Kvæg Nyt nr. 23 - 2011 - Videncentret for Landbrug

vfl.dk

Kvæg Nyt nr. 23 - 2011 - Videncentret for Landbrug

Videncentret flytter forskningen ud på

staldgangen

Besætningsforsøg i storskala skal give klart

svar på hvilken grovfoderstrategi, der giver

den bedste produktionsøkonomi.

Forskeren siger ét, mens landmandens erfaring

siger noget andet. En kendt problematik for de

fleste i landbruget. Men for så vidt kan begge

sagtens have ret. For dén anbefaling, som forskeren

nåede frem til i sin forsøgsbesætning,

kan godt få et andet udfald i landmandens

besætning, som måske har andre produktionsforhold,

management eller ydelsesniveau. Det

tager Videncentret nu konsekvensen af ved at

trække forskningen helt ud på staldgangen.

”I stedet for kun at foretage forsøget i en enkelt

forsøgsbesætning, vil vi gøre det i mange besætninger,

så resultatet får statistisk vægt og netop tager

højde for den naturlige forskel, der er mellem

besætninger,” forklarer konsulent Vibeke Duchwaider,

Videncentret for Landbrug.

Etablering af kvægklynger

Ifølge Vibeke Duchwaider skal det ske via en

ny udviklingsplatform, som får betegnelsen

’kvægklynger’. En kvægklynge er en gruppe af

mælkeproducenter, der har en række fællestræk,

fx samme korace, samme malkesystem,

samme fodringskoncept og nogenlunde samme

størrelse.

”Ved at have mange besætninger med, har vi

mulighed for at lave mange gentagelser af hver

forsøgsbehandling. Og når besætningerne er

sammensat i ’ens’ grupper, kan vi tage højde for

noget af den naturlige variation, når resultaterne

gøres op. På den måde bliver svarene langt

mere sikre, forklarer Vibeke Duchwaider. Ambitionerne

for 2012 er at få samlet i alt 24 besætninger

i klynger med fire til otte i hver.

I alt udbetales 152 mio. kr. til handyrsproducenterne.

75 pct. af pengene faldt før jul.

Slutudbetalingen kommer senest 1. marts.

9. december udbetalte NaturErhvervsstyrelsen 75

pct. i forskud for handyrpræmien til hovedparten

af producenterne for dyr slagtet/eksporteret i de

første 43 uger af 2011. I alt vil der blive udbetalt

ca. 152 mio. kr. til 7.700 handyrsproducenter. Det

var muligt at gå op til 80 pct. i forskudsudbetaling,

men NaturErhversstyrelsen ønskede en

margen, så de ikke risikerer at skulle ud og kræve

penge op, hvis det skulle vise sig, at endelig udbetaling

vil resultere i en reduktion på mere end

20 pct.

Slutudbetalingen for 2011 vil senest blive fore-

24 besætninger skal deltage i afklaringen af hvilken

grovfoderstrategi, der giver den bedste produktionsøkonomi.

Foto: Peter Hvid.

Afklaring af grovfoderstrategi

I første omgang skal kvægklyngerne bruges til

at afklare hvilken grovfoderstrategi, der giver

den bedste produktionsøkonomi. For eksempel,

hvorvidt man skal satse på grovfoder med meget

høj fordøjelighed på bekostning af et lavere

udbytte og højere omkostninger til marker frem

for at satse på højt udbytte. Desuden er håbet

også at undersøge forskellige græsblandingers

egnethed til mælkeproduktion (fx med eller

uden rødkløver), og om strategier for antal slæt

og slættidspunkt er afhængig af græsblandingerne.

Når først kvægklyngerne er etableret, er der et

hav af ting, der kan testes. Det kan være brugen af

forskellige fodertilsætningsstoffer eller forskellige

koncepter inden for fx kalvepasning eller goldkomanagement.

Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet,

er du velkommen til at kontakte konsulent

Niels Bastian Kristensen, nielsbk@vfl.dk, 2960 9180

eller Vibeke Duchwaider, vid@vfl.dk, 8740 5261.

/Kirsten Marstal

Forskudsudbetaling for handyrpræmie

taget 1. marts 2012. Det betyder også, at NaturErhverstyrelsen

skal have slagteindberetningerne

i hænde fra Landbrug & Fødevarer senest 20. januar

2012. Denne frist gælder også for levende

eksport.

Fejlregistreringer koster

Handyrene skal være korrekt registreret i CHR. For

stude skal der fortages ændring fra tyr til stud.

Holdeperioden begynder først, når dyrene er registreret

korrekt i CHR. Et dyr registreret som stud

i CHR, men ved slagtning angivet som en tyr eller

omvendt, vil ikke få præmie i 2011, og der vil sædvanligvis

også blive tale om sanktion. Det er derfor

vigtigt, at få evt. fejlregistreringer rettet.

/K.B. Lind Pedersen

Reglerne for den nye

handyrpræmie

1. januar trådte reglerne for den nye handyrpræmie

i kraft.

Med den nye handyrpræmie falder præmien til

ca. 400 kr. pr. handyr. Præmien bliver ens for både

tyre og stude, så der ikke længere kan opnås dobbelt

præmie til stude. Samtidigt indføres en minimumsgrænse,

så man som handyrproducent først

er præmieberettiget, når man har leveret mindst

fem handyr. For at være berettiget til den nye

handyrpræmie, skal dyrene have en slagtet vægt

på mindst 160 kg. Ved eksport af levende dyr, skal

dyrene på afsendelsestidspunktet være mindst otte

måneder.

Producenter, der har modtaget handyrpræmier

i 2011, er automatisk tilmeldt ordningen. Hvis man

ikke har fået handyrpræmier i 2011, skal man tilmelde

sig ved indsendelse af Fællesskemaet. Bemærk,

at både den nye handyrpræmie og handyrtillægget

kun gælder med sikkerhed i 2012 og 2013. Hvad

der sker herefter, afhænger af reformen af EU’s fælles

landbrugspolitik.

Mulighed for forhøjelse af præmien

Det forventede præmiebeløb er på 400 kr. pr. handyr.

Men der er en mulighed for, at ubrugte midler

fra en række andre støtteordninger bliver overført

til handyrpræmieordningen. I så fald stiger præmien

pr. handyr – dog maksimalt til 600 kr. pr. dyr.

/Martin Hestbech

Husk

KvægKongres 2012

Så er det ved at være tid til årets Kvægkongres,

som finder sted den 27. og 28.

februar.

Den 27. og 28. februar byder vi velkommen til årets

Kvægkongres i MCH Herning Kongrescenter. Programmet

er ved at være på plads, og du kan allerede

nu gå ind og se programmet på:

www.kvaegkongres.dk

Det er også på denne side, at vi løbende lægger

forskellig information om kongressen.

Vi sender som sædvanligt trykte programmer

ud midt i februar.

/Kirsten Marstal

Kvæg Nyt nr.01/12 | 3

More magazines by this user
Similar magazines