Næ & Ny - Fødevareforbundet Horsens-Vejle - NNF

horsens.vejle.nnf.dk

Næ & Ny - Fødevareforbundet Horsens-Vejle - NNF

Ny &


27. årgang nr. 3 2 · 20111


2

Afdelingsbestyrelsen:

Kjeld Nielsen - (Formand)

Jens Christian Laursen - (stformand)

Flemming Sørensen - (Social & Miljø)

Anette S. Larsen

Irene Rosendahl Olsen

Anne Kathrine From Pedersen

Lillian Larsen

John Elvin Jensen

Lars Mose

A-kasseleder:

René Mønster

Faglig sekretær:

Svend Egon Christensen

Økonomiansvarlig:

Arne Thaysen

Arbejdsskadesagsbehandler:

Flemming Sørensen

Vibeke Holmegaard

A-kassesekretær:

Minna Østberg

Anette G Hansen

Annette Christensen

De valgte revisorer:

Henning Mouritsen

Lars Due Madsen

Fagligt Netværk:

Anette Larsen – (Kelsen).

Anne Kathrine From Pedersen – (Tulip).

Brian Sørensen – (SFK FOOD).

Dorthe Plesner – (OK snacks).

Erik Sørensen – (Palles Bageri).

Kjeld Nielsen – (NNF-Huset).

Flemming Sørensen – (NNF-Huset).

Arne Thaysen – (NNF-Huset).

René Mønster – (NNF-Huset).

Svend Egon Christensen – (NNF-Huset)

Jens Christian Laursen – (NNF-Huset).

Irene Olsen - (Dancake).

Anders D Hansen – (DanCake)

John Elvin Jensen- (Gumlink).

Karsten Thomsen - (DS KØD).

Andy Hjort (Lantmännen Unibake)

Kurt Henning Larsen - (DAKA).

Kurt Villadsen (Lantmännen – Møllen).

Lars Mose - (Danish Crown).

Anne-Grethe Schou (ARLA)

Lillian Larsen - (3-Stjernet).

Marianne Lene Ørnsholt - (Fertin).

Morten Jensen - (Danish Crown).

Bente Valentin Christensen (DanCake)

Susanne Nielsen - (Dancake).

Betina Moeslund – (Gumlink)

Ole Nielsen (Fertin)

Kim Johannesen (Lantmännen Cerealia)

Brian K Jensen (Lantmännen Cerealia)

Miljø & Teknologiudvalget:

Lene H. Madsen - (3-Stjernet).

Flemming Sørensen – (NNF-Huset).

Leif Nielsen – (Danish Crown).

Steen Johansen – (Dat Schaub).

Jytte Willumsen – (Kelsen).

Betina Moslund - (Gumlink).

Kaja B. Kristensen – (Dan Cake).

Anette Sommer – (Løvbjerg).

Henrik Marcher – (Tulip Nord).

Uddannelsesudvalget:

Kjeld Nielsen

Jens Christian Laursen

Flemming Sørensen

Anne Kathrine From Pedersen

Susanne Nielsen

Anette S. Larsen

Morten Jensen

Lars Mose

Aktivitetsudvalget:

Jens Christian Laursen

Anette S Larsen

Anne Kathrine From Pedersen

Erik Sørensen

Frank Vestergaard

og Ny -bladet:

Kjeld Nielsen, (Ansvarshavende).

Flemming Sørensen (Chefredaktør)

Jens Christian Laursen

Oplag: 3.200 stk.

Udgivelse: ca. 3 gange årligt

Tryk: PRinfoHobro

Layout: PRinfoHobro

Deadline for indlæg til næste nummer

af og Ny er 2. april 2012.


Af: Formand Kjeld Nielsen

Den økonomiske krise er i høj grad til

stede såvel globalt som til at få øje på

her i landet.

Det er svære tider for mange, og da

ikke mindst for de mange, der oplever,

hvor svært det er at få enderne til at nå

sammen i hverdagen. Her tænkes ikke

mindst på dem, der er midlertidigt uden

arbejde, langtidssyge eller på anden vis

befinder sig for langt væk fra arbejdsmarkedet.

Ganske vist har vi fået en ny regering,

der på mange måder sender signaler om

en anderledes politik og ikke mindst et

anderledes menneskesyn. Og det har da

i den grad været tiltrængt; men nogen

trylleformular eksisterer altså ikke.

Nu handler det jo ikke kun om finanslov.

For vores vedkommende er det jo også

de forestående overenskomstforhandlinger,

der betyder rigtigt meget.

Der bliver ikke tale om nogen gavebod.

Så meget er sikkert; men på den anden

side må vi som lønmodtagere som minimum

have krav på at fastholde købekraften

i forhold til lønnen.

2012 bliver

– også – et svært år

Og så kan vi klart se på forslagene til de

nye overenskomster, der er kommet fra

medlemmerne, at det især er den store

usikkerhed på arbejdsmarkedet, der gør

sig gældende. For rigtigt mange ønsker

væsentlige forbedringer i de eksisterende

tryghedsaftaler i vores overenskomster.

– Altså forlænget opsigelsesvarsel

kombineret med større beløb i tryghedsaftalen

ved afskedigelse.

Det bliver ikke nogen let sag for vores

forhandlere.

Hvordan det ender, må vi jo se på til den

tid; men der er ikke lagt op til jubelscener

– i hvert fald ikke for os som lønmodtagere.

Og samtidig bliver vores tillidsrepræsentanter

ude på virksomhederne fortsat

udfordret, så det gør noget, når man –

ikke nødvendigvis alle steder men dog –

forsøger at presse citronen med fortsatte

krav om forbedring af effektiviteten og

tempoet.

Her er det vigtigt, at man bakker hinanden

op og sørger for, at ens tillidsrepræsentant

fremstår stærk og med klar og

tydelig opbakning fra kollegerne.

3


Af: Jens Christian Laursen,

stformand

114.000 unge under 30 er hverken i arbejde

eller uddannelse, og alligevel forringer

politikerne efterlønsordningen,

så de ældre skal arbejde længere, så der

bliver endnu færre jobs til de unge. Hvor

er logikken, kære politikere?

De ældre skal tvinges til at blive flere år

på arbejdsmarkedet. Det vil betyde, at

endnu flere er nedslidte, når de når pensionsalderen.

Samtidigt er vi ved at tabe en hel generation

af unge på gulvet, fordi vi ikke

evner at skabe plads til dem på arbejdsmarkedet.

Dem har vi stort set ikke andre

tilbud til end kontanthjælp, indtil de

bliver fyrre, hvorefter vi så kan placere

dem på førtidspension.

Kære politikere, hvis ikke kursen ændres,

ender vi med et samfund, hvor det

ikke er de ældre, men derimod de unge,

der hviler i fred.

Arbejdsløsheden blandt folk over 30

stiger også markant hver eneste uge i

denne tid. Vi nærmer os stærkt 250.000

arbejdsløse, og alligevel siger politiker-

4

Lad de ældre

hvile i fred

ne, at de er nødt til at forringe efterlønsordningen,

da der snart bliver mangel på

arbejdskraft i Danmark. Det er da vist i

den grad dårlig timing eller politikerlogik

af værste skuffe. Det vil i stedet for

betyde endnu flere arbejdsløse.

Hvis der om nogle år viser sig et behov

for mere arbejdskraft, kan folketinget jo

til den tid se på, om det er nødvendigt at

få de ældre til at blive flere år på arbejdsmarkedet.

Hvis en privat virksomhed havde for

mange ansatte, ville de så ansætte endnu

flere medarbejdere i håb om, at man ville

få brug for dem om 6-7 år?

Nej, de ville selvfølgelig vente med at

ansætte flere medarbejdere, indtil der

blev brug for dem. Og hvis de alligevel

gjorde det, ville direktionen blive fyret

hurtigst muligt, og en ny ansvarlig direktion

blive ansat til at drive virksomheden

forsvarligt. Den eneste forklaring

på at øge udbuddet af arbejdskraft nu er,

at jo flere arbejdsløse der er, jo mere vil

arbejdsgiverne prøve på at trykke lønnen.

Så nu gælder det om, at vi står sammen

ved de kommende overenskomstforhandlinger

for at bevare de goder vi

har opnået.

Hvor er

logikken kære

politikere

Da de borgerlige sad på regeringsmagten,

skældte de deres modstandere

ud for ikke at tage ansvar for

den økonomiske situation. Nu hvor

de selv er kommet i opposition, er

det dem, der ikke vil tage ansvar og

være med til at lave en fornuftig finanslov.

De borgerlige har formået at skabe

et underskud på 95 milliarder, som

blandt andet skyldes de ufinansierede

skattelettelser, de gav til de mest

velbjærgede i dette land. Nu skælder

de borgerlige ud på den nuværende

regering, fordi de prøver at rette lidt

op på økonomien med den nye finanslov.

Samtidigt står Lars Løkke

på Venstres landsmøde og siger, at

den eneste vej ud af den økonomiske

krise er flere skattelettelser. Hvordan

kan man nedbringe underskuddet

i statskassen ved at give flere skattelettelser

til de velbjærgede og dermed

få færre indtægter?

Er det liberal logik, eller er Venstre

allerede i gang med at stege valgflæsk

til næste folketingsvalg?

Jens Christian Laursen,

næstformand.

(Disse indlæg har været bragt i Horsens Folkeblad som læserbrev).


Af faglig sekretær

Svend Egon Christensen

Vi oplever desværre flere

konkurser i disse tider, end

vi har kendt til tidligere.

Desværre ser vi et stigende antal konkurser,

og vores medlemmer står pludseligt

uden arbejde, uden løn og uden

feriepenge.

Det er derfor vigtigt, at alle er medlem

af Fødevareforbundet NNF, hvis det er

arbejdspladser inden for vores overenskomstområder.

Skulle det ske, at I bliver udsat for, at

netop Jeres arbejdsplads går konkurs,

er det vigtigt, at I kontakter os straks og

uden ophold. Vi kan nemlig hjælpe Jer

med at skaffe Jeres tilgodehavende hjem

gennem LG – Lønmodtagernes Garantifond.

Det er ligeledes vigtigt, at I medbringer

Jeres ansættelseskontrakt, Jeres lønsedler

for de sidste 12 måneder, opgørelse over

afholdt ferie og tilgodehavende ferie.

Hvad angår ansættelseskontrakter, skal

alle lønmodtagerne have en sådan inden

Hvad nu hvis

min arbejdsplads

går konkurs?

for den første måned af sit ansættelsesforhold.

Hvis I ikke får det, skal I påtale

det overfor jeres arbejdsgiver og kontakte

os i afdelingen, hvis der er et problem.

Det er også vigtigt, at I får den pension,

I er berettiget til. Hvis I har været omfattet

af en arbejdsmarkedspension, før

I bliver ansat et nyt sted, bortfalder anciennitetskravet,

og I skal have pension

fra første dag.

Med baggrund i ovennævnte

skal jeg opfordre til:

- at I har en ansættelseskontrakt

- at I gemmer Jeres lønsedler

- at I tjekker om I får den løn der aftalt,

og at der indbetales pension

- at I kontakter Jeres fagforening hurtigst

muligt ved evt. konkurs

Jeg skal afslutningsvis nævne, at hvis

I er medlemmer af Fødevareforbundet

NNF, kan vi yde et midlertidigt lån, hvis

I mangler løn ved en konkurs.

5


Af: Flemming Sørensen

Kommunerne fattes penge. Årsagerne

er mange, men den nuværende regerings

skattepolitik er den væsentligste faktor

for den ringe kommunale økonomi.

Efter 10 års ”udsultning” af budgetterne,

er besparelserne og nedskæringerne blevet

så voldsomme, at det er borgernes

kerneydelser, der skæres i.

Besparelserne er problematiske, men det

er i højere grad de anvendte metoder, der

stikker i øjnene.

Det er blevet til en kamp mod egne borgeres

rettigheder, idet forskellige lovgivninger

helt bevidst overtrædes. Man

træffer i kommunerne bevidst ulovlige

afgørelser, udelukkende med det formål

at spare penge.

Der kalkuleres direkte med, at kommunerne

skal have et bestemt antal klagesager,

- ellers ”har vi ikke været barske

nok”. Herudover indregnes, at mange

borgere ikke magter at forfølge egne rettigheder.

Borgerne bliver mødt med argumenter

såsom ”Vi ved godt at afgørelsen ikke

6

Kommunernes kamp

mod borgerne

følger loven, men så kan Du bare klage”,

- vel vidende, at afgørelsen er gældende

med øjeblikkelig virkning, og en anke

tidsmæssigt tager 8-12 måneder. Det kan

være borgerens forsørgelsesgrundlag,

eksempelvis sygedagpenge man fjerner

på denne facon, og man henvises så typisk

til kontanthjælp, hvilket mere end

50 % ikke kan få p.g.a. ægtefælleindtægt

eller opsparing. En kæmpebesparelse

for kommunen.

Kommunerne har naturligvis ret til at

afprøve lovgivningen og dennes rækkevidde,

men at man bevidst fortsætter

ulovlighederne efter at ankeinstanserne

har præciseret rækkevidden, er anstødeligt.

Så kæmper man imod borgernes

rettigheder, frem for at sikre rettighederne.

Der burde kun være ganske få ankesager,

og kun sager af principiel karakter.

Billedet er dog helt anderledes.

Ankesystemet overbebyrdes med klagesager

om stort set de samme spørgsmål,

og borgerne får medhold i op til

30 % af sagerne. Et urimeligt højt tal,

som underbygger argumenterne med,

at kommunerne bevidst træffer ulovlige

afgørelser.

I vores retssamfund må man forvente, at

hvis kommunen får en afgørelse imod

sig i ankeinstansen, så indretter kommunen

sig i forhold til afgørelsen i lignende

sager. Det er ikke tilfældet. Man fortsætter

ufortrødent de ulovlige afgørelser.

Årsagen til denne praksis er, at der ikke

findes sanktionsmuligheder overfor

kommunerne.

Så længe vi ikke har tilfredsstillende

straffeforanstaltninger overfor de kommunale

myndigheder, så vil dette fortsætte.

Det burde være forbundet med en stor

økonomisk sanktion, såfremt en kommune

i flere identiske sager, får ændret

afgørelsen. Dette vil få kommunerne til

at undlade de ulovlige afgørelser, og der

vil alene være sager af principiel karakter

i ankesystemet. Det vil stoppe den

urimelige kamp mellem kommunen og

borgeren omkring lovbestemte rettigheder.


Et læserbrev der talte sandt

Af: Flemming Sørensen

Sandheden kan være en ubehagelig størrelse,

og vanskelig at anerkende, - for nogen.

Og brug af ordene al-tid og aldrig,

kan virke helt absurd.

I juli måned sendte undertegnede et læserbrev

til flere medier i Region Midtjylland,

i egenskab af medlem af Beskæftigelsesankenævnet

i regionen, på

baggrund af observationer i forbindelse

med dette hverv.

Hovedessensen i artiklen var, at borgernes

retssikkerhed ofte blev krænket fordi

kommuner og jobcentre i deres iver for besparelser,

bevidst traf ulovlige afgørelser,

- ikke overholdt retssikkerhedsmæssige

krav og ikke altid rettede ind efter ankeinstansernes

retningslinier, - altså bevidst

kæmpede imod borgernes rettigheder,

frem for det kommunerne er forpligtede

til; nemlig at sikre rettighederne. Det var

ikke en kritik af den enkelte sagsbehandlers

indsats i jobcentrene, men i særlig

grad en kritik af de ledelsesmæssige og

politiske svære vilkår sagsbehandlerne

får presset ned ovenfra. Artiklen var ikke

rettet mod nogen bestemt kommune eller

jobcenter i regionen. Dog er det ofte sådan,

at når man råber i skoven, får man tit

respons fra dem der har dårlig samvittighed.

Således også i dette tilfælde.

Første reaktion kom ikke uventet fra

Jobcenter Horsens, som var dybt indigneret

over påstandene, da de jo altid overholdt

alle formalier og aldrig traf afgørelser

der var i nærheden af at være ulovlige.

Dog må Jobcenter Horsens sande, at det

med lødigheden og overholdelsen af alle

formalier, siden har lidt en krank skæbne,

og brugen af ordet aldrig har vist sig som

et columbusæg for jobcenterledelsen.

Det konstateredes nemlig, at Beskæftigelsesankenævnet

på samme tidspunkt

som læserbrevet udkom, var i gang med

en omfattende undersøgelse af Jobcenter

Horsens´ ulovlige brug af Anden Aktør

(Falck Jobservice), hvor man bl.a. anvendte

Falck-medarbejdere til at træffe

afgørelser i nogle af Jobcenterets sygedagpengesager.

Dette er direkte ulovligt.

Beskæftigelsesankenævnet i Region Midt

traf i første omgang afgørelse i 34 sager i

august 2011, og har siden truffet afgørelse

i endnu flere ulovlige sager fra Jobcenter

Horsens.

Ulovlighederne, som jobcenteret aktivt

har deltaget i, underbygger klart læserbrevets

budskab om, at man bevidst har truffet

ulovlige afgørelser, og har negligeret

borgernes rettigheder til fordel for ussel

mammon. Som borger skal man forvente

at de offentlige myndigheder følger den

gængse lovgivning, og de grundlæggende

rettigheder ikke tilsidesættes. Der har

desværre været en tendens til, at man så

lidt stort på dette, specielt hvis det afstedkom

en besparelse. Jobcenteret klagede

til Ankestyrelsen, på trods af tidligere

klare udmeldinger fra Ankestyrelsen i

sådanne sager. Ankestyrelsens svar var

dog klokkeklart, - Horsens-sagerne var

ulovlige, - alle sammen. Da nu Ankestyrelsen

har slået fast, at Horsens-sagerne

er truffet på et ulovligt grundlag, forventes

det, at Jobcenter Horsens gennemgår

samtlige sager siden juni 2009, hvor samarbejdet

med Falck Jobservice påbegyndtes,

- altså ikke kun de sager der er klaget

over, men alle sager hvor der er truffet

ulovlig afgørelse af bl.a. Falck.

At skrive et nærgående læserbrev kan

resultere i ubehagelige tilbagemeldinger,

men så længe sandheden holdes, er det

kun modtageren der kan føle sig stødt.

Og sandheden er en ubehagelig størrelse,

som kan være svær at anerkende.

Som selvstændig og aktiv borger, er min

fornemmeste opgave at bevidne, at rettighederne

overholdes. Får jeg kendskab til

åbenlyse uretfærdigheder, så forbeholder

jeg mig retten til at bibringe borgerne den

samme viden. Så det bliver sikkert ikke

det sidste læserbrev fra min hånd.

7


Drop efterlønsordningen

eller bliv?

Af: Anette Bindslev, Pressekonsulent

Op mod 90 procent af de personer, der

i dag indbetaler til efterløn, har økonomisk

fordel af at forsætte. ”Folk har

krav på en ordentlig rådgivning”, siger

Harald Børsting.

Folk har krav på ordentlig rådgivning

Op mod 90 procent af de personer, der

i dag indbetaler til efterløn, har økonomisk

fordel af at fortsætte med at indbetale

– til trods for, at ordningen forringes

markant med den tidligere regerings tilbagetrækningsreform.

Det viser beregninger

foretaget af LO.

Cirka én million mennesker indbetaler

i dag hver måned til efterlønnen - men

kun cirka 100.000-150.000 har på langt

sigt en økonomisk fordel af at droppe

indbetalingerne.

Stadig fordele ved ordningen

Årsagen er, at hvis man melder sig ud,

går man glip af den skattefri præmie

på max. 143.000 kr., som udløses, hvis

man fortsætter med at arbejde, til man

når folkepensionsalderen. Det mere end

modsvarer det beløb, folk har indbetalt

over et helt arbejdsliv.

8

”Desuden vil mange jo - trods tilbagetrækningsreformen

- fortsat kunne gå på

efterløn i de kommende år. Ikke så længe

som de kunne på den gamle ordning

- men de vil stadig kunne drage fordel af

ordningen”, siger LO’s formand Harald

Børsting.

Han understreger derfor, at der er behov

for, at alle lønmodtagere, der indbetaler

til efterlønnen, har krav på en ordentlig

og kompetent vurdering af, hvad der

bedst kan betale sig for dem.

”Alle lønmodtagere bør granske deres

økonomi og se, hvad der bedst kan betale

sig. Hvis man har svært ved at gennemskue

det, bør man fx ringe til sin

a-kasse. Men i sidste ende er det regeringens

ansvar at sikre en tilstrækkelig

grundig rådgivning af borgerne, inden

de skal træffe deres valg”, siger Harald

Børsting.

Almindelige lønmodtagere bør blive

Som udgangspunkt har folk over 50 år

- og helt sikkert folk over 55 år - fordel

af at blive i ordningen. Men også yngre

personer, der har en middel til lav indkomst,

har en økonomisk gevinst ved at

blive.

Kunsten at

hyle i kor

Jeg er så træt af at høre diverse borgerlige

politikere hyle ”løftebrud” i

kor. Nu har der været et folketingsvalg,

og vælgerne har talt. Der var et

lille flertal, som støtter en regering,

bestående af Socialdemokraterne,

Socialistisk Folkeparti og Det radikale

Venstre. De er blevet enige om et

regeringsgrundlag, og ud fra det skal

de så til at føre deres politik ud i livet.

Straks kan man høre de gamle regeringspartier

råbe løftebrud! Det

eneste, jeg kan sige til dem er: Kom

i gang med at lave politik i stedet for

at opføre jer som nogle forsmåede

skolebørn. Hvis det er rigtigt, at Danmarks

fremtid ligger jer så meget på

sinde, som I giver udtryk for, så stik

piben ind og tag jer sammen. Til de

danske vælgere vil jeg gøre opmærksom

på, at det os selv, der valgt den

sammensætning, der repræsenterer

os i det danske folketing.

Jeg er glad for, at vi har fået en ny regering.

Efter 10 års borgerlig politik,

med Dansk Folkeparti som støtte,

trænger vi til at prøve noget nyt. Så

jeg ser frem til, at der bliver ført en

mere menneskelig politik, i de næste

mange år. Og jeg håber, hylekoret vil

forstumme.

Morten Jensen, Tillidsrepræsentant

Danish Crown Horsens, aftenhold.

(Dette indlæg har været bragt i Horsens Folkeblad som læserbrev).


Af: Lars Mose

Fællestillidsmand

Danish Crown Horsens

Alle vi folk fra arbejderbevægelsen ved,

at den er rivende gal: Vi mister medlemmer.

Vi stiller os alle undrende overfor,

hvordan kan nogen dog finde på at forlade

os. Det er jo os, LO- arbejderbevægelsen,

der har sikret løn og arbejdsforhold

i generationer. For mig handler det

om én ting: rhed.

Hvad nytter det, at vi laver strukturer på

store kongresser, når medlemmer samtidig

fosser ud af bagdøren, fordi de aldrig

har set en repræsentant fra fagbevægelsen?

Hvad skal nye organisationsprojekter

gøre godt for, når medlemmer hellere

vil have en snak, hvis og når de føler arbejdslivet

hænger dem ud af halsen!

Det er et problem, når der stort set ikke

er tillidsrepræsentanter på LO- kongressen,

fordi man prioterer afdelings- og

forbundsfolk. Det er jo os tillidsrepræsentanter,

der er medlemmernes nærmeste

talerør. Hvis fagbevægelsens visioner

ikke tager udgangspunkt i medlemmerne,

er de uinteressante set fra min stol.

Arbejderbevægelse

haves

rhed ønskes

Hvordan kan det være, at jeg som fællestillidsmand

for 1300 organiserede slagteriarbejdere,

sætter spørgsmål tegn ved

en organisation, som jeg lever og ånder

for?

Det er ret simpelt: Jeg var gået fra at

være anarkist og rebel til at være magelighedsorganisator,

der kom de rette

steder og holdt de rigtige skåltaler. Jeg

havde pludselig mere øje for organisationen,

end jeg havde for mine egne kolleger!

Heldigvis fik jeg et vink med en

vognstang fra kollegerne. Om at de ønskede

en større nærhed. Det vink giver

jeg nu videre.

Så derfor forbundsformænd, sekretærer

og andet fagforenings godtfolk. Tag

nærhedsprincippet til jer. Kom ud og

snak med jeres medlemmer, gør kongresserne

nærværende, drop projekterne

– se jeres medlemmer i øjnene!

I har verdens bedste medlemmer, hvis I

bare gider komme ud til dem. Tro mig,

når jeg påstår, at den nærhed giver en meget

bedre arbejdsdag og er første skridt til

at lukke medlemstilbagegangen.

(Dette indlæg har været bragt i Horsens

Folkeblad som læserbrev).

9


Af faglig sekretær

Svend Egon Christensen

Forberedelserne til indgåelse

af nye overenskomster i foråret

2012 er godt i gang

Forberedelserne til overenskomstforhandlingerne

i foråret 2012 er for alvor

i gang. Forbundshuset har besøgt en

række arbejdspladser her i efteråret.

Alle de indsendte forslag til nye overenskomster

er bearbejdet og prioriteret.

Denne gang er alle vore butiksoverenskomster

til forhandling i foråret 2012.

På butiksområdet tror jeg, at afviklingen

af lukkeloven vil få en vis indflydelse

på forhandlingerne.

Det bliver en stor udfordring, at få

skabt sammenhæng mellem yderligere

udvidelse af åbningstiderne i weekenderne,

og så det helt naturlige ønske og

behov de butiksansatte har for at få familielivet

til at hænge sammen.

Jeg må appellere til, at arbejdsgiverne

erkender, at de butiksansatte i stor udstrækning

også er mødre, fædre og æg-

10

Ny overenskomst 2010

- Butiksområdet

tefæller. Børnene i disse familier skal

også have en oplevelse af, at familielivet

er en vigtig del af en tryg opvækst.

Disse børn skal blive gode samfundsborgere

med sunde værdier, der vil yde

en indsats for fællesskabet.

Alle ved, at den såkaldte finanskrise

ikke går ubemærket hen over landet, så

jeg forudser, at på lønområdet kan det

blive svært at opnå de helt store lønstigninger.

Jeg tror derimod, at tryghedsbestemmelserne

bliver et afgørende tema, Jeg

tror også, at fleksibilitet vil blive fremført

som et tema fra arbejdsgiverne.

Specielt bliver forhandlingerne om

Coop og BA overenskomsterne spændende.

På baggrund af det seneste turbulente

forløb, der blev afsluttet her i

foråret, håber jeg meget, at de to nævnte

arbejdsgiverforeninger vil medvirke

til, at forhandlingerne denne gang bliver

afsluttet til tiden.

Netop forhandlingsresultatet på disse

to overenskomster vil blive fulgt med

stor interesse af medlemsskaren, da

begge disse overenskomster er ændret

til minimalløns overenskomster.

Jeg håber, at vi kan få det planlagt sådan,

at vi i størst mulig omfang kommer

ud at forelægge resultaterne hos

Jer i butikkerne, når resultaterne af forhandlingerne

kommer til foråret.

Vi vil ved samme lejlighed foretage afstemning

om det indgåede resultat.

Dagpenge-

og efterlønssatser

for

2012

Den maksimale dagpenge- og efterlønssats

stiger med 22 kr. til 788 kr.

om dagen = 3.940 kr. pr. uge.

Efterlønssatsen – 91 % - stiger til 717

kr. om dagen = 3.585 kr. pr. uge.

Rene, a-kasseleder.


NNF-veteranklub Horsens

Vinterprogram for 2012

Ud over vores gængse program

arrangerer klubben igen til sommer

en bustur til udlandet.

Denne gang bliver det til Bruxelles –

Paris – Normandiet med afgang den 10.

sept. – af en uges varighed.

I kan se mere om turen på afdelingens

hjemmeside.

Selv om turen p.t. er fuldt tegnet, vil

vi lave en venteliste, idet der typisk vil

være flere, der melder fra inden. Kontakt

venligst Holger, formand, herom.

Torsdag den 5. jan.:

Opstart af klubdage i 2012. Betaling af

kontingent for 2012 – 50 kr./medlem.

Søndag den 15. jan. kl. 15.00:

Nytårskoncert med Odense Symfoniorkester,

der spiller Wienermusik.

Dirigent Henrik Vagn Christensen.

Solister operasangeren Winnie Merete

Barrett og entertaineren Sigurd Barrett,

som også er konferencier. Klubpris: 175

kr. For andre: 200 kr. Løssalg: 230 kr.

Torsdag den 19. jan. kl. 13.30:

Banko!

Torsdag den 9. feb. kl. 13.30:

Generalforsamling. – På valg er kasserer

Kirsten Quist Jensen, bestyrelsesmedlem

Inger Aamand, suppleanter

Hans Lagoni og Poul Sørensen, revisor

Henning Nielsen og revisorsuppleant

Poul Petersen.

Forslag til kontingent: Uændret 50 kr.

Torsdag den 23. feb. kl. 13.30:

Banko!

Torsdag den 1. marts:

Tilmelding til Underholdning den 15.

marts. Tilmelding til besøg på Danish

Crown den 29. marts.

Torsdag den 15. marts kl. 13.30:

Underholdning med Stensballe Harmonikaklub.

Der er ca. 10 mand, der

spiller og synger melodier fra Giro 413.

De medbringer sanghæfter, så vi kan

synge med! - Pris 40 kr.

Torsdag den 22. marts kl. 13.30:

Banko!

Torsdag den 29. marts:

Besøg på Danish Crown. – Vi mødes

ved Godsbanegade og samler dem op,

som ikke selv er kørende. Besøget er fra

kl. 13.00 – 15.30.

Klubdage hver torsdag fra kl. 13. –

15.45 i NNF-Huset, Fælledvej 30,

Horsens.

Bowling hver tirsdag kl. 14 – 15 i

Bowlingcentret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Formand Holger Christensen

– 86 55 41 28 – mobil 40 37 36 82.

Kasserer Kirsten Quist Jensen

– 41 43 52 28.

Bestyrelsesmedlem Birthe Hansen

– 23 67 92 90.

Bestyrelsesmedlem Inger Aamand

– 75 62 73 49.

Bestyrelsesmedlem Finn Riis

– 22 74 92 78.

11


NNF Slagtergruppens pensionist

og efterlønsklub, Vejle

Klubben for tidligere slagtere i Vejleområdet,

som er medlem af NNF Vejle-

Horsens og på enten pension eller efterløn.

Der er lavet et program for aktiviteter

i forårssæsonen 2012. Det er med udgangspunkt

i lokalerne ved Roarsvej,

Vejle. Der arbejdes stadig på en løsning

for lokalerne ved spinderihallerne. Programmet

udsendes til medlemmer af

klubben.

Forårssæsonen 2012 er med start

08.01.12 og afslutning 31.05.12, klubdage

er torsdage i tidsrummet kl. 14-17

Bankospil foregår i fællesklubregi med

start kl. 13.30 på dagene:

mandag 16. januar

tirsdag 14. februar

onsdag 07. marts

torsdag 12. april.

Bowling hver tirsdag kl. 11-12

i Enghavecentret, Vejle.

Forårsfest i fællesklubregi

28. marts 2012 med start kl. 17.00

på Domus, Vejle

12

Aktiviteter - Udflugter:

Vi skal på tur til Europas største bisonpark,

hvor vi kommer på en ”prærietur”

med guide mellem dyrene. Vi får et foredrag

om stedet og bisonokser.

Vi spiser i parken inden vi kører videre

ud i det smukke Fyn, Vi besøger Kongsdal

Havepark hvor vi får kaffen inden

hjemturen.

Vi arbejder med et virksomhedsbesøg

i lokalområdet. Dette er ikke endelig

klargjort i skrivende stund.

Generalforsamling:

Klubbens generalforsamling afholdes

26. januar 2012 i klubbens lokaler.

Klubben er en del af LO faglige seniorer,

LO faglige seniorers hjemmeside

er www.losenior.dk. Prøv at bruge den,

hvis du har en computer, der ligger mange

oplysninger, bl.a. pensionsberegner,

oplysning om pension m.v., fornyelse af

kørekort grundet alder osv.

Vejle området er tilknyttet region Syddanmark,

sektion 2, sektionsformand

Harry Bentsen.

Yderligere oplysninger i det udsendte

program eller ved kontakt til formand

Harry Bentsen:

Harry Bentsen, tlf. 30 40 01 99

h.bentsen@stofanet.dk

Formand

NNF Slagtergruppens

pensions- & efterlønsklub

LO Faglige seniorer

Region Syddanmark


NNF Seniorklub, Vejle

Forårsprogram

Forårsfesten den 28. marts:

Afholdes som tidligere år på Domus

og denne gang onsdag den 28. marts

kl. 17.00. Drikkevarer skal købes på

Domus. Medbring selv mad, kniv og

gaffel.

Tilmelding senest 22 marts til Anders

på tlf. nr. 24 204 050 eller Edel på 75

833 719

Tur ud i det blå den 23. maj:

Så går turen igen med bus ud i det blå.

Der er spisning et eller andet sted. Vi får

kaffe og rundstykker undervejs.

rmere oplysninger om mødetid og

sted ved tilmelding. Egenbetaling 200

kr. Tilmelding senest 9. maj til Anders

på tlf. nr. 24 204 050 eller Edel på 75

833 719

Tur til Udlandet:

Vi påtænker en tur til udlandet på 3 – 5

dage i august eller september. rmere

oplysninger følger med næste program.

Slagerparade i Skyttehuset:

Slagerparade i Skyttehuset den 8. februar

kl. 17.30. Spisning kl. 18. Kl.

19.30 starter showet med Peter Vest, Susanne

Lana, Kisser og Søren, Arne Lun-

demand, Richard Ragnvald og Them

Showband. Egenbetaling 150 kr.

Tilmelding senest den 13. januar til Anders

på tlf. nr. 24 204 050 eller Edel på

tlf. nr. 75 833 719.

Generalforsamling:

Klubben afholder generalforsamling på

Roarsvej 17 den 10. februar kl. 10.

Fællesarrangementer

med andre klubber:

Banko i foråret 2012 på Roarsvej 17

Mandag 16. januar, tirsdag 14. februar,

onsdag 7. marts, torsdag 12. april.

Seniorklubbens klubdage på

Roarsvej 17.

Seniorklubben afholder klubdage kl.

14.00 -16.00 på følgende onsdage:

11. og 25. januar, 8. og 22. februar, 21.

marts, 4. og 18. april, og den 2. maj.

Fællesklubbens Generalforsamling på

Roarsvej 17:

20. april kl. 10 tilmelding, senest den 16.

april til Anders på tlf. nr. 24 204 050 eller

Edel på tlf. nr. 75 833 719.

13


Generalforsamling for

Fødevareforbundet NNF Horsens Vejle

Der afholdes ordinær generalforsamling

lørdag den 24. marts kl. 10.00 i NNF-

Huset, Fælledvej 30, Horsens. Der vil

være kaffe og rundstykker fra kl. 9.30

- og efter generalforsamlingen vil der

være en bid brød.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskabet.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Kontingent 2012

Af: Kjeld Nielsen, formand

Alle satser i vores faglige kontingent er

de samme i 2012 som i indeværende år.

Bidraget til a-kassen - altså den direkte

statslige opkrævning - stiger med 2,00

kr. om ugen.

14

På valg for 2 år er:

Lars Mose, Danish Crown.

Anne Kathrine From Pedersen, Tulip

Lillian D. Larsen, 3-Stjernet.

På valg for 1 år:

John Elvin Jensen, Gumlink, modtager

ikke genvalg.

6. Valg af en revisor – for 2 år.

På valg er:

Henning Mouritsen

Det vil f. eks. sige:

Er du medlem såvel fagligt som a-kasse

og er med i den frivillige fritidsulykkesforsikring,

hvad langt de fleste er, vil

kontingentet pr. uge i 2012 være 217 kr.

- mod 215 kr. i 2011.

7. Valg af en revisorsuppleant – for 1 år.

På valg er:

Anders D. Hansen.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 4 skal

skriftligt, motiveret og underskrevet være

afdelingskontoret på Fælledvej i hænde

senest fredag den 16. marts kl. 12.00.

Forslagsstilleren skal være til stede på

generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Kjeld Nielsen, formand.

Indbetaling til efterlønsbidraget - også

direkte til staten - stiger med 13 kr. til

460 kr. pr. måned i 2012.


Konkurrencen

Lars Mose har et indlæg med

”Arbejderbevægelse haves….” – hvad

er det han ønsker?

A. Sundhed?

B. Renhed?

C. rhed?

Hvor mange unge under 30 år er

uden arbejde ifølge Jens Christian

Laursens indlæg?

A. 15.000?

B. 50.000?

C. 114.000?

Hvad bliver den maksimale

dagpenge- og efterlønssats i 2012?

A. 788 kr. om dagen?

B. 914 kr.?

C. 1.011 kr.?

Hvornår er der generalforsamling

i Fødevareforbundet NNF Horsens

Vejle her til foråret?

A. Lørdag den 17. marts?

B. Lørdag den 24. marts?

C. Søndag den 1. april?

Flemming Sørensen har et

indlæg. Hvem er det, han mener,

kommunerne kæmper imod?

A. Vejrguderne?

B. Den sicilianske mafia?

C. Borgerne?

Indsend talonen rigtigt besvaret til NNF-Huset, Fælledvej 30 og

deltag i lodtrækningen om 2 flasker vin fra Vinoble. – To vindere!

Indsendes senest den 1. marts 2012.

N.B. – Dit navn og din adresse står på bagsiden.

Redaktionen.

Vindere af

konkurrencen

i 1/2011

Pia Irene Hansen

Grønningen 22

7361 Ejstrupholm

Eva Merete Jørgensen

Søndervang 35

7323 Give

Begge har vundet 2 flasker vin

fra Vinoble, som kan afhentes

på afdelingskontoret.

15


Returadresse: PrinfoHobro A/S, Thurøvej 7, DK-9500 Hobro

Udgiverad.

blad 7007

FAC. nr. 58906

i og Ny

Åbningstider hos Fødevareforbundet NNF Horsens Vejle

Horsens-kontoret: NNF-Huset, Fælledvej 30, 8700 Horsens:

Åbningstider :

Mandag : 09.00 – 12.00 13.00 – 15.30

Tirsdag : 09.00 – 12.00 13.00 – 15.30

Onsdag : LUKKET

Torsdag : 09.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Fredag : 09.00 – 12.00

Postadressen:

Fælledvej 30, Postboks 285 - 8700 Horsens

Telefonnr. : 38 18 71 42

Telefax : 38 18 71 49

E-mail : horsens@nnf.dk

Hjemmeside : http://afd.nnf.dk/afdeling04

Direkte numre:

Jens Christian Laursen, stformand 38 18 70 66 mobil 23 31 49 33

Svend Egon Christensen, Faglig sekr. 38 18 70 69 mobil 21 65 51 71

Arne Thaysen, Økonomiansvarlig 38 18 70 70

Anette G Hansen, A-kassesekr. 38 18 70 71

Annette Christensen, A-kassesekr. 38 18 70 73

Flemming Sørensen, Miljø/arb.skade 38 18 71 43 mobil 30 28 91 55

Rene Mønster, A-kasseleder 38 18 71 44 mobil 30 28 91 54

Minna Østberg, A-kassesekr. 38 18 71 46

Vibeke Holmegaard, Miljø/arb.skade 38 18 71 47 mobil 30 28 95 13

Kjeld Nielsen, Formand 38 18 71 48 mobil 30 28 91 52

Kontoret har lukket:

1. maj

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag

Grundlovsdag

24. og 31. december

For medlemmer der ikke har mulighed for at kontakte os indenfor den normale åbningstid, kan der laves individuel

aftale om et andet mødetidspunkt.

More magazines by this user
Similar magazines