fuldelektronisk vaskemaskine brugervejledning - Hvidt & Frit

hvidtogfrit.dk

fuldelektronisk vaskemaskine brugervejledning - Hvidt & Frit

AFSNIT 1: FØR IBRUGTAGNING

SIKKERHEDSADVARSLER

• Brug ikke strømskinner og forlængerkabler.

• Sæt aldrig et stik med beskadiget eller ødelagt strømkabel

i stikkontakten.

• Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten

eller et godkendt serviceværksted for at undgå

risiko.

• Tag aldrig stikket ud af kontakten ved at trække i strømkablet.

Hold fat i stikket, når det tages ud.

• Tilslut aldrig strømkablet med våde hænder.

• Rør aldrig ved maskinen med våde hænder eller fødder.

• Åbn aldrig sæbeskuffen, mens maskinen kører.

• Tving aldrig lågen op, mens maskinen kører.

• Rør aldrig ved afløbsslangen eller afløbsvandet, mens

vandet pumpes ud. Vandtemperaturen kan være høj.

• I tilfælde af fejl skal maskinen først slukkes, stikket tages

ud, og der skal lukkes for vandet. Forsøg ikke selv at reparere

maskinen. Kontakt i stedet det nærmeste autoriserede

serviceværksted.

• Husk, at maskinens emballage kan være farlig for børn.

• Børn må ikke lege med vaskemaskinen.

• Hold kæledyr væk fra maskinen.

• Denne maskine må kun anvendes af voksne i overensstemmelse

med informationerne i denne vejledning.

• Maskinen er beregnet til husholdningsbrug. Garantien

falder bort, hvis maskinen anvendes til erhvervsmæssige

formål.

• Maskinen må ikke stilles på et tæppe, som kan blokere

ventilationen i maskinens bund.

- 3 -

More magazines by this user
Similar magazines