Torsdag den 28. april 2011

slagelse.dk

Torsdag den 28. april 2011

OBS! Referatet fra Forældrebestyrelsesmøderne kan også læses på www.slagelse.dk/dagplejen

Slagelse dagpleje - Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen

Slagelse Dagpleje

Referat

Mødedato: Torsdag d. 28. april 2011 kl. 19.00 til 21.30

Mødested: Slagelse Dagpleje, Merkurvej 2, 1.

Tilstede: Forældrerep.: Dorte Sørensen, Jon Meilstrup, Susanne

Rasmussen, Gitte Altenburg

Medarbejderrep.: Lisbeth Pedersen, Lise Korsgaard, Sussie

Larsen.

Ledelse: Lis Wichers, Helle Frimann, Pia Tramborg

Fraværende:

Sara Melgaard, Hanne Niclasen. Betina Blicher, Mie Rahbek,

Stina Valsøe, Louise Hansen

1. Informationer fra formanden: Ingen yderligere informationer, punkter er sat på dagsord-

v. Dorte Sørensen

nen.

2. Informationer fra dagplejechefen:

v. Lis Wichers

• Budget

• Status på økonomisk

Handleplan

• Kapacitet

3. Orientering om Temaaften for

bestyrelsesarbejde. v. Susanne

Rasmussen og Stina Valsøe

4. Nyhedsbrev:

• Det er besluttet at der

udsendes Nyhedsbreve

to gange årligt. Hvornår

skal næste brev ud – og

hvem tager sig af det?

v. Ledelsen og rådene

Budget og status på handleplan er gennemgået.

Kapacitet på nuværende tidspunkt: 281 dagplejere, Der er

11dp der fratræder grundet dagplejens reduktion eller fordi

de går på pension. Heraf er de 3 på uddannelse med uddannelses

løn, som refunderes. Der er pt. 3 dp på barsel.

I august måned forventes vi at have 270 dagplejere. Samt

15 dp i gæstehuse.

Der ses løbende på kapaciteten i alle områderne og behovet

for justering.

I en reduktionssituation tilbyder HR- kontoret medarbejderne

tilknytning til en jobbank og vejledning til at komme

videre i andet job.

Der vil være dialogmøde for bestyrelser og politikere, den

24. maj11 kl. 19 – 21.00.

Oplæg fra temaaften refereres.

- Lovgivning vedr. bestyrelser blev gennemgået.

- Hvor kan bestyrelsen have indflydelse og inddrages

i beslutninger.

- Muligheden for indstillinger ved ansættelser af ledelse.

- Bestyrelsen indflydelse på børnenes trivsel, f.eks.

madordninger og lærerplaner for dagplejen.

- Hvordan bevares den gode dialogen i bestyrelsen.

- Input til afholdelse af konstruktive bestyrelsesmøder.

Nyhedsbrevet ændres i layoutet.

Susanne Rasmussen sender nyt forslag til nyhedsbrev til

Dorthe Sørensen inden den 6. Maj.

Nyhedsbrevet ændres fra papirform til et elektronisk nyhedsbrev

som udgives via Dagplejens hjemmeside.

Indlæg til nyhedsbrevet:

- Skriv om bestyrelsesformand, næstformand.

- Åbent hus arrangement i gæstehuset.


OBS! Referatet fra Forældrebestyrelsesmøderne kan også læses på www.slagelse.dk/dagplejen

5. Forældremøde i oktober

2011:

• Hvor langt er arbejdsgruppen

nået? v. Mie

Rahbek

6. Pædagogisk Læreplan:

• Hvert andet år skal den

pædagogiske læreplan

evalueres. Der skal vælges

2 forældrerepræsentanter

fra bestyrelsen til

at deltage i arbejdet med

evaluering af Læreplanen

for 2011 samt udarbejdelse

af Læreplan for

2012-2013

v. dagplejeledelsen

7. Udflugter:

o Udflugt til bondegård.

Hvilke muligheder er der

for udflugter? F.eks. hvis

forældrene ønsker at

børn kommer på bondegårds

tur. v. Sara Melgaard

8. Sand:

o Hvor lang er vi nået med

sand til dagplejen. v. Jon

Mejlstrup

Eventuelt

Mødet hævet kl. 21.10

Slagelse dagpleje - Forældrebestyrelsen

- Indlæg fra kostudvalget.

- Forældrearrangement med besøg på bondegård.

Forældremødet afholdes i år i Tårnborg hallen og der arbejdes

forsat på bookning af foredragsholder.

Pædagogisk læreplan skal evalueres for 2010-11 og der

skal udarbejdes en ny læreplan for 2012-2013, hvor børnemiljøvurderingen

skal indarbejdes.

Susanne Rasmussen og Gitte Altenburg vil gerne indgå i

arbejdsgruppen til den pædagogiske læreplan.

Arbejdsgruppen består yderligere af dagplejepædagog Dorthe

Bøgh og Joan F. Petersen samt dagplejere Lotte Kofoed,

Christina Østerberg, Charlotte Schmidt-Petersen og

Katja Jensen, Afdelingsleder Helle Frimann og Pia Tramborg.

Forældrebestyrelsen beslutter at det skal være et forældrearrangement

en lørdag eller søndag. Det forventes at

forældrene selv sørger for transport i forbindelse med arrangementet.

Dagplejen vil lægge op til en temauge om bondegård hos

dagplejerne op til forældrearrangementet.

Jon Meilstrup fortsætter planlægningen af arrangementet

sammen med Sara Melgaard.

Jon Meilstrup har fundet tilbud på sand 56 m3, ca. 200 kg

til hver dagplejer og kørsel til en pris af kr. 32.935

inkl.moms.

Jon arbejder videre med sponsering af sandet.

More magazines by this user
Similar magazines