Download - Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

dsko.org

Download - Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Nyopstilling: En nyopstilling betegner den første fraktion i et behandlingsforløb, hvad

enten forløbet er på én eller flere fraktioner. Nyopstillingen tager som

regel længere tid ved acceleratoren end de efterfølgende fraktioner pga.

indledende indstillinger af apparatur, tilstedeværelse af onkolog etc. Der

afsættes ofte 30 eller 45 minutter til en nyopstilling mod typisk 15

minutter for en efterfølgende fraktion

Relativ acc-kapacitet: At realisere sin drift med en relativ acceleratorkapacitet på 1 ville

betyde, at alle disponible slots (inkl. bufferslots) konstant skulle være

udnyttet, altså at man havde en bookingudnyttelse på 100%. Dette kan

ikke lade sig gøre i praksis og i teorien kun, hvis man ingen krav stiller

til ventetiden, eller patienterne kommer fuldstændig jævnt over tid, og

acceleratorerne aldrig bliver ramt af nedbrud

Review af Benyttes gennem hele rapporten som forkortelse for Synliggørelse af

Acceleratorrapport II: dokumentation i Acceleratorrapport II (3)

RT100: Kilovolt udstyr til brug ved overfladisk hudkræft

Slot: Mindste tidsenhed i bookingsystemet for acceleratorerne. I de viste

modelsimuleringer for strålecentret i Vejle er slotstørrelsen 15 minutter,

mens den for det hypotetiske gennemsnitscenter er 5 minutter

Ækvivalentfraktioner: I forbindelse med indførsel af mere komplicerede behandlingsformer

medfører nogle behandlinger et mertidsforbrug ved acceleratoren. I

Acceleratorrapport II udløser disse behandlinger ”ekstra

behandlingstider” ved acceleratorerne svarende til et mertidsforbrug på

ca. 15 minutter. For at kunne sondre mellem mere tidskrævende

teknologi og et egentligt øget behandlingsbehov benyttes begrebet

ækvivalentfraktion i indeværende rapport som betegnelse for

mertidsforbrug i forbindelse med mere kompliceret teknologi

- Definitionsliste 7

More magazines by this user
Similar magazines