PRISLISTE KVÆG, FÅR, GED - Om Dianova

dianova.dk

PRISLISTE KVÆG, FÅR, GED - Om Dianova

PRISLISTE KVÆG, FÅR, GED

Priser angivet ekskl. moms i dkr. og gældende fra januar 2013

1 (2)

Priser på undersøgelser Kr.

Sammensatte undersøgelser

Abortundersøgelse, inkluderer undersøgelse for Neosporose og Coxiella burnetii ved histologi og

FISH på indsendt hjerne og vævsstykker (1x1x1 cm) fra hjerte, lunger, lever og efterbyrd i formalin

Diarrépakke, kalve 1. leveuge: 1 fæcesprøve (patogene E. coli, fimbrietypning,

resistensundersøgelse af ét isolat, rotavirus, coronavirus, cryptosporidier)

Diarrépakke, kalve 1. leveuge: 2-5 fæcesprøver (patogene E. coli, fimbrietypning,

resistensundersøgelse af ét isolat, rotavirus, coronavirus, cryptosporidier)

Diarrépakke, kalve ældre end 8 dage: 1 fæcesprøve (rotavirus, coronavirus, cryptosporidier,

coccidier)

Diarrépakke, kalve ældre end 8 dage: 5 fæcesprøver (rotavirus, coronavirus, cryptosporidier,

coccidier)

1.237,00

1.772,00

3.653,00

1.439,00

2.983,00

Bakteriologiske undersøgelser m. v.

Bakteriologisk undersøgelse, prøve af ét organ 499,00

Anaerob bakteriologisk undersøgelse (Clostridium spp.) 510,00

Anaerob bakteriologisk undersøgelse (Clostridium spp.), flere organer fra samme dyr 769,00

Botulisme 2.772,00

Botulisme typebestemmelse 2.657,00

Campylobacter fetus, dyrkning 462,00

Clostridium perfringens, typebestemmelse (PCR), 1 isolat 648,00

Clostridium perfringens, typebestemmelse (PCR), 2. og eftflg. isolater i samme indsendelse, pr. 573,00

Dichelobacter nodosus, påvisning ved PCR 405,00

Salmonella, bakteriologisk undersøgelse (ekskl. typebestemmelse) 331,00

Salmonella serotypning 464,00

Salmonella fagtypning 495,00

Bakterieidentifikation, pr. isolat 391,00

Resistensbestemmelse, enterobakterier (MIC) 345,00

Resistensbestemmelse, øvrige bakteriearter (MIC)

Parasitologiske undersøgelser

566,00

Cryptosporidium (Ziehl-Neelsen) Fæces eller tarmindhold 307,00

Cryptosporidium og Giardia (ved IF direkte smear) – Fæcesprøve 374,00

Cryptosporidium og Giardia (ved IF efter flotation) - Fæcesprøve 536,00

Fæceskultur med larveidentification 699,00

Leverikteæg (ved sedimentering) (1 prøve) 313,00

Leverikteæg (ved sedimentering) (5 prøver, pr prøve) 261,00

Lungeormlarver (ved Baermann) 206,00

Haemonchus-farvning, pr. prøve 579,00

Parasitæg/coccidier (ved McMaster) 218,00

Tritrichomonas v. mikroskopi og dyrkning

Virologiske undersøgelser

229,00

Blue tongue ved RT-PCR 602,00

Border Disease Virus, påvisning ved dyrkning 810,00

Border Disease Virus, påvisning ved RT-PCR 613,00

Bovin Virus Diarré (BVD) virus påvisning ELISA 235,00

Bovin Virus Diarré (BVD) Undersøgelse ved cellekulturteknik 609,00

BVD-virus ved RT-PCR 620,00

BVD-virus i blod. Undersøgelse ved cellekulturteknik 379,00

Infektiøs Bovin Rhinotracheitis (IBR), påvisning ved RT-PCR 602,00

Schmallenberg Virus, påvisning ved PCR 602,00

Virologisk undersøgelse af tyresæd ved import

Serodiagnostiske undersøgelser

1.240,00

Blue tongue (ELISA) 67,00

Border Disease (VN) 1.063,00

Border disease virus (BDV) (VN), 5 prøver eller derover, pr. prøve 305,00

Bovin herpes mammilitis (VN) 950,00

Bovin leukose gp51 (Blokerings-ELISA) 185,00

Bovin leukose BLV (Indirekte ELISA) 225,00

Dianova A/S varetager kommercielle aktiviteter for DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet.

Analyserne udføres i institutternes laboratorier.

DTU Veterinærinstituttet: Tlf. 3588 6000; DTU Fødevareinstituttet: Tlf. 3588 7000


PRISLISTE KVÆG, FÅR, GED

Priser angivet ekskl. moms i dkr. og gældende fra januar 2013

2 (2)

Priser på undersøgelser Kr.

Bovin Virus Diarré, BVD (ELISA) 234,00

Bovin Virus Diarré, BVD (VN) 1.063,00

Brucella spp. (Agg) 134,00

Brucella spp. (CF) 161,00

Brucella spp. (Indirekte ELISA) 215,00

Brucella spp. (C-ELISA) 497,00

Brucella spp. (Rose Bengal) 78,00

Brucella ovis (ELISA) 150,00

Brucella ovis (CF) 200,00

Chlamydia (Chlamydophila abortus) (ELISA) 187,00

Infektiøs Bovin Rhinotracheitis, IBR (ELISA) 249,00

Infektiøs Bovin Rhinotracheitis, IBR (VN) 1.240,00

Leptospirose (MAT), pr. serotype 145,00

Maedi Visna (ELISA) 72,00

Mycoplasma bovis (ELISA) 219,00

Mund- og klovesyge (NSP-test) 231,00

Mund- og klovesyge (ELISA) pr. type 61,00

Mund- og klovesyge (VN) pr. type 1.330,00

Paratuberkulose (CF) 222,00

Paratuberkulose (ELISA), blod, mælk 197,00

Q-feber (CF) 306,00

Q-feber (ELISA) , blod 207,00

Q-feber (ELISA) , mælk 197,00

Q-feber (LSI ELISA), blod, mælk 206,00

Salmonella Dublin (ELISA) 58,00

Salmonella Mix-ELISA (ELISA) 58,00

Schmallenbergvirus, SBV (ELISA) 88,00

Schmallenbergvirus, SBV (VN) 1.063,00

Schmallenbergvirus, SBV (VN), 5 prøver eller derover, pr. prøve 305,00

Vesikulær stomatitis (VN)

Histologiske undersøgelser m.v.

835,00

FISH (agenspåvisning ved Flourescens in Situ Hybridisering) 369,00

Histologiske undersøgelser, 2 organer/klodser 589,00

Histologiske undersøgelser, 3 organer/klodser 847,00

Histologiske undersøgelser, 4 organer/klodser 1.110,00

Histologiske undersøgelser, 5 organer/klodser 1.385,00

Scrapie genotypning (1-9 prøver pr. indsendelse), pr. prøve 341,00

Tumordiagnostik, pr. dyr 767,00

Alle analyser er omfattet af et kvalitetssikringssystem, der opfylder kravene i ISO/IEC 17025-standarden.

En stor del af analyserne er akkrediterede af DANAK under akkrediteringsnumrene A350, A412, A413 og A459.

Metodelister findes på DANAKs hjemmeside:

A350: http://published.danak.dk/showdata.asp?schema=proevningsdata&lang=d&akk=350

A412: http://published.danak.dk/showdata.asp?schema=proevningsdata&lang=d&akk=412

A413: http://published.danak.dk/showdata.asp?schema=proevningsdata&lang=d&akk=413

A459: http://published.danak.dk/showdata.asp?schema=proevningsdata&lang=d&akk=459

Dianova A/S varetager kommercielle aktiviteter for DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet.

Analyserne udføres i institutternes laboratorier.

DTU Veterinærinstituttet: Tlf. 3588 6000; DTU Fødevareinstituttet: Tlf. 3588 7000

More magazines by this user
Similar magazines