EnergiMidt har skabt en unik admini- strationsbygning, der som den ...

energiforumdanmark.dk

EnergiMidt har skabt en unik admini- strationsbygning, der som den ...

TEMA: DRIFT

En energirigtig

udfordring

EnergiMidt har skabt

en unik administrationsbygning,

der som den første af

sin art lever op til

kravene i lavenergiklasse

2015.

Bygningen indeholder

et sandt fletværk

af solcelleløsninger,

avancerede

energiteknologier og

intelligente

bygningsinstallationer,

og målet er at

få indeklima, æstetik

og energiforbrug til

at gå op i en højere

enhed. En opgave, der

har vist sig at stille

langt større krav til

driften end forudset

14 / Energiforum Danmark september 2011

Foto: Gert Laursen/EnergiMidt


TEMA: Drift

Energiforum Danmark september 2011 / 15


TEMA: Drift

Bygningen har styrket forretningen og

det er et år siden, forsyningsselskabet

EnergiMidt flyttede ind i sit nyopførte domicil

i Silkeborg, der er spækket med intelligens,

behovsstyret ned til mindste krog og

designet til at spare maksimalt på energien.

Selv om det er forventeligt, at det tager tid

at indregulere en bygning af den art, er det

kommet bag på forsyningsselskabet præcis,

hvor stor en opgave det er at få de mange teknologier

til at spille optimalt sammen.

– Vi arbejder med uafprøvede ting, og den

kompleksitet, der er i styringen, tager ekstra

tid. Samtidig er der ting, man først opdager,

når man bruger bygningen. Der var naturligvis

afsat tid til indregulering, men det ressourcetræk,

det faktisk kræver også efter bygningen

er taget i brug, er kommet som en overraskelse,

siger energirådgiver Thomas Busk Rohde,

der til daglig har fingrene helt nede i driften

af domicilet.

Administrationsbygningen er tænkt som

et levende udstillingsvindue for forsyningsselskabet.

Ud over at levere el, vand, varme

og bredbånd tilbyder EnergiMidt kunderne

elinstallation, solceller og varmepumper og

fungerer samtidig som energirådgiver for private

og erhverv. Lige som det ofte er mekanikerens

bil, der sidst får vinterdæk på, har det

givet visse forsinkelser i forhold til driften og

indreguleringen af EnergiMidts bygning, at

energirådgiverne har været optaget af øgede

kundehenvendelser.

– Bygningen har styrket forretningen og

åbnet kundernes øjne for vores kompetencer.

Står der en ekstern kunde i den anden ende,

vinder han altid, for vi kan jo ikke lade være at

servicere kunden. Selv om det er glædeligt,

har det forsinket processen, og det er udfordringen

ved at køre sådan noget her internt,

siger Thomas Busk Rohde.

Han anbefaler derfor bygherrer i en lignende

situation at afsætte den fornødne tid og de

fornødne kræfter til drift.

Af Karin Wain

16 / Energiforum Danmark september 2011

åbnet kundernes øjne for vores

kompetencer.

Thomas Busk Rohde, energirådgiver

Et teknisk puslespil

Omkring 500 EnergiMidt-medarbejdere har

deres daglige gang i hovedsædet, der byder

velkommen med kobberklædt facade og forskellige

typer solceller, der glimter i solen.

Kontorer og mødelokaler er fordelt på de tre

etager i den topmoderne bygning. Fra stueetagen

giver det store ovenlysvindue udsyn til

den åbne himmel og tillader sollyset at strømme

ind. Dagslysstyring sikrer, at kunstbelysningen

afstemmes efter det naturlige lys og

holder dermed energiforbruget på et absolut

minimum.

Hele bygningen er inddelt i zoner, der styres

fuldstændig efter behov. Også varme og udluftning

er styret efter de enkelte zoner, hvor

bevægelsesmeldere sikrer, at teknologien

først sætter ind, når nogen faktisk opholder

sig på arealet.

At få hele det tekniske puslespil til at gå op

er en krævende opgave, som Thomas Busk

Rohde løser i kollegialt parløb med energirådgiver

Martin Raaby Skou.

– Det mest unikke ved bygningen er, at de

mange forskellige teknologier skal fungere

som en helhed. Det kræver, at vi får genereret

et samspil mellem de mange teknologier

i huset, og det stiller store krav til reguleringen.

Det er en stor udfordring, men også rigtig

spændende, siger han.

Byggeriet er støttet af midler fra Elforsk,

der ønsker at undersøge indeklimaet i lavenergibyggeri.

Selv om Teknologisk Institut,

Statens Byggeforskningsinstitut, de rådgivende

ingeniører samt leverandørerne af de

forskellige tekniske anlæg derfor har været

grundigt involveret i hele byggeprocessen,

har det været op til Energi Midts teknikere at

udforme funktionsbeskrivelsen af projektet og

kæde teknikken sammen.

– Selv om alle har arbejdet tæt sammen, er

der tale om en række forskellige leverandører,

der hver især holderentreprisegrænserne.

Det har været en udfordring, supplerer Thomas

Busk Rohde.

Detailstyringens fordele

De intelligente bygningsinstallationer, bygningen

er spækket med, giver vid mulighed

for detaljeret overvågning at driften og energiforbruget.

Da bygningen samtidig fungerer

som udstillingsvindue for EnergiMidt, og

det er væsentligt for forsyningsselskabet at

kunne dokumentere løsningernes effektivitet

på detailplan, er den forsynet med hele 1.500

målepunkter. Det har både fordele og ulemper.

– At vi har så mange målinger på energi i

huset betyder, at vi har fundet en mængde

fejl, som vi ellers aldrig ville have fundet. Det

indebærer potentialet til at få det rettet til, så

det bliver helt tip top, men det kræver en virkelig

stor indsats, siger Martin Raaby Skou.

Målingerne har også afsløret andre interessante

forhold.

– Vi har fået en række indikationer af, at

nogle af vores anlæg underperformer. De leverer

simpelthen ikke det, vi er blevet lovet,

siger Martin Raaby Skou.

Selv om de færreste bygherrer sandsynligvis

vil montere op mod 80 procent for mange

målepunkter i jagten på anlæggenes virkningsgrad,

kan blot en lille overimplementering

ifølge EnergiMidts energirådgivere være

guld værd.

Ved at supplere med målinger af anlæggets

virkningsgrad får man et bedre indtryk af,

hvor meget anlægget yder, end ved eksempelvis

at kigge på det samlede energiforbrug

en gang månedligt, og kan dermed optimere

gevaldigt på driften. Skal man eksempelvis

måle på en varmevekslers virkningsgrad, anviser

standarden tre målepunkter, men ved at

tilføje et ekstra målepunkt, er der langt bedre

mulighed for at se, hvor meget anlægget reelt

yder og dermed for at justere på det.

– Hvis man allerede har etableret bygningsautomation,

koster det måske et par tusinde

ekstra at etablere et ekstra målepunkt,

der giver syn for, om anlægget leverer, hvad

det skal. Er der tale om et varmeanlæg, der

står for måske 50 procent af bygningens energiforbrug,

er den ekstraomkostning hurtigt

tjent hjem, siger Thomas Busk Rohde. n


Ud over at det ser smukt ud, når solens stråler rammer de

mange forskellige solceller og kobberet på EnergiMidts

hovedsæde, bidrager solens stråler samtidig med energi til

driften af bygningen.

Bygning med solbriller

TEMA: Drift

Foto: Gert Laursen/EnergiMidt

FacadenEnergiMidts hovedsæde er stort set dækket af solceller

af forskellig art, som årligt høster omkring 40.000 kilowatttimer

el fra solen. Det er nok til at forsyne ti parcelhuse.

Solcellerne er af forskellig art. I facaden sidder krystallinske

solceller, på altanbrystningerne og i kantinevinduerne sørger

semitransparente solcellemoduler for, at der slipper lidt lys ind, og

på de bevægelige solskodder sidder tyndfilmssolcellemoduler.

Især de sidste er et godt eksempel på, hvordan funktionalitet

og energibesparelse er tænkt ind i hver enkelt krog af det 4.000

kvadratmeter store hovedsæde.

– Det er lige som at have solbriller på, når man ser igennem

tyndfilmssolcellerne. Solskodderne skulle være der under alle

omstændigheder, men ved at montere solceller på dem, leverer de

samtidig energi til bygningen, siger Thomas Busk Rohde.

Energiforum Danmark september 2011 / 17

More magazines by this user
Similar magazines