Missions-Nyt nr. 2 - 2012 med billeder - Missionsfonden

missionsfonden.dk

Missions-Nyt nr. 2 - 2012 med billeder - Missionsfonden

som medlemmer af Kristi

globale familie.

Og selv takker vi Gud for,

at nogen i Danmark står

sammen med os både i

bøn, og når det gælder

økonomisk støtte. Alene

kunne vi ingenting.

Besøg i menigheder

Om søndagen er vi ofte

ude at besøge forskellige

menigheder, hvor Søren

deler Guds ord. Mange

gange er det menigheder,

vi endnu ikke har hjulpet

med en kirke, men for nylig besøgte vi en

menighed, som vi hjalp med en tagkonstruktion

i januar 2010. Siden da har menigheden

bygget murene til kirken op. Så nu er næste

skridt at få døre og vinduer i – og få lagt

gulv. Men kirken bliver brugt, som den er!

Præsten fortalte om, hvordan folk i nabolaget

måbede, da vores medarbejder Ken kom

og rejste tagkonstruktionen til kirken på blot

4 dage. De havde aldrig set noget lignende.

Og efterfølgende er der kommet en del nye

til, som ikke før kom i kirke nogen steder –

og de har givet deres liv til Jesus.

Præsten og hans kone, som begge har gået

på bibelskole i 4 år, fokuserer på evangelisation

og undervisning i Guds Ord. Og så

har de andre ledere omkring sig, som også

har ansvarsområder – som cellegrupper,

kvindearbejde, børnearbejde mm.

Vi følte os behandlet, som om vi var kongelige…

Sikke en kærlighed. Og for dem var

det udtryk for kærlighed fra vores side, at

vi havde brugt penge på at komme ud og

besøge dem. Det var en kæmpe opmuntring

Revival Babtist Church i Kiptoi bygget januar 2010

for dem. Men vi tog også hjem igen – meget

opmuntrede over at være sammen med

kære brødre og søstre.

Kæmpe behov for kirker

Næsten dagligt kommer folk fra store dele

af Kenya for at spørge os, om vi kan komme

og hjælpe med at bygge en kirke. Behovet

er enormt. De skal selv være med til at gøre

noget – også økonomisk, men især i de

nordlige og mest fattige egne har de meget

brug for, at vi kan hjælpe dem økonomisk

ved hjælp af gaver fra Danmark.

Tak til enhver som beder for os eller støtter

vort arbejde.

Ja må Gud velsigne jer alle – også I som

beder for og støtter andet missionsarbejde.

Sammen har vi et kald til at nå ud til hele

verden med evangeliet på forskellige måder.

Må det være det vigtigste og have vores

fokus.

Kærlig hilsen Birgitte og Søren

Projekt 5009 i Missionsfonden

Sommer 2012 Side 17

More magazines by this user
Similar magazines