Mod og mandshjerte - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

Mod og mandshjerte - Hosting by Talk Active

Folketidende 10. juni 2008, sektion 2, side 2.

Mod og mandshjerte

Den 27.05.2008 kan man bl.a. læse nedenstående på Aalborg

Universitets hjemmeside

(http://es.aau.dk/sections/acoustics/research/projects/gener_fra_lavfrekvent_stoej/om_lf_rapporter_fra_

delta_maj_2008/):

”Den 5. maj 2008 offentliggjorde firmaet DELTA et antal rapporter fra et projekt om lavfrekvent støj fra

vindmøller, som Aalborg Universitet har samarbejdet med firmaet om. DELTA har været projektleder og

hovedaktør på de dele, der er offentliggjort nu, og vi er således ikke forfattere til rapporterne. Alligevel

kunne offentligheden få den opfattelse, at Aalborg Universitet står bag konklusionerne, men det er ikke

tilfældet.

Generelt mener vi, at DELTA´s resumé, konklusion og efterfølgende pressemeddelelse giver et ensidigt

billede, som ikke er dækkende for de konklusioner, man kan og bør drage på grundlag af projektet. Det

har tilsyneladende været Deltas formål at vise, at ”Nye store vindmøller vil ikke give mere lavfrekvent

støj” (pressemeddelelsens overskrift). En lang række observationer fra projektet, som viser noget andet,

er udeladt, og mange informationer er misvisende eller direkte forkerte.”

Jeg deltog personligt i Deltas fremlæggelse i Hørsholm den 28. maj.

Her påstod Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen blandt andet, at ”ingen boliger i Danmark er belastet med

støj over de fastsatte grænseværdier”. Sådan noget sludder!

5 af de 24 små møller i Kappel er nu taget ud af drift på grund af støj, men kommunen skal ”slæbes” ud

til møllerne for at tage støjmålinger.

Miljøstyrelsen gør vindmølleindustrien en bjørnetjeneste ved kun at lytte til Delta.

Lad de kommende kraftværker / vindmøllerne blive omfatte af de støjregler som er gældende for al

anden virksomhed.

Stor taknemlig beundring for civilingeniør Steffen Pedersen og professor Henrik Møller, som står fast, og

som ikke vil skrive under på Deltas misvisende rapport om lavfrekvent støj fra store vindmøller.

Rita Petersen

Formand for Riddertofte Beboerforening

Gottesgabe Strandvej 4

4900 Nakskov


”Oplevelsesindustri” er fremtiden for naturområder

Meget hellere øko-natur-turisme med mange lokale arbejdspladser, end naturoplevelsesødelæggende

mastodont-mølleparker med et minimalt antal, oven i købet primært tysk-polske, arbejdspladser ved de

naturrige og skønne Lollandske fladvandskyster.

Så ikke flere megavindmølleparker hér hverken til lands eller til vands.

Nu må alle andre regioner i Danmark også tage deres del af ansvaret for vores fælles miljø.

Jette Jaffa

Torresvej 10

4894 Øster Ulslev

More magazines by this user
Similar magazines