2012 TED-publication 3582 - Skive.dk

skive.dk

2012 TED-publication 3582 - Skive.dk

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn

779-2012- 13-11- TED-publication 358245-2012 (2012-11-13) aflysning af 1. 779-2012- AFFALD VJSVPE 4-S - Genbrugscenter -

344369 2012 udbud

53382

ballepresser

779-2012- 13-11- Ordrebekræftelse på køb af væskeopsamler 779-2012- AFFALD VJGIRJO 4-S Undergrounds,

342563 2012

42110

Vestervænget, Skive

779-2012- 13-11- Bemærkninger - Lejemålet Kirkegade 5, Gården - Morsø 779-2012- BYSEKR VJKLUN Fk bolig

342616 2012 huslejenævn

68847

779-2012- 13-11- Fw: Orla Sadolin 779-2012- BYSEKR VJKLUN LLO

342615 2012

68847

779-2012- 13-11- dokumentation fra udlejer - Kirkegade 5 - Morsø huslejenævn 779-2012- BYSEKR VJKLUN FK Bolig

342614 2012

68847

779-2012- 13-11- Ansøgning tekeudvalget - DEX 2013 779-2012- MARKERHV VJHGRE Erhvervsudvikling

341385 2012

79874

779-2012- 13-11- Åstedvej 62 - Forespørgsel om evt. nedrivning og opførelse af 779-2012- TEKNISK VJTGPH stefan dyhrberg andersen

347962 2012 bolig

647

779-2012- 13-11- Ildbjergvej 13 -Dispensationsansøgning energiramme 779-2012- TEKNISK VJTPHLA Ilbjergvej 13

346984 2012

54098

779-2012- 13-11- Engvej 7 (7860) - Ansøgning om dispensation vedr. fjernvarme 779-2012- TEKNISK VJFIDI Dan Rasmussen

344413 2012

71836

779-2012- 13-11- Nørregade - Bænk påkørt 779-2012- TEKNISK VJVIHA Torben Høg Møller

343812 2012

1050

779-2012- 13-11- Nørregade 15 - Registreringsmeddelelse U2012-65201. 779-2012- TEKNISK VJTKH Kort & Matrikelstyrelsen

343785 2012

3828

779-2012- 13-11- Taxa - Referat fra Taxa-erfamøde i Holstebro 19. april 2012. 779-2009- TEKNISK VJTJDK Ikast-Brande kommune

343596 2012

32534

779-2012- 13-11- Udbetalingsbrev fra NaturErhvervstyrelsen 779-2011- TEKNISK VJIDUS

343520 2012

62438

779-2012- 13-11- Supplerende oplysninger- § 12 miljøansøgning Jenlevej 9 779-2011- TEKNISK VJNSHA Jenlevej 9

342487 2012

187

779-2012- 13-11- Viumvej 22 - Opllysninger om forventet afprøvning af kloak 779-2012- TEKNISK VJMIGR Viumvej 22

341692 2012

4844

779-2012- 13-11- Nørregårdvej 8 - Arealoverførselssag 779-2012- TEKNISK VJTKH Geopartner

341475 2012

79881

779-2012- 13-11- Fiskbækvej 3 - Anmeldelse om påbegyndt arbejde 779-2011- TEKNISK VJRRHA Allan Rasmussen

341431 2012

59340

779-2012- 13-11- Skrænten 24 - Anmeldelse om påbegyndelse 779-2012- TEKNISK VJBENS Lene Vestergaard Andersen

341428 2012

74738

779-2012- 13-11- Intrupvej 11 - Rettelse til BBR 779-2012-92 TEKNISK VJHDAL Neisl Ove kærgaard


341427 2012

779-2012- 13-11- Brodal/Lem - Arealoverførselssag 779-2012- TEKNISK VJTKH Geopartner

341426 2012

79876

779-2012- 13-11- Lybyvej 4 - Kommentarer til randzone 779-2012- TEKNISK VJMGSL Ove Torp

341387 2012

16780

779-2012- 13-11- Nannerupvej 1 - 10 års beholderkontrol (1995, 1200 m³) 779-2009- TEKNISK VJKMSA A-Consult Agro A/S

341315 2012

37478

779-2012- 13-11- Madsbadvej 20 - Færdigmelding 779-2011- TEKNISK VJTEB Brian madsen

341313 2012

3334

779-2012- 13-11- Madsbadvej 20 - Erklæring vedr. ukompliceret byggeri 779-2011- TEKNISK VJTEB Brian Madsen

341312 2012

3334

779-2012- 13-11- Anmeldelse om påbegyndelse 779-2012- TEKNISK VJTEB Jens Erik Johannesen

341311 2012

56400

779-2012- 13-11- Holstebrovej 454 - Ansøgning om etablering af

779-2012- TEKNISK VJKELJ Niels J- Nielsen

341310 2012 nedsivningsanlæg

79872

779-2012- 13-11- Otting Hedevej 8 - Ansøgning om etablering af

779-2012- TEKNISK VJKELJ Kim Kristiansen

341309 2012 nedsivningsanlæg

79869

779-2012- 13-11- Fur Kraftvarme - Kommentarer 779-2009- TEKNISK VJTJDK Knud Borup Jensen

341308 2012

123965

779-2012- 13-11- Ll. Thorumvej 19, 7870 Roslev - §19f - Skema 46659.pdf 779-2012- TEKNISK VJTEK Ll. Thorumvej 19

341279 2012

79779

779-2012- 13-11- Ørslevklostervej 185 - Anmeldelse om påbegyndelse 779-2010- TEKNISK VJBENS Hans Ikast Lajgård

341209 2012

43837

779-2012- 13-11- Ørslevklostervej 185 - Færdigmelding 779-2010- TEKNISK VJHDAL Hans Ikast Lajgård

341208 2012

43837

779-2012- 13-11- Taxa - Ansøgning om regulering af maksimaltaksterne for taxier 779-2012- TEKNISK VJTJDK Ikast Brande kommune

341206 2012

16659

779-2012- 13-11- Buksager 14 - Rids og gml-filer 779-2012- TEKNISK VJUFGN Egon Karlsen

341185 2012

54087

779-2012- 13-11- Poppelvej 69 - Reservation annulleres 779-2009- TEKNISK VJTJDK Casper Vognsen

341179 2012

42428

779-2012- 13-11- Ørslevklostervej 185 - Erklæring vedr. ukompliceret byggeri 779-2010- TEKNISK VJBENS hans Ikast Lajgård

341122 2012

43837

779-2012- 13-11- Odgaardsvej 26 - Anmeldelse om påbegyndelse 779-2012- TEKNISK VJBENS Per Bøjer Dahlgaard

341121 2012

76083

779-2012- 13-11- Roslevvej 30 - Færdigmelding 779-2012- TEKNISK VJHDAL Klaus Bak

341120 2012

70413

779-2012- 13-11- Roslevvej 30 - Erklæring vedr. ukompliceret byggeri 779-2012- TEKNISK VJBENS Klaus Bak


341119 2012 70413

779-2012- 13-11- Furvej 22 - Indlægssedler - foder 779-2009- TEKNISK VJKMSA Ivar Kjær

341118 2012

149860

779-2012- 13-11- Furvej 22 - Anmeldelse af olietank 779-2009- TEKNISK VJSTHS Ivar Kjær

341117 2012

177978

779-2012- 13-11- Furvej 22 - Anmeldelse af olietank 779-2009- TEKNISK VJSTHS Ivar Kjær

341116 2012

177978

779-2012- 13-11- Furvej 22 - Sløjfning af olietank 779-2009- TEKNISK VJSTHS Ivan Kjær

341115 2012

177978

779-2012- 13-11- Furvej 22 - Sløjfning af olietank 779-2009- TEKNISK VJSTHS Ivan Kjær

341114 2012

177978

779-2012- 13-11- Vadumvej 15 - Byggeansøgning 779-2012- TEKNISK VJBENS Vejby Energi A/S

341100 2012

79827

779-2012- 13-11- Tjørnevænget 33 - Byggeansøgning 779-2012- TEKNISK VJTEB Charlotte Mossing

341094 2012

79825

779-2012- 13-11- Fjordvej 71 - Byggeansøgning 779-2012- TEKNISK VJTEB Murerfirmaet Jens Jacob

341087 2012

79824

Jensen APS

779-2012- 13-11- Skivevej 27 - Henvendelse vedr. ejendommen 779-2012- TEKNISK VJTGPH Gitte Thorup

341083 2012

647

779-2012- 13-11- Nørregade 68 - SV: Opfølgning på ansøgning 779-2012- TEKNISK VJUFGN Ivan Karlsen

341045 2012

76541

779-2012- 13-11- Nørregade 68 - Opfølgning på ansøgning 779-2012- TEKNISK VJUFGN Ivan Karlsen

341029 2012

76541

779-2012- 13-11- Porfyrvej 1 - Byggeansøgning 779-2012- TEKNISK VJTEB Ove Jensen

340986 2012

79815

779-2012- 13-11- Fredensgade 17 - Byggeansøgning 779-2012- TEKNISK VJBENS Naturup BYG

340936 2012

79806

779-2012- 13-11- Solcelleanlæg Strandvænget3 Skive Kommune 779-2012- TEKNISK VJTPHLA Strandvænget 3

340934 2012

73486

779-2012- 13-11- SV: Adelgade 5B 779-2012- TEKNISK VJTPHLA Strandvænget 3

340933 2012

73486

779-2012- 13-11- Marius Jensens Vej 4 - Byggeansøgning 779-2012- TEKNISK VJTEB Det Studie Skive

340932 2012

79801

779-2012- 13-11- Adelgade 5B - svar på henvendelse 779-2012- TEKNISK VJTPHLA skraldespandssag A

340930 2012

58412

779-2012- 13-11- Sdr. Boulevard 1 - Til orientering; Afgørelse om, at ejendommen 779-2009- TEKNISK VJTPH REgion midtjylland

340902 2012 ikke kortlægges som muligt forurenet

12737

779-2012- 13-11- Sverrrig 4 - drikkevandsanalyse R-6107-12.pdf 779-2009- TEKNISK VJBIWI Sverrig 4


340826 2012 28149

779-2012- 13-11- Svansøvej 2 - Eksport af affald - Miljøstyrelsens revideret 779-2009-

340626 2012 godkendelse til anmnelse nr. DK 005600

95424

779-2012- 13-11- Hjaltesvej - Tilbagemelding fra 1. årsgennemgang 779-2010-

340608 2012

44031

TEKNISK VJMIGR Miljøstyrelsen

TEKNISK VJMJHA Hjaltesvej 3 A

More magazines by this user
Similar magazines