Oversigt over seniordage for de enkelte faggrupper - Slagelse ...

slagelse.dk

Oversigt over seniordage for de enkelte faggrupper - Slagelse ...

Slagelse Kommunes seniordage samt

- supplerende aftaler i overenskomsten

- særlige ordninger

Slagelse Kommunes seniordage erstatter fuldt ud KTO/SHK- rammeaftale om seniordage

Hvis du ikke er omfattet af overenskomsterne nævnt i gruppe 1-5, har du seniordage efter Slagelse Kommunes

seniorordning. Gruppe 6-7 har aftalt andre særlige ordninger - men følger i øvrigt Slagelse Kommunes seniordage.

Seniordage Slagelse

I kalenderåret,

hvor jeg fylder 58

år

I kalenderåret,

hvor jeg fylder 59

år

I kalenderåret,

hvor jeg fylder 60

år

I kalenderåret,

hvor jeg fylder 61

år

I kalenderåret,

hvor jeg fylder 62

år

Efter 62 år

Kommune

Gruppe 1

(3-2-1-model)

Gruppe 2

(3-2-1-model)

Gruppe 3

(FOA-model)

(kan vælges)

Gruppe 4

(FOA-model)

(kan vælges)

Gruppe 5

(FOA-model)

(kan vælges)

Gruppe 6-7

(Slagelse

Kommune)

2 seniordage 2 seniordage 5 seniordage 4 seniordage 3 seniordage 2 seniordage 2 seniordage

3 seniordage 3 seniordage 5 seniordage 5 seniordage 4 seniordage 3 seniordage 3 seniordage

5 seniordage 8 seniordage 6 seniordage 7 seniordage 6 seniordage 8 seniordage 5 seniordage

5 seniordage 7 seniordage 6 seniordage 7 seniordage 6 seniordage 7 seniordage 5 seniordage

5 seniordage 6 seniordage 6 seniordage 7 seniordage 6 seniordage 7 seniordage 5 seniordage

5 seniordage 6 seniordage 6 seniordage 7 seniordage 6 seniordage 7 seniordage 5 seniordage

september 2009


Slagelse Kommunes seniordage samt

- supplerende aftaler i overenskomsten

- særlige ordninger

Gruppe 1: (3-2-1 modellen)

I perioden 1. januar 2009 – 31. marts 2011

suppleres Slagelse Kommunes seniordage med: 3 dage ved 60 år • 2 dage ved 61 år • 1 dag fra 62 år

• Kontor og IT – personale (30.11 – 30.12)

• Socialrådgivere og socialformidlere (30.31 – 30.32)

• Bygningskonstruktører (32.01)

• Tekniske designere mfl. (32.11)

• Beredskab – chefer/ledere (33.03 – 33.04)

• Laboratorie- og miljøpersonale (35.11)

• Håndværkere (40.11 – 40.12)

• Assistenter, Mestre, driftsledere (40.21 – 40.22)

• Arbejdsformænd, vejformænd m.v. (40.31 – 40.32)

• Tandklinikassistenter (53.21)

Gruppe 2: (3-2-1 modellen)

I perioden 1. januar 2009 – 31. marts 2011

suppleres Slagelse Kommunes seniordage med: 3 dage ved 58 år • 2 dage ved 59 år •1 dag fra 60 år

• Pædagogisk personale ved daginstitutioner/klubber/skolefritidsordninger (60.01 – 62.05)

• Socialpædagoger, hjemmevejledere og pædagogisk personale (døgninstitutioner) (64.01-64.02-64.03)

• Omsorgs- og pædagogmedhjælpere (døgninstitutioner) (64.41)

• Pædagogisk uddannet personale i leder stillinger (69.01)

• Fællesoverenskomster på det pædagogiske område (69.21)

Gruppe 3: (FOA-modellen) - kræver et aktivt tilvalg fra medarbejderen – link til skema.

I perioden 1. januar 2010 til 31. marts 2011 kan der vælges 2 seniordage til afholdelse fra det kalenderår, hvor

medarbejderen fylder 58 år.

Følger i øvrigt Slagelse Kommunes seniordage.

• Dagplejere (66.01)

• Social- og sundhedspersonale (73.01)

september 2009


Slagelse Kommunes seniordage samt

- supplerende aftaler i overenskomsten

- særlige ordninger

Gruppe 4: (FOA-modellen) - kræver et aktivt tilvalg fra medarbejderen – link til skema.

I perioden 1. april 2009 til 31. marts 2011 kan der vælges 1 seniordag til afholdelse fra det kalenderår, hvor

medarbejderen fylder 58 år.

Følger i øvrigt Slagelse Kommunes seniordage.

• Pædagogisk personale i dagplejeordninger og centrale pladsanvisninger (65.01)

Gruppe 5: (FOA-modellen) - kræver et aktivt tilvalg fra medarbejderen – link til skema.

I perioden 1. april 2009 til 31. marts 2011 kan der vælges 2 seniordage til afholdelse fra det kalenderår, hvor

medarbejderen fylder 60 år.

Følger i øvrigt Slagelse Kommunes seniordage.

I perioden 1. april 2009 – 31. marts 2011 suppleres Slagelse Kommunes seniordage med 1 dag i det kalenderår, hvor

medarbejderen fylder 60 år. Den pågældende dag bortfalder igen i det kalenderår medarbejderen fylder 61 år

• Pædagogiske konsulenter (65.11)

Gruppe 6:

Medarbejdere der fyldt 55 år kan vælge mellem en uges ekstra ferie eller en forhøjelse af pensionsbidraget.

Følger i øvrigt Slagelse Kommunes seniordage.

• Pædagogmedhjælpere og pædagogisk assistenter (61.01)

Gruppe 7:

Fuldtidsansatte lærere over 60 år kan efter anmodning få reduceret ”skoletiden” med 175 timer årligt, for deltidsansatte

lærere reduceres timerne forholdsmæssigt.

Følger i øvrigt Slagelse Kommunes seniordage.

• Lærere m.fl. i folkeskolen (50.01)

september 2009

More magazines by this user
Similar magazines