Inderst inde - SSP Samrådet

ssp.samraadet.dk

Inderst inde - SSP Samrådet

SSPSamrådets årsmøde

Inderst inde

23. marts, Vejle

Jonas Ravn, Cyberhus –Center for Digital

pædagogik


Sammen bliver vi klogere ‐ indhold:

• 1) Om Cyberskolen – erfaring

• 2) Udfordringer –Unge og digitale medier

• 3) Værktøjer i Cyberskolen –ud på gulvet!

• 4) UV‐materiale/tiltag til læring/awareness

• Stil Spørgsmål Når Som Helst!


Cyberskolen


Cyberskolen

•4 års virke – 6000+ elever og forældre

•Web‐ og mobiletik

•Ca. 100 skoleoplæg pr. år + forældreoplæg og

workshops/wildcard

•Fysiske skolebesøg og webarbejde

•Formål: at rejse ”awareness” blandt elever om digital

dannelse, identitet og positiv brug af nettet,

forebyggende indsats.

•Motto: Filtre i hovedet


Undervisning på 4 niveauer

1) Teknisk sikkerhed – upersonligt men nødvendigt.

Handler om at beskytte computeren mod virus, spam og andre tekniske

inficeringer.

2) Sikker adfærd –hvis A så B – subjektivt fokus.

Færden i Cyberspace er en forlængelse af virkeligheden. Ikke bare et spil eller

en leg. Hvis der sker noget ubehageligt, kan man ikke bare slukke for pc’en og

starte forfra.

3) Etisk forsvarlig adfærd –omtanke og objektivt fokus.

Webetik er et svært begreb. Det gennemsyrer både teknisk sikkerhed og den

faktiske adfærd på nettet. Elever skal lære at behandle andre, som man gerne

selv vil behandles. Hvordan er vi sammen på nettet?

4) Adfærd hvis katastrofen alligevel indtræffer.

Omhandler det man kan stille op, hvis man alligevel bliver udsat for nogle

ubehagelige oplevelser via net og mobil.


Faghæfte 48 – anbefalinger fra UVM

1) Taler om et ”digitalt dannelsesbegreb”

”Børn og unges formelle og uformelle tilstedeværelse i web 2.0‐

omgivelser betyder, at skolen fremover skal kunne rumme disse

uformelle kompetencer og støtte eleverne i tilegnelsen af en digital

og tidssvarende dannelse.”

2) Webetik og awareness er vigtigt:

”Det er væsentligt, at undervisningen omfatter håndtering af

kommunikation i “cyberspace”. Hvad skal man tænke på, når man

via fx Facebook kommunikerer med personer, som man kun kender

via “net‐identiteten”. Her kan autencitet og hensigter ikke

umiddelbart verificeres. Og hvad er konsekvensen af at lægge

fotos, videoer etc. ind på fx Flickr eller YouTube med risiko for, at de

dukker op fem eller ti år senere i helt andre sammenhænge.”


Jo mere inddragelse jo bedre…

• "Forklar mig, og jeg glemmer.

Vis mig, og jeg husker.

Lad mig gøre, og jeg forstår.”

(Konfutse)

• Læringspyramiden ‐‐>


Oplægstyper:

• Alm elevoplæg: 75% af oplæg (mellemtrinnet)

–median 5. klasse

• Oplæg til udskoling – typisk 8. klasse

• Workshops m. DuBestemmerSelv –enten via

fysisk workshop eller via online support

• Wildcard – Online4ever eller

MobilerModMobning –

• Forældreoplæg


Alm. elevoplæg mellemtrin

• Åben snak om forskellige netværk, forbrug mv., neutral,

alle sider ok, positivt fokus, udefrakommende uden

dommedagsvisioner

• Cases med diskussioner og skriftelige svar i CH’s

debatforum –hjælp til andre –eleverne arbejder ved pc’er

• Fokus: video‐ og billedbrug på net og mobil, sprogbrug,

personlige oplysninger, online stress, forældre.

• Opsamling med klassedebat, anekdoter, ressourcepersoner

i spil.

• Fokus har ikke flyttet sig meget

• Klassekultur, samlet forståelse, webetik, fællesskab


Gængse mellemtrinsproblemer:

”Low skills among 11‐13 year olds poses a

challenge for teachers, parents and others. Fewer

than half can block unwelcome messages or find

safety information or bookmark a site, and only a

third can compare websites to decide if information

is true or block unwanted junk mail.”

Eu Kids Online, 2011


Elevoplæg udskoling

Har computeren gjort unge til digitale eksperter?

"Nej. Der er en udbredt forestilling om, at fordi unge er

opvokset med teknologien, så er de også superbrugere af alle

medier. Men det er der efterhånden rigtig meget forskning,

der taler imod. Én ting er at de kan bruge de sociale

netværkssider og mestre de centrale funktioner på Facebook,

men det betyder ikke, at de nødvendigvis er gode til Word. Til

gengæld er de generelt lærernemme og kan lettere genkende

systemerne"

(Malene Larsen, 2011)


Elevoplæg udskoling

• Intro Cyberhus, bred klassesnak om elevernes brug

af net og mobil

• Værdilinje‐debat, tag stilling via bevægelse,

• Videoer og konkrete eksempler på diskutabel

netadfærd

• Fokus på identitet på nettet –i høj grad

tilstedeværelsen på sociale netværk

• Statusopdateringer, venskab, sprog, boost af

omdømme

• Handling definerer dig –ikke (nødvendigvis) ord


Profil 1

• Line Hansen

17 år

studerende

Spiller håndbold

Bor i Århus


Identitet – profil 2

Kvinde, single, ateist

født 23. juni 1993

276 venner

Fan af : pizza, gyserfilm, Beverly Hills 90210, Linda P,

John Mayer

status: ”spiser vandmelon og griner af Paradise Hotel”

Likes: ”Villy Søvndal som statsminister”, ”mandage skulle

udryddes”, ”Roskilde Festival 2011”


UV‐materiale

• ”DuBestemmerSelv” –UV‐mat til udskoling

• Teknologirådet, Medierådet, Datatilsynet &

Cyberhus

• Konsekvens af geografiske begrænsninger, chat til

smartboards

• Debatmagasin om privacy, lovgivning og

overvågning

• Egenproduktioner/elevmagasiner – ”sammen bli’r

vi klogere”

• Redskab til lærere – www.dubestemmerselv.dk


wildcard

• ”Online4ever” og ”MobilerModMobning”

• Sociale netværk og digital mobning

• Alternative formidlingsformer

• Fokus på det inddragende og på identifikation

• Kvalitet frem for kvantitet

• Fondsfinansieret

• Samarbejde med ekstern partner


I store træk

• Sociale netværk –identitet og personpleje –

(Facebook er på mange måder en forbedring fra tidligere)

• Spil i netværket – tidsforbrug, mødet med det

ukendte.

• Produktion og distribuering af (audio‐) visuelt

materiale

• Forebyggende indsats med sikkerhedsnet

(Cyberhus)

• Boblere:

Geolokation, Sexting, information til salg og

”privacy is so yesterday”


Tak for i dag!

Jonas Ravn & Anni Marquard

www.cfdp.dk

www.cyberhus.dk

jonas@cfdp.dk

anni@cfdp.dk

Links til redskaber:

www.cyberhus.dk/opgaver

www.online4ever.dk

www.dubestemmerselv.dk

www.mobilermodmobning.dk

http://www.facebook.com/fbmagasinet

More magazines by this user
Similar magazines