Hjertet banker for banken RewAir har vinden i ... - Lollands Bank

lollandsbank.dk

Hjertet banker for banken RewAir har vinden i ... - Lollands Bank

BankTanker

Hjertet banker for banken

Mød bankdirektør Anders F. Møller, der i et

interview fortæller om sine visioner for banken.

Team Ung gruppen

Mød Team Ung gruppen, som sikrer, at der

sker noget særligt for de unge bankkunder.

RewAir har vinden i ryggen

Mød direktør Jens Rewers, som er erhvervskunde

i Lollands Bank.

Udviklingen på aktiemarkedet

Vi har talt med investeringspartner Sparinvest og bedt

dem om at komme med deres kommentar til udviklingen

på aktiemarkedet.


BankTanker

2

Aktuelt har Lollands Bank ca.

6.300 aktionærer, som vi to

gange årligt sender Aktionærnyt

til - henholdsvis i marts og september

måned.

Aktionærnyt er en gratis publikation,

som bringer spændende

artikler om for eksempel

afholdte, som kommende aktiviteter,

kundeinterviews, nye

produkter, aktuelle regnskabsoplysninger m.m..

Til interesse for såvel nuværende som kommende

aktionærer og kunder har vi valgt at sende et magasin til alle

husstande i vores nærmeste markedsområde i september

måned 2008 - med et oplag på 60.000. Magasinet, som

har fået navnet BankTanker, bliver sendt til vores kunder på

Lolland og Falster.

Vi håber, at artiklerne vækker jeres interesse. Det vil glæde

os, om magasinet gav anledning til et ønske om ejerskab

af banken eller et kundeforhold. Eller endnu bedre - begge

dele. Skulle interessen være vakt, så kontakt en af bankens

afdelinger, hvor vores engagerede medarbejdere står klar.

Med venlig hilsen

Anders F. Møller

Bankdirektør

Indhold

4

7

8

9

10

12

14

15

Hjertet banker for banken

Mød bankdirektør Anders F. Møller, der i et interview fortæller

om sine visioner for banken. Anders er bankmand med stort

B, men indeni gemmer der sig også en lille landmand.

Byens Bedste Boligbank

Boligen betyder meget, og vi har fået større ønsker og krav til

både køb af bolig og indretning. Lollands Bank har lanceret

et 360 graders boligkoncept, som du kan læse om her.

Byens Bedste Boligbank - Taxa

Lollands Bank har fået Byens Bedste Boligbank taxa i

Nykøbing - se billeder af taxaen her.

Team Ung gruppen

De unge og deres drømme betyder meget for Lollands Bank.

Mød Team Ung gruppen, som sikrer, at der sker noget særligt

for denne målgruppe.

RewAir har vinden i ryggen

Jens Rewers er kunde i Lollands Bank og direktør for Rewair.

For ham har det krævet hårdt arbejde, visioner og ikke mindst

lokal opbakning fra blandt andet Lollands Bank, at etablere

sin virksomhed.

Halvårsregnskab 2008

Her kan du læse om og se Lollands Banks halvårsregnskab.

Udviklingen på aktiemarkedet

Vi har talt med investeringspartner Sparinvest og bedt dem

om at komme med deres kommentarer til udviklingen på

aktiemarkedet.

PersonaleNyt

Læs mere om nye medarbejdere i banken og organisationsændringer.


BankTanker

4

Bankdirektør Anders F. Møller

Hjertet banker for banken

Anders F. Møller er på tredje måned den nyudnævnte

bankdirektør for Lollands Bank.

Han har været i banken i mange år, hvilket

blandt andet skyldes den kultur, der hersker

i banken. For Anders handler god ledelse om

tillid til sine medarbejdere. Han er bankmand

med stort B, men indeni gemmer der sig måske

også en lille landmand.

Den nyudnævnte bankdirektør, Anders F. Møller, 53 år,

har været ansat i Lollands Bank i 28 år, og han kender

derfor banken til mindste detalje. Ord som ’selvstændighed’

blandt medarbejderne og ’frihed til at bevæge

sig som menneske’, udgør den måde Anders beskriver

kulturen i Lollands Bank på. ”Vi kan se resultatet, af

den indsats vi gør. Vi er ikke bare et

nummer i systemet, hver medarbejder

og kunde fylder noget hos os,” siger

Anders. Og netop den menneskelige

vinkel synes at være kendetegnende

for den tilgang Anders har til såvel sit

professionelle som private liv.

Anders har gennem tiden været ansat

i forskellige stillinger i Lollands Bank.

”Jeg har dybe rødder i banken, og kan

derfor føre den kultur videre, som har været her i mange

år,” fortæller han. I den forbindelse sender Anders den

afdøde bankdirektør Ebbe Helmer Nielsen mange venlige

tanker, idet Ebbe Helmer Nielsen lagde en sikker

bankdrift, som har banet vejen for banken mange år ud

i fremtiden. ”Naturligvis skal der fornyelse til,” forklarer

Anders. Medarbejderne er positive overfor den moderne

ledelsesstil, som kendetegner Anders, hvor medarbejderne

under ansvar udvikler sig og selv finder vejen, når

kursen er sat.

Karrieren startede på Lolland

“Hedder det en lollænder eller en lollik?” smiler Anders,

da han ud af det blå indskyder dette spørgsmål. Han giver

ikke selv svaret. Men han karakteriserer sig selv som en

ægte indfødt. Han er opvokset på den dejlige sydhavsø –

på en gård på Vestlolland.

Anders’ karriere startede med

For mig er det hele sket na- en elevplads i Handelsbanken

turligt. Jeg har ikke haft nogen i Nakskov i 1973. Herfra kom

karriereplan eller visioner om, at jeg ville han til Lollands Bank i Nakskov i

være bankdirektør på et tidspunkt. Det er 1980. Senere fulgte en tid i filialen

bare kommet.

i Maribo, som filialdirektør, og de

seneste mange år tillige som højre

hånd for bankens tidligere bankdirektør,

hvilket nu har ført ham til

filialen i Nakskov som bankdirektør for Lollands Bank.


”For mig er det hele sket naturligt. Jeg har ikke haft nogen

karriereplan eller vision om, at jeg ville være bankdirektør

på et tidspunkt. Det er bare kommet.” I samme åndedrag

forklarer han, at det ikke har været svært for ham at sætte

sig i bankdirektørstolen: ”Jeg har ikke ligget søvnløs, men

jeg glæder mig over, at jeg er valgt til bankdirektør, hvilket

job jeg vil varetage på bedste måde,” siger Anders.

Visioner for fremtiden

Anders har gjort sig mange overvejelser omkring visioner

for banken, og hvilken vej Lollands Bank skal gå.

”Vi bliver aldrig Danmarks største provinsbank, men

det vil vi heller ikke være, men vi vil være en velkonsolideret

lokal bank, hvor der er et fornuftigt forhold

mellem indlån og udlån,” siger Anders. Lollands Bank

vil fortsat støtte lokale initiativer og være med til at

sætte ting i gang, der er til gavn for lokalområdet.

Anders fortsætter: ”Vi har en ambition om, at vi vil

være den bank i vores markedsområde, der af kunderne

betragtes som den mest troværdige bank med

den største kundetilfredshed. Absolut ikke uden betydning,

men som en sidegevinst tror jeg, at vi bliver

en meget attraktiv arbejdsplads.”

Både bank - og landmand

Anders er om nogen bankmand, men inde bagved gemmer

der sig også en lille landmand.

For år tilbage har han erhvervet en mindre landbrugsejendom

ved Horslunde på Vestlolland. Og selvom han ikke

er bange for at få jord under neglene, er ejendommens

størrelse medvirkende til, at den for det meste passes af

broderen, der ejer den fædrende nabogård. Den sparsomme

fritid vælger Anders i stedet at bruge på samvær

med sine nærmeste og en stor vennekreds. Som følge

af blandt andet de forskellige jobs i Lollands Bank har

Anders et stort netværk på både Midt- og Vestlolland.

”Som mange siger, så kender jeg gud og hver mand på

Lolland. Det er måske en overdrivelse, men jeg har en

stor berøringsflade,” siger Anders, som herudover også

er meget engageret i det lokale foreningsliv.

Vi vender tilbage til, om det hedder en lollænder eller

en lollik?...Anders F. Møller er selv i tvivl. Men én ting er

sikkert, han er af den ægte slags, hvilket også tydeligt

fremgår af hans accent. Der er ingen tvivl om, at hjertet

banker for banken, som han vil tage sig godt af som

nyudnævnt bankdirektør.

5


BankTanker

6

“I Lollands Bank yder vi gerne

en ekstra indsats for at

opfylde dine ønsker og behov.”

Kunderådgiver

Jens-Allan, Nakskov

I Lollands Bank ser vi ikke isoleret på din boligøkonomi – men på din samlede økonomiske

situation. Vi kender det lokale boligmarked, og vi kan derfor strikke en personlig løsning

sammen, som når hele vejen rundt om din økonomi – og som sikrer, at du ned til mindste

detalje er klædt på til at få opfyldt dine boligdrømme.


Byens Bedste Boligbank

Boligen betyder meget, og vi har fået større ønsker og krav til både køb af bolig og indretning.

Lollands Bank har lanceret et 360 graders boligkoncept, hvor vi hjælper dig hele vejen rundt

om dine boligdrømme. Ved at komme rundt om din boligøkonomi og se på alle indtægter og

udgifter, sikrer vi dig en solid økonomisk hverdag. Vores kendskab til det lokale boligmarked

gør, at vi kan strikke personlige løsninger sammen, hvor vi lægger vægt på, at dine ønsker

og behov er i centrum.

HMC Huse

Direktør i HMC Huse, Henrik Mouritzen Christensen

HMC Huse er kunde i Byens Bedste Boligbank. Virksom-

heden ligger i Nykøbing Falster, og er en lokal entrepre-

nørvirksomhed, der bygger helårs- og sommerhuse. Direktøren

i HMC Huse, Henrik Mouritzen Christensen, fortæller her, hvilken

betydning det har for hans virksomhed at rådføre sig med

Lollands Bank:

”Det betyder meget for os, at det er en lokal bank, der kender

området – banken er med til at godkende køb af grunde og

arealer, og vi får altid en meget konstruktiv dialog, hvor vi

snakker tingene igennem,” siger Henrik. Han tilføjer, at det

er meget sundt og gunstigt med den dialog, han har med

banken. HMC Huse startede med at bygge huse på Lolland-

Falster, men er nu landsdækkende og bygger både i Jylland

og på Sjælland. For Henrik Mouritzen Christensen har det

således stor betydning at være kunde i Lollands Bank.

Tidligere var HMC Huse kunde i et større pengeinstitut med

hovedsæde i København, men der gik beslutningerne ikke

lige så hurtigt, som de gør nu.

7


BankTanker

8

Byens Bedste Boligbank Taxa

I Nykøbing kører der for øjeblikket en Byens Bedste Boligbank taxa rundt. Claus Olsen har kørt som taxavognmand i lidt over

tre år, og han glæder sig over at have fået en anderledes taxa på gaden. Taxaen har sammen med det øvrige markedsføringsmateriale

– som annoncer, plakater og radiospot - til hensigt at sætte fokus på Lollands Bank som Byens Bedste Boligbank.

Vis din personlighed!

Hvem siger, at dit Dankort skal ligne alle

andres? Det behøver det ikke, når du er kunde i

Lollands Bank.

Her kan du nemlig lade dit yndlingsbillede pryde

forsiden på dit Dankort. Det er så nemt som at

puste en mælkebøtte.

Se hvordan du skaber dit helt personlige kort

på hjemmesiden www.lollandsbank.dk eller

kom ind i banken og hør mere.


Fem af de otte Team Ung medarbejdere. Tre af medarbejderne var desværre forhindrede i at være til stede ved fotograferingen.

De unge kunder er vigtige

De unge og deres drømme betyder meget for

Lollands Bank. Team Ung gruppen sikrer, at

der sker noget særligt for denne målgruppe, og

at rådgiverne møder de unge, der hvor de er.

Produkter og aktiviteter til de unge

Lollands Bank gør en ekstra indsats for at kunne rådgive og

inspirere de unge bedst muligt. De unge er vigtige for banken,

og derfor har Lollands Bank nedsat en Team Ung gruppe, som

tilbyder de unge særlige produkter og aktiviteter.

Teamet består af otte unge medarbejdere, som beskæftiger sig

med den unge målgruppe, der breder sig over aldersgruppen

0-28 år - inddelt i tre målgrupper: Siriuskunderne 0-12 år, Team

Ung 13-17 år og Nøglekontokunder 18-28 år.

”Når der kommer børn eller unge ind i banken, bliver de automatisk

oprettet i den gruppe, de tilhører,” siger Jannie Balsløv, som

er kunderådgiver i Team Ung gruppen. Hun forklarer, at udover

almindelige bankfordele, som højere rente på indlånskonti og

lavere rente på lån, får de unge bankkunder tilbud om udflugter

til alt fra koncerter og ture til forlystelsesparker.

Team Ung kender de unge

Team Ung har eksisteret i mere end tyve år, dog med løbende

udskiftninger af medarbejderstaben, da den primært udgøres af

de yngste medarbejdere og eleverne i banken. Det er nemlig

vigtigt, at de unge kunder føler sig på niveau med deres rådgiver,

og at rådgiverne ved, hvad de unge gerne vil have. Jannie

Balsløv fortæller, at teamet i år har budt på to arrangementer -

henholdsvis en tur til Bonbonland for Siriuskunderne og en tur til

Hansapark i Tyskland for Team Ung kunderne. ”Der gik ganske

få dage, før alle pladser var optaget på turen til Hansapark.

Lollands Bank havde fornøjelsen af at tage 100 unge mennesker

med over grænsen, som alle glædede sig til en sjov og hyggelig

dag med andre unge mennesker,” fortæller Jannie. Næste

arrangement bliver til efteråret for den ældste kundegruppe, hvor

de kan se frem til, at banken inviterer dem en tur i biografen.

Lollands Bank vil gerne holde fast i at invitere de unge kunder til

forskellige arrangementer, så de får nogle sjove oplevelser gennem

banken. ”Målet er ét arrangement om året pr. målgruppe,” siger

Jannie Balsløv. Rådgiverne og de unge kommer gennem turene

til at lære hinanden bedre at kende, hvilket understøtter bankens

ønske om, at rådgivningen skal bygge på nærhed og tillid. ”Vi kan

mærke på de unge, at de kan lide at komme i banken, de kender

rådgiverne, og rådgiverne kender dem, og det er det, der gør, at vi

kan hjælpe bedst muligt,” understreger Jannie. Team Ung gør også

meget for at fastholde de unge i hverdagen: ”Vi bruger blandt andet

vores sms system til at invitere de unge ind i banken. Det betyder

meget, at de kommer ind i banken, så vi løbende kan snakke med

dem om deres ønsker og behov,” siger Jannie.

Glade Team Ung kunder på tur med banken.

9


BankTanker

10

Direktør Jens Rewers

RewAir har vinden i ryggen

Med 80 ansatte, 6.000 kvm. lokaler på havnen

i Nakskov og en netop åbnet produktionsafdeling

i Haderslev har iværksættervirksomheden

RewAir bevæget sig op i en

ny kategori. For direktør Jens Rewers har

det krævet hårdt arbejde, visioner og ikke

mindst lokal opbakning fra blandt andet

Lollands Bank.

Direktør Jens Rewers har travlt på

trods af, at sommersolen banker

udenfor og lokker med 27 grader. Men

sådan kan han lide det, for når man

har skabt sit eget firma fra bunden, er

travlhed ikke uvelkommen.

Selvom Jens er en ydmyg mand, der

ikke strør om sig med tal og resultater,

er der ingen tvivl om, at Nakskovvirksomheden

er en succes; en succes

der i høj grad skyldes både personlig integritet og den

lokale forankring. Lolland Kommune og mange andre har

bakket stærkt op om den unge iværksætter, som på kort

tid har skabt en vaskeægte succeshistorie. I 2006 var

RewAir således Lollands hurtigst voksende iværksættervirksomhed,

og byen har fået 80 nye arbejdspladser,

siden virksomheden startede for alvor i 2003.

Jeg vil gerne se, hvor langt

man kan drive det. Det

gælder om at sætte nogle mål og gøre

sit bedste for at nå dem – og så sætte

nogle nye mål, som er endnu højere.

Jens er overbevist om, at indstilling og gå-på-mod er lige så

vigtig som økonomi og know-how. Og det skulle vise sig, at

han havde ret: RewAir startede med en lurende katastrofe,

som alligevel blev vendt til noget positivt. Da produktionen

skulle have startet med at producere tekstilkanaler til ventilation

i december 2002, udeblev den leverance af råvarer,

som skulle bruges for at udføre ordren. Så var gode råd

i bogstavelig forstand dyre, men både Jens Rewers og

Lollands Bank holdt hovedet koldt, og

firmaet kom igennem den sårbare start.

Den nervepirrende pause, hvor man

gik og ventede i uvished på at kunne

komme i gang, var dog langt fra

spildt. Jens fandt på, at man lige så

godt kunne udnytte den viden og de

ressourcer, man havde, og differentiere

produktionen. I dag lever RewAir

primært af at producere beskyttelsesbetræk

til f.eks. transport af vindmøller

og af at lave specialordrer til glasfiberindustrien. Det oprindelige

produkt (tekstilkanalerne til ventilationsanlæg) blev

sløjfet i 2007, fordi det efterhånden ikke kunne betale sig.

Herning bliver til Nakskov

Lige siden Jens blev uddannet som produktionsingeniør,

har han drømt om at blive selvstændig, og efter tre


spændende jobs i Jylland tog han chancen. ”Hvis målet potentialet - ikke blot i virksomheden, men i ham som

bare var at blive selvstændig, kunne jeg i princippet have leder. De støttede idéen økonomisk, og ikke mindst viste

startet en enmandsvirksomhed,” fortæller Jens, ”men det de stor forståelse i den første tid og i den senere ekspan-

skulle gerne give de samme udfordringer, som de jobs jeg sionsfase. Jens havde oprindeligt en større landsdæk-

havde haft før.” Idéen og meget af forarbejdet til RewAir kende bank, men blev anbefalet at skifte til en lokal bank.

var i fuld sving, mens Jens stadig ar-

”Det viste sig at være en rigtigt god

bejdede i Jylland, og pludselig en dag

idé. Jeg var til et møde med dem og

var muligheden der for, at virksomheden

kunne blive en realitet. Jens

og hans kone var på vej til at flytte til

Herning i forbindelse med en ny stilling,

men han valgte i stedet at satse

Jeg havde også fra dag ét

sørget for at have en professionel

bestyrelse, som supplerede mig

på bedste måde.

fik med det samme et langt bedre

tilbud, i forhold til hvor meget jeg

skulle ud og låne og i øvrigt forpligte

mig til,” fortæller han.

Lollands Bank er sikkert ikke

på at blive selvstændig. Herning blev

meget flinkere end andre banker,

udskiftet med Nakskov, og Jens har

men deres lokale kendskab gør,

ikke fortrudt. Starten var som nævnt

at de måske bedre kan se mulig-

usikker, men Jens fremhæver det

hederne i området og derfor er mere

gode samarbejde med både Erhvervsråd Lolland-Falster involverede og risikovillige i forhold til en landsdækkende

og ikke mindst Lollands Bank som afgørende. ”Jeg havde bank, hvor erhvervsekspertisen er samlet i for eksempel

også fra dag ét sørget for at have en professionel besty- København. For Jens var det i hvert fald en tryghed, at

relse, som supplerede mig på bedste måde,” fortæller banken var forstående, vidste hvad han ville med RewAir

Jens. Den talte blandt andet en erfaren erhvervschef med og samtidig kendte de lokale forhold.

styr på økonomien og et kæmpe netværk, en dygtig salgs- Jens’ ambition i forhold til virksomheden er enkel: ”Jeg

chef og en god advokat som bestyrelsesformand. På den vil gerne se, hvor langt man kan drive det. Det gælder

måde kunne Jens koncentrere sig om det, han er bedst til; om at sætte nogle mål og gøre sit bedste for at nå dem

produktionsekspertisen.

– og så sætte nogle nye mål, som er endnu højere,”

forklarer han. Fremtiden for RewAir er, ligesom Jens

Lolland uden grænser

selv, målrettet og ambitiøs, men samtidig velovervejet

Lollands Bank var med lige fra begyndelsen, og Jens og baseret på mottoet om at hver leverance skal være

har kun lovord tilovers for banken, der tidligt kunne se en anbefaling for den næste.

11


BankTanker

12

Ikke så ringe endda!

Halvårsresultat før skat på 14,6 mio. kr.

Trods uro på de finansielle markeder har banken i 1. halvår

2008 opnået et resultat på 14,6 mio. kr. før skat, hvilket er

opnået ved nettorente- og gebyrindtægter på 46,9 mio. kr.

og kursreguleringer på -3,6 mio. kr. (efter der er modtaget

slutbetaling på 5,8 mio. kr. fra salget af Totalkreditaktierne).

Halvårets negative kursresultat på værdipapirer er fremkommet

på trods af, at banken har en konservativ investeringsstrategi.

Omkostninger og driftsmæssige afskrivninger udgør 28,1

mio. kr. Omkostningerne er faldet med 1,5 mio. kr. eller

med 4,9 %. Det skal dog nævnes, at faldet til dels skyldes,

at banken i 1. halvår 2007 afholdt 3,3 mio. kr. til jubilæumsomkostninger.

Modsat har banken - som en investering i

fremtiden - i 1. halvår 2008 gennemført en omfattende kursusrække

omkring personaleudvikling, hvilket har medført

en omkostning på 0,7 mio. kr.

Nedskrivningerne for 1. halvår 2008 udgør 0,6 mio. kr.

Deltag i lodtrækningen

Hvis du afleverer blanketten, deltager du

i lodtrækningen om et gavekort på 2.500 kr.

til et kroophold.

Indlån

Udlån

Investering

Forsikring

Pension

Bolig

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes

omkring et eller flere emner.

Navn

Halvårsresultatet er indregnet i budgettet for resten af året,

og banken forventer fortsat et årsresultat på 34 - 36 mio. kr.

før kursreguleringer.

Den 1. oktober 2008 flytter Team Stadion til bankens

filial i Nybrogade 3, Nakskov. Baggrunden for beslutningen

er bl.a., at lokalerne på Stadion ikke er tidssvarende.

Flytningen medfører ingen personalemæssige ændringer.

Banken har haft en stigning i udlånet på 18,6 % fra samme

periode i 2007, heraf alene en stigning på 12,1 % i seneste

kvartal. Udlånsstigningen er påvirket af en del midlertidig

finansiering. Den gennemsnitlige udlånsstigning i samme

periode har til sammenligning været 3,9 %.

Banken er meget fokuseret på risikospredning. Udlån er

fordelt med 48 % på private og 52 % på erhverv. I enkelte

erhvervsgrupper har vi således 11 % i landbrug, 8 % i

bygge- og anlæg, samt 7 % i ejendomsadministration/handel.

Velvidende, at konjunkturerne aktuelt er vanskelige, er

vi som lokal bank med bankens engagerede medarbejdere

klar til fremtidens udfordringer.

Adresse

Telefon

Email

Afleveres i en af vores filialer eller sendes til:

Lollands Bank, Nybrogade 3, 4900 Nakskov.

Lodtrækningen foretages d. 10. oktober 2008,

vinderen kontaktes direkte.


Resultat og balance for halvårsrapporten 2008

(i 1000 kr.) 2008 2007 Ændr. i %

Netto rente- og gebyrindtægter 46.901 45.629 2,8 %

Kursreguleringer -3.612 1.301 -377,6 %

Andre driftsindtægter -8 62 -112,9 %

Omkostninger inkl. afskrivninger på aktiver 28.142 29.583 -4,9 %

Nedskrivninger på udlån m.v. 577 52 1009,6 %

Resultat før skat 14.562 17.357 -16,1 %

Skat 2.917 4.345

Halvårets resultat 11.645 13.012

Balance

-32,9 %

-10,5 %

Udlån 1.232.861 1.039.169 18,6 %

Indlån 1.228.797 1.266.221 -3,0 %

Egenkapital 266.498 243.158 9,6 %

Balancesum 1.577.804 1.553.963 1,5 %

Regnskabets nøgletal

2008 2007 Ændr. i %

Halvårets resultat pr. aktie før skat (kr. pr. aktie à 20 kr.) 16,1 19,2 -16,1 %

Halvårets egenkapitalforrentning før skat (i % p.a.) 11,0 14,3 -23,1 %

Indtjening pr. omkostningskrone 1,51 1,59 -5,0 %

Halvårets tab og nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 %

Børskurs 325 518 -37,3 %

Indre værdi pr. aktie 295 269 9,7 %

Solvensprocent 15,5 12,4 25,0 %

13


BankTanker

14

Investering

- Udviklingen på aktiemarkedet

Investeringspartner Sparinvest kommer her

med deres kommentarer til udviklingen på

aktiemarkedet.

Den aktuelle udvikling på investeringsmarkederne gør,

at der kommer en del specifikke spørgsmål til de enkelte

aktier og obligationer i investeringsforeningerne – men for

value investorer med en 3-5 års investeringshorisont har

kursfaldene imidlertid gjort det meget lettere at finde attraktive

virksomheder, der er meget billige målt på nøgletal.

Den nuværende situation er på ingen måde usædvanlig.

Ser vi blot fem år tilbage, så havde MSCI World så sent

som i marts 2003 tabt 39 % af sin værdi på blot tolv måneder.

Det var da IT-boblen sprang. Hvis man havde solgt

sine aktier dengang, så var man gået glip af 28 % i afkast

de følgende 12 måneder. De historisk store kursfald 19.

oktober 1987 gjorde dagen kendt som ’Black Monday’. På

bare et kvartal tabte aktierne i gennemsnit 28 %. Havde

man fået kolde tæer og solgt sine aktier, var man gået glip

af et superafkast på gennemsnitligt 39 % i 1988. Og ser vi

på oliekrisen i 1973-74, hvor prisen på olie steg til næsten

det tredobbelte, så faldt aktierne i 1974 med gennemsnitlig

33 %. Havde man solgt her, så var man gået glip af

hele 45 % i 1975.

Hvad er pointen? Den er ikke, at de hos Sparinvest siger,

at nu vender markedet. Sparinvest siger derimod, at det

vender på et eller andet tidspunkt. Når det sker, så er det

uhyre vigtigt, at man ikke har solgt sine aktier, men at man

derimod er fuldt investeret i henhold til sin tidshorisont og

risikoprofil. Der kan gå en uge, der kan gå en måned – eller

der kan gå et år. Men når markedet vender, så bliver der

igen gode afkast at tjene, og dem må man ikke gå glip

af, hvis man bygger sin investeringsstrategi på den fuldstændige

korrekte antagelse om, at aktier på lang sigt giver

højere afkast end obligationer og andre investeringsformer.


PersonaleNyt

Ny medarbejder

Jacob Jensen, 30 år, er tiltrådt som

erhvervsrådgiver i vores filial i Maribo.

Han er oprindelig uddannet i Lollands

Bank i Maribo. Desuden har han i en

periode arbejdet som erhvervsrådgiver

i bankens filial i Nakskov. Han har

senest været ansat i en stilling som

finansiel rådgiver i ejendomsmæglerbranchen.

Jakob Jensen

Organisationsændringer i Lollands Bank

I forlængelse af det gennemførte direktørskifte i Lollands Bank

er der sket flere ændringer i organisationen:

Finn Pedersen

● Filialdirektør Kenn Jørgensen, 42

år, Nakskov har fået udvidet sit ansvarsområde

med juridiske forretningsgange,

samt opbygning og ansvarlig for

et kreditsekretariat.

Palle Hansen

Søren Bursche

● Filialdirektør Finn Pedersen, 44 år,

Nykøbing har fået udvidet sit ansvarsområde

med forretningsansvar for

bankens filialer og personaleansvar for

hele banken.

● Erhvervskundechef Palle Hansen,

50 år, er udnævnt til filialdirektør i

bankens filial i Maribo.

● Erhvervskundechef Morten Kragh

Rasmussen, 41 år, er udnævnt til

souschef i bankens filial i Nakskov.

Kenn Jørgensen

Morten K. Rasmussen

● Souschef i Nakskov Søren Bursche,

52 år, blev den 3. marts udnævnt til filialdirektør

i bankens filial i Rødbyhavn.

Her finder du din afdeling:

Team Nakskov

Nybrogade 3, 4900 Nakskov

Tlf. 54 92 11 33

Fax 54 95 11 33

E-mail: nakskov@lobk.dk

Team Stadion

Birkevænget 7, 4900 Nakskov

Tlf. 54 92 30 30

Fax 54 92 39 87

E-mail: stadion@lobk.dk

Team Horslunde

Hovedgaden 22, 4913 Horslunde

Tlf. 54 93 50 58

Fax 54 93 55 59

E-mail: horslunde@lobk.dk

Team Søllested

Hovedgaden 16, 4920 Søllested

Tlf. 54 94 11 33

Fax 54 94 12 09

E-mail: sollested@lobk.dk

Team Rødbyhavn

Havnegade 11, 4970 Rødby

Tlf. 54 60 30 33

Fax 54 60 32 33

E-mail: rodbyhavn@lobk.dk

Team Maribo

Vestergade 3, 4930 Maribo

Tlf. 54 78 11 33

Fax 54 78 48 33

E-mail: maribo@lobk.dk

Team Nykøbing

Langgade 21, 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 82 11 33

Fax 54 82 11 88

E-mail: nykobing@lobk.dk

www.lollandsbank.dk

Udgiver: Lollands Bank

Redaktion:

Dorthe Andersen

Redaktionen sluttet 18. august 2008.

Layout og produktion:

Ennovator Marketing

Tryk:

LaCour Offset ApS

Oplag:

60.000 stk.

15


BankTanker

16

Skån miljøet

- og spar penge med Miljøberegneren

Der kan være både penge og god samvittighed at hente,

hvis du miljøforbedrer din bolig og dermed reducerer energiudgifterne.

Med den nye Miljøberegner fra Lollands Bank

og Totalkredit kan du nemt og gratis få svar på, om der er

penge at tjene på miljøforbedringer i din bolig – også efter

at lånet til forbedringerne er betalt.

Hvis du vil finde ud af, om du er blandt de boligejere, der

kan spare penge på at miljøforbedre din bolig, kan du

gå ind på www.lollandsbank.dk, hvor der er adgang til

Miljøberegneren. Den eneste oplysning vi skal bruge er

din adresse. Ud fra adressen indhenter Miljøberegneren

oplysninger fra bl.a. Bygnings- og Boligregistret (BBR) og

beregner på baggrund af disse, hvad du potentielt kan

spare på at miljøforbedre din bolig.

Hvis du for eksempel kender udgiften på dit nuværende varmeforbrug,

kan Miljøberegneren give et mere præcist resultat

for, hvor meget du kan spare. Miljøberegneren fortæller også,

hvor meget du skal investere for at opnå besparelsen, og hvad

den månedlige ydelse er for denne investering.

Når du har gennemført beregningerne, har du mulighed for at

danne en rapport med alle oplysningerne. Med denne rapport i

hånden kan du aftale et møde med en kunderådgiver i

Lollands Bank for at høre mere om finansieringsmulig-

hederne. Inden du beslutter dig for at miljøforbedre din

bolig, anbefaler vi, at du taler med en fagmand. Her samarbejder

Lollands Bank og Totalkredit med Bolius (boligejernes

videncenter), som har tilknyttet energikonsulenter og

bygningssagkyndige, der foretager en vurdering af boligens

energimæssige tilstand – en såkaldt energimærkning.

Hvis du vil vide, hvordan du kan spare CO2 på dit el-forbrug,

kan du besøge Natur-Energis hjemmeside på natur-energi.dk

og finde mere information.

Sådan anvender du Miljøberegneren:

Gå ind på www.lollandsbank.dk

Klik på linket til Miljøberegneren

Indtast din adresse

Klik, og få din potentielle besparelse

More magazines by this user
Similar magazines