Demokraterne - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Demokraterne - Inatsisartut

19. oktober 2007

EM 2007/ 148

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativer til lovopstramning

hvad angår fiskeri af for små hellefisk.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

(1. behandling)

For Demokraterne er det af overordentlig stor betydning, at fiskeriet efter hellefisk foregår på en

biologisk bæredygtig måde.

Demokraterne er dog samtidig fortalere for, at vi udnytter vores naturrigdomme til gavn for

beskæftigelsen. Forudsætningen er dog, at vi kun tager så meget af bestandene, at der fortsat er

grundlag for reproduktion.

Jeg fremsatte den 20. december 2006 på vegne af Demokraterne flere spørgsmål til Landsstyret

om netop størrelsen på den indfangede hellefisk fra de 2.425 ton hellefisk i Baffin bugten.

Landsstyret svarede her, at 16 % var under 0,5 kg, 63 % mellem 0,5 og 1 kg, 18 % mellem 1 – 2

kg og nogle få procent over 2 kg.

Den 10. januar 2007 stillede jeg yderligere spørgsmål til Landsstyret, da de små størrelser på

fisken bekymrede Demokraterne.

Landsstyret svarede hertil: (Jeg citerer)

”Udfra surveys kan Grønlands Naturinstitut oplyse, at bestandskomponenten i Baffin Bugten

består af mindre fisk end f.eks. i Davis Strædet. Længdefordelingerne fra surveys og det

kommercielle fiskeri har været domineret af en top imellem 47-51 centimeter. En hel hellefisk

skal være 50 cm for at veje et kilo. På baggrund af den til rådighed stående datamængde kan

Grønlands Naturinstitut ikke konkludere, at der er sket nogen drastisk ændring i bestanden.

Afgørende for om et fiskeri er bæredygtigt er, at fiskene har haft mulighed for at gyde inden de

bliver fisket. Han-hellefisk er gydemodne ved en længde på omkring 50 cm, og hun-hellefisk er

gydemodne omkring 65 cm før de gyder første gang. Dermed fiskes hun-hellefiskene før de er

gydemodne. Grønlands Naturinstitut tolker de indhentede data i retning af, at det kun er nogle få

år, fiskene har en længde, hvor de bliver udsat for fiskeri. Grønlands Naturingstitut påpeger at

dermed er der fisk, der overlever fiskeriet og får mulighed for at nå en størrelse hvor de kan

gyde.

Vurderingen er, at gydebestanden har det godt baseret udfra rekrutteringen af 1-årige hellefisk.

Det skal i den forbindelse påpeges, at der ikke er fundet tegn på gydning i Baffin Bugten. Dette

kan skyldes at hellefiskebestanden i Baffin Bugten, ligesom den indenskærs bestand, er en

udløber af bestanden i Davis Strædet, der ikke gyder. En anden mulighed, er at hellefiskene

1


trækker sig tilbage til Davis Strædet for at gyde. Dette er imidlertid ikke endeligt afklaret og må

afvente yderligere biologiske undersøgelser.

Landsstyrområdet for fiskeri konkluderer på baggrund af ovenstående, at der ikke for

indeværende er grundlag for at mene, at fiskeriet ikke er biologisk bæredygtigt.” (Citat slut)

Landsstyret oplyser i svarnotatet til dette forslag, at bestanden af hellefisk i Baffin Bugten er en

relativ ny bestand og kræver flere undersøgelser, førend biologerne er fortrolige med denne

bestand.

Demokraterne mener, at der er svært at konkludere om de forskellige bestande har

berøringsflader med hinanden. Der kan ikke umiddelbart drages en konklusion af om fiskeri på

den ene bestand udgør en trussel for den anden bestand.

Vi er positive overfor, at Landsstyret vil igangsætte en undersøgelse og vil revidere relevante

bekendtgørelser. Demokraterne vil dog ikke sætte vores lid til, at dette bliver gennemført, da

disse som Landsstyret anfører, endnu ikke er påbegyndt.

Landsstyret deler også kvoter ud af bestandene, selv om det hele ikke er afklaret og må afvente

yderligere biologiske undersøgelser.

Derfor er det Demokraternes opfattelse, at forslaget bør behandles i udvalget for Fangst, Fiskeri

og Landbrug inden 2. behandlingen, med henblik på, at Grønlands Naturinstitut indkaldes, så der

kan tages stilling på et sagligt grundlag.

Jens B. Frederiksen, Landstingsmedlem

Demokraatit/Demokraterne

2

More magazines by this user
Similar magazines