Læs og download invitationen her - Boligselskabernes Landsforening

bl.dk

Læs og download invitationen her - Boligselskabernes Landsforening

Lørdag og søndag den 29. - 30. januar 2011

Konventum, LO-skolens Konferencecenter, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør

Weekendkonference i 2. kreds


Lørdag den 29. januar 2011

Kl. 9.30 – 10.00 Ankomst

The/kaffe og brød

LØRDAG

Kl. 10.00 – 10.15 Velkomst

Kredsformand Karin Thomsen og kredsnæstformand Birte Flæng Møller

Kl. 10.15 – 11.00 Aktuel boligpolitik

Der har i løbet af efteråret 2010 været mange politiske holdninger til den almene

boligsektor, og der er besluttet en boligaftale med fokus på renoveringer og

indsatser i belastede boligområder. Vi har bedt BL's formand Palle Adamsen kigge i

krystalkuglen og give sit bud på både den umiddelbare fremtid og de lidt længere

perspektiver.

Kl. 11.00 – 11.10 Kort pause

Kl. 11.10 – 12.00 Klima og miljø

Klimatopmødet i 2009 blev noget af en politisk fuser, men det forhindrer ikke klimaudfordringerne

og CO2-problemerne i at blive stadig større. Hvad er det der sker

med vejret og klimaet nu og i en fremtid, som ikke er så langt væk? Hvad betyder

det for den almene boligsektor – kan vi forberede os på forandringerne?

Meteorolog Jesper Theilgaard og professor Jørgen Nielsen, SBI

Kl. 12.00 – 14.00 Frokost og indkvartering

Kl. 14.00 – 15.30 TEMA-DEBAT

1. runde

Kl. 16.00 – 17.30 TEMA-DEBAT

2. runde

Kl. 19.00 Middag

Kl. 21.00 – 01.00 Musik og dans


TEMA 1:

Vugge til Vugge Danmark

- bæredygtighed på en ny måde

Vi tænker som regel på bæredygtighed som måder at begrænse påvirkningen af miljøet, mens boliger, forbrug

m.v. bevæger sig ”fra vugge til grav” og til sidst ender som affald.

Vugge til Vugge vil derimod skabe positiv påvirkning af miljøet og økonomien. Det er et mål at afskaffe affaldsbegrebet

og skabe 100 % genanvendelighed, hvor materialer bevæger sig i biologiske eller tekniske kredsløb. I

den aktuelle debat er der ofte fokus på at reparere fortidens synder. Vugge til Vugge forsøger at fokusere på

organisering af fremtiden.

Præsentation af Vugge til Vugge Danmark og debat med direktør Martin Fluri

TEMA 2:

Energirenoveringer og ESCO-aftaler

Hvilke muligheder og begrænsninger ligger der i ESCO-aftaler, som er en finansieringsaftale for en energibesparende

investering, hvor leverandøren eller et forsyningsselskab dels garanterer en energibesparelse og dels fremskaffer

finansieringen. Energibesparelsen vil blive brugt til at tilbagebetale investeringen. Efter tilbagebetalingsperiodens

udløb tilfalder den fulde fordel lejerne.

Der tages udgangspunkt i ”Masterplanen for boligrenovering i Albertslund Syd”, hvor der arbejdes med fokus på

en klimavenlig fremtidssikring.

Præsentation og debat med byggechef Jesper Rasmussen BoVest

TEMA 3:

Pressestrategier og rådgivning

Pressens opmærksomhed på en boligafdeling eller boligadministration rammer ofte uden varsel. En beboer

føler sig syg af skimmelsvamp. Rotter eller kakerlakker i en lejlighed. Afbrænding af biler eller andet. Legionellasmitte

i vandet. En fyret ansat, der føler, afskedigelsen var uberettiget. En for dyr fødselsdagsfest for formanden...

Presse- og informationschef Michael Thorberg og journalist Regnar M. Nielsen, begge Boligselskabernes

Landsforening giver deltagerne forskellige værktøjer, der kan bruges til at håndtere kriserne

TEMA 4:

Beboerdemokratiets »hvem bestemmer hvad?«

- særligt for nyvalgte i beboerdemokratiet

Det kan som nyvalgt være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der bestemmer hvad – i boligafdelingen og i

boligorganisationen. Hvilke beslutninger kan vi tage, og har vi indflydelse på driften i boligafdelingen? Kan vi

sætte aktiviteter i gang uden at spørge om lov først?

Temaet henvender sig først og fremmest til nyvalgte, som gerne vil have et hurtigt overblik over mulig hederne.

Kursusafdelingen i Boligselskabernes Landsforening

TEMA-DEBAT

3


Søndag den 30. januar 2011

kl. 7.30 – 9.00 Morgenmad

kl. 9.00 – 9.15 Morgensang

Weekendkonference i 2. kreds

TID OG STED:

Lørdag og søndag den 29. - 30. januar 2011

Konventum, LO-skolens Konferencecenter

Gl. Hellebækvej 70

3000 Helsingør

Kursus nr.: 500-29

Forsidefoto: Colourbox

SØNDAG

kl. 9.15 –11.45 Vist er der fattige i Danmark ... men vi skal væk fra forestillingerne om

forhutlede mennesker, der sulter.

“Den Ny Fattigdom er den form for fattigdom, som omfatter et langt større antal

mennesker. Den handler om social eksklusion i en række dimensioner i forhold til

samfundets fællesskaber, herunder ikke mindst arbejdsmarkedet. Den handler om

ensomhed og isolation og placerer mennesker ude på sidesporet, i samfundets

skraldespand. Denne sociale udstødelse og marginalisering af store befolkningsgrupper

er primært sammenhængende med sociokulturelle og psykosociale

omstændigheder.“

Sådan skrev forstander for Kofoeds Skole Jens Aage Bjørkøe i Politiken i april 2010 i

begyndelsen af EU's officielt udnævnte fattigdomsår 2010.

Vi har bedt politisk kommentator Hans Engell, forfatter Hanne Reintoft og forskningschef

Henrik Christoffersen, CEPOS om at komme med deres bud på fattigdommen i

Danmark i 2011 samt debattere med deltagerne.

Kl. 11.45 Afslutning og seneste nyt fra 2. kreds

Kredsformand Karin Thomsen og kredsnæstformand Birte Flæng Møller

More magazines by this user
Similar magazines