SPF - LRØ

lro.dk

SPF - LRØ

LRØ Svinekongres

27. februar 2012

SPF-Danmark

Indlæg v/salgskonsulent Thorben Jørgensen

SPF-Danmark


Løsgående søer - 2012

Holland:

70 %

England:

100 %

Spanien:

25 %

Tyskland, nord:

60-65 %

Frankrig:

30 %

Danmark:

70 %

Tyskland, syd:

30-40 %

Kilder: VSP, Landsforeningen Danske Svineproducenter, LandsbrugsAvisen, m.fl.

Danmark

Italien:

20 %

SPF-Danmark

Sverige:

100 %

Østeuropa:

Mange små brug.

Meget nyere,

større staldbyggeri

er dog sket med

EU-støtte. De

lever derfor op

til kravene.

Små sohold vil

LUKKE


Hvad sker der?

SPF-Danmark

• 1. januar 2013 krav om løsgående drægtige søer

• 800 svineproducenter » 300.000 søer » 20 – 30 % i DK

mangler at omlægge produktionen

• 400 svineproducenter » 100.000 søer stopper

• 200 svineproducenter » 100.000 søer renoverer

kreativt/billigt (NB v/indkøb 7 % flere søer pga. ingen opdræt)

• 200 svineproducenter » 100.000 søer renoverer/udvider

evt.


Holland og 2013

Kilde: Brancheforeningen Danske Svineproducenter

Fuldstændig stillet om

per 2013

SPF-Danmark

Bedrifter Søer

78 % 84 %

Stiller om efter 2013 6 % 4 %

Stopper 12 % 7 %

Ikke besluttet sig 3 % 5 %

Total 100 % 100 %


Antal søer i Danmark, Tyskland, Holland

Antal søer i alt (tsd.)

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Kilde: Brancheforeningen Danske Svineproducenter

SPF-Danmark

DK

DE

NL

Prognose


Kilde: www.danskesvineproducenter.dk

SPF-Danmark


Antal søer i Danmark, Tyskland, Holland

• I Tyskland vil mange små sohold forsvinde.

• Flere sostalde ændres til slagtesvinestalde.

SPF-Danmark

• Tyskland vil have fortsat stigende smågriseimportbehov.

• Leverandørerne bliver DK og NL sohold.

• I Polen er soantallet allerede reduceret med 15 %

• Polen køber stadig flere DK-smågrise


Udvikling EU-svineproduktion Kilde:VSP

EU27’s forventninger 2012:

1. Kvartal uændret produktion

2. Kvartal et fald på 1,6 %

SPF-Danmark

Usikre tal fra Italien, Belgien og Portugal medfører følgende

tal for EU24.

2011 2012

1. Kvartal +2,2 % 1. Kvartal +0,2 %

2. Kvartal +2,3 % 2. Kvartal -1,0 %

3. Kvartal +0,3 % Rabobank NL -3,6 %

4. Kvartal +0,4 %

Foderpriserne og 2013-kravet har stor indflydelse på

strukturudviklingen.


Eksport og eksportprognose

Kilde: www.danskesvineproducenter.dk

SPF-Danmark


Eksport af 7-kg- og 30-kg-grise total

2011 8.039111

2010 7.488.626

2009 7.040.701

2008 5.253.471

2007 3.832.418

2006 3.542.601

2005 3.027.741

2004 1.874.396

2003 1.666.121

2002 1.583.757

2001 1.095.960

2000 1.139.208

SPF-Danmark


Eksport af 7-kg- og 30-kg-grise total

Smågrise

2011 7-kg-grise 30-kg-grise

Januar 38.101 613.952

Februar 39.643 548.488

Marts 44.125 700.634

April 36.282 578.099

Maj 30.519 676.786

Juni 29.274 570.015

Juli 35.273 607.654

August 30.860 616.825

September 24.462 632.371

Oktober 30.198 618.950

November 28.651 664.200

December 37.642 649.021

Jan.-Dec. 405.030 7.476.995

SPF-Danmark


Notering

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

-

2009-01

2009-06

2009-11

2009-16

2009-21

2009-26

2009-31

2009-36

2009-41

2009-46

2009-51

2010-04

2010-09

2010-14

2010-19

2010-24

2010-29

2010-34

2010-39

2010-44

2010-49

2011-02

2011-07

2011-12

2011-17

2011-22

2011-27

2011-32

2011-37

2011-42

2011-47

2011-52

2012-05

SPF-Danmark

Udviklingen i Beregnet SPF Notering,

Markedsnotering & Nord-West 2009 - 2012

Beregnet SPF Notering

Markedsnotering -PRRS Reg 2/3

Markedsnotering +PRRS Reg 2/3

Nord West Notering


Fastsættelse af markedsnoteringen

Fastsættes på grundlag af

- Udbud og efterspørgsel

- Gns.partier 400 stk.

- Markedsudvikling

SPF-Danmark


SPF-Danmark

Prognose for noteringen for svin, dec. 2011

Prognose over noteringen

(Ekskl. Restbet.)

Udarbejdet ultimo november 2011

Prognose over noteringen

(Ekskl. Restbet.)

Udarbejdet medio september 2011

Kr./kg 2011 2012 2013 Kr./kg 2011 2012 2013

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

9,42

10,18

10,18

(10,65)

(10,25)

(10,75)

(11,00)

(10,75)

(10,75) 1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

9,42

10,18

(10,20)

(10,00)

(9,75)

(10,50)

(11,00)

(10,75)

Året (10,11) (10,69) Året (9,95) (10,50)


Udvikling i Beregnet Smågrise-notering

v/stigende slagterinotering

Slagterinotering

u. restbetaling

SPF-Danmark

9,90 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50

7-kg-grise 211,31 229,48 244,70 259,79 274,97 290,02

30-kg-grise 357,03 382,85 404,36 425,87 447,37 468,87

• Noteringen er beregnet på grundlag af foderpriser

januar 2012

• Kommende ændringer til Beregnet Notering kan give

korrektioner.


Noteringer Danske Svineproducenter

SPF-Danmark


Prognose: Smågrisenoteringer

Prognose 2012

Status: uge 5, 2012

1 kv.

2012

2 kv.

2012

SPF-Danmark

3 kv.

2012

4 kv.

2012

GNS

2012

Puljenotering (SPF region 2/3 – ½

PRRS positiv, ½ PRRS negativ - i

kr.) 425 405 355 370 389

Beregnet notering basis i kr. 371 390 404 397 391

Nord-West notering

(omregn. 30 kg - i kr.) 425 417 359 374 394

Nord-West notering

(original 25 kg - i Euro) 54,00 53,00 45,25 47,25 49,88

Kilde: Brancheforeningen Danske Svineproducenter


SPF-Danmark

Tillæg og fradrag på 30-kg-eksportsmågrise

NB – Nord-West notering pt. for lav!

Faktorer Variation i tillæg/fradrag kr.

Vægttillæg 25-27 kr./kg 6-8

Vægttillæg 27-30 kr./kg 7-9

Vægttillæg > 30 kr./kg 3,7-7,5

Mængderegulering, kr./stk. -37 til +52

Kvalitetstillæg, pr. stk. 3,7-15

Vaccination (Myc., PRRS) kr./stk. 11-15

Øvrige tillæg 2-15

Kilde: www.danskesvineproducenter.dk


Eksportomkostninger, DK

SPF-Danmark

Omkostning, kr. pr. gris

ved fuldt læs

(600 grise)

Øremærkning inkl. Arbejdet 1,65***

Produktionsafgift 1,3*

Dyrlæge 2,50 – 5

Transport 20

Samlestald 2,5-4**

I alt ekstra adm.bidrag 27,1-30,6

Administrationsbidrag til omsætter 0-30 (skøn)

I alt 27,1-60,6

Kilde: www.danskesvineproducenter.dk


Konklusion 7-kg-omsætning 2012

SPF-Danmark

DK: - Tidligere overskud af 7-kg-grise

- Kun få nye besætninger …….

- Stigende interesse fra ophørende soholdere på

køb af 7-kg-grise

- Vi ser begyndende mangel på

7-kg-grise – NB høj status

- Opdræt 7 – 30 kg stor risiko

Pris 2012: Beregnet notering + 0-35 kr./gris

Sundhedsstatus, genetik, mængde

Eksport: - Max. 9 timers transporttid

- 6 timer på samlestald nulstiller

transporttid (dog max. 100 km fra leverandør)

Pris 2012: Nord-West 8-kg-notering + 0 – 35 kr./gris


Konklusion 30-kg-omsætning 2012

DK: - Mangel på 30-kg-grise i Danmark.

Eksportmarkedet bestemmer

- Dark horse

- slagterinotering DK

- foderpriser

- 2013 færre søer i Europa færre

smågrise stigende priser.

SPF-Danmark

Pris 2012: DK: ½ beregnet ½ pulje + 0 – 25 kr./gris

Eksport: Nord-West notering + 3 – 8 Euro/gris

Puljemarked: Pt. uregerligt. Mangel på højeste

status. Pt. + 0 – 50 kr. på

puljenoteringen.

Agrocom: Sædvanlig prisfald til foråret ?

Stigende puljepris til vinter

Risiko/ Ved høj foderpris og ”for lav slagterinotering”

mulighed: vil vi se det sædvanlige fald fra uge 22 2012 til

november 2012


Tak for opmærksomheden

SPF-Danmark

Salgskonsulent

Thorben Jørgensen

SPF-Danmark

Drejervej 7

DK-6600 Vejen

Mobil +45 2088 3161

Telf. +45 7696 4600

E-mail: spf@spf.dk

More magazines by this user
Similar magazines