PDF - 1.1 - Krüger A/S

kruger.dk

PDF - 1.1 - Krüger A/S

Fra kaos ...

Integreret styring

► Maksimal udnyttelse af

eksisterende kapacitet

► Aflastning af spildevandssystemet

hvor det gør mindst skade

► Bedre anlægs- og driftsøkonomi

► Færre og mindre overløb i naturen

Radar

Vejrmodel

Rapporter

Integreret

styring

Måledata

Lokal styring

(PLC)

Pumpe

SRO-

System

Model

Lokal styring

(PLC)

Spjæld

Animation

Styringsaktivering

Grafer

Lokal styring

(PLC)

Pumpe

til overskud


Optimal udnyttelse af kapaciteten i Koldings spildevands system

Kolding Spildevand har i samarbejde med

Krüger formuleret ”Vision 2020”, som

indeholder mål og midler til efterlevelse af

nye servicekrav, stigende miljøkrav, klimaforandringer

mv.

Krüger har i denne sammenhæng

analyseret afløbssystemet og identi ficeret

kon krete muligheder for at optimere

udnyttelsen af bassiner og pumpestationer.

Et fuldskalaprojekt var med til at

tydeliggøre mulighederne for samstyring

af afløbssystemet og renseanlægget.

Samstyring af kloak og renseanlæg

Styresystemet bygger på den kendte

STAR-platform, der siden 1992 har været

anvendt til avanceret online styring på

danske og udenlandske renseanlæg.

STAR systemet er nu udbygget til også at

omfatte kloaksystemet, hvilket giver mulighed

for at styre på det samlede spildevandssystem.

Herved kan den samlede

udledning af urenset spildevand minimeres,

samtidig med at udledningerne

styres derhen hvor de gør mindst skade på

recipienten.

Visualiseringen af vandets vej gennem

kloakken foregår i det nyudviklede system,

der meget betegnende hedder SewerView.

Den strategiske fordeling af vandet i

kloak systemet styres på baggrund af

informationer om niveauer fra målere, der

er placeret forskellige steder i systemet.

Resultater hos Kolding Spildevand

► Mindre risiko for overløb og oversvømmelser

i fremtiden

► 20-30 procent mindre urenset vand

er blevet ledt ud i naturen i 2011

► Nettobesparelser på ca. 7,5 mio. kr.

i planlagte anlægs udgifter

► Mulighed for tilpasning af el-

forbruget til de tidspunkter på døgnet,

hvor el-prisen er lav eller hvor der

produceres CO 2 venlig el.

Kontakt Kolding Spildevand

Gunnar Hansen

Direktør

Tlf.: +45 76 36 36 00

E-mail: guha@kspv.dk

Integreret styring

► Måling og varsling af regn

► Regndata til hydraulisk model

► Model med gennemregning af

forskellige styrestrategier

► Valg af optimal styring ud fra

forsyningens kriterier

► Opsamling og dokumentation

af alle data om regn, afløbssystem,

rense anlæg og recipient

► Mulighed for simulering af andre

styrestrategier

► Driftsrapporter

Maksimal udnyttelse af

eksisterende kapacitet

Aflastning af spildevandssystemet

hvor det gør mindst

skade

Bedre anlægs- og

driftsøkonomi

Færre og mindre overløb

Skærmbilledet fra overvågningssystemet SewerView, der visualiserer den integrerede styring af afløbs-

system og renseanlæg i Kolding. Systemet beregner, ud fra online målinger, automatisk den bedst mulige

strategi for, hvor vandet skal føres hen i systemet for at reducere overløb mest muligt.

Kontakt:

Theis N. Gadegaard

Markedschef, Krüger A/S

Tlf.: +45 21 71 51 94

E-mail: tng@kruger.dk

Gladsaxevej 363

DK-2860 Søborg

Tlf.: +45 39 69 02 22

kruger@kruger.dk

www.kruger.dk

More magazines by this user
Similar magazines