Energimærkning AB Skolehaven

skolehaven.files.wordpress.com

Energimærkning AB Skolehaven

Energimærkning SIDE 1 AF 15

Adresse: Rughavevej 11

Postnr./by: 2500 Valby

BBR-nr.: 101-472035-001

Energimærkning nr.: 200053850

Gyldigt 10 år fra: 13-10-2011

Energikonsulent: Keen Nielsen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: KEEN MILJØ- &

ENERGIRÅDGIVNING ApS

Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug.

Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har

godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse.

Oplyst varmeforbrug Energimærke

• Udgift inkl.

moms og afgifter: 0 kr./år

• Forbrug:

• Oplyst for perioden:

Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er

klimakorrigerede af energikonsulenten, så det

udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt

år rent temperaturmæssigt.

Besparelsesforslag

Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2.

Se mere om forslagene i afsnittet ”Energikonsulentens bygningsgennemgang”.

Forslag til forbedring

1 Belysning Cafe: Udskiftning af

glødepære til elsparepære.

2 Toiletter: Udskiftning af 1 skyls

toiletter

3 Gulv mod uopvarmet kælder:

Isolering af etageadskillelse mod

uopvarmet kælder

4 Pumpe varmt brugsvand: Isolering

af pumpe

5 Solcelleanlæg: Montering af 20 kvm

solceller på taget

6 Pumpe varmt brugsvand: Montering

af ny cirkulationspumpe på

brugsvandsanlæg

Årlig

besparelse i

A

B

C

D

E

F

G

energienheder

Årlig

besparelse i

kr. inkl. moms

Skønnet

investering

inkl.moms

D

Tilbage-

betalingstid

1.927 kWh el 3.900 kr. 1.100 kr. 0,3 år

90,00 m³ koldt

brugsvand

9.700 kWh

fjernvarme

3.200 kr. 18.000 kr. 5,7 år

6.300 kr. 90.800 kr. 14,5 år

330 kWh fjernvarme 300 kr. 1.200 kr. 5,5 år

2.533 kWh el 5.100 kr. 72.000 kr. 14,2 år

394 kWh el 800 kr. 7.000 kr. 8,9 år

Similar magazines