Referat af Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ...

syrengaarden.dk

Referat af Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ...

www.syrengaarden.dk

25. juli 2012.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen

Syrengården afholdt den 27. maj 2012 på Pottegården.

Til stede var ejerne fra 19 sommerhuse

Dagsorden:

0. Valg af referent: Rita Bach påtog sig hvervet.

1. Valg af dirigent: Hr. Palle Voss (Tomskær 3) påtog sig hvervet.

2. Beretning om foreningens virksomhed ved formand Henrik Heimark.

Til minde om Dorte:

HH startede med at minde forsamlingen om, at vores tidligere formand

Dorte Brockmeyer desværre var død den 1. maj 2012 og bad os holde et

minuts stilhed for at ære Dorte.

Grøften:

HH fortalte om vores tilbagevendende problem med at holde grøften ud til

mosen fri for nedfaldne træer og grene. Vi fik renset åen sidste år og har

besluttet også at få den renset i år. René foreslog at vi fik grøften renset

hvert år, således at det ikke kommer til at betyde oversvømmelse på

nogle af de tilstødende grunde. Vi ser tiden an og minder hermed endnu en

gang sommerhusejerne ned til grøften/åen om at det er deres pligt selv at

fjerne nedfaldne grene og væltede træer, der måtte være havnet i eller

omkring åen. Dersom dette ikke sker i fremtiden, vil vi få det fjernet af

vores entreprenør og regningen sendt videre til ejeren af matriklen.

På denne måde kunne det være, at alle vi andre slipper for at betale

entreprenøren for oprensning hvert år.

Færdsel på vejene:

Det er kun tilladt at køre 20 KM i timen på alle veje. Det skal overholdes –

vi skal passe på de små børn og folk der er ude at gå.

HH ser på skiltene og bestiller nogle stykker med : ”Pas på legende børn ”.

Vedligeholdelse af vejene:

Hovedvejene har fået støvdæmpende grus lagt på det første stykke af

Mariekær. Poul Nygård, Katrinekær 49 bad bestyrelsen bestille opretning

af sidevejene, som åbenbart var blevet ladt i stikken. Næstformanden vil

indhente tilbud om støvdæmpende belægning til et større antal veje og


desuden bede vognmanden, som ordner vores veje, om også at pleje

sidevejene for eftertiden, så vi alle kan komme frem uden at falde eller

køre i store huller.

Vognmanden vil også blive bedt om at rydde op efter sig hvis der skulle

være ophobning af jord og andet der kan være til scene for trafikanterne.

Trafikspejl på Lyngvejen udfor Mariekær.

Der blev efterspurgt et trafikspejl ved udkørslen til Lyngvejen. En af de

tilstedeværende mente at have hørt at det kostede ca. 3.000 kr. plus

montering. HH vil undersøge det nærmere.

3. Fremlæggelse af regnskabet ved kasserer Rita Bach. Regnskabet blev

enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag. Ingen.

5. Kontingent

Det blev vedtaget, at det nye års kontingent er kr. 350,00. Kontingentet

er sat lidt op for at imødegå øgede udgifter til de forventede, større

udgifter til vedligeholdelse af bi-vejene.

Betaling

kan kun ske ved bankoverførsel eller via giro. Hvis De vil betale med

check, bedes De sende den til Deres egen bank eller til Danske Bank med

oplysning og underskrift på bagsiden af checken om at sætte pengene ind

på vores konto i Danske Bank på vegne af Dem (husk reference til Deres

adresse).

Rykkergebyr

Ved rykning for sen eller manglende betaling vil det fremover koste kr.

100,00 pr. matrikel.

Seneste betalingsdato for kontingent i år er sat til 1. september 2012,

grundet det lidt forsinkede referat.

6. Valg til bestyrelsen:

Formand Henrik Heimark blev enstemmigt genvalgt.

Næstformand Hans-Jørgen Rusholt

Kasserer Rita Bach

Ny revisor blev valgt: Søren Kestorft, Katrinekær 1.

Ny revisor suppleant blev valgt: Keld Ipsen, Clauskær 3.

Ny bestyrelses suppleant blev valgt: Benni Willumsen, Katrinekær 35.

7. Eventuelt

Der blev igen i år talt meget om, hvad man kan gøre for at få enkelte

grundejere til at sørge for, at der blev ryddet op på deres grunde. Det

drejer sig især om Katrinekær 51, der ligner en losseplads og fyldt med

ukrudt helt ud til vejen. Der skal herved appelleres til Fam. Noppenaug om


at tilse deres grund og gøre en indsats med oprydning og fjernelse af

ukrudt, så man kan glædes over at gå og bo også i den del af vores smukke

område.

Vandløbet ned mod engen.

Endvidere gjorde bestyrelsen opmærksom på at nogle enkelte grundejere

ikke sørger for oprydning efter efterårs/vinterstormene, da der altid

falder en del grene og sågar træer ned og blokerer for vandets frie løb.

Entreprenøren koster et pænt beløb for oprydning hvert år. Vi skal sikre,

at ingen af grundene ud til vandløbet oversvømmes om foråret.

Den lille grønne.

Der opfordres til at studere den lille grønne vedr. vejbredde og studsning

af træer ud over vejene.

Skydning

i mosen finder sted mandag og nogle gange torsdag plus en enkelt weekend

om året. Det kan der ikke laves om på.

Kommunikation via mail.

Det blev foreslået, at vi fremover informerer via mail til dem, der ønskede

det og i øvrigt betaler kontingent via bank-overførsel. Så hvis der er

nogen, der fremover gerne vil have indbydelsen til Generalforsamling og

Referat af samme sent på mail, bedes I skrive jeres mail adresse ved

indbetaling af dette års kontingent. En liste gik rundt hvor de fremmødte,

kunne skrive deres mail adresse på. Derfor får nogle af medlemmerne

dette skriv pr. mail og resten får sendt et brev – vi kunne spare en masse

porto, giroblanketter og kuverter og tid på pakning af kuverter ved at

bruge mail. Ved at sende mails er det kun kassereren, der får lidt ekstra

arbejde med at ajourføre mail-listen.

Med venlig hilsen

Pbv

Rita Bach

Formand Henrik Heimark, Kasserer Rita Bach, Annettekær 2

Privat: Katrinekær 16, 4573 Højby Privat: Kastrupvej 338, 2770 Kastrup

henrik@heimark.dk Tel.: 2944 8991 - rb@lhpnet.dk

Bankforbindelse: Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

Reg. Nr. 1551 konto nr. 2352710 Giro nr. 2352710

IBAN nr. DK6030 00000 2352710 - SWIFT - BIC: DABADKKK

More magazines by this user
Similar magazines