Resultater Benchmarkingundersøgelsen 2013 - Aalborg Bibliotekerne

aalborgbibliotekerne.dk

Resultater Benchmarkingundersøgelsen 2013 - Aalborg Bibliotekerne

Tilfredshedsundersøgelse

Aalborg Bibliotekerne 2013

1


Indholdsfortegnelse:

1. Introduktion og metode

2. Baggrundsspørgsmål

3. Generel tilfredshed

4. Faciliteter

5. Arrangementer og kurser

6. Udstillinger og infoskærme

7. Åbningstider

8. Personale og service

2

s. 3

s. 4

s. 7

s. 8

s. 14

s. 18

s. 20

s. 21

9. Biblioteket online s. 25

10.jMaterialer

11.jDe åbne delvist selvbetjente biblioteker

Tak for deltagelsen

Kolofon:

Line Hoffgaard

Aalborg Bibliotekerne 22. april 2013

Sagsnr: 2012-24667

s. 31

s. 35

s. 40


1. Introduktion og metode

Aalborg Bibliotekernes tilfredshedsundersøgelse blev gennemført i februar uge 6

2013.

Undersøgelsen er del af en større tilfredshedsundersøgelse på landsplan

omfattende 42 biblioteksvæsener og 179 lokaliteter. Spørgsmålene i

undersøgelsen er baseret på en fælles spørgeramme for alle deltagende

biblioteker.

Undersøgelsens formål er at afdække gæsternes holdning til og benyttelse af

bibliotekernes forskellige tilbud; at sætte fokus på hvad bibliotekerne er gode til

og hvordan de kan blive bedre for derigennem at udvikle det enkelte bibliotek og

biblioteksvæsen gennem sammenligning.

Målet har været at indsamle så mange svar som muligt indenfor den valgte uge,

der repræsenterer en typisk uge i bibliotekets år. I alt har 27.182 brugere

deltaget i undersøgelsen. I Aalborg kommune er der indsamlet 1071 svar.

Indsamlingen i Aalborg er foregået via tre forskellige indsamlingsformer; et

elektronisk spørgeskema på vores hjemmeside (deltagelse 55 %), ved

personalets direkte henvendelse til gæsterne (deltagelse 41 %) og

papirspørgeskema (deltagelse 4 %).

I den følgende rapport indgår Aalborg Bibliotekernes resultater.

3


2. Baggrundsspørgsmål

Er du?

Alder

4


Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder du i?

Hvad er din senest afsluttede uddannelse?

5


Har du hjemmeboende børn?

I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn? (Sæt evt. flere kryds)

6


Hvilket af nedenstående biblioteker bruger du oftest?

3. Generel tilfredshed

Alt i alt, hvor tilfreds er du med det bibliotek, du oftest bruger?Alt i alt, hvor

tilfreds er du med biblioteket?

7


Vil du anbefale andre at bruge biblioteket?

4. Faciliteter

Når du kommer hen på biblioteket, hvordan bruger du det så? - Låner – f.eks

bøger, film musik mm.

8


Når du kommer hen på biblioteket, hvordan bruger du det så? - Læser –

f.eks. aviser, bøger mm.

Når du kommer hen på biblioteket, hvordan bruger du det så? - Arbejder –

f.eks. studieopgaver, jobsøgning eller arbejdsopgaver

9


Når du kommer hen på biblioteket, hvordan bruger du det så? - Internet –

f.eks. informationssøgning, mail, spil eller chat

Hvordan bruger du og dine børn biblioteket? - Jeg er ofte sammen med mine

børn på biblioteket?

10


Hvordan bruger du og dine børn biblioteket? - Mine børn har meget glæde af

biblioteket

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Biblioteket er et godt sted at mødes

med andre

11


Hvor enig er du i følgende udsagn? - På biblioteket bliver jeg inspireret

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Biblioteket er et rart sted at være

12


Hvor enig er du i følgende udsagn? - Computerne og netadgang på

biblioteket passer til mine behov

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Der er gode muligheder for at fordybe

sig eller læse på biblioteket

13


Hvor enig er du i følgende udsagn? - På biblioteket er der gode muligheder

for at lege og være sammen som familie

5. Arrangementer og kurser

Hvor ofte benytter du følgende tilbud på biblioteket? - Arrangementer for

voksne – f.eks. foredrag og koncerter

14


Hvor ofte benytter du følgende tilbud på biblioteket? - Arrangementer for

børn – f.eks. forestillinger og koncerter

Hvor ofte benytter du følgende tilbud på biblioteket? - Kurser/ undervisning

15


Hvor enig er du i følgende udsagn? - Arrangementerne for voksne passer til

mit behov

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Arrangementerne for børn passer til

mit behov

16


Hvor enig er du i følgende udsagn? - Kurser/undervisning på biblioteket

passer til mit behov

Hvor finder du information om bibliotekets arrangementer og kurser? (sæt

gerne flere kryds)

17


6. Udstillinger og infoskærme

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Bibliotekets emneudstillinger med

udvalgte materialer fanger min opmærksomhed

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Bibliotekets emneudstillinger inspirerer

mig til at låne materialerne

18


Hvor enig er du i følgende udsagn? - Indholdet på bibliotekets infoskærm(e)

fanger min opmærksomhed

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Indholdet på bibliotekets infoskærm(e)

er inspirerende og informativt

19


7. Åbningstider

I hvilket tidsrum besøger du oftest biblioteket? - (Mange biblioteker har

forskellige åbningstider, så de mange muligheder er udtryk for variationen

på landsplan og ikke nødvendigvis for hvornår dit bibliotek har åbent)

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Biblioteket har åbent, når jeg har behov

for det

20


8. Personale og service

Når du kommer hen på biblioteket, hvordan bruger du så personalet? -

Hjælp til at finde bøger, film, musik mm. på hylden

21


Når du kommer hen på biblioteket, hvordan bruger du så personalet? -

Hjælp til at søge information på computeren

Når du kommer hen på biblioteket, hvordan bruger du så personalet? - Få

idéer og inspiration

22


Når du kommer hen på biblioteket, hvordan bruger du så personalet? -

Hjælp til praktiske ting f.eks. at bestille og forny materialer

Når du kommer hen på biblioteket, hvordan bruger du så personalet? -

Hjælp til at bruge teknisk udstyr f.eks. printer og kopimaskine

23


Hvor enig er du i følgende udsagn omkring bibliotekets service? - Jeg får

den hjælp, jeg har behov for

Hvor enig er du i følgende udsagn omkring bibliotekets service? - Personalet

er synligt og opmærksomt

24


9. Biblioteket online

Hvad bruger du bibliotekets hjemmeside til? (Sæt gerne flere kryds)

25


Hvor enig er du i følgende udsagn omkring hjemmesiden? - Alt i alt lever

bibliotekets hjemmeside op til mine forventninger

Hvor enig er du i følgende udsagn omkring hjemmesiden? - Det er let at

finde rundt på hjemmesiden

26


Vidste du, at mange biblioteker giver mulighed for, at kommunens borgere

kan: - Downloade/streame musik (bibzoom.dk)

Vidste du, at mange biblioteker giver mulighed for, at kommunens borgere

kan: - Streame/downloade lydbøger (netlydbog.dk)

27


Vidste du, at mange biblioteker giver mulighed for, at kommunens borgere

kan: - Downloade/streame e-bøger (e-reolen)

Vidste du, at mange biblioteker giver mulighed for, at kommunens borgere

kan: - Se/streame film (filmstriben.dk)

28


Vidste du, at mange biblioteker giver mulighed for, at kommunens borgere

kan: - Hente artikler fra forskellige databaser

Vidste du, at mange biblioteker giver mulighed for, at kommunens borgere

kan: - Følge online kurser (e-kurser.nu)

29


Vidste du, at mange biblioteker giver mulighed for, at kommunens borgere

kan: - Downloade spil (spilogmedier.dk)

30


10. Materialer

Hvor enig er du i, at udvalget af følgende materialer passer til dit behov? -

Skønlitteratur

Hvor enig er du i, at udvalget af følgende materialer passer til dit behov? -

Faglitteratur

31


Hvor enig er du i, at udvalget af følgende materialer passer til dit behov? -

Musik

Hvor enig er du i, at udvalget af følgende materialer passer til dit behov? -

Film

32


Hvor enig er du i, at udvalget af følgende materialer passer til dit behov? -

Spil

Hvor enig er du i, at udvalget af følgende materialer passer til dit behov? -

Aviser, magasiner og tidsskrifter

33


Hvor enig er du i, at udvalget af følgende materialer passer til dit behov? -

Materialer til børn

34


11. De åbne delvist selvbetjente biblioteker

Har du besøgt et åbent delvist selvbetjent bibliotek - det vil sige et bibliotek,

hvor du kan komme ind og låne, men hvor der ikke er personale?

Hvilket bibliotek har du besøgt oftest som 'åbent' bibliotek?

35


Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om 'Åbne biblioteker'? - 'Åbent

bibliotek' har fået mig til at bruge biblioteket mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om 'Åbne biblioteker'? - Med

'Åbent bibliotek' kan jeg besøge biblioteket på tidspunkter, der passer mig

36


Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om 'Åbne biblioteker'? - Jeg

foretrækker at besøge biblioteket, når der er personale

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om 'Åbne biblioteker'? - Jeg

føler mig tryg ved at komme på biblioteket, når det er åbent uden personale

37


Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om 'Åbne biblioteker'? - Det er

let at bruge de tekniske låne- og afleveringsmuligheder

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om 'Åbne biblioteker'? -

Opstillingen af materialer er overskuelig

38


Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om 'Åbne biblioteker'? - Jeg

bliver inspireret til nye lån af indretning og opstilling af materialer

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om 'Åbne biblioteker'? - Jeg

skelner ikke mellem om et bibliotek har personale eller ej

39


Tak for deltagelsen

Aalborg Bibliotekerne vil gerne sige tak til vores gæster for at have deltaget i

undersøgelsen.

Vi arbejder løbende på at forbedre bibliotekstilbuddet og resultaterne af

undersøgelsen vil løbende indgå i udviklingsarbejdet.

Venlig hilsen

40

More magazines by this user
Similar magazines