Personalegoder 2013 - Beierholm

beierholm.dk

Personalegoder 2013 - Beierholm

Forord

Denne publikation har til formål at gennemgå

reglerne for beskatning af personalegoder.

Når arbejdsgiver skal sammensætte en

optimal lønpakke til medarbejderne, er

det vigtigt, at arbejdsgiver er bekendt

med, hvordan personalegoder beskattes.

Derudover er det vigtigt for arbejdsgiver

at kende til de indberetnings- og

indeholdelsesforpligtelser, som følger det

enkelte gode.

Denne publikation beskriver de generelle

karakteristika for personalegoder,

herunder:

• Hvilke goder beskattes som

A-indkomst?

• Hvilke goder beskattes som

B-indkomst?

• Hvilke goder er skattefrie?

• Hvilke goder er omfattet af

bagatelgrænsen – DKK 5.500?

• Hvilke goder er omfattet af den ”nye”

skattefrie bagatelgrænse – DKK 1.000?

• Beskatning af medarbejder

• Medarbejders selvangivelsespligt

• Opgørelse af den skattepligtige værdi

• Arbejdsgivers indeholdelses- og oplysningspligt

• Momsforhold.

Publikationen indeholder en alfabetisk

gennemgang af de mest almindelige

personalegoder (ikke udtømmende).

Publikationen er opdateret med de

ændringer, der har været på området, og

som er gældende fra indkomståret 2013.

Publikationen erstatter ikke rådgivning

og skal alene betragtes som generel

vejledning. Ved specifikke spørgsmål

vedrørende sammensætning af eventuelle

lønpakker er du meget velkommen til

at kontakte vores skatteafdeling eller din

daglige revisor.

Marts 2013

3

More magazines by this user
Similar magazines