Kattusseqatigiit Partiiat - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Kattusseqatigiit Partiiat - Inatsisartut

16 oktober 2007 EM 2007/141-01

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at oprette et internationalt

videncenter om klima og miljø.

Vi vil fra Kattusseqatigiit Parti kommentere Landstingsmedlem Per Berthelsen’s forslag så-

ledes:

Jeg er glad for at Landstingsmedlem Per Berthelsen kommer med et forslag om oprettelse af

et internationalt videncenter vedr. klima og miljø forskning for at forbedre viden og orientering

af den hurtige miljøændring inden det er for sent.

Netop omkring dette har Ilulissat kommune samt Qeqertarsuaq kommune forskellige tiltag til

at sikre samling af væsentlige videnskabelige oplysninger om miljøændring.

Som alle er bekendt med har Ilulissat i op til flere år haft planer kørende i samarbejde med

forskellige relevante instanser, hvori Landsstyret løbende orienteres.

Planerne sendtes sidste gang i denne sommer til Landsstyremedlem for forskning samt kopi til

forskningsminister, med kravet at eksisterende planer i Ilulissat medtages i oprettelsen af videncentret.

Da udnyttelse af eksisterende gamle bygninger kan være med til at formindske omkostninger i

planen.

Da eksisterende planer om vurderinger i forbindelse med drøftelsen af oprettelse af et videncenter

om miljø i Grønland skal medtages, som Landsstyremedlemmet har lovet mundtligt.

Idet vi mener, at det vil være mest naturligt at udnytte eksisterende planer og oprette et videncenter

om klima i Ilulissat.

1


Ikke mindst, da Ilulissat isfjord nu er optaget på verdens arvs liste, sættes der markant fokus

på isfjorden, som efter vores mening bør udnyttes til gavn for hele samfundet.

Som forslagsstilleren også nævnte er flere fremtrædende verdenspolitikere hidtil kommet til

Ilulissat til glæde for os alle.

Sidste år blev der afholdt seminar i Ilulissat vedr. klima ændringer for miljø ministre fra mange

forskellige lande, hvor der deltog mange forskere, miljø ministre og embedsmænd.

Endvidere kom der i starten af efteråret flere religiøse- og statshoveder fra forskellige lande,

netop for at konstatere og for at bedømme efterfølgende tiltag, der skal til for at bekæmpe

miljø forureningerne, der har forstærket miljø ændringer.

Oprettelse af et videncenter i Ilulissat er derfor naturligt og svært at komme udenom.

Endvidere henvises til landsstyrets planer om decentralering af arbejdsopgaver og kompetencer

til kommunerne i forbindelse med kommunesammenlægninger.

Med disse bemærkninger støtter jeg forslaget samt indstiller til behandling i kultur- og forskingsudvalget

inden anden behandling.

2

More magazines by this user
Similar magazines