Hjertet banker for banken RewAir har vinden i ... - Lollands Bank

lollandsbank.dk

Hjertet banker for banken RewAir har vinden i ... - Lollands Bank

spændende jobs i Jylland tog han chancen. ”Hvis målet potentialet - ikke blot i virksomheden, men i ham som

bare var at blive selvstændig, kunne jeg i princippet have leder. De støttede idéen økonomisk, og ikke mindst viste

startet en enmandsvirksomhed,” fortæller Jens, ”men det de stor forståelse i den første tid og i den senere ekspan-

skulle gerne give de samme udfordringer, som de jobs jeg sionsfase. Jens havde oprindeligt en større landsdæk-

havde haft før.” Idéen og meget af forarbejdet til RewAir kende bank, men blev anbefalet at skifte til en lokal bank.

var i fuld sving, mens Jens stadig ar-

”Det viste sig at være en rigtigt god

bejdede i Jylland, og pludselig en dag

idé. Jeg var til et møde med dem og

var muligheden der for, at virksomheden

kunne blive en realitet. Jens

og hans kone var på vej til at flytte til

Herning i forbindelse med en ny stilling,

men han valgte i stedet at satse

Jeg havde også fra dag ét

sørget for at have en professionel

bestyrelse, som supplerede mig

på bedste måde.

fik med det samme et langt bedre

tilbud, i forhold til hvor meget jeg

skulle ud og låne og i øvrigt forpligte

mig til,” fortæller han.

Lollands Bank er sikkert ikke

på at blive selvstændig. Herning blev

meget flinkere end andre banker,

udskiftet med Nakskov, og Jens har

men deres lokale kendskab gør,

ikke fortrudt. Starten var som nævnt

at de måske bedre kan se mulig-

usikker, men Jens fremhæver det

hederne i området og derfor er mere

gode samarbejde med både Erhvervsråd Lolland-Falster involverede og risikovillige i forhold til en landsdækkende

og ikke mindst Lollands Bank som afgørende. ”Jeg havde bank, hvor erhvervsekspertisen er samlet i for eksempel

også fra dag ét sørget for at have en professionel besty- København. For Jens var det i hvert fald en tryghed, at

relse, som supplerede mig på bedste måde,” fortæller banken var forstående, vidste hvad han ville med RewAir

Jens. Den talte blandt andet en erfaren erhvervschef med og samtidig kendte de lokale forhold.

styr på økonomien og et kæmpe netværk, en dygtig salgs- Jens’ ambition i forhold til virksomheden er enkel: ”Jeg

chef og en god advokat som bestyrelsesformand. På den vil gerne se, hvor langt man kan drive det. Det gælder

måde kunne Jens koncentrere sig om det, han er bedst til; om at sætte nogle mål og gøre sit bedste for at nå dem

produktionsekspertisen.

– og så sætte nogle nye mål, som er endnu højere,”

forklarer han. Fremtiden for RewAir er, ligesom Jens

Lolland uden grænser

selv, målrettet og ambitiøs, men samtidig velovervejet

Lollands Bank var med lige fra begyndelsen, og Jens og baseret på mottoet om at hver leverance skal være

har kun lovord tilovers for banken, der tidligt kunne se en anbefaling for den næste.

11

More magazines by this user
Similar magazines