Finnforest Kerto - Goda Rum

goda.rum.se

Finnforest Kerto - Goda Rum

Tekniske data

Godkendelse

Kerto-S og Q er godkendt til bærende konstruktioner i

henhold til MK 5.40/0059. Kerto Gulvstrø produceres

som Kerto-S og er yderligere testet til stivhed 14.000

Mpa, efter EN 408. NB: Gulvstrøer er ikke en bærende

konstruktion og er derfor ikke omfattet af normkravene i

Lastnormen DS 410: 1998 samt Trænormen DS 413: 1998.

Karakteristiske styrke- og stivhedstal

Kerto-S Kerto-Q

Styrke Mpa 5% fraktil

Bøjning, på kant 48,00 37,50

Bøjning, på flade 48,00 34,50

Træk // yderfinérretning 38,00 27,00

Træk ⊥ yderfinérretning 0,70 6,69

Tryk // yderfinérretning 38,00 27,00

Tryk ⊥ yderfinérretning,

på kant

7,00 12,39

Tryk ⊥ yderfinérretning

på flade

3,50 3,50

Forskydning, på kant 6,00 5,50

Forskydning, på flade 4,50 1,50

Elasticitetsmodul Middelværdi

Bøjning, på kant 14000 9750

Bøjning, på flade 14000 10150

Densitet

Karakteristisk værdi

Ved 10% fugtindhold

480 kg/m3 Middelværdi 510 kg/m3 Standarddimensioner

for Kerto-S

Fugtindhold

10 - 12% ved levering fra fabrikken.

Fugtparametre

Fugtindhold i Kerto kan måles med en elektronisk fugtighedsmåler,

dog skal måleresultaterne korrigeres på grund

af opbygningen med limlag, som f.eks. for krydsfinér.

Målinger udført af Teknologisk Institut angiver følgende

korrektioner for en Delmhorst fugtighedsmåler:

Aflæst% Virkelig% Korrektion%

10 8 - 2

15 11 - 4

20 14 - 6

25 17 - 8

Fugtbevægelser

Målt i % pr. % ændring af fugtindhold

Retning Kerto-S Kerto-Q

Tykkelse 0,24 0,24

Bredde 0,32 0,03

Længde 0,01 0,01

Brand

Gennemsnitlig forkulningshastighed, 0,6 mm pr. minut.

Overfladebehandling

Kerto kan uden behandling bruges i anvendelsesklasse

1 og 2. Til anvendelsesklasse 3 skal der anvendes kemisk

og konstruktiv træbeskyttelse. De fleste anerkendte træbeskyttelsesmidler

kan anvendes på Kerto, kontakt producenten

for yderligere information.

Lagerførte længder

for Kerto Gulvstrø

Tolerancer

Kerto-S og Kerto-Q Standard Special

Tykkelse: + /- 2,0 mm +/- 0,5 mm

Bredde - 200 mm: +/- 1,0 mm +/- 1,0 mm

Bredde 201 - 600 mm: +/- 2,0 mm +/- 1,0 mm

Bredde 601 - 2500 mm: +/- 0,5% +/- 1,0 mm

Længde: +/- 5,0 mm +/- 2,0 mm

Kerto Gulvstrø

Højde: + 1,0/- 2,0 mm

Bredde (- 6 m længde): +/- 0,5 mm

Bredde (6 - 8 m længde): +/- 1,5 mm

Længde: +/- 5,0 mm

Montering, gulvstrøer

Kerto Gulvstrø monteres, så finérlagene er vandrette, dvs.

så befæstigelsen (søm, skruer, m.m.) sker ned gennem

finérlagene.

Eksempel på opklodsningsafstande for lagerførte dimensioner

39 x 40 mm (h x b)

Bolig, kontor og let erhverv (L. maks.): 550 mm

Bolig, kontor og let erhverv (L. ende): 490 mm

63 x 40 mm (h x b)

Bolig, kontor og let erhverv (L. maks.): 890 mm

Bolig, kontor og let erhverv (L. ende): 800 mm

For større belastninger og andre dimensioner, rekvirér

monteringsvejledning.

Opbevaring

Kerto skal altid beskyttes mod nedbør og anden fugt

f.eks. med plastik/presenning. Kerto skal oplagres på

underlagsstrøer på et plant underlag, og luft skal frit

kunne cirkulere under og omkring Kerto.

Miljø, kvalitet

og service

Finnforest er certificeret efter ISO 9002 og 14000

til udnyttelse og håndtering af skove. Råtræet til

Kerto produktionen kommer fra PEFC certificeret

skovdrift.

Produktionsprocessen for Kerto er ISO 9001

certificeret og underlagt en løbende intern samt

ekstern kontrol af Statens Tekniske Forskningscentral

i Finland, VTT.

Teknisk rådgivning

Vi stiller vores know-how til rådighed. Med

udgangspunkt i det konkrete projekt kan vi bistå

med løsningsforslag, og kan indgå som en kompetent

samarbejdspartner i alle byggeriets faser.

Produktinformation

Ud over skriftlig information kan vi tilbyde en

personlig vejledning i brug af vore produkter.

Dette kan ske i form af projektrelaterede besøg

på din adresse eller som et mini-seminar, hvor vi

giver en generel information om de konkrete produkter

og løsninger – eller vi kan anvende projekter

som inspirationskilde til næste byggesag.

21

27

33

39

45

51

57

63

69

75

90

200 225 260 300 360 400 450 500 600 800 900 1250 1800

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

T

• • • • • • • • • • • •

L

B

Andre typer

Kerto-T, produceret som Kerto-S, med lavere styrke- og

stivhedstal. Anvendes til ikke-bærende konstruktionsformål,

f.eks. træskeletvægge, udforring, forskalling, m.m.

Yderligere info: www.finnforest.dk

10 11

*

• *

• *

• *

• *

• *

• *

• *

• *

2500*

• *

• *

• *

• *

• *

• *

• *

• *

Tykk.

(mm)

Bredde (mm)

H x B

(mm)

39x40

63x40


* For Kerto-Q eller som individuelle formater

3,6


Længde (mm)

4,2 4,8 5,4 6,0 6,6

• • • • •

• • •

delelige med 1800/2500 mm.

More magazines by this user
Similar magazines