KATALOG Møbler og Indbo

kunstbib.dk

KATALOG Møbler og Indbo

i

V

HHPI

X RASMUS NIELSENS

AUCTIONS FORRETNING

NØRREGADE 41 — TELEFON 1016 OG 8701.

(§DC§DC§DC§3C§DC§DC§DC§DCgDCgDC§DC§DCgDC§DC§DC§DC§3C§3cgDC§D

KATALOG

TIL AUCTIONEN

NØRREGADE 41, 1STE SAL,

ONSDAG DEN 9. JULI 1913

FORMIDDAG KL. 11 OG FØLGENDE DAGE

OVER

Møbler og Indbo

m . m.

hvoriblandt efter Rekvisition af Overretssagfører

O. Heise det Dødsboet efter

Fru A. Wilkening

tilhørende Indbo.

j Mandag den 7. Juli Kl. 10—3.

E,terSyn: | Tirsdag . 8. . . 10-3.

KØBENHAVN.

AXEL HOFF’S BOGTRYKKERI, NØRREGADE 41.


C0NDIT10NER.

§ i.

Alt sælges paa nærmere Approbation i den Stand, hvori det

ved Hammerslaget forefindes, og ligger fra dette for Køberens Regning

og Risico i alle Maader.

§ 2.

Det købte skal afhentes Auctionsdagen.

§ 3.

Hvad der ikke afhentes til ovennævnte Tid, kan uden videre

Varsel stilles til ny Auction for første Købers Regning, eller afhændes

underhaanden, og er denne da pligtig til uden Hensyn til Bestemmelserne

i Forordn, af 6. Aug. 1824 skadesløst at tilsvare de derved

foraarsagede Omkostninger og Tab, uden at have nogen Ret til det

mulige Overskud. Den, der køber til en anden, hefter som Selvskyldnerkautionist.

§ 4.

Ejendomsretten til det solgte overgaar først til Køberen, naar

Betaling finder Sted.

§ 5.

Betalingen, foruden Auctionsbudet 10 Øre af Kronen til samme

i Auctionsomkostninger, erlægges ved Hammerslaget eller paa Anfordring

til Undertegnede. Sikkerhed kan affordres de Bydende saa-

vel under som efter Auctionen, til hvilkensomhelst Tid, og stilles Sikkerhed

ikke paa Anfordring, er det skyldige Beløb strax forfaldet til

Betaling.

§ G.

Betales ikke til rette Tid, er Køberen pligtig at erlægge skadesløs

Betaling og 6 % Rente fra Auctionsdagen, hvorhos han skal

være underkastet Retsforfølgning efter Forordning af 25. Januar 1828

og Udpantningsloven af 29. Marts 1873, § 1, Nr. 10a. Naar Aucti-

onsfordringen overgives til en Sagfører til Incassation, ere Køberne

pligtige at betale Sagførerens Regning for Omkostninger og Salair

skadesløst, uden Hensyn til om det bliver nødvendigt at paabegynde

Retsforfølgning eller ej. Tillægsconditioner og Forandringer i Kata-

log-Texten forbeholdes.

Kjøbenhavn, den 9. Juli 1913.

Rasmus Nielsen,

Auctionsholder.

1 1 Divan

2 2 Stole med Peluche Betræk.

3 1 Skab.

4 2 Stole med Peluche Betræk.

5 1 mahogni Bord.

6 1 Sybord.

7 1 Kla verstol.

8 1 Reol

9 1 Puf.

10 1 egetræ Skrivebordstol.

11 2 Fag hvide Gardiner.

12 1 Nipsbord.

13 1 Trappestol.

14 1 Servante med Marmorplade og ,Opsats.

15 1 Haandklædestativ.

16 1 mørkerød Løber.

17 1 stort hvidlakeret, ’dobb. Jernseng med Fjedermadrats,

Overmadrats, 2 c'trongule Fioved- og

Endestykker, 1 Skraapude.

18 1 sexkantet Bord, Ahorn og Palisandertræ.

19 1 rundt Bord, Ahorn og Palisandertræ.

20 1 Søjle, Ahorn og Palisandertræ

21 1 Salonskab, Ahorn og Palisandertræ.

22 1 Etagere, Ahorn og Palisandertræ.

23. 1 Damebureau, Ahorn og Palisander træ.

24 2 Messingsenge med Madratser.

25 1 stor Toiletkomode.

26 1 stort nøddetræ Klædeskab med 3 Døre, hvoraf

den ene med Spejl.

27 1 nøddetræ Komode. /


4

28 1 Oliemaleri, K.. Holm, Ved Udkanten af Skoven.

29 1 Oliemaleri. A. Lange. Hedebakken ved Stilke*- •

borg.

30 1 egetræ udsk. Buffet med dobb. Opsats, Spibord

med Rigler og Mellempi., Dækketøjsskab,

Anretterbord og 8 Stole.

31 1 Lænestol betr. med brunt Skind.

32 1 Lænestol betr. med brunt Skind.

33 1 Pudesofa og 4 Pudestole, betr. med fraisenødt

blomstret Peluche.

34 3 mahogni Stole med rødt Peluche Betræk.

35 1 mahogni ovalt Bord.

36 1 mahogni Dameskrivebord med Opsats.

37 1 mahogni Herreskrivebord

38 1 Oliemaleri. H. Henriksen. Parti ved Egebæksvang.

39 1 Kobberstik. Petrus Aguila. Venus fanger Adonis.

40 1 mahogni Skabssofa, 4 Stole og 2 Lænestole, betrukket

med blomstret Damask.

41 1 mahogni tilsvarende ovalt Bord med Søjlefod.

42 1 mahogni Chatol med Opsats, buet Klap. og

Skriveindretning.

43 1 mahogni Sybord med mange Ruin.

44 1 Staalampe til elektrisk Lys, Kunstsimedearbeijde.

45 1 mahogni Soveværelsesmøblement bestaaendei af

stor dobb. Seng med Fjedermadrats og Krøl-

li aarsover madrats, 1 dobb. Servante med hvid

Marmorplade og Opsats, 2 Sengeborde med

hvide Marmorplader, 1 Toiletmøbel med Spejl

1 stort dobb. Klædeskab med Spejldør, i

Haandklædestativ og 2 Stole.

46 1 Kobberstik. Hogarth 1753.

47 1 Oliemaleri. Roser i en Skaal.

48 1 Sofa, 2 Stole og 2 Lænestole, betr. nréd ægte

Bøffellæder.

49 1 stort egetræ Herreskrivebord med Opsats og

Boghylde.

5

50 1 Cabinetssofa, 4 Stole og 2 Lænestole, betr. med

grønt Peluche.

51 1 tilsv. nøddetræ Bord.

52 1 tilsv. nøddetræ Toiletspejl med Hv Consol.

53 1 tilsv. nøddetræ Dame bureau.

54 1 i'ilsv. nøddetræ Salonskab med Opsats.

55 1 Oliemaleri. O. Dam. Sorgenfri

56 1 Oliemaleri. Mølgaard. I Skoven.

57 1 egetræ Buffet med 2 Skabe, tilsvarende Spiseibord

med 3 Plader, Anretterbord o.g 6 højryggede

Stole med imiteret Krokodilleskinds Bel-

træk. .

58 1 egetræ Bakkebord.

59 6 egetræ Spisestuestole med Rørsæder.

60 4 egetræ Spisestuestole med grønsort Vcxdugisbetræk.

61 1 Oliemaleri. W. Gregersen. Dragør.

62' 1 Oliemaleri. W. Gregersen. Tidsvilde.

63 2 hvidlakerede Senge med Fjeder mad ratser.

64 1 hvidlakeret Toiletmøbel med Spe ih

65 2 hvidlakerede Servanter med hvide Marmorplader

og Opsatse.

66 1 hvidlakeret Klædeskab.

67 1 hvidlakeret Klædeskab med Spe ild ør.

68 1 hvidlakeret Komode.

69 1 hvidlakeret Haandklædestativ.

70 2 hvidlakerede Sovkammer^tole.

71 1 hvidlakeret Barneseng med Madratser.

72 1 Billede, Sortkunst, Marie med Barnet og Johannes.

73 1 Skrivestol.

74 1 Oliemaleri, Kay Holm: Sommerdag ved Vejle

Fjord.

75 1 Oliemaleri, H. Henriksen: Dyrehaven.

76 1 nøddetræ Secretair.

77 3 Fag forede Gardiner.

78 1 mahogni Chatol.

79 6 Stole.

80 1 nøddetræ Salonmøbel.


81 1 mah. Empire Komode.

82 1 Gulvtæppe.

83 1 sort Søjle.

84 1 ovalt mah. Bord.

85 1 mørkegetræ Buffet med Opsats.

87 1 mahognitræ firk. Bord.

87 1 Krone til elektr. Lys.

88 1 mah. indI. Damebureau.

89 1 Empire Komode.

90 1 lysegetræ Buffet med Opsats.

91 1 mah. Empire Lænestol

92 1 Nipsbord.

93 1 Søjle.

94 6 Stole.

95 1 Kobberstik.

96 1 Pastel. Heden. 1

97 1 Pastel. Sognefjord i Norge

9S 1 Messing Forsats.

99 1 rød Dyne.

100 1 rød Pude.

101 1 italiensk Vase.

102 Gardiner (sep.) (

103 1 Gulvtæppe.

104 1 lille Divan-O ulvtæppe.

105 1 Lammeskind.

106 1 Uldent Sengetæppe.

107 1 Divan.

108 1 Kasse med Køkkentøj

109 1 Vægplatte.

110 1 Flueskab.

111 1 Strygebrædt.

112 Div. Gardinstænger og Rullegardiner, Koste

Skrubber.

113 2 Paraplyer.

114 1 Haves'lange.

115 3 Vandfade, 1 Kande og 3 Potter.

116. 1 trearmet Lysekrone.

117 1 trearmet Lysekrone.

118 1 enarmet Lysekrone.

119 1 Bordlampe med gul Skærm.

120 1 Barnekurvestol.

121' 2 Servante Stel.

121 2 svenske Stole.

122 1 mah. Stander.

123 1 mah. Rygebord.

124 1 mah. Stander.

125 1 Stumtjener.

126 1 Rokkestol.

127 1 Tavelet.

128 1 Linoleums Gulvtæppe.

129 1 Rulle rødt Filt.

130 1 Vægspeil iii forgyldt Ramme.

131 1 Vægspeil i egetræ Ramme.

132 1 Lysekrone.

133 1 Dannebrogsflag.

134 1 lille Bordlampe.

135 1 Boghylde og 1 Blikkasse.

136 1 Sengehest 2 Damehatte.

137 6 egetræ Spisestuestole med imit. Læder.

138 1 Anretterbord.

139 1 stor Sofa med Meccapuder.

140 3 Gardinstænger.

141 1 Nodeskab.

142 1 Sovesofa.

143 1 Symaskine i Kasse.

144 1 Speil i forg. Ramme.

145 1 forg. Taffeluhr.

146 1 Sykurv.

147 1 blaa Krukke og 2 Krus.

148 1 Gulvtæppe og 1 lille Skindtæppe.

149 1 Vækkeuhr.

150 3 Thermo metre.

151 1 Plett Kande og Bakke.

152 1 Blomsterglas paa udsk. Fod.

153 1 Kagefad, gennembrudt. 1 Hylde.

154 En Del Figurer (sep.)

7


155 1 Forhøjning.

156 1 Messing Skrivetøj.

157 2 Messing Lysestager.

158 1 Hængelampe,

159 1 Trækgardin,

160 1 Linoleumstæppe.

161 1 Bambus Etagere.

162 1 Dyne.

163 1 Dyne.

164 4 Paalægsgafler i Etui,.

165 12 plett, Skeer og 11 plett. Gafler.

166 Køkkentøj.

167 1 Hylde og 1 lille Speil.

168 1 Servantebord.

169 16 Stk. hvide Gardiner.

170 Gardinbøjler og nogle Fryndser.

171 1 Aspargjesform med Fad,

172 5 Assietter og 1 Æ ggefad.

173 3 Toiletglas.

174 1 elektr. Lampe.

175 1 Kasse med div.

176 1 Ildtøjsstativ.

177 1 Sæk med div.

178 '2 Dyner og 2 Puder.

179 1 Spiralmadrats og 1 Pølle.

180 1 Kurvestol.

181 1 D un tæppe.

182 1 Sengetæppe,

183 1 Persienne.

184 1 Gardin liste.

185 1 Stegeovn.

186 1 Kakkelovnsforsats,

187 2 Snavsettøjskurve.

188 Div. Flasker, Krukker m. m.

189 1 Tøjsnor.

190 1 Natspand,

191 1 Feltstol.

192: 1 Zinkkasse.

8

\

193 1 Duntæppe.

194 1 Forligger.

195 2 Puder.

196 Diverse.

197 1 Vattæppe.

198 1 Damehat.

200 1 Pude.

201 1 Diamantring, Guld 14 Krt.

202) 1 Ring med 5 Rubiner, 14 Krt.

203 1 Sølv daase.

204 1 Kikkert.

205 1 Sølv Kompotske.

206 1 Halssmykke 'Guld 14 Krt. m. ægte Stene.

207 1 Sølv-Dameuhr.

208 1 Sølv-Cigaretetui.

2D9 1 Brillantring, Guld 14 I\rt.

210 1 Brillantring, 14 Krt.

211 1 Ring, 14 krt. med en Saphir.

212 1 Sølvdaase.

213 1 Sølvf la kofr

214 1 Stok med Sølvhaandtag.

215 1 Sla,nge-Armbaand.

216 1 Guldring.

217 1 G uldring med en Diamant.

218 1 Halssmykke, Guld 14 Krt.

219 1 Brillantring.

220 1 Brillantring.

221 1 Guldring.

222 1 Sølv-Armbaand.

224 1 Guldring. •

225 1 Ring med Sten, Guld 14 Krt.

226 1 Ring med en Brillant og 2 Rubiner.

227 1 Ring med en stor Diamant.

228 1 Medaillon, Guld 18 Krt.

229 1 Halskæde, Guld 14 Krt.

230 1 Guldring.

9


10

Onsdag Middag Kl. 2 sælges:

231 1 Guldring med 8 Brillanter, 2 Rubiner

Saphir.

Pg 1

232 1 Guldarmbaand med to store Saphirer

Del smaa Diamanter.

og en

233 1 Gulddaase.

234: 1 iBrat^ch.

235 1 Violin,.

236 1 lagtbøsse med 3 Løb (Hammerless D ri i i in g).

237 1 Doublet.

238 1 Luftbøsse.

239 1 Luftbøsse.

240 1 Luftbøsse.

241 1 Smith Premier S kHve maskine, .

242 1 Lilleput Skrivemaskine.

243 1 Lilleput Skrivemaskine.

244 1 Lilleputskrivemaskine.

245 1 Motorcycle, „Diirkopp”.

246 1 Damecycle „New Rapid". v * *

Torsdag Middag Kl. 2 sælges:

247 1 Stol.

248 1 Stol.

249 1 tosædet Bænk

250 1 Stol.

251 1 Stol.

252 1 tosædet Bænk

253 1 Bord

254 1 Stol.

255 1 Stol.

256 1 tosædet Bænk

257 1 Bord

258 1 Stol.

259 1 Stol.

250 1 tosædet Bænk

Havemøbler.

251 1 Stol.

252 1 Stol.

253 1 tosædet Bænk

254 1 tresædet Bænk

255 1 tresædet Bænk

256 1 Bord.

257 1 Stol.

258 1 Stol.

il

More magazines by this user
Similar magazines