Maersk Oil Presentation - Dansk Gas Forening

gasteknik.dk

Maersk Oil Presentation - Dansk Gas Forening

Jakob Thomasen, Chief Executive Officer

Mærsk Olie og Gas

Dansk gasproduktion


Historien om Mærsk Olie og Gas

#2

1960 – 1972

1962: Dansk Eneretsbevilling.

Etablering af

Joint Venture: DUC.

1966: Første fund i den

danske del af Nordsøen.

1972: Dan-feltet i drift.

1973 – 1985

Omfattende efterforskning

og feltudvikling i den

danske del af Nordsøen.

Mærsk Olie og Gas bliver

DUC-operatør for Danfeltet

og efterfølgende

for Gorm-feltet.

1984: Første gaseksport

1986 – 1990

Fokus på teknologisk

innovation og fortsat

udvikling af Mærsk Olie

og Gas som DUC-operatør

med internationale

ambitioner.

1991 – i dag

Mærsk Olie og Gas

har med betydelige

produktionsaktiviteter

i Danmark, Algeriet,

Qatar og Storbritannien

opbygget en kerne-

forretning omkring

udvikling af marginale

felter til profitabel

produktion.


Mærsk Olie og Gas i værdikæden

Efterforskning og vurdering

Efterforskning og

opkøb

#3

#3

Upstream

Økonomisk

vurdering

Udviklingsplaner

Udvikling

Boring og

færdigudvikling

Midstream

Produktions-

faciliteter

Produktion

Downstream

Olie

og

gas-

salg

Feltnedlukning


Mærsk Olie og Gas er operatør af 650.000

tønder olie ækvivalenter pr. dag

Operatørstyret og ikke-operatørstyret 800 produktion

Efterforsknings- og udviklingsaktiviteter

700

½-1% af den globale 400 olie og gasproduktion

#4

USA

Grønland

Storbritannien

Algeriet

Angola

Brasilien

Norge

900

600

500

300

200

100

Danmark

Kazakhstan

Irak

0

Qatar

Abu-Dhabi

Qatar

Kazakhstan

Storbrit.

Danmark

1.000 tønder olie ækvivalenter

pr. dag

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2001

2004

2007

2010

Qata

Kaza

UK

Denm


Nøgletal i Danmark

- 16 felter, 50 platforme

- 190 olieproducerende brønde

- 86 gasproducerende brønde

- 107 injektionsbrønde

- Olieproduktion: 200.000 tønder/døgn

- Gasproduktion: 15-20 mio. m 3 /døgn

- Ansatte: 570 onshore, 530 offshore

- Samlet beskæftigelse: mere end

12.000 fuldtids-arbejdspladser

#5


Teknologisk pionér – fra Nordsøen, ud i verden og

tilbage igen

Detaljeret kortlægning og forståelse af

undergrunden

#6

Boreteknologier

Brønd- og

produktionsteknologi

Platformsdesign

og konstruktion


Detaljeret 3D seismisk kortlægning

- viser toppen af kalkreservoiret med angivelse af porøsiteter

#7

Valdemar

Valdemar

Tyra

Tyra SE

Tyra Tyra SE

Gorm

Gorm

Skjold

Skjold

Halfdan NE NE

Halfdan

Dan

Dan

Kraka Kraka


Mere end 30 års anvendt teknologi …

Dan-fund i 1971

Dan-produktion

påbegyndt i 1972

– første danske olie

og gasfelt i drift

Halfdan-fund i 1998

– udvikling i 1999


Vi lærer af historien

Dan-feltet

#9

Halfdan-feltet

13 April 2010

9


1973-1974: Energikrise … …

… og afhængighed af olieimport

#10

… og afhængighed af olieimport


1976: Dansk gasaftale

#11


1979: Gassalgsaftalerne

#12


1981-1984: Det danske gasprojekt

#13


1984: Første gasleverance fra Tyra

#14


#15


1990: Gassalgsaftaler

1993: Gassalgsaftaler

#16


2003: Fokus på konkurrence og

salg af gas til tredjeparter

#17


mia. m 3

mia. m 3

10,00

9,00

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

Gashistorien og fremtiden

2011

#18

2013

2015

Produktion (Salgsgas)

Forbrug (DK)

2017

2019

Historisk produktion (salgsgas) og forbrug 1984-2010

2021

2023

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2025

2027

2029

2031

2007

2008

2009

2010

Kilde: Danmarks olie- og gasproduktion 2010, Energistyrelsen

2033

2035

Efterforskningsbidrag

Teknologibidrag

Produktion

Forbug

2037

2039

2041

Mere end 50 mia. DKK investeret i gasindvinding (1979-2011)

Nye projekter og teknologisk innovation


#19

More magazines by this user
Similar magazines