orsdag den 16. februar kl. 10-12 - Dalum Kirke

dalumkirke.dk

orsdag den 16. februar kl. 10-12 - Dalum Kirke

TORSDAGSMØDER

OG ANDRE

ARRANGEMENTER

Christrups Boghandel i Odense 1981

(se under mødet den 16. februar 2012)

FORÅR 2012

Dalum Kirkeanneks

Dalumvej 112B, 5250 Odense SV


F

ilmaftener i annekset

I foråret har vi afsat 4 aftener med film på programmet. Vi gør os umage for at vise et

bredt udvalg af filmgenrer. Ikke alle vil være lige tilgængelige, men så er det

udfordringen til os, at vi i fællesskab snakker os frem til en mening om/holdning til

filmen og dens indhold. Præsterne introducerer hver gang kort aftenens film. Noter

allerede nu nedenstående aftenforevisninger i Anneksets store sal:

onsdag den 18. januar; onsdag den 1. februar; onsdag den 29. februar og onsdag den

14. marts kl. 19.30. Se særlig folder i kirke og anneks.

N

ytårsaften den 31. december 2011 kl. 23

Gudstjeneste og musik i Dalum Kirke

Vi fejrer overgangen mellem 2011 og 2012 med en Nytårsgudstjeneste i Dalum

Kirke. Kirkens organist Jane Laut sidder ved orglet, Susanne Skov medvirker på

waldhorn og sognepræst Dorthe Tofte-Hansen er liturg. Når klokken falder i slag

ønsker vi hinanden GODT NYTÅR med et glas champagne og kransekage.

T

orsdag den 19. januar 2012 kl. 10-12

”Sneglen og rosenhækken”

ved sognepræst Marianne Christiansen, Løgumkloster

H.C. Andersens eventyr er mere end Klods-Hans og

Fyrtøjet. At dykke ned i hans forfatterskab er at

møde et væld af små og store fortællinger –

morsomme og sørgelige – med dybe indsigter i

menneskelivet.


Sammen med dagens foredragsholder går vi på strejftog i små og store fortællinger

uden at glemme, at den eneste måde, man virkelig kan få udbytte af en historie er

ikke ved at tale om den, men ved at fortælle den og få den fortalt.

“Sneglen og rosenhækken” er titlen på en H.C. Andersens skarpeste små fabler eller

lignelser. For H.C. Andersen fortæller lignelser – altså historier, der ligner, og som

oftest ligner de én selv! Han fortæller de store historier i små historier. Han fortæller

historier om mennesker som historier om ting og planter - ikke mindst blomster.

Smukkest af dem alle blomstrer rosen. Den snor sig igennem mange eventyr og har

meget at fortælle.

Marianne Christiansen, der i dag er præst i Løgumkloster har tidligere været præst i

Thisted og provst i Skørping.

T

orsdag den 26. januar kl. 10-12:

”Præsten, der kom i Paradis uden at dø” – opbrud fra en

præstegerning i Folkekirken til et liv på en Stillehavsø

ved Vilhelm Stender, en lille ø i Stillehavet

Efter 28 år som præst i Folkekirken (bl.a. v. Ansgars

Kirke i Odense) solgte Stender alle sine ejendele

(inkl. 5000 bøger) i 2002 for at drage ud til en lille

Stillehavsøgruppe, the Kingdom of Tonga, 3000

km. NØ for New Zealand, én af jordens fjerneste

egne. Denne formiddag vil Stender berette om, hvor

svært det kan være i en moden alder at skille sig af

med alle de ting, man har samlet gennem mere end

en menneskealder, men også hvor befriende det er

at ændre kurs i livet, endnu mens tid er! Naturligvis

vil Stender også fortælle om sine eventyrlige oplevelser i South Pacific, om sit møde

med den sidste Stillehavskonge, som i sine velmagtsdage vejede 250 kg, om hajfyldte

farvande, mørkøjede nougatfarvede skønheder, om ’amor fati’ (at elske sin skæbne),

overvældende kirkegang hele ugen igennem, og ikke at forglemme det

sagnomspundne mytteri på Bounty, hvor Stender mødte et tiptipoldebarn af skibets

kaptajn, William Bligh, og meget andet.


T

orsdag den 2. februar kl. 10-12:

”Visse fordele ved at være enke”

ved forfatter Runa J. Kähler, Kolding

”Oplyst og underholdt, men i høj grad også opbygget”.

Stor alvor og megen munterhed, åbenhed og personligt

mod, nøgtern, glæde og livsmod. Det er blot nogle af de

mange begejstrede ord, som har lydt blandt anmelderne

af forfatteren Runa Kählers sidste bog ”Visse fordele

ved at være enke – og andre essays”, som udkom i

oktober 2011. Dette livsmod og denne livsvisdom vil vi

gerne have del i, så derfor har vi inviteret Runa Kähler

til at læse op og fortælle om nogle af de tematikker, som

hun tager fat på i sine essays.

Runa Kähler er kendt som en både livsklog og livsglad fortæller, der ikke er bange

for at tale om emner, der normalt ikke tales så åbent om. Vi kommer omkring emner

som ægteskabelig lykke, men også sygdom og død, sorgen ved at miste og blive

alene. Men som titlen antyder, så er det ikke det hele, som formiddagen byder på.

T

orsdag den 9. februar kl. 10-12

”Shakespeares ansigter – om at arbejde med Shakespeare”

v. oversætter Niels Brunse, København

Oversætteren Niels Brunse arbejder i disse år med den store

opgave at nyoversætte alle Shakespeares skuespil til dansk.

Første bind af de planlagte seks er allerede udkommet, og han

har også skrevet en lille bog om den store digter,

Shakespeares ansigter. Brunse vil fortælle om de

udfordringer, vanskeligheder og belønninger, arbejdet byder

på, og om Shakespeares tid og personlighed, for så vidt som

man kan ane den i de sparsomme kilder – men også om hvad

det er, der for ham gør Shakespeare så enestående og så

tillokkende.

Niels Brunse er en af Danmarks dygtigste oversættere, i forbindelse med udgivelsen

af det meget roste første bind kaldte Kristeligt Dagblad ham for ”ord-ekvilibristen,

der giver Shakespeare nyt liv”. Nogle vil måske genkende Brunse fra en hel anden

sammenhæng, som forfatteren til sangen ”Godmorgen, lille land” i den nyeste udgave

af Højskolesangbogen.


T

orsdag den 16. februar kl. 10-12

”Et liv med bøger og kunst”

ved fhv. boghandler Poul Christrup, Dalum

Midt i 1980’erne lukkede Christrups Boghandel.

Dermed var en af Odenses hæderkronede forretninger

definitivt blevet til historie. Mange vil endnu huske

denne smukke boghandel, hvor bøger og kunst gik op i

en højere enhed. Vi har bedt boghandler Poul Christrup,

der sammen med sin hustru Else har boet i Dalum siden

engang i 1960’erne, om at fortælle os om glæden ved at

eje og læse bøger, om bøger og boghandel og om at

være boghandlerlærling gennem tiderne.

Christrup vil øse af sine egne erindringer og naturligvis

fortælle om Christrups Bog- og Kunsthandels historie

fra starten i 1916 og frem til 1987. Men også

forhistorien til den bog, vi kender i dag, ridses op, fra

kinesiske skrifttegn til Gutenbergs opfindelse af

bogtrykkerkunsten og videre til den moderne digitale fremstilling af bøger.

Bemærk: Dette møde arrangeres i samarbejde med Lokalhistorisk Forening for

Dalum-Hjallese og er det første af to fællesmøder dette forår.

T

orsdag den 1. marts kl. 10-12

”Enhjørningen Corfitz Ulfeldt”

v. museumsinspektør Steffen Heiberg, Frederiksborgmuseet

Corfitz Ulfeldts skæbne var uhørt dramatisk. Han blev

født på det fynske gods Hagenskov og tilhørte en af

Danmarks mest ansete adelsfamilier. Som barn boede han

på Egeskov, med tiden fik forældrene ikke mindre end 17

børn. Ægteskabet med Christian IV’s datter Leonora

Christina var en genvej til toppen. Ulfeldt begik

Danmarkshistoriens største bedragerier og konspirerede

med udenlandske magthavere, både paven og Cromwell.

Ægteparret måtte flygte, men vendte tilbage i 1658 med


den svenske hær; det var Ulfeldt, der på den svenske konges vegne dikterede

Roskildefreden. Steffen Heiberg fortæller den dramatiske historie, som begyndte på

Fyn og ender med Leonoras tilfangetagelse i London og Ulfeldts død på en båd på

Rhinen jaget af den danske konges folk.

Bemærk: Dette møde arrangeres i samarbejde med Lokalhistorisk Forening for

Dalum-Hjallese og er det andet af forårets to fællesmøder.

T

orsdag den 31. maj 2012 kl. 17

Ønskekoncert i kirken med Dalum Kantori

Så har man igen mulighed for at sende ønsker ind. Så vidt det er muligt vil organist

Jane Laut og Kantoriets piger opfylde eventuelle ønsker. Kantoriet selv udvælger og

præsenterer som de plejer egne favoritter.

- - - o 0 o - - -


Kom og hør en spændende beretning om Leonora Christinas

ægtemand, statsmanden, storbedrageren og fantasten

Corfitz Ulfeldt.

Historien om fynboen, der havde en skamstøtte stående på et

kendt torv i København fra 1664 til 1842 er blot en af de

spændende formiddage, som man kan opleve ved at komme i

Dalum Kirkes anneks. I denne sæson skal vi høre om en livsklog


H. C. Andersen, om at ændre kurs i livet, om det svære at miste og

alligevel finde glæder, om at have en livslang kærlighed til

Shakespeare og endelig om et liv blandt bøger i Odense.

Torsdagsmøderne, som nu kører på 14. år, foregår i kirkens

smukke anneks. Rigtig mange i alle aldre finder vej til disse

formiddage, hvor vi både vægter samværet og et spændende

indhold meget højt. Emnerne er mangfoldige, men giver os en

mulighed for at blive lidt klogere på livet. Præsterne leder normalt

møderne, medens en kreds af frivillige sørger for at ikke mindst

kaffen er klar. Kaffen koster 20 kroner.

Filmaftener foregår også i annekset, hvor de vises på storskærm.

Koncerter og musikgudstjenester finder sted i kirken.

Men der sker meget andet i Dalum Kirke end det du kan læse i

denne folder, så vær opmærksom på andre foldere, kirkebladet og

eventuelle omtaler i medierne.

Og så er Dalum Kirke naturligvis ikke mindst et bekendtskab

værd om søndagen, hvor der holdes gudstjenester hele året rundt.

Dalum Menighedsråd

Dalum kirkes nyhedsbrev tilsendt

Tilmeld dig på kirkens hjemmeside

www.dalumkirke.dk

More magazines by this user
Similar magazines