Missions-Nyt nr. 2 - 2012 med billeder - Missionsfonden

missionsfonden.dk

Missions-Nyt nr. 2 - 2012 med billeder - Missionsfonden

Gaver ydet gennem Missionsfonden er fradragsberettigede

efter ligningslovens § 12 og § 8a

Husk på forsiden at anføre tydelig navn, adresse

og personnummer for den person, der skal

benytte skattefradraget for indbetalingen

Meddelelse vedrørende omstående beløb:

For 10-årige gavebreve op til 15% af skattepligtig indkomst,

dog altid op til 15.000 kr. efter Ligningslovens § 12, stk. 3

Efter Ligningslovens § 8a med op til det til enhver tid gældende maksimum

Begge ordninger kan benyttes samtidigt og af begge ægtefæller

Skattefrihed for gaver ydet til Missionsfonden af 4/5 1964

Benyt skattefradragsreglen

når du støtter

mission!

Alle former for

gaveindbetalinger til

Missionsfonden er

fradragsberettigede efter

gældende skatteregler

I 2012 kan du ved

indbetaling af 14.500 kr.

opnå det maksimale

fradrag på 14.500 kr.

Bundgrænsen på

kr. 500 er ophævet fra 2012

Større fradrag kan opnås ved

tegning af 10-årigt gavebrev

Kontakt os for flere

oplysninger

Skattereglerne

betyder, at du for at opnå

skattefradrag for det

indbetalte beløb, skal

opgive dit

personnummer til os,

eventuelt sammen med

indbetalingen.

Beløbet vil, sammen

med dine øvrige

indbetalinger blive

indberettet til SKAT,

og efterfølgende

fremgå af din

årsoversigt fra SKAT

for det pågældende år

påført Missionsfondens

cvr-nummer: 56170219

Side 30

More magazines by this user
Similar magazines