Juni, juli og august 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

xn..nstelskirke.98a3v.dk

Juni, juli og august 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

Juni, juli og august 2011

KonfirmandindsKrivning

28. august

Koret har

ordet

munKevejen

gennem

næstelsø

Næstelsø & Mogenstrup


med godt

skal ondt fordrives

Så fik amerikanerne ram på verdens mest

eftersøgte mand, Osama Bin Laden. Da nyheden

nåede mine ører, sad jeg i bilen på vej

hjem fra lufthavnen efter en dejlig weekend i

Milano sammen med min mand. Det var en

brat opvågnen til livets barske realiteter. Min

umiddelbare reaktion var: ”Skønt. Så slap vi

da af med ham.” Jeg så de to sammenstyrtende

tvillingetårne for mig, som efter sigende

var Osama Bin Ladens værk, og tænkte

på alle de familier, hvis liv ændrede sig totalt

fra den dag. I radioen blev der transmitteret

fra festlighederne og sejrsrusen på Ground

Zero i New York, hvor en masse mennesker

havde samlet sig. Der var interviews med et

par amerikanere, som var både lettede og

lykkelige over Osama Bin Ladens endeligt.

Det er fuldt forståeligt. Havde jeg selv mistet

venner eller familiemedlemmer ved tragedien

den 11. september 2001, ville jeg med

garanti have haft det på samme måde. Jeg

ville også have tænkt, at hævnen var sød og at

retfærdigheden endelig var sket fyldest. Ville

måske have tænkt, at det var billigt sluppet

for så ond en gerning. Omvendt kunne jeg

ikke rigtig frigøre mig fra den tanke, at verden

ikke bliver bedre af den grund. At det

ikke er vejen frem, hvis vi drømmer om en

bedre verden. Vi vil gerne se os selv som de

gode og civiliserede vesterlændinge, men

hvad bliver der af vores store flotte ord om

dialog, respekt og tolerance? Ikke fordi jeg

tror den mand var til at komme i dialog med.

Han var vel nærmest udenfor pædagogisk og

menneskelig rækkevidde. Jeg synes bestemt

heller ikke vi skal have ondt af ham. Men vi

må vel stadig holde fast ved, at dialog og respekt

for det enkelte menneske er den rigtige

vej frem og at ingen har ret til at stille sig til

herre over et andet menneskes liv. Man kan

2

få det indtryk, at bekæmpelsen af det onde

med alle midler er bedre end at kæmpe for

det gode.

Jeg tror ikke på at drab gør en ende på terror

og vold. Det avler bare mere af samme slags.

Vi kan først skabe en bedre verden, når vi er i

stand til at bede for vores fjender og ikke falder

tilbage på loven om øje for øje og tand for

tand. Det kan lyde naivt og utopisk. Og det er

da også en rigtig svær øvelse når det handler

om en mand som Osama Bin Laden, som de

fleste af os hellere har set død end levende.

Det er umuligt for dig og mig, at gøre noget

ved alverdens ondskab. Men med godt skal

ondt fordrives. Lad os begynde i det små. Dér

hvor vi hver især kan gøre en lille forskel.

Ved at hjælpe de mennesker i vores samfund,

som er kommet ud på et skråplan og havnet

i kriminalitet. Ved at vedblive at hilse på naboen,

selvom de vender ryggen til og ikke

vil hilse på dig. Ved at gribe telefonen og

ringet til det familiemedlem vi ikke har talt

med siden arven skulle deles. Ved at tilgive

det menneske, der har forbrudt sig imod dig.

Man kan få et armbånd med bogstaverne

WWJD, som dækker over sætningen: What

would Jesus do? Det er altid godt at spørge

sig selv, når man står overfor situationer, hvor

man ikke ved, hvordan man skal agere og


hvad der er det rigtige at gøre: Hvad ville ham

Jesus lige have gjort? Tja, hvad ondskaben

og bekæmpelsen af denne angår, er Jesus og

Det Nye Testamente ret tydeligt: ”Lad dig ikke

overvinde af det onde, men overvind det onde

med det gode.” ”Elsk jeres fjender, gør godt

mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander

jer, bed for dem, der mishandler jer.”

”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod

jer, det skal I også gøre mod dem.” ”Døm

ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm

ikke, så skal I ikke selv fordømmes. Tilgiv,

så skal I få tilgivelse.” Og der er meget mere

af samme skuffe.

KonfirmandindsKrivning

Til næste år, i 2012, er der konfirmation i

Mogenstrup Kirke søndag den 29. april og i

Næstelsø Kirke fredag den 4. maj, Bededag.

Der er konfirmandindskrivning i Mogenstrup

Menighedshus søndag den 28. august,

umiddelbart efter gudstjenesten og det ville

være rigtig dejligt, om I også kunne være

med ved gudstjenesten.

Indskrivningen foregår i Mogenstrup Menighedshus,

som ligger nede bag kirken. Der vil

blive serveret en øl og en vand samtidig med

at vi får lejlighed til at hilse på hinanden.

Ved indskrivningen medbringes indskrivningsblanket

samt kopi af dåbs- eller navneattest.

Indskrivningsblanketten sendes ud i

løbet af sommerferien, dog kun til elever på

Fladsåskolen. Går man ikke på Fladsåskolen,

men ønsker at blive konfirmeret i Mogenstrup

eller Næstelsø Kirke, bedes man

henvende sig til mig på tlf. 55 54 00 25. Indskrivningeblanket

kan hentes på kirkernes

hjemmeside www.mogenstrupkirke,dk eller

www.naestelsoekirke.dk. Undervisningen

starter i uge 39, torsdag den 29. september.

3

Konfirmanderne vælger selv deres konfirmandord,

som bliver skrevet ind i deres Bibel

og læst højt for dem når de konfirmeres.

Sætninger som dem jeg lige har refereret,

er altid i høj kurs. Hvorfor mon det? Måske

fordi vi inderst inde godt ved, at det er det,

der er det rigtige. Måske fordi vi er mange,

der drømmer om en verden, hvor det er de

spilleregler, der gælder. Så lad os begynde et

sted - med os selv.

Rigtig god sommer.

MLLH

Tidspunktet kendes endnu ikke, da vi er nødt

til at afvente 7. klassernes skema.

Jeg glæder mig til at hilse på jer ved indskrivningen.

Rigtig god sommer.

MLLH

fremtidige Konfirmationsdatoer

2012

Mogenstrup Kirke søndag den 29. april

Næstelsø Kirke fredag den 4. maj, Bededag

2013

Mogenstrup Kirke søndag den 21. april

Næstelsø Kirke fredag den 26. april, Bededag

2014

Mogenstrup Kirke søndag den 11. maj

Næstelsø Kirke fredag den 16. maj, Bededag

2015

Mogenstrup Kirke søndag den 26. april

Næstelsø Kirke fredag den 1. maj, Bededag


munKevejen Kommer til næstelsø

Ind imellem tikker der nogle lidt anderledes

opgaver ind til menighedsrådet. Det skete f.

eks i februar hvor biskop Peter Fischer- Møller

opfordrede os til at forfatte en tekst om

vores kirke til brug for Munkevejen.

Vi havde aldrig hørt om Munkevejen, men

er siden blevet meget klogere.

Munkevejen er en meget benyttet cykelrute i

Slesvig-Holsten med start i Glückstadt nord

for Hamburg og sluttende i Puttgarden på Femern.

Det er en cykelrute der sætter fokus på

kristendommens ankomst til og udbredelse i

Østersøområdet og munkenes og kirkernes

kulturhistoriske betydning op igennem middelalderen.

Denne rute udvides til Danmark

og i dagene 17. – 19. juni åbner den danske

del, der går fra Rødby til Roskilde – og blandt

andet igennem Næstelsø.

I den anledning blev vi bedt om at forfatte en

tekst om vores kirke, som kommer til at stå

på en af de mange informationstavler der vil

blive sat op på ruten.

Vi valgte selvfølgelig at skrive om vores kirke,

korbuekrucifikset, alteret etc, men besluttede

at det nok var mere interessant med en god

historie som cyklisterne kunne huske, når

de var ude af Næstelsø igen. Derfor valgte

vi at skrive lidt historie om Abel Schrøder

den Yngre der efter sigende har lavet vores

prædikestol. Efter sigende betyder, at prædikestolen

ikke ligner Abel Schrøder den Yngres

øvrige signerede værker, men alligevel

tilskrives ham, da hans initialer AAS samt

hans bomærke er indridset i kridtkvader på

sakristiets sydmur sammen med andre initialer

og årstallet 1632.

Abel Abelsen Schrøder den Yngre var i mere

end et halvt århundrede mester i et af landets

førende værksteder og træskærermester

for mange arbejder i Sydsjælland. Det

4

karakteriserer Abel Schrøder den Yngre, at

han til stadighed fornyede og udviklede sin

bruskbarokke stil, i modsætning til de fleste

andre værksteder, der gentog et en gang

indlært formrepertoire. Alle Abel Schrøders

værker skal betragtes som et samarbejde mellem

ham og hans mange svende. Især mange

tyske svende drog på valsen til danske købstæder

og bibragte ny teknik og stil.

På himlen ses bl.a. Christians IV’s monogram

og lensmand Fredrik Reedtz våbenskjold.

Fredrik Reedtz var lensmand i Vordingborg

len i 27 år fra 1632 til sin død.

Lensmanden var ansat af kongen til bl.a. at

føre opsyn med kirkerne. Han og hustruens

våbenskjolde er anbragt på de fleste

skæringer opsat i kirkerne i hans embedstid.

Lensmanden skulle give tilladelse til køb af

nyt inventar, mens det var menigheden der

skulle betale arbejdet gennem kirkeskatten.

Søjlerne forestiller tro, håb, kærlighed, retfærdighed,

klogskab, mådehold og styrke. I

storfelterne ses Paulus og Peter samt evangelisterne

og Kristus som Verdens Frelser.

Abel Schrøder lærte håndværket af sin far

Abel Schrøder den Ældre. Deres værksted

lå i Ringstedgade 6 i Næstved hvor der er

opført en mindetavle.

Det forlyder, at der i forbindelse med åbningen

d.17 – 19. 6 vil blive noget festivitas langs

ruten. Dette er ikke endelig meldt ud, men

skulle Næstelsø blive involveret vil vi skrive

om det på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Næstelsø menighedsråd

Prædikestolen

i Næstelsø Kirke.


Koret har ordet

Det vi laver i pigekoret i Mogenstrup, er, at vi

synger i 45 minutter, og så har vi et kvarters

pause, hvor vi snakker, drikker og spiser noget

kageværk, som én fra koret har taget med.

Hver gang er der en ny der tager kage med.

Vi synger noget om Gud, men det er jo fordi,

vi er et kirkekor. Vi synger også andet end

kun salmer om Gud.

Onsdag den 18. maj havde vi en koncert i

Everdrup Kirke, hvor der var tre fællessalmer

og noget orgelspil. Koret sang også 13 sange.

De medvirkende til denne koncert i Everdrup

Kirke var Mogenstrup Pigekor og Svend-Erik

Pedersen, korledelse, og orgel.

Vores korlærer hedder Svend-Erik, og han er

en meget god lærer. Han lærer os en masse

ting, blandt andet noget om mellemgulvet,

der er til at synge med, og en masse andre

ting.

Vi er 10 piger, der kommer fra Mogenstrup

Pigekor! Et kor hvor vi mødes hver onsdag

og øver. Vi lærer salmer og sange, som vi

synger om søndagen i kirken, når der er

gudstjeneste.

Det er dejligt at få muligheden for at lære

at synge salmer, og andre sange! Derudover

lærer vi forskellige teknikker, til når vi skal

5

Jeg har gået i koret i cirka 1-2 år og jeg synes

det er fantastisk og være med i det kor, fordi

du lærer meget i koret. Men hvis du ville lære

endnu mere kan man også komme på noget

der hedder Sommerskole (FUK). Jeg var med

til FUK sidste år og det var meget skægt :D.

Kia Hansen

indlæg

indlæg

synge, for at det hele lyder perfekt. Vi bliver

undervist af organisten Svend-Erik, der har

en masse erfaring, og gør at vi er blevet så

gode som vi er! Vi er altid glade og smilende,

og elsker at bruge både onsdage og søndage

sammen, det er noget vi ser frem til!

Hilsen

Monique Bjerrum og Monique Jørgensen

Pigekoret starter efterårssæsonen onsdag den 17. august kl. 16.30-18.00

i mogenstrup menighedshus.


gudstjenestePlanlægning

Gudstjenesteplanen i dette nummer af kirkebladet

bærer præg af sommerferietid. De

sidste år har vi skåret ned på antallet af gudstjenester

i præsternes og personalets sommerferie,

således at der hver søndag holdes

én fællesgudstjeneste. Ferietid og godt sommervejr

betyder som regel at deltagelsen ved

gudstjenesterne ikke er så høj ligesom menigheden

ofte ”holder ferie” sammen med

præsten.

Forslaget om én ugentlig fællesgudstjeneste

blev vedtaget for et par år siden i både Rønnebæk,

Næstelsø og Mogenstrup Menighedsråd

og blev godkendt af provst og biskop.

sognenetværKet

Sognenetværket er et tilbud til dig, der ønsker

nogen at tale med. Det er dannet på initiativ

af menighedsrådene i Snesere, Everdrup,

Næstelsø, Mogenstrup, Vester Egesborg og

Hammer sogne.

Sognenetværket er en gruppe frivillige, der

arbejder under tavshedspligt og som alle har

tid og lyst til at samtale og lytte.

Der er gudstjeneste med altergang på plejehjemmet

Bakkegården i Mogenstrup en

gang om måneden og det er den 2. torsdag i

måneden kl. 10.30.

I sommermånederne ser gudstjenesteplanen

således ud:

Der vil blive stillet kirkebil til rådighed, som

vi håber I vil benytte jer af. På den måde vil I

ikke blive snydt for en gudstjeneste , idet I på

en nem og bekvem måde vil blive fragtet til

søndagens gudstjeneste. Nummeret til vores

kirkebil er 55777272, som er Næstved Taxa.

Det er gratis for jer at benytte kirkebilen.

Det vil forhåbentlig resultere i én gudstjeneste

med flere gudstjenestedeltagere frem for

flere gudstjenester med få deltagere. Det er alt

andet lige mere festligt at have nogle at fejre

gudstjeneste sammen med. Samtidig resulterer

det i en lille besparelse, hvilket ikke er så

ringe endda i disse sparetider. MLLH

Du er meget velkommen til at kontakte Sognenetværkets

kontaktperson, som er sognepræst

Eva Melhof fra Snesere. Hun træffes

på tlf. 55 96 51 08

gudstjenester På baKKegården

6

Torsdag den 9. juni: Helle Rejnhold

Torsdag den 14. juli: Helle Rejnhold

Torsdag den 11. august: Mette Lund Larsen

Hougaard


KirKelige

handlinger

Fødte:

9 drenge og 7 piger

Døbte:

Silje Mi Lauridsen-Jensen

Simon Frederiksen

Astrid Göttsche Mejer

Elias Ritter-Brenting

Sofie Elise Andersen

Mads Rygaard Kaiser

Josefine Nisander

Caroline Kristine Pedersen

Fenja Andrea Terttu Svendsen

Filippa Nete Palsgreen Henriksen

Ida Holmgreen Jensen

Katja Emilie Jensen

Nikolas Askengreen

Maltha Duemose Nylander

Liva Vega Lysgaard Villadsen

Vigga Lykke Lysgaard Villadsen

Mikkel Benjamin Nordthill Louager Englund

Viede og velsignede:

Hanne Antoft og Tobias Bidstrup Larsen,

Mogenstrup

Leo Steen Larsen og Pia Erna Christensen,

Rønnebæk

Døde, begravede og bisatte:

Anna Kirstine Pedersen Rask

Karin Fleron

Viggo Nielsen

Ane Karen Mathilde Christiansen

Birgitte Bergliot Nielsen

Merete Thorslund

Warna Agnethe Dreyer Trempenau

7

Sognepræst: Mette Lund Larsen Hougaard

Næstelsø Præstegård

Næstelsø Kirkestræde 6 A, Næstelsø, 4700 Næstved

Tlf. 55 54 00 25 · Mail: mll@km.dk

Jeg træffes bedst tirsdag-fredag fra 10-11.

Mandag er fridag.

Organist: Svend-Erik Pedersen

Mogenstrup Vænge 4A, Mogenstrup, 4700 Næstved

Tlf. 40 47 30 04

Mail: mogenstruporganist@gmail.com

menighedsråd næstelsø sogn

Formand: Pernille Roug

Holmevej 1, Næstelsø, 4700 Næstved

Tlf. 55 54 00 30

Kasserer: Birgit Jensen

Skovbovej 3, 4700 Næstved

Tlf. 55 54 02 17

Kirkeværge: Eno Hausner Andersen

Næstelsø Præstemark 9, Næstelsø, 4700 Næstved

Tlf. 55 54 03 33

Graver ved Næstelsø kirke: Irene Hansen

Præstø Landevej 1, 4700 Næstved

Tlf. 55 54 00 34

menighedsråd mogenstrup sogn

Formand: Kirsten Gædeken

Draget 9, Mogenstrup, 4700 Næstved

Tlf. 55 76 14 66

Kasserer: Jette Lorentsen

Bøgesøvej 4, Bøgesø, 4700 Næstved

Tlf. 55 56 46 87

Kirkeværge: Niels Haahr Petersen

Lovvej 13, Lov, 4700 Næstved

Tlf. 55 76 07 02

Graver ved Mogenstrup kirke: Dorte Jørgensen

Skrædderbakken 16, Mogenstrup, 4700 Næstved

Træffes tirsdag til fredag 12-12.30.

Tlf. 55 76 23 15, Mogenstrup kirke. Mobil 21 14 15 53


gudstjenestePlan

Juni, juli og august 2011

Næstelsø Mogenstrup

2/6 Kristi Himmelfartsdag 10.30* 9.00

5/6 6.s.e.påske Ingen 10.30 * (Kl. 9.00 i Rønnebæk v. M.L.L.H)

12/6 Pinsedag 9.00 10.30

13/6 2. pinsedag 10.30 9.00

19/6 Trinitatis søndag 10.30 Ingen (Kl. 9.00 i Rønnebæk v. M.L.L.H)

26/6 1.s.e.trin. Fællesgudstjeneste i Mogenstrup Kirke kl. 10.30 v. C.P

3/7 2.s.e.trin. Fællesgudstjeneste i Rønnebæk Kirke kl. 10.00 v. C.P

10/7 3.s.e.trin. Fællesgudstjeneste i Næstelsø Kirke kl. 10.30 v. C.P

17/7 4.s.e.trin. Fællesgudstjeneste i Mogenstrup Kirke kl. 10.30 v. C.P

24/7 5.s.e.trin. Fællesgudstjeneste i Rønnebæk Kirke kl. 10.00 v. M.L.L.H

31/7 6.s.e.trin. Fællesgudstjeneste i Næstelsø Kirke kl. 10.30 v. M.L.L.H

7/8 7.s.e.trin. Fællesgudstjeneste i Mogenstrup Kirke 10.30 v. M.L.L.H

14/8 8.s.e.trin. 9.00 (C.P) Ingen

21/8 9.s.e.trin. 10.30* 9.00

28/8 10.s.e.trin. 9.00 10.30 Konfirmandindskrivning

C.P: Gudstjeneste ved Christine Pihl

* Kirkekaffe

Hvor intet andet er nævnt, er gudstjenesten ved Mette Lund Larsen Hougaard

Ved ferier og friweekends varetages embedet af Christine Pihl, som er præst i Rønnebæk.

Hun træffes på tlf. 55724554

Jeg har ferie fra den 25. juni – 17. juli og friweekend den 13. – 14. august.

Kirkebil til gudstjeneste:

Kan bestilles gratis hos taxa på tlf. 55 77 72 72

senest 1 time før den pågældende aktivitet.

Kørsel til eftermiddagsmøderne:

Ørslev Turisttrafik, tlf. 55 98 60 00.

(Jesper Jensen)

handicapkørsel til gudstjeneste:

Ved handicapkørsel benyttes det firma, man

plejer at bruge. Regningen godtgøres derefter

af menighedsrådet. Husk at få en regning.

Menighedsrådene

husk vores hjemmeside www.naestelsoekirke.dk / www.mogenstrupkirke.dk

More magazines by this user
Similar magazines