs. Disse tre løsninger er mest

populære blandt små og mellemstore

virksomheder, men der findes også andre

løsninger. Så uanset hvad behovet er,

kan TDC Erhverv hjælpe med at finde en

løsning, der matcher din virksomhed.

TDC IP-telefoni Scale – IP-telefoni

den nemme måde

TDC IP-telefoni Scale er en skalerbar

IP-løsning, som er særlig velegnet til

mindre og mellemstore virksomheder

med flere lokationer. Hermed kan din

virksomhed få adgang til alle IP-telefoniens

fordele uden at investere i dyrt

udstyr. Via et website kan du selv skrue

op eller ned for antallet af lokalnumre

og dermed nøjes med de funktioner og

lokalnumre, du aktuelt har behov for.

Den nemme justering af løsningen gør

især TDC IP-telefoni Scale relevant for

virksomheder med behov for et dynamisk

telefonisystem. Det kan være på

grund af store sæsonudsving i medarbejderstaben.

Det kan også være et behov

for fleksible arbejdsforhold, der taler for

TDC IP-telefoni Scale. Den enkelte medarbejder

kan nemlig selv tilpasse løsnin-

gen med personlige features og aktuelle

forhold i virksomheden. Og hvis din

virksomhed har vækst på programmet,

kan TDC IP-telefoni Scale nemt skaleres

op, i takt med at behovet vokser.

TDC IP-telefoni Scale giver din virksomhed

følgende fordele:

• Ét samlet lokalnetværk til data og telefoni

IP-telefoni til fast pris – du betaler kun

for det aktuelle antal brugere (5-250

lokalnumre)

• Hosted løsning – TDC varetager drift og

vedligeholdelse

• Gratis intern telefoni mellem virksomhedens

lokationer

• Onlinebetjening – tilpas de talrige IPapplikationer

til de aktuelle behov.

TDC IP-telefoni Flex – en alt i en-løsning

til mindre og mellemstore virksomheder

Med TDC IP-telefoni Flex kan din virksomhed

leje alle IP-fordelene på attraktive

vilkår – både administrativt og

økonomisk. Løsningen er særlig velegnet

til virksomheder, der gerne vil have en

samlet kommunikationspakke og ikke

selv ønsker at påtage sig driftsansvaret.

TDC IP-telefoni Flex giver blandt andet

følgende fordele:

• Telefoni, data og sikkerhed i én og

samme løsning

• Løbende opgradering af softwareMinimal investering

Faste driftsomkostninger - I betaler en

fast pris pr. bruger

• Mulighed for tillægsydelser

• Managed løsning - TDC varetager drift

og vedligeholdelse

• Gratis intern telefoni mellem virksomhedens

lokationer.


Hvis din virksomhed foretrækker selv at

tage ansvaret for IP-telefoniplatformen

og håndtere drift, vedligeholdelse og

service af udstyret internt, skal du vælge

en ejet løsning. LG IPecs er et godt bud

på en ejet løsning til mindre virksomheder:

LG IPecs – ejet IP-telefonanlæg til mindre

virksomheder

LG IPecs er velegnet til virksomheder

med flere filialer. Din virksomhed kan

f.eks spare samtaleafgiften på interne

opkald, hvis LG IPecs er forbundet med

andre LG-telefonanlæg på virksomhedens

øvrige lokationer. LG IPecs er

modulopbygget, således at det er muligt

at vælge nøjagtig de moduler, der aktuelt

er behov for. F.eks er der et modul

til en komplet hjemmearbejdsplads. LG

IPecs fås i to varianter, LG IPecs 100 og LG

IPecs 300, der adskiller sig ved antallet af

lokalnumre og bylinjer.

LG IPecs giver bl.a. følgende fordele:

• Bedre kundeservice

• Optimal ressourceudnyttelse

• Besparelser på teletrafik

• Lavere driftsomkostninger

Øget fleksibilitet.


Én leverandør – mange fordele

Med TDC Erhverv som leverandør af IP-

telefoni slipper din virksomhed for at

bruge unødige ressourcer på projektstyring

og koordination med forskellige

leverandører. Vi tager ansvaret for

opgaven fra A til Z.

I TDC Erhverv har vi kompetencen og

erfaringen til at opbygge store og små,

avancerede såvel som enkle, telefonsystemer.

Derfor kan din virksomhed

trygt overlade ansvaret for IP-omstillingen

til os. Vi kan påtage os hele det

overordnede ansvar for implementering,

idriftsættelse og uddannelse, eller vi kan

nøjes med at levere den teknologi, din

virksomhed har behov for. Det er op til

dig, hvilken rolle vi skal spille.

10 11

Nu, aldrig eller senere?

IP-telefoni kan altså være relevant for

virksomheder i mange forskellige situationer.

Spørgsmålet er, om det er aktuelt

for din virksomhed.

Hvis du er usikker, kan IP-relevanstesten

på tdc.dk/iptest give et fingerpeg. Du er

naturligvis også meget velkommen til

at kontakte os på 80 80 80 90. Vi kan

give dig et kvalificeret grundlag til at

vælge mellem ”nu”, ”aldrig” eller ”måske

senere”.


Der kan være mange gode grunde til at indføre

IP-telefoni – ikke mindst for små og mellemstore

virksomheder. Men der kan også være gode

grunde til at lade være.

I denne guide får du et grundlag til at svare ”nu”,

”aldrig” eller ”måske senere” til det stadig mere

påtrængende spørgsmål: Er IP-telefoni relevant

for min virksomhed?

12

TDC Totalløsninger A/S, CVR-nr. 25 76 75 35, København, Reklameafdelingen 3751, vers. 0618

More magazines by this user
Similar magazines