Udsatte børn og sprogvurdering i dagtilbud - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Udsatte børn og sprogvurdering i dagtilbud - Servicestyrelsen

Forord

I dag går langt de fleste 0-5 årige børn i

dagtilbud. Det pædagogiske personale har

på den måde en tæt og daglig kontakt med

børnene i en tidlig og vigtig periode af deres

liv. Forskningen viser, at det er det vigtigste

tidspunkt i forhold til at understøtte børns

trivsel, udvikling og læring. Især udsatte

børn har stor gavn af kompetente voksne,

der ser dem og som kan udfordre og stimulere

dem. Derfor spiller dagtilbudene en meget

vigtig rolle i indsatsen over for udsatte børn,

og børn der er i risiko for at blive udsatte.

Den tidlige opmærksomhed er en væsentlig

forudsætning for, at der i tide kan sættes

ind med en målrettet kvalificeret indsats.

En indsats der skal understøtte en positiv

udvikling hos barnet og afværge, at problemerne

omkring barnet vokser sig store. Derfor

er det vigtigt løbende at opkvalificere

det pædagogiske personale i dagtilbudene,

så de har de nødvendige kompetencer til at

se og arbejde med de børn, der på forskellig

vis har behov for noget ekstra.

Fra 2007 blev kommunerne via dagtilbudsloven

forpligtede til at tilbyde alle 3-årige

børn en sprogvurdering og iværksætte

Forord

sprogunderstøttende aktiviteter. Der er lagt

op til, at sprogvurderingen kan foregå i dagtilbudet,

så barnet oplever denne som en del

af de almindelige aktiviteter i tilbudet.

Dette undervisningsmateriale indgår i et

efteruddannelsesinitiativ, som Servicestyrelsen

har iværksat for Indenrigs- og Socialministeriet.

Formålet med uddannelsesinitiativet

er at udvikle det pædagogiske personales

kompetencer i forhold til at identificere og

arbejde målrettet med udsatte børn i dagtilbud.

Dette indebærer en kvalificering af

personalets kompetencer i forhold til at foretage

sprogvurderinger og udvikle børnenes

sproglige kompetencer.

Det er afgørende, at den forskning, vi har

om arbejdet med udsatte børn i dagtilbud,

ikke blot ender som rapporter på en hylde.

Den skal omsættes og tilpasses den daglige

pædagogiske praksis. Derfor glæder det mig

meget, at vi nu kan sætte dette efteruddannelsesinitiativ

i gang, som vil bidrage til, at

mere viden kommer ud i dagtilbudene.

God fornøjelse.

Karen Ellemann, Indenrigs- og socialminister

Udsatte børn.indd 3 09/07/09 13:59:10

3

More magazines by this user
Similar magazines