Energimærkning AB Skolehaven

skolehaven.files.wordpress.com

Energimærkning AB Skolehaven

Energimærkning SIDE 3 AF 15

Energimærkning nr.: 200053850

Gyldigt 10 år fra: 13-10-2011

Energikonsulent: Keen Nielsen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: KEEN MILJØ- &

ENERGIRÅDGIVNING ApS

renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.

Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller

renovering:

Forslag til forbedring

Årlig

besparelse i

energienheder

7 Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. 69.390 kWh

fjernvarme

8 Skråvægge (Mansard): Efterisolering af skråvægge med 150

mm i forbindelse med renovering.

1.870 kWh

fjernvarme

Årlig

besparelse i

kr. inkl. moms

44.900 kr.

1.300 kr.

9 Udskiftning af vinduer med 1 lag glas 220 kWh fjernvarme 200 kr.

10 Udskiftning af vinduer med 1 lag glas 430 kWh fjernvarme 300 kr.

11 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder 27.780 kWh

fjernvarme

18.000 kr.

12 Udskiftning af yderdøre med 1 lag glas 820 kWh fjernvarme 600 kr.

13 Udskiftning af yderdøre med 1 lag glas 820 kWh fjernvarme 600 kr.

14 Udskiftning af yderdøre med 1 lag glas 1.610 kWh

fjernvarme

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Energimærket omhandler adressen: Rughavevej 11 og Skolegade 13A + 13B, 2500 Valby

1.100 kr.

Overordnet:

Ejendommen består af 1 bygning med et samlet boligareal på 1.605 m² og et erhvervsareal på 44 m².

Derudover er der 378 m² kælder. Der er radiator i forbindelse med gangarealer i kælder. Kælderen holdes

som udgangspunkt kun frostfri og indgår derfor ikke i det opvarmet areal.

Samlet opvarmet areal udgør således: 1.649 m².

Ejendommen er opført i 1902 og er ifølge BBR ombygget i 1994. I 2010 er der etableret en tagterrasse.

Utilgængelige rum:

Ved gennemsynet var det muligt at besigtige 2 lejligheder, erhvervslejemål, opgange, tag, størstedelen af

kælderen samt de tekniske installationer.

Bemærk:

Radiator i kælder holdes lune for at holde kælderen frost og fugtfri, derfor anbefales at lukke døre mellem

kælderen og baggården!.

Similar magazines