Missions-Nyt nr. 2 - 2012 med billeder - Missionsfonden

missionsfonden.dk

Missions-Nyt nr. 2 - 2012 med billeder - Missionsfonden

Måske spørger du, hvordan får en ældre

mand kræfter til alt det, med mange møder

hver dag og besværlige transportmidler? Jeg

forstår det heller ikke selv, men Gud har lovet

mig styrke og helse. Det er længselen efter

at se sjæle frelst og efter at udruste Guds

folk gennem undervisning, der driver mig til

alt dette, på trods af at det mange gange er

besværligt.Det giver mig en glæde, som ikke

kan sammenlignes med noget andet, når vi

får lov til at bede til frelse med nogen.

Det er dejligt at se at Indien er inde i en god

fase med økonomisk vækst på trods af den

stagnation og endog tilbagegang, vi erfarer i

Europa og USA. Også åndeligt går det godt.

Kristendommen er på fremmarch i Sydindien.

Men Nordindien er stadig en stor udfordring.

Nogle steder i Nordindien er der kun

en promille kristne, og mennesker sidder

stadig i dyb, mørkt hedenskab!

Der er også mange i Sydindien, som, selv

om de i det ydre lever som hinduer, i deres

hjerter tror på Jesus, som den eneste sande

Gud. Et godt eksempel herpå er et ungt par,

som jeg talte med på en længere togrejse.

De skulle sammen med hele familien til

en tempelhøjtid, men ved at snakke lidt

dybere med dem, bekendte de begge at

tro på Jesus! Når vi taler med mennesker

skal vi være kløgtige og uden svig, så vil de

bekende sig til os. Det er nødvendigt at leve

Mission India’s nye bibelskole

Fra ’Life Fellowship’ i Trivandrum

som kristne, men lad os glæde os med alle,

som har troen!

Nogle steder havde vi endog offentlige

møder på trods af den tiltagende forfølgelse.

Blandt andet havde vi en aften friluftsmøde i

et tæt befolket hinduistisk område, beliggende

tæt ved et tempel. Det var en fin kristen

dame – en socialrådgiver, som er meget

velanskrevet i byen (Trichy), som havde fået

tilladelsen. Guds ånd virkede kraftigt, og

både mænd og kvinder kom frem og modtog

helbredelse og frelse, da vi bad efter mødet.

Ellers var det meget pastorsseminarer og

undervisning på en bibelskole det drejede

sig om. Der var faktisk kun to seminarer,

der var arrangeret hjemmefra. Alligevel blev

det i alt til 7 pastorsseminarer af 1-3 dages

varighed og todages undervisning på en

bibelskole.

På alle pastorsseminarerne bekostede jeg

middagsmaden, da der var undervisning

hele formiddagen og også om eftermiddagen.

Jeg håber at nogle af jer vil være med

til at dele denne omkostning. Gud vil velsigne

dig om du gør dette af et glad hjerte,

da vil du få mere retur, end du giver! Send

gerne beløbet gennem Missionsfonden,

øremærket til projekt 5585.

Kærlig hilsen Peter Christensen,

Good News Global Outreach.

Projekt 5585 i Missionsfonden

Sommer 2012 Side 11

More magazines by this user
Similar magazines