september - oktober - november - BROMME og PEDERSBORG kirker

pedersborg.kirke.dk

september - oktober - november - BROMME og PEDERSBORG kirker

PEDERSBORG BROMME KIRKEBLADET Årgang 50 nr. 3 - 2009 - september - oktober - november


2 muldvarpe roder mere end 800 mennesker Hvad ville du sige til at have 800 mennesker til koncert i din have? Hvert år Sankt Hans aften står, ligger og sidder i hundredvis af mennesker i Pedersborg præstegårds have. De indretter sig med mad og drikke, lader børnene lege og får en del tom emballage til overs. I år nåede deltagerantallet ved Benny Holst koncerten op på 800. Umiddelbart inden de mange mennesker strømmede ind i haven, bunkede et par muldvarpe små jorddynger op på plænen. Denne uplanlagte prægning af havens indretning var faktisk den eneste ”ødelæggelse” den aften. Da de mange hjælpere næste dag havde pakket telte ned og kørt stole og borde i garagen, var der ingen spor af mange mennesker. Affaldet havde de pænt puttet i affaldskurve, ingen blomster var trådt ned, og selv den kommende æblehøst på de små frugttræer var intakt. Der lå måske 5 cigaretskod, men det var også alt. Den slags historier om hensyntagende gæster skal også fortælles en gang imellem. Udviklingsbistand fra dag til dag Overførsel af ressourcer fra rige egne til mindre privilegerede om- 2 råder behøver ikke at tage lang tid eller være omgærdet af meget bureaukrati. Pedersborg og Bromme sogne bejler måske til rekorden i hurtighed, når man ser, hvordan vi arbejdede i forårsmånederne. Vore to volontører, Louise og Maria på pigehjemmet i Kherwara fortalte i telefonen om det meget lasede pigetøj, de forsøgte at reparere lidt på. Ved Sogneaften en torsdag aften blev der orienteret om volontørernes frustrationer. Oplysningen øgede købelysten i et stort amerikansk lotteri med gevinster sponseret af lokale handlende. Det pæne overskud blev straks fredag morgen båret ned til volontørernes bank i Storgade og sat ind på deres konto. Straks derefter kunne de stikke hævekortet i en automat i Kherwara. Lørdag kom en handelsmand med kjoler og metervarer til pigehjemmet. Han fik sin betaling samme dag, og en stolt præst kunne om søndagen fortælle i Pedersborg og Bromme kirker, at nu havde alle 85 piger enten fået en ny kjole eller taget mål til nyt tøj. Det gentog sig, da deltagerne i en sangcafe betalte en ekstraordinær oplevelse, en udflugt, for børnehjemspigerne. De glade sangere lagde meget mere end den sædvanlige tier på bordet, og igen kunne pengene hæves i Kherwara om lørdagen. Pigerne kom på både bus- og sejltur til zoologisk have og så nogle af deres lands ældgamle kulturminder. Sorøs unge anerkender Café inTros kristne profil. Anders Bo Jørgensen, sognemedhjælper og leder af den mobile ung- Bar meteret domscafé, har lavet en brugerundersøgelse blandt gæsterne i caféen. Han har blandt andet spurgt, om konceptet skal være anderledes? ”Nej”, svarer de unge næsten enstemmigt i undersøgelsen. ”Det skal fortsættes! Det er hyggeligt, og det giver måske et syn på, hvad kristendommen er. Det er en fin måde at fange de unge på.” Flere af de unge foreslår øget brug af Powerpoint og siger dermed, at de anser kristendomsforkyndelsen for en væsentlig del af indholdet. Der serveres ikke alkohol i cafeen, men bussen er på plads de aftener, hvor unge mennesker går i byen. En enkelt skriver direkte: ”Vi er stive og villige til at snakke”. 100 % af de adspurgte føler sig velkomne og 78 % oplever, at medarbejderne har noget på hjerte. På spørgsmålet om den kristne profil gerne må være endnu mere synlig, svarer 33 %: ”meget enig” og andre 33 %: ”nogenlunde”. Halvdelen er meget enig i at ”Café inTro får mig til at tænke lidt mere over livet/Gud/ kristendommen”, mens 29 % er ”nogenlunde enig”. 37.361 kr til Kherwara Sogneindsamlingen til drift af pigehjemmet i Indien oplevede øget interesse i forårsmånederne, hvor mange fulgte med i Louises og Marias ophold i Kherwara. Første halvår indbragte 37.361 kr. I august kunne projektet støttes via Pedersborgdagens lykkehjul, i september holdes der sogneaften om pigehjemmet, og ved høstgudstjenesterne stiller vi ekstra indsamlingsbøsser frem. Lars Poulsen Café inTro-bussen fortsætter Café inTro er kommet for at blive. Den hvide bus, der fredag og lørdag aften holder på torvet i Sorø eller en af de nærliggende byer, er med til at genstarte eller fortsætte den dialog, de unge havde med deres præst, da de gik til konfirmations for beredelse. Og det var netop tanken med den rullende café. Menighedsrådene i Pedersborg og Bromme er efter en orientering om, hvordan bussen bliver brugt, enige om, at cafébussen skal fortsætte. De unge kommer ikke så tit i kirke, men ofte på café. Ifølge bussens chauffør og kaffe be sty rer, sognemedhjælper Anders Bo Jørgensen, kan man sige, at kirken med Café inTro kom mer til de unge. Det betyder ikke, at de unge nødvendigvis taler om Kristus eller om tro, men de ved, at de kan få en dialog om spørgsmål af mere religiøs karakter. De ved, at i Café inTro er der en voksen, som de kan tale med om vanskelige spørgsmål. Men der bliver ikke nødvendigvis talt om tro i cafébussen, og de unge bliver slet ikke mødt med en prædiken. De vælger selv, hvad de vil tale om. ”Vi er ikke meget opsøgende. Som regel venter vi på, at det sker af sig selv. Men vi har da nogle ting, der kan få en samtale lettere på gled, f.eks. nogle små bibelvers. De unges spørgsmål kan også dække over en trang til at tale om egne problemer, og så er det så dem, vi taler om,” siger Anders Bo Jørgensen. Der bliver talt om alle mulige em- ner, og der bliver grinet og pjattet og sunget. Der er kaffe og skumfiduser, men de unge bliver ikke smidt ud, fordi de kommer med en øl i hånden. Gæsterne opfører sig generelt godt. Det er som om, at det, at de ved, at det er en kristen bus, automatisk får dem til at dæmpe sig, også selvom de er fulde, når de kommer. Bussen er på den måde også et frirum for de unge, der går i byen. ”Men når der så alligevel har været nogle, som har opført sig træls, eller en som har taget alle skumbananerne, så sker det tit, at de kommer ugen efter og siger undskyld,” siger cafébestyreren. Der kan sidde 18 mennesker i bus- sens café, lidt flere hvis de stuver sig godt sammen. Et par gange har der været vist en video i cafeen, og de unge har hygget sig med at sidde sammen om filmen og en efterfølgende diskussion. Anders Bo Jørgensen har også brugt bussen som mødested for en konfirmandklub. En søndag formiddag i efteråret skal cafeen parkeres ved Bromme kirke. Jette Hvidtfeldt Hvad siger brugerne om Café inTro? Det kan du læse om i Barometeret på side 2. 3


Hans Anker Jørgensen Maria Bech Poulsen og Louise Lindberg Vilhelm Stender Tre torsdage med vidt udsyn Torsdag den 17. september: Sogneaften med Louise Lindberg og Maria Bech Poulsen. I perioden februar til juni dette år opholdt Louise og Maria sig på det kristne pigehjem i Kherwara, Indien. De to unge kvinder var volontører og fik et meget nært forhold til hjemmets 85 piger. De var med på besøg hjemme i nogle af pigernes landsbyer, og de mødte tidligere pigehjemsbørn til en snak om, hvordan det var gået dem i livet siden deres ophold på All Saints Girls Hostel. Først og fremmest oplevede de, hvordan skolens forstander og medarbejdere skaber gode rammer for fattige pigers skolegang. Alt dette fortæller Louise og Maria om ved septembers sogneaften. Generelt om sogneaftener: Torsdag den 8. oktober: Sogneaften med salmedigteren Hans Anker Jørgensen. Salmedigteren Hans Anker Jørgensen har været sognepræst ved forskellige kirker i København og fra 1991 tillige studenterpræst ved Københavns Universitet. I 2005 lod han sig som 60-årig pensionere fra sit præsteembede. Det blev dog på ingen måde en tilbagetrækning fra arbejdslivet, for han skriver stadig salmer og holder mange foredragsaftener. Af hans meget store salmeproduktion er de 6 kommet med i den nye salmebog - heriblandt ”Du satte dig selv i de nederstes sted”, ” Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!” og ”Du, som gir os liv og gør os glade”. Sangcafé i Pedersborg sognegård den første torsdag i måneden - 3. september, 1. oktober, og 5. november - alle tre torsdage kl. 10. Morgensang, en hyggestund med formiddagskaffe og fællessang med 12-15 sange – knyttet til et bestemt emne – er det faste program for sangcaféen. Torsdag den 26. november: Sogneaften med eventyrpræsten Vilhelm Stender. I sit foredrag vil Vilhelm Stender fortælle om, hvor svært det er efter 28 år som præst i folkekirken at skille sig af med alle de ting, han gennem en menneskealder har samlet, for at realisere en barndomsdrøm, men også om hvor befriende det kan være at ændre sit livs kurs. Han fortæller om syv års fantastiske oplevelser blandt beboerne på Tonga, en lille øgruppe i Stillehavet, 3000 km nordøst for New Zealand – om sit møde med den sidste stillehavskonge, som i sine velmagtsdage vejede over 200 kg - om den 300 år gamle skildpadde, som kongefamilien fik af James Cook og om Mytteriet på Bounty. Vi starter med gudstjeneste kl. 18 i Pedersborg kirke og går derefter til middag i Sognegården. Pris 45 kr. Tilmelding senest tirsdag tlf 5783 0534 / e-post LPO@km.dk Tre torsdage med høj stemmeføring Og det er en dejlig oplevelse at synge med i det store brusende fællessangskor. Det er også godt at få lejlighed til at komme en tur ” bag sangen”, når der knyttes et par kommentarer til sangene. Alle er velkomne i Sangcaféen. Kaffen koster 10 kr. Kom og syng dig glad i låget Gospeldag i Pedersborg Kirke Gratis workshop lørdag d. 24. oktober kl. 10-17 med Janne Wind ”Det er let at synge – og man bliver glad i låget af det”, siger sanger og korleder Janne Wind. Mange voksne går i dag rundt med en idé om, at de ikke har nogen sangstemme, at de er brummere, at de ikke synger rent, eller at de slet ikke kan synge. Ofte er idéen plantet i barndom eller tidlig ung- Sensommerkoncert i Bromme Kirke søndag d. 27. september kl. 19 med Betty og Peter Arendt. Betty Gregers Arendt, der er sanger, og Peter Arendt, der er organist, er kendt fra mange kirkemusikalske sammenhænge i Danmark. De har medvirket i en række udsendelser fra DR KIRKEN. På Danske Kirkedage har de siden 1998 fungeret som ”hus-musikere”. De seneste tre år har de været ansat som kirkesanger/korleder og organist ved Haslev Kirke. På rejser til Asien, Afrika og Latinamerika har de lært sig kirkemusik, som sjældent høres på danske breddegrader. De har udgivet seks cd’er med kir- dom, hvor sikkert velmenende musiklærere har lagt låg på glæden og begrænset det frie udtryk. Den gode nyhed er, at det er nemt at få lukket op igen og i øvrigt ganske vidunderligt og forløsende. Janne Wind er den kompetente og sikre guide, når Pedersborg Kirke holder gospeldag. I selskab med et swingende akkompagnement på klaver skal vi synge en række gode gospelsange. Janne Wind er et velkendt og respekteret navn på den danske kemusik fra både Danmark og hele verden. De har udgivet tre sangbøger/ korhæfter med salmer og sange, også fra hele verden. Senest har de udgivet en cd med danske salmer. SALMER PÅ NY hedder cd’en, som indeholder 12 nyfortolkninger af fortrinsvist kendte danske salmer. Denne musik vil være udgangspunktet for aftenen i Bromme. Men der vil også være musikalske afstikkere til lande uden for Europa. gospel- og korscene. Hun er uddannet sanger fra det Rytmiske Musikkonservatorium i København, og er mangeårig leder og underviser af en række kor og ensembler. Dagen slutter med en åben værkstedskoncert kl. 16.00, hvor der er gratis adgang. Alle har mulighed for at deltage i gospeldagen. Eneste forudsætning er lysten til at synge gospel. Medbring madpakke til frokost. Der kan købes kaffe, te, saft, kage og frugt. Tilmelding til organist Solveig Bjergkvist, tlf. 57 82 01 70. Kom og syng med om hele verden Koncerten vil have karakter af en musikgudstjeneste, hvor publikum/ menigheden vil blive inviteret til at synge med på sange og salmer – fra såvel Danmark som den store verden - afvekslende med Betty Arendts smukke solosang. 4 5


Gudstjenester for moderne mennesker. Et eksperimentarium. Det er nu, vi gerne vil prøve dine ideer af. Kom og vær med til at lave om på det hele Det er mest i samtaler på tomandshånd, at mennesker foreslår, hvad der skal til for at gøre gudstjenesten mere vedkommende. Jeg takker for de mange velovervejede forslag til gudstjenestefornyelse og kvitterer med at indbyde til gudstjenesteværksted. Som kristne tror vi på Faderen, Sønnen og Helligånden. Vi tror ikke på gudstjenesten, eller rettere: vi tror på enhver gudstjeneste, der kan åbne for mødet med Den Treenige Gud. I gudstjenesteværkstedet vil vi arbejde med sådanne gudstjenester. Første gang bliver torsdag den 22. oktober i Sognegården. Der aftaler vi så, om vi straks skal kaste os ud i forsøg eller først lytte lidt mere til gode ideer. Der er brug for mange slags evner og erfaringer. Sikkert også dine. Lars Poulsen NB Vi vil fortsat tilbyde flest gudstjeneste classic. Sagt om gudstjenesten: Grethe og Hans, brudepar: Vi vil ikke belæres, men vil gerne i dialog. Marianne, efterlønner: Jeg kommer mest for sangen. Kasper, konfirmand: Behøver prædikenen være så lang? Andreas, far til Fie: Hvad skal jeg svare, når hun spørger, hvad jeg tror på? Gertrud, pensionist: Når bare jeg får velsignelsen, kan I godt spare nogle af de mange ord. Jeppe, selvstændig: Kunne man ikke gøre fællesskabet tydeligere? Anne, yogaudøver: Jeg vil så gerne bruge kirkens ramme til fordybelse. Hansi, IT-konsulent: I burde bruge billedmediet meget mere. 6 7


Årets høst af høstgudstjenester I september kan vi synge, at ”i vor lade, på vor lo, der har vi nu Guds gaver”. Og i september bliver de samme gaver udstillet i smukt udsmykkede kirkerum, når der er høstgudstjeneste. I Bromme og Pedersborg sker det over to søndage. Den 13. september er der høstgudstjeneste i Bromme kl. 10.30, mens Pedersborg har høstgudstjeneste for børnene kl. 14.00. Mange andre kirker har med succes holdt de såkaldte”Spaghetti-gudstjenester”, der kombinerer samvær om gudstjenesten med fællesskab ved spisebordet. Den 20. september er det tid for Pedersborgs høstgudstjeneste kl. 10.30 ved både Lars Poulsen og Anders Bo Jørgensen. Kirke og kødsovs - et tilbud til alle familier Nu tager vi initiativet op i Pedersborg kirke og indbyder alle familier, ikke mindst børnefamilierne. Kom til familie-gudstjeneste d. 25. sep. kl. 17.30 i Pedersborg kirke, hvor Lars Poulsen og Anders Bo Jørgensen tager imod. Efter gudstjenesten spiser vi sammen i sognegården (spaghetti og kødsovs - deraf navnet). Pris 30 kr. for voksne - børn gratis! Tilmelding (af hensyn til madlavningen) på e-postadressen: netvaerk@forum.dk Salmer og tro er en ny artikelserie, hvor indbudte bidragydere fortæller om salmer, der særlig betyder noget for dem og deres tro. Morgenstunden, gaverne og livets pris Jeg mindes fra skoletiden følelsen af glad sammenhold, når vi i fællesflok sang morgensang. Så gådefuldt, mødet med sange, melodier og tekster var, gav de mig et spirende kendskab til den kristne tro, den danske sang og til dansk kultur og historie. Jeg erindrer lydhørheden, når skolens rektor fortalte Bibelhistorie. Han talte, så det greb om hjertet, og så rædsel og fryd gibbede i kroppen. Han talte ”frit fra leveren”, som man siger – det var kendskab og kunnen, det var livsfortælling, hvor hvert ord blev understreget af de valgte sange. Vi sang fortællingen. Morgenstundens guld En af de salmer, der gik ret i hjertet ind, var Grundtvigs salme (nr. 752) ”Morgenstund har guld i mund” fra 1853. Specielt 3. vers har jeg skrålet med stor patos i barndommen – og jeg synger det stadig med megen glæde: Morgenstund har guld i mund, og guld betyder glæde, og glædelig er hver en dag, som leves til Guds velbehag, om end vi måtte græde. Det gav stof til eftertanke for unge mig, at glæden kan være og bære, selvom gråden presser på. Siden, hvor modenheden og livserfaringen tæller mine åremål, fænger 4. vers. Gå da frit enhver til sit og stole på Guds nåde! Da får vi lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde. Et budskab om at gå frit ud i dagligdagen, være til stede og leve sammen med andre mennesker. Stole på Guds kærlighed. Gøre mit bedste. Johannes Møllehave påpeger, at netop dette vers er en af de korteste beskrivelser af Grundtvigs opfattelse af, hvad det vil sige, at være kristen. De gode gaver En anden salme i mit sjælshjerte er Matthias Claudius´ ”Vi pløjed og vi så´de” (nr. 730) med melodi af J.A.P. Schulz (1747-1800). Schulz formulerede regler for god fællessang, bl.a. at melodien skal have et skær af det kendte, harmonere med teksten og være let at synge. God fællessang oplever jeg til gudstjenester og arrangementer i Bromme og Pedersborg kirker og sognegård. Jeg glæder mig til, i høstens dage, i fællesflok med menigheden, at synge omkvædet: Alle gode gaver de kommer ovenned, så tak da Gud, ja pris dog Gud for al hans kærlighed. Det er en Guds gave, den ydmyghed, der ligger i, at takke for enhver gave, der gives. Såvel den der kæmpes for ved slidsomt arbejde, som den, der falder ”som en appelsin i turbanen”. Det er godt for mennesket at holde fast i ydmyg taknemlighed for livet. Vi tror nemt, at vi ved bedre end andre. Men i bedste fald aner jeg, hvad der er godt for mig. ”Tænk at livet” - ill. ved forfatteren Livets pris - livet Jeg har mange yndlingssalmer i min salmebog. Det er vanskeligt at foretrække den ene for den anden. Men jeg ved altid, hvilken salme, der taler til mig og er min yndlingssalme netop dén dag og i netop dén situation. Dog er Jørgen Gustava Brandts salme (nr. 14) ”Tænk at livet koster livet” med melodiens skønhed og trods dens sangmæssige vanskeligheder tæt på at være min yndlingssalme. Jeg bliver glad af denne salme, som med kun syv befriende, livsglade vers, indrammer menneskelivet, kristenlivet, troen på Gud og håbet om det evige liv. En fanfare for livets under, forunderlighed og vidunderlighed bundet sammen med livets pris – døden. Tænk at livet koster livet! Det er altid samme pris. Kom med glæde! Vær til stede! Tanken spreder øjets dis; rigt og bredt går livet ned i evighed. Lisbeth Grove Lundgaard 8 9


Jeg kan ikke tage savnet fra jer, sorgens lys må langsomt brænde ud, men I bliver ét med jeres døde, når I overgiver dem til Gud. Teksten på billedet er 5. vers af salme nr. 826, Holger Liss-ners ”Dagen bliver kort ved Allehelgen”. Vi tænder lys for de døde Allehelgens søndag den 1. november skinner det fra ekstra mange levende lys i kirkerne og på kirkegårdene. Dagens gudstjenester er til minde om og tak for dem, som vi holdt af, men som nu er skilt fra os. Kirkegængerne får under gudstjenesten lejlighed til at tænde lys for de døde, som er i deres tanker. Tre gudstjenester i alt Allehelgensdag holder vi to gudstjenester i Pedersborg og en gudstjeneste i Bromme. Ved gudstjenesterne kl. 10.30 og 17.00 afsættes plads til oplæsning af navne på dem, som er døde i det Inden gudstjenesten vil man kunne købe lys og små lygter ved kirkegårdens hovedindgang. forløbne år. Mange familier bruger dagen til at samles, se til gravstedet og sammen deltage i gudstjenesten. Gudstjenesten kl. 14.00 i Pedersborg er specielt til minde om døde børn. Den afvikles i samarbejde med Landsforeningen til Støtte ved Spædbarnsdød. Ved denne gudstjeneste opfordres alle deltagere til at aflevere kort med navne på mistede børn og måske nogle tanker, tabet har givet anledning til. Navnene og evt. tanker vil så blive læst op under gudstjenesten. Flere og flere lys De senere år har vi endvidere set flere og flere lys på gravene til Allehelgen. I Pedersborg er mørket brudt frem, når vi slutter den gudstjeneste, som begyndte kl. 17.00. Så det bliver et flot syn at komme ud i det fri og se ud over de tændte lys på gravstederne omkring og nedenfor kirken. Adresser Sognepræst: Lars Poulsen, Kirkevænget 2, 4180 Sorø Tlf. 5783 0534 Træffes bedst tir.-fre. kl. 12-13 Fax 5782 0535 E-post: LPO@km.dk Organist: Solveig Bjergkvist, Søskovvej 28, 4180 Sorø Tlf. 5782 0170 Café inTro: Anders Bo Jørgensen Tlf. 4158 6293 Kirkebil til begge kirker: Ring tlf. 2844 5064. Pedersborg sogn www.pedersborg-kirke.dk Graver: John Truelsen Søholm 9, 4180 Sorø Tlf. 5783 0920 Træffes tir.-fre. kl. 12-13 på ovennævnte tlf. eller daglig på kirkegården. Tlf. 2028 5402. Menighedsrådsformand: Morten Hansen Rustkammervej 70, 4180 Sorø Tlf. 5783 4357 Træffes bedst kl. 17-18 E-post: 7384@sogn.dk Bromme sogn www.bromme-kirke.dk Kirkeværge: Torben Funck Maglesøvej 6, 4190 Munke Bjergby. Tlf. 5780 7348 Graver: Niels Larsen Tlf: 4044 7051 Træffes på alle hverdage Kl. 8.00 - 17.00 Menighedsrådsformand: Povl Erik Olsen Slagelsevej 57B 4180 Sorø Tlf. 5780 6100 Gudstjenester Pedersborg Bromme September 6. 13. søndag efter trinitatis 9.00 Kirsten Sveinbjørnsson Ingen 12. Dåbsgudstjeneste 14.00 13. 14. søndag efter trinitatis 14.00 BØRNENES Høstgudstj. 10.30 Høstgudstjeneste 17. Sogneaften 20. 15. søndag efter trinitatis 10.30 Høstgudstjeneste Anders Bo Jørgensen og Lars Poulsen 9.00 25. Kirke og kødsovs Anders Bo Jørgensen og Lars Poulsen 27. 16. søndag efter trinitatis 10.30 19.00 Musikgudstjeneste Oktober 4. 17. søndag efter trinitatis 10.30 Karin Skovbjerg 9.00 Karin Skovbjerg 8. Sogneaften 18.00 11. 18. søndag efter trinitatis 10.30 9.00 18. 19. søndag efter trinitatis 9.00 Kirsten Sveinbjørnsson Ingen 25. 20. søndag efter trinitatis 10.30 9.00 31. Dåbsgudstjeneste 14.00 November 1. Alle Helgens dag 14.00 Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød 17.00 Uden dåb 10 11 10.30 8. 22. søndag efter trinitatis 10.30 Karin Skovbjerg 9.00 Karin Skovbjerg 15. 23. søndag efter trinitatis 10.30 9.00 22. Sidste søndag i kirkeåret 10.30 9.00 26. Sogneaften 18.00 29. 1. søndag i advent 10.30 9.00 December 7. 2. søndag i advent 14.00 BØRNENES 10.30 betyder børneaktivitet under en del af gudstjenesten Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Pedersborg og Bromme Redaktionsudvalg: Povl Erik Olsen, Lisbeth Grove Lundgaard, Ulla Sørensen, Anker Lundgaard, Jette Hvidtfeldt, Lars Poulsen og Lars Rugaard (ansv.). Tryk: Narayana Tryk Svanemærket tryksag 541-562


Kirkebladet sendes også til mennesker uden for Folkekirken Kirkebladet er nu blevet adresseret. Øverst på denne bagside er din adresse trykt i et hvidt felt. Sådan vil Post Danmark gerne have det, Her kan du læse, hvordan du kan blive medlem af Folkekirken Ved dåb i Folkekirken bliver man medlem af denne. Nogle har så senere meldt sig ud og ønsker nu 12 og redaktionen håber at opnå en bedre dækningsgrad end med de gamle adresseløse forsendelser. Ved adresseringen skeler vi ikke småligt til, om du er medlem af Folkekirken. Bladet sendes gratis til alle. Vi vil nemlig også gerne fortælle mennesker uden for Folkekirken om alle de spændende ting, som sker i vore kirker. Og vi vil gerne understrege, at du er vel- genoptagelse, andre er døbt uden for Folkekirken og har måske besluttet sig for at blive en del af det Undertegnede, der tidligere er døbt med kristen dåb, ønsker at blive optaget i Den Danske Folkekirke Navn Cpr-nr. Adresse E-post-adresse Telefon Dåbsdato Dåbskirke Underskrift kommen også uden medlemsbevis. Allerhelst vil vi dog gerne fortælle om den Gud, som vi tror på. De gode ting i livet skal man ikke holde for sig selv. Så hvis du føler dig tiltrukket af noget af det, som berettes i dette blad, er du hermed inviteret. Med venlig hilsen Pedersborg og Bromme menighedsråd store fællesskab. Nedenfor beskriver vi, hvordan det foregår. Dåb af voksne Dåb af unge og voksne aftales med præsten, som derpå arrangerer nogle møder med den, der skal døbes. Ved møderne gennemgås hovedindholdet i den kristne lære. Dåben kan alt efter ønske foregå ved søndagsgudstjenesten eller ved en særlig dåbsgudstjeneste for dåbskandidaten og de nærmeste. Ring eller send en mail til Lars Poulsen, 5783 0534 / LPO@km.dk for nærmere aftale. Genoptagelse Genoptagelse foregår ved en præst i Folkekirken. Bor du i Pedersborg eller Bromme, er det naturligt at henvende sig i præstegården i Pedersborg. Aftal eventuelt tid i forvejen på ovenstående nummer. Du kan også udfylde og sende nedenstående blanket. Hvis du er født før 1960 skal din dåbsattest vedlægges. Når præsten har modtaget blanketten, vil du blive kontaktet.

More magazines by this user
Similar magazines