2004 marts side 1-13 - Christianshavneren

christianshavneren.dk

2004 marts side 1-13 - Christianshavneren

8 Christianshavneren nr. 2 / marts 2004

Københavns første andelsdelebil –

Bryggebilen - ruller

I december 2003 gik seks husstande på Islands

Brygge sammen om at danne delebilforeningen –

Bryggebilen. Foreningen er et non-profit foretagende

og drives på frivillig basis.

Den første bil ruller allerede – en Toyota Yaris.

Bryggebilen er meget interesseret

i et tæt samarbejde

om delebiler også på Christianshavn.

Det vil give mulighed for

indkøb af flere biltyper og

give større sikkerhed for, at

der er en ledig bil, når man

har brug for den.

Foreningen har et tæt

samarbejde med Farum

Delebil, en af danmarks

ældste delebilsforeninger.

God for både pengepungen

og miljøet

En delebil vil kunne dække

mange byboeres bilbehov

på en billig og effektiv måde.

Vi kan klare meget transport

på cykel, og vi er tæt på

offentlige transportmidler.

Mange i byen har derfor

ikke et dagligt behov for bil.

Med en delebil deler du

både bilen og udgifterne

med naboer i lokalområdet.

Samtidig er du med til at

nedbringe luftforureningen

og antallet af parkerede biler

i nærmiljøet - og udslippet

af CO2 til atmosfæren.

Hvis dit årlige kørselsbehov

er mellem 1.000 km og

15.000 km er det billigere

at være med i en delebil

fremfor selv at eje.

Ligger dit behov for bilkørsel

derimod under 1.000

km om året, er du bedre

tjent med at køre taxa.

Hvad koster det ?

Priserne er pt. følgende:

Medlemsindskud:

2.000,-

Depositum: 2.000,-

Månedligt kontingent:

200,-

om og lån Christianshavns delecykel

Har du brug for en ladcykel til storindkøb til børnefødselsdagen, skal du på Genbrugsstationen

med den gamle veltjente lænestol - eller transportere andet stort?

Så kom og lån den.

Kontakt:

Jette Gabrieli, Grøn Agenda Christianshavn

Tel: 32578889 -

Mail: gr.guide.christianshavn@wanadoo.dk

1 time: 15,-

6 timer: 30,-

(min. 30 kilometer)

12 timer: 35,-

(min. 50 kilometer)

1 døgn: 100,-

(min. 60 kilometer)

Pr. kilometer: 1,90

(inkl. benzin)

Hvordan virker det ?

Bilen – og forhåbentlig får

vi snart flere - er placeret et

fast sted og reserveres via

internettet. Alle medlemmer

får en nøgle til et nøgleskab

og kan her hente bi-

lens nøgle, når den skal bruges.

Nøgleskabet er placeret

ved siden af bilen.

Bliv medlem

Så snart der er 6 medlemmer

fra Christianshavn vil

en delebil blive placeret på

Christianshavn. Men ved

indmelding vil du med det

samme kunne booke en

Bryggebil.

Det er tanken, at Bryggeboere

og Christianshavnere

fremover frit skal kunne

booke hinandens biler. Det

giver størst fleksibilitet i

valg af biltype og størst sik-

kerhed for at der er en bil,

når du har brug for det.

For yderligere oplysninger:

Kontakt Jette Gabrieli,

Grøn Agenda Christianshavn

Tlf:3257 8889 - Email:

gr.guide.christianshavn

@wanadoo.dk

eller et medlem af Bryggebilens

bestyrelse via foreningens

hjemmeside:

www.delebil.islandbrygge.dk

Jette Gabrieli

Hvordan står det til med

tilgængeligheden?

Vores allesammens Anne

Marie Helger optrådte tirsdag

d.17.feb. som indpisker

for IOF’s (Invalideredes

Oplysnings Forbund)

optaktsarrangement til 3

fremtidsværk- steder for

handicappede. Det fandt

sted på Peder Lykke skolen

i auditorium 28.

Fru Helger blev først skubbet

ind på scenen iført stor

sort burka og kørestol, og formidlede

på sin egen herlige

måde problemet handicap

m.m. Der blev sat fokus på

handicappedes vilkår i morgendagens

Danmark. Planen

er fremtidsværk steder

med handicappede, der så

selv kan ytre sig, debattere

samt udvikle deres visioner.

Disse værksteder bliver afviklet

i marts, 19.-21. april

er der opfølg- nings møder og

25.-27. maj fremvises

visionerne for Rehab

Scandinavias besøgende i

Bella Center.

Slutteligen overdrages deltagernes

bud på en bedre

fremtid til politikerne efter

sommerferien.

Omtalte aften bragte mange

fine indslag, også et provokerende

stykke fra GOK om

livet set fra 3 fysisk handicappedes

synsvinkel. ) IOF

og SUKA (Specialundervisning

for voksne) går virkeligt

i gang med noget, der kan

blive en hel revolution for

handicappede, tilgængelighed

i enhver forstand til det

Fru Connie Knudsen alias Anne Marie

Helger. Foto: Anvar Tollan

almindelige og offentlige liv

– vel – altså ikke blot gode

elektriske kørestole og lifter

m.m. men også

deltagelsesmulighed

i vores almene

tilværelse i stedet

for afvisning og

isolation.

Her på Christianshavn

kender vi

nogle af tilgængelighedsproblemerne

– og avisen her

har ofte taget debatten

og kritikken

op. Det er jo

fanta- stisk, at en

køre- stolsbruger

f.eks. ikke kan

komme på Biblioteket.

Men der er

som sagt mængder

af andre ting

man holdes udefra

som handicappet.

Aftenen sluttede

med nok en

”opsang” fra Connie

Knudsen (alias

Anne Marie

Helger).

FN har i øvrigt

udarbejdet et sæt

standartregler om

ligebehandling af

handicappede.

-var.

More magazines by this user
Similar magazines