Bogense Sogn Kirkeblad - Bogense kirke

bogensekirke.dk

Bogense Sogn Kirkeblad - Bogense kirke

Bogense Sogns

Kirkeblad

Nr. 2 · juni - juli - august 2011 · 17. ÅRGANG

Bogense Sogn

Bogense Sogn Kirkeblad 1


Vejviser

Hjemmeside:

www.bogensekirke.dk

Bogense Sogns kirkekontor

Teglgårdsvej 1

5400 Bogense tlf. 64 81 26 86

bogense.sogn@km.dk

Præstesekretær Berith Ruth Jørgensen

Konstitueret sognepræst (vikar)

Bente Bisgaard Thomsen

Farsbøllevej 24, 5471 Søndersø

tlf. 64 81 26 86, mobil 40 41 50 38

e-mail: BBT@km.dk

Fri mandag.

Kirkesanger: Jan Horskjær Rasmussen

Kirkestræde 14, tlf. 60 62 13 90

kirkesanger@bogensekirke.dk

Organist: Klaus Andersen, tlf. 28 55 52 46

eller mail klausnodeandersen@gmail.com

Kirketjener: Kirsten Nielsen

Kirkestræde 21, tlf. 64 81 22 27

Mobiltlf. 20 12 95 31

kirketjener@bogensekirke.dk

Kirkegårdsleder: Flemming Jørgensen

Træffes på kirkegården:

hverdage kl. 7.00 – 15.00

fredag 8.00 – 12.00

tlf. 64 81 31 31 kl.

Mobiltlf: 20 15 48 31

2 Bogense Sogn Kirkeblad

Menighedsrådsformand:

Søren L. Andersen

Torvegade 12 A, tlf. 64 81 21 85

Kirkeværge: Jørn Frydensberg

Æbeløgade 27, tlf. 63 81 50 56

Kasserer: Mie Rasmussen

Bøgevej 22, tlf. 64 81 19 56

Kontaktperson Jeanie Bruun

Tlf 6381 7002

Næstformand Birgit Folden

Formand bladudvalg

Tlf 6486 1453

Formand for aktivitetsudvalg

Kjeld Bruun

tlf. 2032 2876

Formand for Kirkegårdsudvalget

Elise Geertsma tlf. 6481 2296

Ulla Maar Rasmussen

Tlf. 2293 3721

Sognepræst Kirsten Clement

Specialklasse-konfirmander

tlf. 6485 1179

Redaktion: Søren L. Andersen,

Birgit Folden, Elise Geertsma,

Bente Bisgaard Thomsen (ansvarshavende)

Bogense Sogn


Palmesøndag

Palmesøndag deltog nogle af konfirmanderne i

gudstjenesten, hvor de bl.a. stod for en flot kopi

af indtoget i Jerusalem. Uden æsel, men med

både palmegrene og friske blomster blev det en

fin optakt til oplevelsen af dagens tekster, der

bl.a. rummede en af digterpræsten Sten Kaaløs

påskemonologer

Konfirmandudflugt til

Kongernes Jelling

Konfirmandernes udflugt gik i år til Jelling,

hvor vi så museets udstilling om Kongernes Jelling.

Bagefter var der lejlighed til at se nærmere

på den berømte Jellingesten, som netop var ble-

vet restaureret efter et ”malerisk” overfald! Se

evt. flere billeder fra turen på Bogense kirkes

hjemmeside: www.Bogensekirke.dk

Indsættelse og

tøndeslagning

på samme dag

Bogense Kirkes nye organist, Klaus Andersen

og den fungerende sognepræst, Bente Bisgaard

Thomsen blev indsat på festlig vis ved en gudstjeneste

d. 6. Marts. Og allerede om eftermiddagen

var begge i fuld sving med afviklingen

af den traditionelle fastelavnsgudstjeneste med

efterfølgende tøndeslagning i Teglgården. Det

var provst Dinna Jørgensen, der forestod indsættelsgudstjenesten

og holdt tale for begge de

nyansatte, og hun mindede om, at det kun var

et år siden, der sidst var fest i Bogense med både

præsteindsættelse og genåbning af kirken efter

veloverstået renovering.

-Jeg håber, I stadig er glade for jeres kirke, sagde

provsten, henvendt til menigheden, som i øvrigt

fik disse rosende bemærkninger med på

vejen: -Her i byen er der en trofast menighed

af myndige lægfolk. Det er folk, der ved, hvad

de har med at gøre, og som ikke tøver med at

sige deres mening. Den slags mennesker lærer

man at skatte højt, uden man behøver at være

enig med dem i alt. Så glæd dig, sagde Dinna

Jørgensen til Bente B. Thomsen.

Selv glædede Dinna Jørgensen sig over allerede

ved to lejligheder at have haft lejlighed til at

arbejde sammen med den nye organist, Klaus

Bogense Sogn

Bogense Sogn Kirkeblad 3


Andersen.

-Jeg er fuld af tillid til, at ro, glæde og godt samarbejde

har indfundet sig her i Bogense og vil ønske

både organist og menighed tillykke, sagde hun.

Efter indsættelsesgudstjenesten blev der holdt reception i

kirken. Her ses organist Klaus Andersen i samtale med

formanden for menighedsrådet, Søren Andersen (med

ryggen til) og kirkesanger Jan Horskjær Rasmussen

Det lykkedes en lille tapper skare af fint udklædte børn

at få has på fastelavnstønden, som var hængt op i det

fri foran Teglgården. Bagefter var det godt at komme

ind og få varme fastelavnsboller. Og selvfølgelig skulle

bollerne synges både op og ned. Se forsiden!

Fælles

plejehjemsgudstjeneste

Onsdag d. 13. April var der påskegudstjeneste

for plejehjemmene i Bogense ved de tre præster,

der på skift står for plejehjemsgudstjenesterne.

4 Bogense Sogn Kirkeblad

Mange var mødt op til en god dag med fælles

kaffedrikning i kirken bagefter.

Elleve år på pletten

Vores trofaste kirketjener igennem 11 år, Kirsten

Ellegaard Nielsen, har valgt at gå på efterløn

fra den 1 september i år.

Kirsten har om nogen været den centrale person

i kirken og i Teglgaarden igennem de sidste 11 år.

Ingen aktiviteter eller kirkelige handlinger har

foregået, uden at hun har deltaget i forberedelserne

og efterfølgende været tilstede for at sørge

for, at møder eller kirkelige handlinger kunne

blive afviklet som de skulle.

Kirsten er den, man møder i kirken og som

hjælper én tilrette, når man kommer for at deltage

i en gudstjeneste eller anden kirkelig handling

– eller blot ønsker at se kirken og høre om

dens historie.

Hun er også den, der gør klar til møder og koncerter

og sørger for at der efterfølgende er kaffe og

brød. Og som tager sig af flere af de praktiske opgaver

omkring konfirmander og babysalmesang.

Sidst men ikke mindst er det Kirsten, der sørger

for at vi både til hverdag og fest har nogle pæne

og behagelige lokaler at opholde os i. Det være

sig i kirken eller i Teglgaarden.

Bogense Sogn


Menighedsrådene de sidste 11 år har været

utroligt glade for Kirsten. I det nuværende menighedsråd

har vi følt, at vi har haft et rigtig

godt samarbejde, også selvom Kirsten i perioder

har været hårdt presset i sit arbejde, og har

syntes, at hun havde lidt vel rigeligt med timer.

Altid har vi mødt en ansvarsbevidst og kompetent

kirketjener, som har sat en ære i at udfære

sit arbejde ordentligt og tilfredsstillende for alle

parter.

Kirsten blev ansat i kirken 1. januar 2000 og

har valgt at gå på efterløn 1 september 2011

Menighedsrådet vil gerne sige tak til en altid

trofast og tjenstvillig kirketjener, som vi i me-

Kirsten Nielsen i én af sine mange centrale roller som

praktisk tovholder. Her er det kirkens Lucia-optog på

plejehjemmene, der følges opmærksomt af Kirsten, der

ses mellem de to bagerste piger.

nighedsrådet altid har følt har udført sit arbejde

til alles tilfredshed Selv i situationer hvor alt har

virket kaotisk og ude af trit, så har Kirsten med

omhu sørget for at tingene alligevel fungerede

for alle parter.

Tak for 11 gode år!!

Bogense menighedsråd v. Søren L. Andersen

Bogense Sogn

Omtale af kommende

arrangementer

Pilgrimsvandring til

Odense Domkirke anden

pinsedag

Bogense Sogn har i år fået mulighed for at deltage

i samarbejdet mellem Veflinge og Særslev-

Ejlby-Melby kirker om pilgrimsvandring til

Odense Domkirke 2. pinsedag.

Dagen indledes med en kort andagt ved Veflinge

Kirke ved sognepræst Ole Hansen kl. 8.30

Derpå vil vi begive os af sted på en ca. 25 km.

lang pilgrimsvandring ind til Odense Domkirke,

hvor vi vil deltage i gudstjenesten kl. 17.00.

Undervejs hygger man sig, snakker sammen om

stort og småt, hviler sig og spiser sin madpakke,

tænker lidt over tilværelsen, mens man nyder at

vandre ude under åben himmel.

Vandreruten er lagt forbi Langesø Skovkapel og

Pårup kirke, hvor der er toiletforhold.

Veflinge Sogn sørger for hjemtransport i bus fra

Odense efter gudstjenesten. Der serveres millionbøf

i konfirmandstuen i Veflinge for de, der

måtte have lyst. Husk tilmelding!

Vi vil gerne vide hvor mange, der har lyst til at

gå med. Ring eller skriv til sognepræst Bente

Bisgaard Thomsen på tlf. 40 – 51 50 38, BBT@

km.dk senest d. torsdag d. 9. Juni.

Sommerudflugt

Menighedsrådet ved Bogense Kirke har besluttet

at holde en sommerudflugt for menigheden

i Bogense Sogn.

Udflugten finder sted søndag den 19. juni og

går til Kongsdal Have og Park beliggende i Padesø.

Bogense Sogn Kirkeblad 5


Kalender

Beskrivelse af arrangementerne på de følgende sider

Mandag den 13. Juni (2. Pinsedag), kl. 8.30:

Domkirke (ca. 25 km). Der arrangeres fælles

buskørsel tilbage

Søndag den 19. Juni:

med indlagt

friluftsgudstjeneste kl. 10.15. Afgang med

bus fra Rådhuset kl. 9.45

Lørdag den 16. Juli:

Lørdagsdåb.

Ring evt. til Kirkekontoret og hør nærmere!

Søndag d. 17. Juli kl. 19.00: .

Sommergudstjeneste

6 Bogense Sogn Kirkeblad

Fredag d. 29. Juli kl. 20.00, 21.00 og 22.00:

Sommerkoncerter i Bogense Kirke i anledning

af Bogense By Night. Oplev den inter-

værker af bl.a. Mozart og Fritz Kreisler

Lørdag d. 6. August

Koncert i Bogense Kirke med cellisten Carl-

-

sen i tilknytning til Rosenfestivalen. Sammen

spiller de to solister bl.a. Haydns festlige Sigøjnertrio.

Tirsdag d. 6. September kl. 19.30

Tak!

Efter at have været ansat i Bogense Kirke i mere end 10 år har jeg besluttet at gå på efterløn.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har været glad for mit arbejde som kirketjener,

og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange mennesker, jeg har mødt og arbejdet

sammen med gennem årene.

Tak til kirkegårdspersonalet og alle de forskellige præster, organister, kirkesangere, bedemænd

og menighedsrådsmedlemmer m.fl . Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne takke menigheden

for en god tid i Bogense Kirke. Jeg håber, I vil tage tilsvarende godt imod min efterfølger!

Venlig hilsen Kirsten

Bogense Sogn


Der indledes med en friluftsgudstjeneste kl.

10.15.

Efter gudstjeneten er der tid til at gå en tur

og opleve Vagn Wazar Jørgensen 20.000 kvm.

smukke og velpassede have, der byder på mange

skønne kig og fine oplevelser. (Også egnede for

bevægelseshæmmede).

Derefter er der fælles frokost, der kan indtages

i det fri, hvis vejret er til det eller i omgivelser

med ly og læ, som Vagn W. Jørgensen har indrettet

til det samme.

Når vi har spist og set os mætte på omgivelserne

kører vi hjem ad smukke veje. På vejen passerer

vi blandt andet Stillebækken, hvor forfatteren

Morten Korch fik inspiration til flere af sine romaner

og film.

Der medvirker guide på turen, som blandt andet

vil fortælle om forfatterens liv og levned,

der slet ikke var så idyllisk som beskrevet i hans

mange romaner og film.

Hjemme igen drikker vi kaffe i Teglgården.

Det koster kr. 100,- pr. person at deltage.

Af hensyn til bus- og madbestilling beder vi om

Bogense Sogn

bindende tilmeldning til Kirsten tlf. 2012 9531

eller e-mail kirketjener@bogensekirke.dk senest

den 10. juni.

Afgang i bus fra Bogense Rådhus kl. 9.45.

Vi glæder os til at se rigtig mange og få denne

fine oplevelse sammen.

Sommerkoncerter i

Kirken

Fredag d. 29. juli og lørdag d. 6. august byder

Bogense Kirke på koncertoplevelser af de helt store

med to af Danmarks allerstørste musikalske talenter,

violinisten Therese Andersen og cellisten Carl-

Oscar Østerlind.

Fredag d. 29. juli er der ”By night” i Bogenses

hyggelige gader, og kl. 20, 21 og 22 kan man

i kirken opleve populære klassiske værker af

bl. a Mozart og Fritz Kreisler med violinisten

Therese Andersen. Therese er 26 år og har for

markeret sig som en af sin generations mest

lovende musikere. Hun har modtaget en lang

række hædersbevisninger, herunder en pris fra

Kongehuset og Jacob Gades Store Legat.

Therese Andersen bor i Wien, hvor hun har en

omfattende koncertvirksomhed, bl. a som medlem

af Gustav Mahler Jugendorchesters strygekvartet.

Bogense Sogn Kirkeblad 7


Den unge cellist Carl-Oscar Østerlind spiller

i Bogense Kirke lørdag d. 6. august i forbindelse

med Rosenfestivalen. Carl-Oscar vandt

i november 2010 den prestigefyldte Danske

Strygerkonkurrence, og han er allerede godt

i gang med en flot karriere. Han giver talrige

koncerter både som solist og kammermusiker

og har også modtaget mange anerkendelser for

sit smukke spil, bl. a Jacob Gades Store Legat

og Sonningfondens Stipendium.

Ved koncerten d. 6. august medvirker Therese

Andersen også, og blandt andre publikumsvenlige

værker spilles Haydns festlige ”Sigøjnertrio”

med kirkens organist Klaus Andersen ved Bogense

Kirkes fremragende flygel, ligesom han

også akkompagnerer de to unge musikere ved

begge koncerter.

Begge de unge musikere spiller på kostbare mesterinstrumenter

udlånt af Augustinus Fonden.

Therese spiller på en Guarnerius violin fra 1721

og Carl-Oscar på en Grancino cello fra 1703.

Der er fri adgang til koncerterne.

8 Bogense Sogn Kirkeblad

Med fødderne på jorden

og hovedet i himlen

En aften med pilgrimspræst

Elisabeth

Lidell, der vil fortælle

om pilgrimsvandringens

indre og ydre

rejse

Efter TV-julekalenderen med ”Bertelsen på

Caminoen” oplever pilgrimspræst Elisabeth

Lidell fornyet interesse for pilgrimsvandring.

Kulturpersonligheder som Stine Bosse og Mikael

Bertelsen har været med til at gøre pilgrimstanken

populær, for mange kan spejle sig

i udsagnet: ”Jeg vil nå et mål, men jeg glemmer

vejen”, fortæller hun.

Tirsdag d. 27. September kan man høre Elisabeth

Lidell fortælle om sine erfaringer som pilgrimspræst

med endnu flere år som aktiv pilgrimsvandrer

bag sig. Det sker i Teglgården kl.

19, hvor menighedsrådet efterfølgende byder

på en kop kaffe.

Elisabeth Lidell er født 1950 på Ærø, uddannet

cand.theol. et exam. art. 1979, og hun har arbejdet

som præste i Københavns Domkirke samt

Risskov Kirke. Mange vil især kende hende som

retræteleder, pilgrimspræst, åndelig vejleder

og underviser på Pastoralseminariet i Århus i

emnet ”Bøn og spiritualitet”.

På sin hjemmeside elisabethlidell.dk fortæller

hun, at såvel befrielsesteologi som kristen spiritualitet

har spillet en stor rolle for hende.

Benedikt af Nursias ordsprog: ”Ora et labora”

- sammenhængen mellem bøn og arbejde, kontemplation

og aktion, det indre og det ydre liv,

minder således om vigtigheden af en ritualisering

af troen i hverdagen.

Bogense Sogn


-Det er min intention at tale enkelt om det

store, om den treenige Gud. Dér, hvor Guds

folk mødes, kan der forkyndes, hvad enten

det sker i kirkerummet eller i det fri. Når vore

livshistorier undervejs flettes sammen med vore

troshistorier i samtale, bøn, salmesang, nadverfejring

og bibellæsning, kan det ske, at mennesker

begynder at prise og takke Gud for livets

gave. Da har Helligånden gjort sin gerning. Da

har pilgrimsrejsen nået sit mål: at skabe rum for

mødet med den levende Gud.

-På en pilgrimsvandring oplever deltageren,

hvordan samspillet mellem mennesker, natur,

kultur og åndelighed går op i en højere enhed,

understreger Elisabeth Lidell. Vandringen i

naturen appellerer til det moderne menneskes

længsel efter langsomhed, stilhed, frihed, fællesskab,

enkelhed og spiritualitet. Man behøver

ikke rejse til fjerne lande for at finde alt dette. I

Danmark har vi den gamle pilgrimsrute,

Hærvejen, som er en overset naturperle.

Udmeldelse af

Folkekirken

Det er en ”smal” sag at melde sig ud af den danske

folkekirke. Men beslutningen har konsekvenser,

bl.a. når man dør og skal begraves. Det er derfor

en god ide at orientere de nærmeste, når og hvis

man melder sig ud.

Tiden for afslutning af årsopgørelser er traditionelt

højsæson for udmeldelser af Folkekirken.

I den forbindelse kan der være grund til at

minde om, at det som alt andet, man foretager

sig i livet, har konsekvenser – ikke blot for én

selv, men også ens pårørende. I efterfølgende

oversigt er de vigtigste konsekvenser opstillet

i punktform. Hvis man ønsker yderligere ud-

Bogense Sogn

dybning eller generelt kunne tænke sig en snak

om sit medlemsskab er man velkommen til at

kontakte sognepræst Bente Bisgaard Thomsen

på kontoret i Teglgården eller telefonisk!

· Du ophører med at betale medlemsbidrag

(“kirkeskat”). Det betyder, at du fremover ikke

bidrager til drift og vedligeholdelse af kirkens

bygninger og kirkegården, ligesom du heller

ikke er med til at finansiere dens administra

tion og de aktiviteter, der foregår i kirken og

præstegården.

· Fødselsregistrering, navngivelse og navneændringer

foretages stadig på Folkekirkens kontorer

– det er uafhængigt af medlemskab.

· Du giver afkald på enhver kirkelig betjening

fra Folkekirkens medarbejdere. Det betyder,

at du ikke kan blive viet eller kirkeligt velsignet

i Folkekirken, hvis din kæreste heller ikke

er medlem, og Folkekirkens præster står ikke

til rådighed for dig til sjælesorg. Sjælesorg er

f.eks. personlige samtaler i krisesituationer.

· Til sin tid kommer der ikke til at medvirke en

præst fra Folkekirken ved din begravelse, som

heller ikke kan foregå fra en af Folkekirkens

kirker.

· Husk at fortælle din familie det, så de ikke får

en ubehagelig overraskelse til sin tid.

· Du skal i modsætning til medlemmer af

Folkekirken betale for at få et gravsted på

Folkekirkens kirkegårde. I Bogense koster det

p.t. 6.500 kroner.

Bogense Sogn Kirkeblad 9


Konfirmeret

d. 15. Maj 2011

Emma Leth Andersen

Mikkel Stolpe Andersen

Sarah Louise Skovlund Andersen

Kenneth Ørgaard Hansen

Klaus Ørgaard Hansen

Simon Skovsgaard Hansen

Michelle Trøjgaard Jørgensen

Rasmus Oredson Jørgensen

Anne-Mette Flint Kallehauge

Jacob Benjamin Kroman Kjeldsen

Ida Andersen Kjær

Mathias Damsted Klint

Lasse Bengtson Kure

Rasmus Okkerholm Langelund

Victor Steenfeldt Laursen

Nikolaj Klindt Schwaner

Trine Soelberg

Martin Korsgaard Wacher

10 Bogense Sogn Kirkeblad Bogense

Konfirmeret

d. 20. Maj 2011

Kevin Frank Ho Adsersen

Helene Lunde Andersen

Laura Lund Anderson

Kamilla Thingholm Bünning

Kristian Thingholm Bünning

Maja Smidt Christiansen

Rasmus Winkler Frederiksen

Casper Bo Henningsen

Natascha Christine Schærff Jensen

Camilla Kreutzfeldt Kjerside Killerup

Malene Sander Diget Knudsen

Jacob Husted Korsholm

Csongor Alexander Ginkgo Ungvary Krisztián

Mathilde Skytte Lundsby

Maria Helene Møller

Kia Ellegaard Nielsen

Thobias Meyer Møldrup Pedersen

Michelle Poulsen

Benjamin Kure Rasmussen

Camilla Jørge Rasmussen

Kasper Rasmussen

Martin Marquard Lund Rasmussen

Mick Bisgaard Scheby

Julie Berglie Munkholm Sørensen

Sogn


Kirkelige handlinger

fra Bogense sogn, februar

marts - april - maj 2011

DØBTE

06. Marts: Elias Jacob Lønfeldt Nielsen

20. Marts: Buster Hansen Chrone

10. April: Liva Maar Haugaard

01. Maj: Natascha Christine

01. Maj: Csongor Alexander

G U Krisztián

08. Maj: Signe Johansen

VIEDE

23. April: Kathe Marie Lund Hansen

BEGRAVEDE / BISATTE

05. Februar: Anna Dorthea Jørgensen

18. Februar: Karen Rosa Jensen

18. Februar: Marie Kristine

Frederikke Larsen

23. Februar: Hans Laurvig Jørgensen

25. Februar: Hanne Lind

04. Marts: Birgitte Cecilie Ruberg Berg

10. Marts: Simon Lading

11. Marts: Ebba Emilie Hansen

25. Marts: Tove Kühne

30. Marts: Jørgen Ole Petterson

31. Marts: Gudrun Elisabeth Pedersen

02. April: Erik Dorph-Jensen

05. April: Dagny Dyhrberg Jensen

09. April: Johannes Nielsen

28. April: Iris Christiansen

Bogense Sogn

Hvad gør man

når man får et barn?

udleveres på sygehuset til præsten i det sogn, hvori

man bor - senest 14 dage efter fødslen.

når man ønsker sit barn døbt eller navngivet?

...så henvender man sig til præsten inden 6 måneder

efter barnets fødsel og aftaler det videre forløb.

når man ønsker bryllup?

...så henvender man sig til præsten for at aftale dato

og tidspunkt. Derefter skal man have udstedt en

prøvelsesattest af Borgerservice i ens bopælskommune.

Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder. 1

til 2 uger før vielsen mødes man med præsten og

aftaler salmer samt vielsens forløb.

Man skal have en tilknytning til Bogense kirke for

at kunne blive viet her.

når man ønsker begravelse/ bisættelse?

...så kontakter man præsten for at aftale dag og tidspunkt

for begravelsen eller bisættelsen. Lige le des

aftales et tidspunkt, hvor man mødes med præsten.

Som regel kontaktes en bedemand vedrørende de

praktiske spørgsmål.

når man ønsker at skifte navn

...så går man ind på følgende hjemmesider om

navne og registrering:

over godkendte fornavne og de frie efternavne.

navneændringer, fødselsanmelderser og faderskab.

www.danmarksstatistik.dk/Statistik/

...eller man henvender sig til sognepræsten/kordegnen

i sit bopælssogn.

Navneændring koster kr. 470,-, dog er det gratis i

forbindelse med vielse.

Bogense Sogn Kirkeblad 11


Gudstjenester

maj - juni - juli - august 2011

Plejehjemsgudstjenester

maj - juni - juli - august 2011

Inden gudstjenesterne serveres der kaffe kl 10.00

Kirkebil

Fotografering under de kirkelige

handlinger er ikke tilladt.

Torsdag 2. juni kl. 10.15 Bogense Kirke Kristi Himmelfartsdag Bente Thomsen

Søndag 5. juni kl. 10.15 Bogense Kirke 6. Søndag efter påske Bente Thomsen

Søndag 12. juni kl. 10.15 Bogense Kirke Pinsedag Bente Thomsen

Mandag 13. juni Pilgrimstur til Odense Bente Thomsen

Søndag 19. juni

Trinitatis Søndag Sommerudflugt med

friluftsgudstjeneste til Kongsdal Have

Bente Thomsen

Søndag 26. juni kl. 10.15 Bogense Kirke 1. Søndag efter Trinitatis Bente Thomsen

Søndag 3. juli kl. 10.15 Bogense Kirke 2. Søndag efter Trinitatis Bente Thomsen

Torsdag 10. juli kl. 9.00 Bogense Kirke 3. Søndag efter Trinitatis Jakob Olesen

Lørdag 16. juli Bogense Kirke Reserveret til lørdagsdåb Bente Thomsen

Søndag 17. juli kl. 19.00 Bogense Kirke 4. Søndag efter Trinitatis med kirkekaffe Bente Thomsen

Søndag 24. juli kl. 10.15 Bogense Kirke 5. Søndag efter Trinitatis Bente Thomsen

Søndag 31. juli kl. 14.00 Bogense Kirke

6. Søndag efter Trinitatis Familiegudstjeneste

Bente Thomsen

Søndag 7. august kl. 10.15 Bogense Kirke 7. Søndag efter Trinitatis Ole Hansen

Søndag 14. august kl. 11.30 Bogense Kirke 8. Søndag efter Trinitatis Jesper Kjær Andersen

Søndag 21. august kl. 10.15 Bogense Kirke 9. Søndag efter Trinitatis Bente Thomsen

Søndag 28. august kl. 10.00 Bogense Kirke 10. Søndag efter Trinitatis Bente Thomsen

Søndag 4. september kl. 11.00 Bogense Kirke 11. Søndag efter Trinitatis

Konfirmandindskrivningsgudstjeneste med

Bente Thomsen

Tirsdag 6. september kl. 19.30 Bogense Kirke efterfølgende kaffe og orienteringsmøde i

Teglgården

Bente Thomsen

Onsdag 25. maj kl. 10.30 Søbo Med altergang Jakob Olesen

Torsdag 26. maj kl. 10.30 Møllehaven Med altergang Jakob Olesen

Onsdag 8. juni kl. 10.30 Søbo Jakob Olesen

Torsdag 9. juni kl. 10.30 Møllehaven Jakob Olesen

Onsdag 22. juni kl. 10.30 Søbo Med altergang Bente Thomsen

Torsdag 23. juni kl. 10.30 Møllehaven Med altergang Bente Thomsen

Onsdag 6. juli kl. 10.30 Søbo Dinna Jørgensen

Torsdag 7. juli kl. 10.30 Møllehaven Med altergang Dinna Jørgensen

Onsdag 20. juli kl. 10.30 Søbo Med altergang Jakob Olesen

Torsdag 21. juli kl. 10.30 Møllehaven Med altergang Jakob Olesen

Onsdag 17. august kl. 10.30 Søbo Med altergang Dinna Jørgensen

Torsdag 18. august kl. 10.30 Møllehaven Med altergang Dinna Jørgensen

Onsdag 31. august kl. 10.30 Søbo Jakob Olesen

Torsdag 1. september kl. 10.30 Møllehaven Jakob Olesen

Onsdag 14. september kl. 10.30 Møllehaven Med altergang Bente Thomsen

Torsdag 15.september kl. 10.30 Møllehaven Med altergang Bente Thomsen

g g

Bogense Sogn

Bogense Der 12 køres Bogense til alle Sogn gudstjenester, Kirkeblad arrangementer og kirkelige handlinger i Bogense Kirke. Kørsel bestilles dagen

forinden før kl. 18.00 på tlf.: 64 81 19 90, Karstens Taxa

More magazines by this user
Similar magazines