HVAD ER HOLISTISK INDRETNING? - Dansk Forfatterforening

danskforfatterforening.dk

HVAD ER HOLISTISK INDRETNING? - Dansk Forfatterforening

HVAD ER HOLISTISK INDRETNING?

KOBLING AF PSYKOLOGI OG INDRETNING

Ordet ”Holisme” kommer fra engelsk og betyder ”helhed”. Enhver traditionel indretningsarkitekt

og boligstylist vil hævde, at de også ser på helheden i et rum: om funktioner,

møblering, farver, materialer mm passer til rummet. Det er overvejende en mere

funktionalistisk tilgang end min.

Forskellen ligger først og fremmest i, at jeg tilfører endnu en dimension ved at koble psykologi

og ilosoi på indretning og farvevalg – altså om farver og indretning passer til persontyperne

og ikke kun lokalet. Holistisk Indretning tilfører:

1) almen psykologi = viden om personlighedstyper,

2) perceptions-psykologi = viden om, hvordan vi faktisk opfatter omgivelserne

3) dybde-psykologi = viden om underbevidstheden (der fylder ca. 90%).

Holistisk Indretning er en helt ny måde at anskue farvevalg og indretning, som er designet

til at tilfredsstille de nye psykologiske bo-behov, som skitseret i foregående kapitel,

samtidig med at det også fungerer praktisk og funktionelt. Denne ilosoi kombinerer på

en helt unik og ny måde: farvepsykologi, dybde-psykologi samt perceptions-psykologi med

naturvidenskab og arkitektfaglige virkemidler – altså en kombination af det fysiske og psykologiske

univers. Det er min baggrund som både arkitekt og psykoterapeut, der har gjort

det muligt for mig, at udvikle denne nye indretningsmodel.

Holistisk Indretning handler først og fremmest om at forstå samspillet og kommunikationen

mellem de ydre fysiske omgivelser og det indre – både på det biologiske, psykologiske

og energi-mæssige plan. Det indebærer, at du bliver mere opmærksom på de

ting, du omgiver dig med og hvad dit personlige behov er lige nu for stimuli fra farver,

former og andet. Nu vil jeg beskrive, hvordan æstetisk smukke omgivelser giver næring

til sjælen.

03

25


SKØNHED OG HARMONI ØGER DIN TRIVSEL

Holistisk Indretning er baseret på den erfaring, at omgivelserne påvirker vores velvære,

fysisk som psykisk – dels på et alment generelt plan, men også på et personligt plan, hvor

virkningen er lidt forskellig, ahængig af personlighed!

Jeg har fundet videnskabelig bekræftelse på, at farver, lys, billedmotiver og planter indvirker

på:

Indlæring, kreativitet, koncentration og energiniveau, samt følelser og humør.

Da krop og psyke hænger sammen, fordi underbevidstheden sender signaler til kroppen

via det autonome nervesystem, ses der også fysiske reaktioner. Det er bevist, at visse billedmotiver

sågar påvirker immunforsvaret. Derfor betegner jeg også Holistisk Indretning

som ”helsebringende indretning.”

PSYKOLOGISK ÆSTETIK OG NATURENS DESIGN

Desuden er det min tese og overbevisning, at al design, dvs. sammensætningen af former,

mønstre og dimensioner, også har en psykologisk indvirkning. Ligesom et snefnug

er naturens eget design af en energiform, er menneskeskabt design ligeså. Møblers forskellige

former er et eksempel på, at design og stilarter sender forskellige signaler og energi.

Kunst sender ligeledes også signaler til beskueren.

Derfor synes jeg, det er vigtigt, at tilføre begrebet ”æstetik” en psykologisk vinkel. ”Psykologisk

æstetik” handler forenklet sagt om, hvorvidt billedkunst og andet kunst stimulerer

dig positivt med glæde eller det modsatte. Normalt er begrebet ”æstetik” ret udsvævende

og løsrevet fra vores måde at percipere = opfatte og sanse omverdenen på. Jeg vil gerne

anbringe begrebet i en menneskelig kontekst og derfor tilfører jeg psykologi til æstetik.

Så har vi nemlig noget konkret at måle æstetik ud fra og vi kan forholde os mere bevidst

til kunst. Se mere om dette i afsmittet ” Billed-kunst påvirker dig.”

DIN BOLIG SPEJLER DIN SJÆL

Eftersom du ofte ubevidst har anskaff et ting til din bolig, som dybest set er en spejling af

din sjæl og personlighed, vil alle aspekter tilsammen vise, hvem du er lige nu – eller har

været – eller er på vej til at blive. Det er min erfaring, at hver gang man har udviklet sig


indvendigt som person, får man lyst til at ændre på indretningen i det ydre; få nye farver

ind på tilbehør eller vægge, få nye møbler i en anden stilart, eller et nyt billede som

vægpynt.

Ved at du kan spejle dig i boligindretningen, kan du blive mere bevidst om din personlige

udvikling – og tilvælge noget, der stimulerer dig positivt eller fravælge det, der virker

negativt på dig, eller ikke længere har relevans for dig. For omgivelserne virker tilbage

på os!

HOLISTISK INDRETNING ER EN PROCES

Derfor er Holistisk Indretning en levende proces, som følger din udvikling. Holistisk Indretning

handler altså om meget mere, end bare boligindretning. I Holistisk Indretning skal

et hjem ikke bare se” perfekt” ud som i boligmagasinerne, men boligen skal derimod indrettes,

så den er i ”samklang med sjælen” hos beboerne og samtidig være både funktionel

og æstetisk smuk. – Skønhed og harmoni har betydning for din trivsel.

Når du begynder at opdage, hvordan omgivelserne i boligen ”taler” til dig, vil du blive

mere bevidst om hvad, der giver dig en god følelse og opløfter din energi og om det, der

sender negative og jendtlige signaler til din sjæl og underbevidsthed. Du vil opdage, at

dit og familiens farvebehov ændrer sig, når I udvikler jer menneskeligt. Når du vælger inventar

til boligen efter, hvad der taler positivt til din sjæl, frem for at følge trenden, så gavner

du din sjæl. På den måde bliver indretningen af boligen en dynamisk proces.

KORT FORTALT ER HOLISTISK INDRETNING

• Indretning i samklang med sjælen ( = samklang mellem det indre og det ydre)

• Indretning ud fra mennesketype og livsværdier (i modsætning til kollektive trends)

• Indretning med afsæt i perceptions-psykologi (= hvordan vi sanser omverdenen)

• Målrettet farvepsykologi (vægfarver der matcher personligheden

og rummets anvendelse)

• Universelle principper for harmoni (f.eks. yin-yang princippet)

• Psykologisk æstetik (hvad styrker el. svækker din energi og velvære

i det visuelle miljø)

• Planters og lysets betydning for velværet (kvantefysik og lys-fotoner = energipartikler)

• Har basis i nyere videnskabelige undersøgelser

03HVAD ER HOLISTISK INDRETNING?

27


Omgivelserne spejler dig

og påvirker din trivsel

More magazines by this user
Similar magazines