Kvæg Nyt nr. 23 - 2011 - Videncentret for Landbrug

vfl.dk

Kvæg Nyt nr. 23 - 2011 - Videncentret for Landbrug

Kursus i Lean Tavlemøder

Vi gentager successen og holder

endnu et kursus i at holde

Lean Tavlemøder.

Kurset i Lean Tavlemøder afholdes

18. januar kl. 8.30- 16.00 på Videncentret

for Landbrug i Skejby ved

Århus.

Tavlemøder er et kort, ugentligt

møde, hvor leder og medarbejdere

samles foran tavlerne ’Weekplanner’

og ’Forbedringstavlen’ for at

tage del i planlægning af ugens

forløb, drøfte forbedringsmulighederne

og motivere hinanden.

Erfaringen viser, at Tavlemøder

giver en bedre arbejdskultur på

bedriften, løbende forbedringer,

bedre kommunikation og engagerede

medarbejdere

På kurset bliver du bl.a. introduceret

til tavlerne, lærer hvordan du

inddrager og motiverer deltagerne

samt opnår stor effekt af mødet.

Pris, tilmelding og yderligere

oplysninger fås hos Signe Agerbæk,

sia@vfl.dk, tlf. 8740 5312.

Se programmet på:

www.arbejdsplan.kvaeg.dk

/Vibeke F. Nielsen

Plakat skal minde om, at reproduktionssamarbejde betaler sig.

Afkomsinspektø rerne har plakaten med, når de kommer ud.

Problemer med reproduktion i besætningen kan have flere årsager. Dyrenes frugtbarhed

påvirkes nemlig af både avl, ernæring, sundhed og management. Derfor er det vigtigt at

udnytte eksperternes rådgivning optimalt. Inseminør, kvægkonsulent, avlsrådgiver og

dyrlæge kan bruges som sparringspartnere – om alt fra besætningens strategi for reproduktion

og til en plan over konkrete tiltag i besætningen.

Kurser i DMS

Samarbejde om reproduktion betaler sig

Dairy Management System (DMS) er

et nyt og brugervenligt it-system, der

er udviklet til dig som mælkeproducent

og til dine rådgivere.

Med DMS kan du nemt og effektivt

dele opgaverne med din rådgiver.

Lav fx en foderkontrol med jævne

mellemrum og få sparring af din rådgiver.

På den måde får du større indsigt

i fodringsparametrene og bliver

bedre i stand til at finjustere foderplanen.

Der udbydes nu en række kurser

i DMS og Norfor Foderstyring, hvor

Med udgangspunkt i Julius’ tegninger fra artikelserien i Magasinet Kvæg (juli – december),

har vi lavet en plakat. Med denne plakat – fx sat op på en dør i stalden – får mælkeproducenterne

og deres rådgivere en daglig reminder om, at samarbejde betaler sig. Fra

januar vil afkomsinspektørerne have plakaten med ud til mælkeproducenterne.

/Marie Louise Ancher

Kvæg Nyt udgives af Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N, T +45 8740 5000, F +45 8740 5010 Redaktion Gitte Grønbæk (ansv.), gig@vfl.dk, Lone Sylvest Søgaard, lss@vfl.

dk (red), Kirsten Marstal, kfm@vfl.dk, K.B. Lind Pedersen, klp@lf.dk Layout og produktion Inger Camilla Fabricius, icf@vfl.dk Grafik Chr. E. Christensen, cec@vfl.dk Foto Jens Tønnesen, LandbrugsMedierne Tryk GP-TRYK A/S, Grenaa

Annoncesalg Marlene Balle Andersen, T 8740 5342, maa@vfl.dk Abonnement og adresseændringer Brita Jensen, T 8740 5251, brj@vfl.dk Oplag 6. 200 hver 14. dag Indholdet af Kvæg Nyt må gengives med kildeangivelse Indlagte rekla-

meindstik afspejler ikke nødvendigvis Landbrug & Fødevarer, Kvægs holdning til de annoncerede produkter ISSN 1904-3597 (tryk) ISSN 1904-5212 (online).

4 | Kvæg Nyt nr. 01/12

man arbejder med Norfor- begreberne

og med foderplaner og foderkontroller.

Kurserne er for landmænd,

der har interesse for NorFor og DMS,

både dem, der er i gang, og dem, der

gerne vil have et større kendskab til

DMS. Se tid og sted i skemaet neden

for. Yderligere oplysninger fås på telefon

eller arrangørs hjemmeside.

/Lone Waldemar

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond

for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen

af projektet.

Dato Arrangør Telefon

17. januar Centrovice 6362 1651

19. januar Gefion 5786 5403

24. januar Syddansk Kvæg 2022 1091

7. februar LRØ 7658 7503

7. februar Gefion 5786 5000

8. februar Jysk Kvægrådgivning 7660 2353

22. februar Lemvigegnens Landboforening 9663 0562

22. februar Heden og Fjorden 9629 6666

1. marts LandboThy 9618 5792

6. marts LandboNord 9624 2532

6. marts AgriNord 9998 9754

8. marts LMO 2034 4135

More magazines by this user
Similar magazines