Artikel fra Landbrugsavisen Arbejdsmiljøet sættes i system

projektfinansiering.landscentret.dk

Artikel fra Landbrugsavisen Arbejdsmiljøet sættes i system

Artikel fra Landbrugsavisen

Arbejdsmiljøet sættes i system

Af Ole W. Rasmussen

Fredag 5. november 2010

Annonce

Dennis Calender demonstrerer indholdet i sikkerhedsbussen i form af værnemidler og andet udstyr,

her for Lone Frederiksen.

Systematisk arbejdsmiljøledelse, som nu er indledt på stor fynsk svinebedrift, sætter fokus på arbejdsmiljø,

sikkerhed og daglig drift og dermed også effektivitet og bundlinje.

"Alle har fået meget ud af det. og fokus er blevet flyttet, så arbejdsmiljøet ikke længere er et nødvendigt onde

men en del af dagligdagen."

Det handler om systematisk arbejdsmiljøledelse i landbruget - et koncept udarbejdet af Videncentret for Landbrug

og BAT - Jord til Bord - og citatet er fra en af de landmænd, der i foråret var med til at prøvekøre konceptet.

Fra medarbejdere har det blandt andet lydt:

"Jeg tror, at alle er blevet mere opmærksomme på det fælles ansvar."

"Vi føler os langt mere som en enhed - før passede vi mere hver sit."

"Jeg tænker mere på den personlige sikkerhed for mig selv og mine kolleger."

Konceptet for systematisk arbejdsmiljøledelse forløber over seks mødegange, hvor såvel ejer som ansatte med

hjælp fra en arbejdsmiljøkonsulent diskuterer og gennemgår relevante arbejdsmiljøforhold, der har forbindelse

til dagligdagen på den enkelte virksomhed.

En håndbog for konceptet, "Systematisk arbejdsmiljøledelse i landbruget - helt enkelt", ligger nu klar, og processen

er sat i gang hos Lone og Erik Frederiksen i Tommerup på Fyn - en stor svinebesætning med 2.300 søer

og produktion af 30 kilos-grise fordelt på seks ejendomme og i alt 12 ansatte.

Seks mødegange

Emnerne for de seks møder, der skal lede frem til en systematisk arbejdsmiljøledelse, er:

- Arbejdsmiljøarbejdet

- Arbejdsulykker og forebyggelse


- Daglig drift

- Ulykkesberedskab

- Kommunikation

- Særlige forhold

Her til det første møde i Tommerup er Dennis Calender, virksomheds- og arbejdsmiljøkonsulent i LandboSyd og

DLBR AgriSafety, mødt frem kørende i Landbrugets Sikkerhedsbus, for en demonstration af den med værnemidler

med videre indgår i besøget.

Emnet her ved den første mødegang er i høj grad det fysiske arbejdsmiljø, og der er en hjemmeopgave at lave

til hver gang. Denne gang har den lydt: Find fem fejl i din afdeling (på skrift) og tegn en organisationsplan for

hele virksomheden.

"Til næste gang vil opgaven lyde på, at alle laver en beskrivelse af deres arbejdsopgaver mandag til fredag plus

en manual," forklarer Dennis Calender.

Skilte hænges op

Arbejdsulykker og forebyggelse af dem indgår også i dagens program, og det er blandt andet her, sikkerhedsbussen

kommer ind i billedet. Arbejdsmiljøkonsulenten har desuden medbragt en række skilte - påbuds- og

advarselsskilte, som man efterfølgende skal hænge op de relevante steder.

Ellers er emnet for første møde en gennemgang og opfølgning på bedriftens nuværende ArbejdsPladsVurdering

(APV) med henblik på at få den ajourført og lavet i en digital udgave.

"APV'en er en handlingsplan for, hvordan I vil få arbejdsmiljøet til at fungere, og den skal underskrives af alle,

så hver enkelt tager arbejdsmiljøet alvorligt," lyder det fra Dennis Calender.

Til brug for APV'en har han modtaget data vedrørende kemikalier, olie og desinfektion, og som det første gennemgår

han Arbejdstilsynets tjekliste med alle.

MUS-samtaler

Når emnet for mødegangen bliver kommunikation, kommer også medarbejder-udviklingssamtaler - MUSsamtaler

- på banen.

"Normalt i landbruget er det arbejdsgiveren, der holder MUS-samtalen med medarbejderen, men i andre erhverv

er det ofte en afdelingsleder, og det vil vi også prøve her, så det bliver mellemledere, der kommer med,"

siger Dennis Calender. Han vil selv tage sig af medarbejdersamtalen med de udenlandske medarbejdere.

Et større udbud af skilte med påbud og advarsler er medbragt, og de skal nu hænges op de relevante steder.

More magazines by this user