Fredericia, den 17. april 2008 Til KS og TR Referat af KS-møde ...

fredericialaererkreds.dk

Fredericia, den 17. april 2008 Til KS og TR Referat af KS-møde ...

Til KS og TR

Referat af KS-møde torsdag den 10. april 2008 kl. 14.00

Afbud fra FDP

Dato: 10.04.08

Dagsorden:

Tid: kl. 14.00

Sted: Kredskontoret

0. Godkendelse af referater KS møde den 27.03.08

1. Konstituering

2. Tlf. penge til ansatte

3. Forhandling Fredericiaskolen 10.

april

Fredericia, den 17. april 2008

Referat:

Formand for Infoudvalget: Jørgen Vesterlund Jensen.

Ellers godkendt.

• ligestillingsudvalg: AK

• LSISU: CKJ,

• frikøb: nuværende model fortsættes

mødetidspunkter: se forslag i referat fra den 27.03.08

Kassereren tager billeder af KS

Referat:

LSISU: CKJ, FDP

Ks møder : Mandag den 5/5 kl.12.30

Mandag den 26/5 kl.12.30

Mandag den 16/6 kl.12.30

LL udarbejder opdateret liste

Diskussion videreføres fra TR mødet (stigende forventning ift.

mobiltelefoni)

Referat:

Forvaltningen gøres opmærksom på problemet. En idé kunne

være skolemobiltelefoner

Orientering ved næstformanden

Referat:

CKJ, UW og IØ har været til forhandling i dag ang. placering af

tale/hørekonsulenter.

4. KS´s Tilfredshedsundersøgelse Kredsen har spurgt TR´erne om deres tilfredshed med TR-møderne.

Styrelsen skal bearbejde resultatet. Ansvarlig: UW

Referat:

Konklusion: Mere uddybet dagsorden og mere tid til erfaringsudveksling.

Enighed om formanden vil forsøge med mere struktur under møderne

5. Ny Hjemmeside Hvordan gøres siden mere kendt? v. CKJ.

Referat:

Debat om indhold på hjemmeside: skal De´batter stadig udgives i

papirform? Hvad skal der være på hjemmesiden? …

6. Jubilæum Indholdsdiskussion – hvad vil KS med jubilæet? Udvalg nedsættes

og arbejder videre med kredsens ideer.

Referat:


Enighed om jubilæet (150 år) skal festligholdes.

Der kom mange forslag på bordet:

Revy, jubilæums skrift (skrevet af medlemmer), samvær med

fysiske udfoldelser, spisning med dans, hvordan skal vi bruge

medierne?

Udvalg: UW, JVJ, AK, CKJ

7. Senere indkomne sager 1. Sixtus ?

2. OK08

8. Orientering fra ansvarshavende

på arbejdsområder og referater

fra ekstern mødevirksomhed

9. Fremtidige møder

10. Meddelelser

11. Eventuelt

Referat:

Sixtus: den 27. og 28. november på Haraldskær eller Gl.

Avernæs (LL bestiller)

OK08 er stemt hjem. Formanden ønsker kredsen tager punkter

op som temadiskussioner – f.eks. Arbejdstid, lokal løn …

Referat:

PB: møde med ledernes formand: enighed om at fortsætte uformelt

samarbejde. Godt møde. Formanden tror på, parterne kan

bruge hinanden.

HSISU: sygefraværet for langtidssyge er ikke faldende, men dog

bedre end andre kommuners tal. Enighed om at sygefraværsprojektet

skal fortsætte. Megen ros til projektet. Kommunaldirektøren

ønsker der også sættes fokus på korttidsfravær.

Udvalget mangler næstformand.

Herkules: kredsen har ikke overenskomst med Herkules, derfor

gælder ansættelseskontrakt (med bilag). Formanden er opmærksom

på ansættelses vilkår for kommende skoleår.

UW: møde med Rummelighedsudvalget. Kredsen og forvaltning

havde hver især udarbejdet punkter parterne ønskede bearbejdet.

Børn og Kultur direktøren ønskede der udarbejdes retningslinier

ift. akut-beredskab på skole-, distrikts- og forvaltningsniveau.

Andre fokuspunkter: kommunikation,

PFR: konstituerende møde den 14. april.

JVJ: deadline De´batter den 13. maj.

Referat:

Forhandling med forvaltning den 16. april (UW + PB)

PB: kredsformandskursus uge 17.

UW: PFR den 14. april, den 28. april kl. 12.30 har KS´s pæd.

udvalg møde, den 30. april møde kursusudvalgets kredssamarbejde

Referat:

Udbygning af mødelokale påbegyndes den 15. april

Referat:

Med venlig hilsen

Per Breckling /

Inger Ørskov

More magazines by this user
Similar magazines