Læs om uddannelsespligt, folder på dansk (pdf 95 KB) - UU Aarhus ...

uu.aarhus.dk

Læs om uddannelsespligt, folder på dansk (pdf 95 KB) - UU Aarhus ...

Vurdering af uddannelsesparathed

Alle unge, der forlader grundskolen i 9. eller 10.

klasse, skal efter 1. januar 2011 vurderes , om

de er parate til at fortsætte en ungdomsuddannelse.

Den unge udarbejder en uddannelsesplan sammen

med UU vejlederen, og UU vejlederen vurderer, om

den unge er parat til at begynde den valgte ungdomsuddannelse.

Vurdering ud fra faglige, sociale og personlige

kompetencer

Vurderingen sker i forhold til start erhvervsuddannelser

eller gymnasiale uddannelser. Vurderingen

foretages ud fra den unges faglige, sociale og

personlige kompetencer.

Vurderer UU, at den unge ikke er uddannelsesparat,

kan den unge/forældrene kræve, at uddannelsesinstitutionen

foretager en ny vurdering.

Unge, der vurderes ikke-uddannelsesparate, skal

have et tilbud fra UU, der gør den unge parat til uddannelse.

Der foretages ikke en yderlige vurdering, når den

unge har deltaget i tilbuddet.

Kriterierne for vurderingen ligger klar inden tilmelding

til ungdomsuddannelse.

Uddannelsespligt

Fra 1. januar 2011 har alle 15-17-årige unge pligt til

at være i uddannelse.

Sådan opfylder den unge uddannelsespligten

For at opfylde uddannelsespligten skal den unge følge

uddannelsesplanen. Alle elever, der forlader 9.

eller 10. klasse, laver en uddannelsesplan.

Uddannelsesplanen kan efter aftale med UU vejlederen

rettes til, hvis den unge skifter uddannelse eller

har behov for særlig støtte.

Den unge opfylder uddannelsespligten

ved at være i

en ungdomsuddannelse

et forløb hvor den unge bliver parat til uddannelse

Unge med særlige behov

Kommunen kan, efter aftale med forældrene eller

den, der har forældremyndigheden, fritage unge for

uddannelsespligten efter vurdering af den enkelte

unge. Grund til fritagelse kan være som følge af sygdom,

handicap eller væsentlige sociale problemer.

Fritagelse kan ske midlertidigt eller permanent.

More magazines by this user
Similar magazines