Tekst til start/lege/kommunikationslege

konfliktloesning.dk

Tekst til start/lege/kommunikationslege

Kommunikationslege

Det Forbudte Bogstav

Varighed

5 min.

Fremgangsmåde

Eleverne skal finde sammen to i et par. Herefter skal de prøve at få en dialog i gang. Dog uden at de

bruger ord, hvori der indgår et bogstav, som de har aftalt inden.

Det vil sige, at de kan aftale, at de ikke må bruge bogstavet S, så er ord som: Es, Blenderstativ,

Missionsprojekt forbudte.

Jagten

Varighed

5 min.

Materialer

To lige store ting, fx fantaflasker

Fremgangsmåde

Eleverne sidder i en rundkreds på gulvet. De deles i to hold ved at tælle 1-2 rundt i kredsen (antallet

af deltagere skal være deleligt med 2), men man skal blive siddende i samme rækkefølge som før.

En fra hvert hold får udleveret en fanta-flaske, og de skal vandre hver sin vej rundt i kredsen.

Det går ud på at få ens eget holds flaske først rundt, men kun via ens egne holdkammerater. Man

må ikke forhindre modstandernes flaske i at komme frem.

Admiral

Varighed

5-20 min.

Materialer

Bind til øjnene, 2 stole

Fremgangsmåde

Eleverne deles i to grupper og placeres i hver ende af lokalet. I midten af lokalet anbringes to stole

med cirka en meters afstand imellem. Fra hver gruppe udsendes en deltager (et skib), som dirigeres

af admiralen (der er udpeget i hver gruppe).

Skibene har bind for øjnene, og admiralerne skal kommandere med deres skibe, så de kan sejle

gennem sundet mellem stolene uden at kollidere.

Den admiral, som først får sit skib gennem sundet, har skaffet gruppen et point. Hvis to skibe

kolliderer får ingen af grupperne point. Admiralerne skal hele tiden blive bag startlinierne.

Hviskeleg

Varighed

10 min.


Fremgangsmåde

Alle eleverne sætter sig i en rundkreds. Én elev finder på en sætning, og hvisker den til sidemanden,

der hvisker den videre. Når sætningen er kommet hele vejen rundt, morer alle sig over, hvor

forvansket sætningen er blevet.

Læreren kan eventuelt bruge det i forbindelse med en snak om at misforstå hinanden, rygter der

løber, eller dét at aflevere et budskab.

Fødselsdags-rækkefølge

Varighed

10 min.

Fremgangsmåde

Eleverne deles op i hold med ca. 10 på hver. Grupperne får til opgave at stille sig i række efter

fødselsdato, sådan at hvis man er født d. 1. januar skal man stå forrest, årstallet tæller ikke med.

Deltagerne må ikke snakke sammen, kun bruge fagter.

Når holdene mener, de er færdige, siger de deres fødselsdato, så man kan se, om rækkefølgen er

rigtig. Vinderne er det hold, som har hele rækken rigtig. Hvis der er flere hold med rigtig

rækkefølge, er det det hurtigste hold, der vinder.

Kend din Gruppe

Varighed

10 - 20 min.

Materialer

Papir, blyant

Fremgangsmåde

Hver elev skal skrive ca. 3 ting om sig selv på 3 forskellige sedler, fx yndlingsfarve, livret, favorit

tv-vært osv. Eleverne sidder rundt i en cirkel. Sedlerne lægges i en bunke midt i cirklen, og eleverne

skiftes til at tage en seddel og læse den højt. Det gælder om at gætte, hvem der har skrevet sedlen.

Legen slutter, når der ikke er flere sedler.

Historieleg

Varighed

15 min.

Fremgangsmåde

En elev starter med at fortælle en historie, som han så fortæller til en anden, uden de andre elever

hører den. Sådan bliver man så ved, indtil den sidste person har fået historien at vide, og den person

fortæller så historien til alle de andre.

Fat en Freesbee

Varighed

15 minutter

Materialer

Freesbee

Beskrivelse


Eleverne står i en cirkel med freesbeen i midten. En starter med at sige ”Man kan ikke bruge en

freesbee … som hat”. En af eleverne ved siden af skal nu være hurtig, og løbe ind i cirklen og tage

freesbeen på som hat! Den, som står tilbage, skal nu foreslå noget nyt, som man ikke kan gøre med

en freesbee.

Kædehistorie

Varighed

5-15 min.

Fremgangsmåde

En elev begynder at fortælle en historie: "Der var engang ..". Efter at den første elev har fortalt

starten af historien, fortæller den næste elev fortsættelsen. Således udvikler historien sig mere og

mere, efterhånden som flere og flere fortæller en bid til historien.

Talestrømmen

Varighed

5-20 min.

Fremgangsmåde

To elever sidder overfor hinanden og har øjenkontakt. De nævner et tilfældigt emne (jo mere

latterligt/skørt det er, desto sjovere bliver legen). En af spillerne er for og den anden er imod.

Meningen med denne leg er at forsvare det synspunkt, man er blevet anvist, ved at bruge alle de

argumenter, man kan komme i tanke om og undgå at svare på modstanders monolog, hvilket

deltagerne gør ved at snakke i munden på hinanden. De skal hele tiden se hinanden i øjnene. De 2

deltagere taler i munden på hinanden. Den første, der stopper talestrømmen, har tabt.

Forslag til emner: aftaler, slik, bananskræller, affaldskurve, aviser, mælk, skyer, elastikker, kapsler,

cigaretter.

More magazines by this user
Similar magazines