Missions-Nyt nr. 2 - 2012 med billeder - Missionsfonden

missionsfonden.dk

Missions-Nyt nr. 2 - 2012 med billeder - Missionsfonden

mens du bad en bøn for mig og jeg blev

frelst og udfriet øjeblikkelig. Jeg har aldrig

haft mulighed for at fortælle dig dette, men

du er redskabet til at jeg blev frelst. Jeg blev

døbt den næste søndag, sammen med alle

de andre der blev døbt i dammen. Siden har

Gud kaldt mig til at forkynde evangeliet. Da

jeg så det du gjorde og prædikede, sagde

jeg til mig selv, at jeg også ville prædike som

dig en gang. I dag har jeg været på bibelskole

i tre år og er blevet gift og for nogle

år siden flyttede vi her til Arusha hvor vi nu

har startet en kirke. Vi har nu 50 kristne i

vores lille kirke oppe på Meru bjerget og vi

oplever at Gud er med os.” Jeg blev helt

enkelt glad da jeg hørte dette og den slags

opmuntringer fik jeg så mange af på mine

ture til Afrika.

En søndag jeg var til gudstjeneste i Dodoma

undrede jeg mig over at der var så mange

”muslimske” piger til gudstjenesten, da

mange unge piger fra en gymnasieskole sad

der i deres uniformer med hijab. Man fortalte

mig at der var vækkelse på den muslimske

gymnasieskole og at mange af eleverne

var blevet frelst og havde fået lov af deres

muslimske forældre og af skolen at gå til

gudstjeneste om søndagen!!! Det samme

fænomen oplevede jeg i den Anglikanske

kirke i Dodoma. De fortalte mig at en af

lærerne havde forsøgt at standse vækkelsen

og var begyndt at tale nedsættende om dem

der blev frelst og blev kristne, men det resulterede

i at han blev angrebet af dæmoner

og faldt om på skolepladsen. Da samledes

disse kristne unge omkring ham og bad for

ham i Jesu navn og straks blev han udfriet

og siden har ingen turde sige noget imod det

der sker. Jeg blev utroligt glad da jeg hørte

og så dette. Det er bare en af de mange

oplevelser jeg har haft på disse ture.

Jeg er nu ude på min tredje tur og for mig

Piger fra et muslimsk gymnasium tilbeder Jesus

har det været en anledning til at komme

tilbage til Afrika og mærke at mit hjerte og

Afrikas pulsslag slår i takt. Det har også

været en anledning til at prøve om jeg ville

være i stand til at prædike igen og jeg takker

Gud fordi det er lykkedes.

Jeg har også haft nogle dage på Sanjaranda

Bible College. Jeg skulle undervise på

bibelskolen, hvor man havde sat tre dage af

til en Spiritual Emphasis Week med undervisning

for alle elever der går på college og

eleverne på engelsk kurset. Der var lidt over

100 i alt. Jeg var lidt nervøs da det var første

gang jeg skulle prøve at undervise i næsten

seks år. Men Gud var med og lod det lykkes.

Jeg oplevede salvelsen og kraften komme

over mig og det blev nogle uforglemmelige

dage i Herrens nærhed. Mange af eleverne

stod om søndagen i kø for at fortælle om

hvad Gud havde gjort for dem. Selv garvede

prædikanter fortalte hvordan Jesus havde

mødt dem på ny og at de havde oplevet en

Helligåndens udgydelse som de ikke før

havde set. Nogle gange måtte jeg knibe

mig selv i armen og sige til mig selv: Er

det virkelig mig der oplever dette? Kan det

være rigtigt at Gud gør dette gennem mig?

Det var som om jeg var tilbage i tjenesten

igen og oplevede glæden ved at tjene Her-

fortsættes på næste side

Sommer 2012 Side 21

More magazines by this user
Similar magazines