Produkter Pressalit Care Køkken - Funksjonsutstyr AS

funksjonsutstyr.no

Produkter Pressalit Care Køkken - Funksjonsutstyr AS

Produkter

Pressalit Care Køkken

Version 3


Indholdsfortegnelse

Pressalit Care-køkkenet

Det rigtige valg 4

Indstilling og sikkerhed 6

Materialer og farver 8

Køkkensektioner

Opvaskesektioner 10

Tilberedningssektioner 12

Kogesektioner 14

Kompaktsektioner 18

Tilbehør

Mobile underskabe 22

Sokler 22

Ovnskab 24

Bøjlestang 24

Fleksibelt til- og afløbssystem 25

Specifikationer

Overskabe 26

Tilbehør til skabe 27

Blandingsbatteri og vask 28

Kontakter og belysning 29

Hårde hvidevarer 30

Tilslutning og montering

Vægmontering 32

Elinstallation 33

Alle angivelser af dimensioner er vejledende. Der tages forbehold for trykfejl, tekniske

ændringer og modelafvigelser. Udseende og funktionalitet på kompletterende produkter,

som fx stikontakter og armaturer, kan variere på forskellige markeder.

Kontakt Pressalit Care for nærmere information.


4

Det rigtige valg

Det frie køkken

Det er os en glæde at præsentere Pressalit Care-køkkenet – Pressalit Cares nyudviklede køkkenløsning til mennesker med nedsat

funktionsevne. Vores drøm har været at skabe et køkken med en fleksibilitet så høj, at både siddende og stående brugere opnår

den maksimale frihed.

Det synes vi, er lykkedes med Pressalit Care-køkkenet.

Bag Pressalit Cares nye køkken ligger årelang research og udviklingsarbejde. Vi har samarbejdet tværfagligt og udvekslet viden

med specialister inden for køkkener til personer med nedsat funktionsevne.

Vores udgangspunkt er de mennesker, som skal leve deres daglige liv i køkkenet. Det er den selvhjulpne bruger, som skal lave

mad og fungere i køkkenet. Men det er også den hjælper, for hvem køkkenet er en arbejdsplads. Vores viden om brugere,

hjælpere og pårørende og deres erfaringer har gjort det muligt at designe et køkken med maksimal fleksibilitet.

Pressalit Care er i dag førende inden for indretning i carebranchen. Det tror vi, der er en grund til. Og den grund er, at vi aldrig

accepterer, at nedsat funktionsevne skal begrænse et menneskes liv.

Erik K. Boyter

Direktør


Køkkenets sektioner

Pressalit Care-køkkenet består af en serie

højderegulerbare sektioner:

- Opvaskesektioner

- Tilberedningssektioner

- Kogesektioner

- Kompaktsektioner

I udformningen af de enkelte sektioner er

der taget højde for de krav til tilgængelighed,

der bl.a. kan studeres i Pressalit

Cares Guide til køkkenindretning. Bl.a.

er sektionerne væghængte, hvilket sikrer

god plads til den siddende brugers ben.

Grundelementerne i sektionerne er:

Bordplade, bagplade og overskabe.

Pressalit Care har skabt en køkkenløsning, der kan tilpasses den enkelte brugers

behov. Køkkenet skaber gode arbejdsforhold for både stående og siddende brugere.

Det fungerer fleksibelt og sikkert – og det er altafgørende for både personer med

nedsat funktionsevne, familiemedlemmer og professionelle hjælpere.

Nem køkkenindretning

Sektionerne giver mangfoldige kombinationsmuligheder.

Opvaske-, tilberednings- og kogesektioner

gør det eksempelvis enkelt at indrette

træningskøkkener eller køkkener i bofællesskaber.

De forskellige sektioner kan kombineres

frit og suppleres med fx mobile underskabe.

De kompakte sektioner gør det ukompliceret

at indrette små køkkener i boliger,

hvor madlavning ikke har høj prioritet.

Sektionerne leveres i færdige mål og er

klar til opsætning på væg.

5

Medfølgende produkter

Alle højderegulerbare sektioner leveres

som standard med:

- Elmotorer til højderegulering

- Gennemgående betjeningsskinne

- Belysning under alle overskabe

- Stikkontakter i bagplade og front

- Bøjlegreb

- Integreret sikkerhedssystem

- Rondel i alle hjørnesektioner

Opvaske- og kompaktsektioner leveres

med vask og blandingsbatteri.

Koge- og kompaktsektioner har integreret

udtræksplade og leveres enten sammen

med eller uden kogeplade, emhætte og

mikroovn.


6

1

2

3

4

Indstilling og sikkerhed

Lodret regulering

– sektion

Fastmonteret

– emhætteskab

Lodret regulering

– mikroovnskab

Diagonal regulering

– opbevaringsskab

Højderegulering via gennemgående betjeningsskinne

Pressalit Cares køkkensektioner reguleres i højden ved hjælp af natur- og

rød-anodiserede betjeningsskinner, der findes langs hele bordpladens underside.

Natur-anodiseret: højderegulerer hele sektionen – bordplade og skabe samtidig.

Rød-anodiseret: regulerer overskabene lodret eller diagonalt.

Betjeningen er enkel:

- pres skinnen opad, og hæv sektionen/skabet

- pres skinnen nedad, og sænk sektionen/skabet

- slip skinnen, og bevægelsen standser

Højderegulering af bord Højderegulering af skab

1. Lodret regulering – sektion

Den natur-anodiserede betjeningsskinne højderegulerer hele sektioner inkl. over-

skabe 400 mm. Højden på bord, vask og kogeplader mv. kan således tilpasses den

enkelte bruger.

2. Fastmonteret – emhætteskab

Emhætteskab er fastmonteret på bagpladen og højdereguleres sammen med hele

kogesektionen.

3. Lodret regulering – mikroovnskab

Mikroovnskab kan højdereguleres 350 mm. Når skabet er sænket til bordplade-

niveau, er der 270 mm frasætningsplads foran.

4. Diagonal regulering – opbevaringsskab

Opbevaringsskab kan højdereguleres i en diagonal bevægelse. Fra den øverste

position sænkes de 350 mm og føres 150 mm frem.

Er 2 opbevaringsskabe monteret ved siden af hinanden, vil de blive reguleret

sammen.


Justering af 2 sektioner i vinkelkøkkener

Hjørnesektioner er forsynet med en rød niveauknap. Hvor en hjørnesektion er kom-

bineret med en lige sektion, kan man ved et enkelt tryk på knappen indstille de 2

bordplader til en for brugeren på forhånd indstillet højde, typisk samme niveau:

Bordpladerne bringes i niveau med hinanden, således at der skabes en plan og ubrudt

trækkeflade. Tunge og nedslidende løft bliver overflødige – fx når en gryde med vand

i stedet kan trækkes hen over bordet. Man kan også forudindstille sektionerne til 2

individuelle højder.

Maks. 2 højderegulerbare sektioner kan justeres på én gang.

Sikkerhedssystemet

Sikkerhed i køkkenet er alfa og omega.

Pressalit Cares højderegulerbare sektioner er forsynet med trykfølsomme sikkerheds-

plader. De findes under bordplader og overskabe og forebygger klemskader på per-

soner og ting. De fortsætter under kogeplader og vask og fungerer som afdækning,

forhindrer forbrændinger og skjuler diverse installationer.

Niveauknap

Sikkerhedspladen fungerer under hele bordpladen og under hele overskabets under-

side. Sektioner og overskabe vil dermed standse bevægelsen straks, der mødes mod-

stand af fx et knæ eller en genstand på bordpladen, og den pågældende sektion eller

skab vil hæves 10 mm. Umiddelbart herefter fungerer betjeningen igen på normal vis.

7

Nem betjening og mulighed for individuel

højderegulering er afgørende i det velfungerende

køkken.

I Pressalit Cares køkken er betjeningen

altid lige ved hånden.


8

Materialer og farver

Højtrykslaminat

Højtrykslaminat er et hygiejnisk og slid-

stærkt materiale. Bordpladelaminat er

valgt i en neutral grå farve, som gør det

nemt at se service og madvarer – også for

personer med nedsat syn.

Bordplader: RAL 7040/NCS 3005-R80B

Bagplader: NCS 5010-R90B

3 års garanti

Pressalit Care forpligter sig inden for

en periode på 3 år fra fakturadato til

at afhjælpe materiale- og fabrika-

tionsfejl.

Kompaktlaminat

Kompaktlaminat har samme gode

egenskaber som højtrykslaminat. Det

er benyttet til udtræksplade og rondel i

samme grå farve som bordpladen.

Udtræksplade og rondel:

RAL 7040/NCS 3005-R80B

CE-mærkning

Pressalit Care-køkkenet opfylder mini-

mumskravene i relevante EU-direktiver.

MDF-plade

Medium Density Fibreboard, kaldet MDF,

er en træfiberbaseret plade. Den lakeres

med miljøvenlig hvid lak og opnår en slid-

stærk og rengøringsvenlig overflade.

Overskabe og mobile underskabe:

RAL 9010

Rengøring

Alle materialer i Pressalit Care-køkkenet

er slidstærke og kan rengøres med al-

mindeligt sæbevand. Undgå aggressive

rengøringsmidler.


Rustfrit stål

Rustfrit stål er et hårdt og modstands-

dygtigt materiale. Vask og hængsler, der

bliver udsat for stor slitage og kraftig

belastning, er af rustfrit stål.

Vask: rustfrit stål

Hængsler: rustfrit stål

Symbolforklaring

Mikroovn

Kogeplade

Vask

Pressalit Care-køkkenet er udført i gedigne og rengøringsvenlige materialer.

Farverne er valgt med omhu – fx er der benyttet farvekontraster, som er velegnede

for personer med nedsat syn.

Aluminium

Anodiseret aluminium er formbart, let og

gør kanter og overgange komfortable og

slidstærke. Anodiseringen beskytter over-

fladen og gør den samtidig rengørings-

venlig og hygiejnisk.

Greb: natur-anodiseret

Skinne: natur- og rød-anodiseret

Endeprofil: natur-anodiseret

Hulkehl: natur-anodiseret

Rondel

Udtræksplade

To skabe, der reguleres sammen

9

ABS-plast

Plast er hygiejnisk og slidstærkt. Alle

hjørner og buer er forsynet med kontrastfarvede

plastkanter, som øger

hjørnernes synlighed.

Hjørneafslutning og buestykke:

RAL 7024

Symbolerne benyttes i produktbrochurens

plantegninger.

Alle brochurens mål er i mm.


10

Opvaskesektioner

Materialer: Se side 8-9.

Maks. belastning: Bordplade: 80 kg. Skabe: 50 kg pr. stk.

Pressalit Cares højderegulerbare opvaskesektioner

gør det nemt at arbejde ved

vasken for både siddende og stående.

Værd at vide

Opvaskesektionen har en centralt placeret

vask med frasætningsplads på begge sider.

Vasken har en dybde på 100 mm for at

skabe plads til en siddendes knæ og lår.

Vaskens underside samt til- og afløb er

inddækket og isolerer mod forbrændinger

på ben og fødder.

Opbevaringsskabene kan højdereguleres

diagonalt ud over blandingsbatteriet.

Er 2 opbevaringsskabe monteret ved

siden af hinanden, vil de blive reguleret

sammen.

Hele bordpladen inkl. vasken er forsynet

med sikkerhedsplader på undersiden.

Modstand i form af fx et knæ afbryder

sektionens nedadgående bevægelse, og

den hæves derefter med 10 mm.

Alle sektioner kan højdereguleres

400 mm.

Til placering under vindue fås hæve-

/sænkebord uden overskabe.

Produktdetaljer

Vaskens lave dybde giver en komfortabel

arbejdshøjde for den siddende bruger.

Udtrækstuden gør det nemt at fylde en

gryde med vand.

Inddækning af vask samt til- og afløb.

Blandingsbatteriets betjeningsgreb og

udløbstud drejes ind mod bagvæg og

giver plads til højderegulering af overskabe.


150

Opvaskesektioner med overskabe, vask og blandingsbatteri

Hjørnesektion – højre: inkl. 2 overskabe,

vask, blandingsbatteri og rondel.

L x B x H: 2210 x 1010 x 1271 mm

Hjørnesektion – venstre: inkl. 2 overskabe,

vask, blandingsbatteri og rondel.

L x B x H: 2210 x 1010 x 1271 mm

Hjørnesektion – højre: inkl. 3 overskabe,

vask, blandingsbatteri og rondel.

L x B x H: 2810 x 1010 x 1271 mm

Hjørnesektion – venstre: inkl. 3 overskabe,

vask, blandingsbatteri og rondel.

L x B x H: 2810 x 1010 x 1271 mm

Lige sektion med vask i midten:

inkl. 3 overskabe, vask og blandingsbatteri.

L x B x H: 1860 x 760 x 1271 mm

Lige sektion med vask til højre:

inkl. 4 overskabe, vask og blandingsbatteri.

L x B x H: 2460 x 760 x 1271 mm

Lige sektion med vask til venstre:

inkl. 4 overskabe, vask og blandingsbatteri.

L x B x H: 2460 x 760 x 1271 mm

Hæve-/sænkebord uden overskabe

Lige sektion med vask i midten:

inkl. vask og blandingsbatteri.

L x B x H: 1860 x 760 x 137 mm

1010

Ø478

2210/2810

760

1271

700-1100

RK2010

RK2011

RK2020

RK2021

RK2030

RK2040

RK2041

RK2050

150

1860/2460

RK2011/RK2021 RK2030/RK2040/RK2041

Bemærk:

På enkelte markeder er der ikke stikkontakt i front på grund af nationale regler.

Udseendet på stikkontakter kan variere fra land til land.

760

1271

700-1100

Medfølgende produkter

150

1860

11

Opvaskesektionerne leveres med:

- Vask og blandingsbatteri

- Installationsinddækning

- Højderegulerbare opbevaringsskabe,

diagonal bevægelse

- Belysning under opbevaringsskabe

- Rondel på hjørnesektioner

- Stikkontakt på bagvæg og i front

- Sikkerhedsplader

- Niveauknap på hjørnesektioner

- Elmotor til højderegulering

Hæve-/sænkebord

RK2050

Henvisninger

760

137

700-1100

Tilbehør: s. 22-24

Mål og tekniske specifikationer: s. 26-31

Vandinstallation: s. 25

Monteringsprincip: s. 32

Elinstallation: s. 33

Monteringsvejledninger kan hentes på

www.pressalitcare.com.


12

Tilberedningssektioner

Materialer: Se side 8-9.

Maks. belastning: Bordplade: 80 kg. Skabe: 50 kg pr. stk.

Tilberedningssektioner er ideelle, når der

er behov for ekstra plads – fx i trænings-

eller fælleskøkkener, hvor flere personer

arbejder på samme tid.

Værd at vide

Sektionerne er væghængte og giver fri

benplads til siddende brugere.

Tilberedningssektionerne har monteret

opbevaringsskabe, som kan højderegu-

leres diagonalt frem mod brugeren. Er 2

opbevaringsskabe monteret ved siden af

hinanden, vil de blive reguleret sammen.

Under bord og overskabe findes der

sikkerhedsplader, som forhindrer klem-

skader.

Alle sektioner kan højdereguleres

400 mm.

Til placering under vindue fås hæve-

/sænkebord uden overskabe.

Produktdetaljer

Alle hjørner er forsynet med endeprop

i kontrastfarve. Stikkontakt findes i

bordets front.

Overskabe er forsynet med bøjlegreb

i aluminium.

Rengøringsvenlig hulkehlliste af

aluminium.


150

Tilberedningssektioner med opbevaringsskabe

Hjørnesektion – højre:

inkl. 2 overskabe og rondel.

L x B x H: 2210 x 1010 x 1271 mm

Hjørnesektion – venstre:

inkl. 2 overskabe og rondel.

L x B x H: 2210 x 1010 x 1271 mm

Hjørnesektion – højre:

inkl. 3 overskabe og rondel.

L x B x H: 2810 x 1010 x 1271 mm

Hjørnesektion – venstre:

inkl. 3 overskabe og rondel.

L x B x H: 2810 x 1010 x 1271 mm

Lige sektion, højre:

inkl. 3 overskabe.

L x B x H: 1860 x 760 x 1271 mm

Lige sektion, venstre:

inkl. 3 overskabe.

L x B x H: 1860 x 760 x 1271 mm

Lige sektion:

inkl. 4 overskabe.

L x B x H: 2460 x 760 x 1271 mm

Hæve-/sænkebord uden overskabe

Lige sektion:

L x B x H: 1860 x 760 x 137 mm

1010

Ø478

2210/2810

760

1271

700-1100

150

RK3010

RK3011

RK3020

RK3021

RK3030

RK3031

RK3040

RK3050

1860/2460

RK3011/RK3021 RK3030/RK3031/RK3040

Bemærk:

På enkelte markeder er der ikke stikkontakt i front på grund af nationale regler.

Udseendet på stikkontakter kan variere fra land til land.

760

1271

700-1100

Medfølgende produkter

150

1860

13

Tilberedningssektionerne leveres med:

- Højderegulerbare opbevaringsskabe,

diagonal bevægelse

- Belysning under opbevaringsskabe

- Rondel på hjørnesektioner

- Stikkontakt på bagvæg og i front

- Sikkerhedsplader

- Niveauknap på hjørnesektioner

- Elmotor til højderegulering

Hæve-/sænkebord

RK3050

Henvisninger

760

137

700-1100

Tilbehør: s. 22-24

Mål og tekniske specifikationer: s. 26-31

Vandinstallation: s. 25

Monteringsprincip: s. 32

Elinstallation: s. 33

Monteringsvejledninger kan hentes på

www.pressalitcare.com.


14

Kogesektioner

Materialer: Se side 8-9.

Maks. belastning: Bordplade: 80 kg. Skabe: 50 kg pr. stk.

Afstanden mellem kogeplads, tilberedningsplads

og opbevaring skal som hovedregel

være kort for at mindske transportafstandene.

Det gør det nemt at arbejde

i køkkenet – også selv om brugerens

rækkevidde er begrænset.

Værd at vide

Kogesektionerne har en centralt placeret

kogeplade med frasætningsplads på

begge sider.

Kogepladerne kan leveres med finger-

touch eller drejeknapper.

Kogesektionerne er monteret med 3

forskellige overskabstyper: opbevarings-

skab, emhætteskab og mikroovnskab.

Mikroovnen er indbygget i mikroovnskab

og kan højdereguleres lodret.

En udtræksplade er integreret i bord-

pladen under ovnen og gør det muligt at

understøtte albuerne, fx når en varm skål

skal ud af ovnen. Pladen fungerer sam-

tidig som ekstra frasætningsplads.

Emhætten, som er placeret i et emhæt-

teskab, er frontbetjent og forsynet med

halogenbelysning.

Kogesektionerne kan leveres uden hårde

hvidevarer og med udskæring til kogeplade.

Alle sektioner kan højdereguleres

400 mm.

Produktdetaljer

Emhætten trækkes ud over gryden

– betjeningspanelet er placeret i front.

Udtræksplade findes som standard i

bordpladen under mikroovnskabe.

Stikkontakt til brug for fx kaffemaskine

og elkoger findes på bagplade.


150

1010

Ø478

Kogesektioner med 4 kogeplader, mikroovn og emhætte

Hjørnesektion – højre: inkl. 2 overskabe,

4 kogeplader med fingertouch.

L x B x H: 2210 x 1010 x 1271 mm

Hjørnesektion – venstre: inkl. 2 overskabe,

4 kogeplader med fingertouch.

L x B x H: 2210 x 1010 x 1271 mm

Hjørnesektion – højre: inkl. 2 overskabe,

4 kogeplader med drejeknapper.

L x B x H: 2210 x 1010 x 1271 mm

Hjørnesektion – venstre: inkl. 2 overskabe,

4 kogeplader med drejeknapper.

L x B x H: 2210 x 1010 x 1271 mm

Hjørnesektion – højre: inkl. 3 overskabe,

4 kogeplader med fingertouch.

L x B x H: 2810 x 1010 x 1271 mm

Hjørnesektion – venstre: inkl. 3 overskabe,

4 kogeplader med fingertouch.

L x B x H: 2810 x 1010 x 1271 mm

Hjørnesektion – højre: inkl. 3 overskabe,

4 kogeplader med drejeknapper.

L x B x H: 2810 x 1010 x 1271 mm

Hjørnesektion – venstre: inkl. 3 overskabe,

4 kogeplader med drejeknapper.

L x B x H: 2810 x 1010 x 1271 mm

2210

760

1271

700-1100

150

1010

Ø478

RK4010

RK4011

RK4012

RK4013

RK4020

RK4021

RK4022

RK4023

RK4011/RK4013 RK4021/RK4023

Bemærk:

På enkelte markeder er der ikke stikkontakt i front på grund af nationale regler.

Udseendet på stikkontakter kan variere fra land til land.

2810

760

1271

700-1100

Medfølgende produkter

15

Hjørne kogesektioner leveres som

standard med:

- 4 glaskeramiske kogeplader med

fingertouch eller drejeknapper

- Mikroovn

- Udtræksplade under mikroovn

- Udtræksemhætte

- Fastmonteret emhætteskab

- Højderegulerbart opbevaringsskab,

diagonal regulering – kun sektioner

på 2810 mm

- Højderegulerbart mikroovnskab,

lodret regulering, inkl. mikroovn

- Belysning under mikroovn- og

opbevaringsskabe

- Rondel på hjørnesektioner

- Stikkontakt på bagplade og i front

- Sikkerhedsplader

- Niveauknap

- Elmotor til højderegulering

Henvisninger

Tilbehør: s. 22-24

Mål og tekniske specifikationer: s. 26-31

Vandinstallation: s. 25

Monteringsprincip: s. 32

Elinstallation: s. 33

Monteringsvejledninger kan hentes på

www.pressalitcare.com.


16

150

Kogesektioner

Kogesektioner med 4 kogeplader, mikroovn og emhætte

Lige sektion: inkl. 3 overskabe, mikroovn

til højre, 4 kogeplader med fingertouch.

L x B x H: 1860 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 3 overskabe, mikroovn

til venstre, 4 kogeplader med fingertouch.

L x B x H: 1860 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 3 overskabe, mikroovn

til højre, 4 kogeplader med drejeknapper.

L x B x H: 1860 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 3 overskabe, mikroovn

til venstre, 4 kogeplader med drejeknapper.

L x B x H: 1860 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 4 overskabe, mikroovn

til højre, 4 kogeplader med fingertouch.

L x B x H: 2460 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 4 overskabe, mikroovn

til venstre, 4 kogeplader med fingertouch.

L x B x H: 2460 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 4 overskabe, mikroovn

til højre, 4 kogeplader med drejeknapper.

L x B x H: 2460 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 4 overskabe, mikroovn

til venstre, 4 kogeplader med drejeknapper.

L x B x H: 2460 x 760 x 1271 mm

1860

760

1271

700-1100

150

RK4030

RK4031

RK4032

RK4033

RK4040

RK4041

RK4042

RK4043

RK4031/RK4033 RK4041/RK4043

2460

760

1271

700-1100

Medfølgende produkter

Lige kogesektioner leveres som

standard med:

- 4 glaskeramiske kogeplader med

fingertouch eller drejeknapper

- Mikroovn

- Udtræksplade under mikroovn

- Udtræksemhætte

- Fastmonteret emhætteskab

- Højderegulerbart opbevaringsskab,

diagonal regulering

- Højderegulerbart mikroovnskab,

lodret regulering, inkl. mikroovn

- Belysning under mikroovn- og

opbevaringsskabe

- Stikkontakt på bagplade og i front

- Sikkerhedsplader

- Elmotor til højderegulering

Henvisninger

Tilbehør: s. 22-24

Mål og tekniske specifikationer: s. 26-31

Vandinstallation: s. 25

Monteringsprincip: s. 32

Elinstallation: s. 33

Monteringsvejledninger kan hentes på

www.pressalitcare.com.


150

Kogesektioner uden hårde hvidevarer,

med udskæring til kogeplader efter mål

Hjørnesektion – højre: inkl. 2 overskabe.

L x B x H: 2210 x 1010 x 1271 mm

Hjørnesektion – venstre: inkl. 2 overskabe.

L x B x H: 2210 x 1010 x 1271 mm

Hjørnesektion – højre: inkl. 3 overskabe.

L x B x H: 2810 x 1010 x 1271 mm

Hjørnesektion – venstre: inkl. 3 overskabe.

L x B x H: 2810 x 1010 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 3 overskabe,

mikroovnskab til højre.

L x B x H: 1860 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 3 overskabe,

mikroovnskab til venstre.

L x B x H: 1860 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 4 overskabe,

mikroovnskab til højre.

L x B x H: 2460 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 4 overskabe,

mikroovnskab til venstre.

L x B x H: 2460 x 760 x 1271 mm

1010

Ø478

2210/2810

760

1271

700-1100

150

RK4014

RK4015

RK4024

RK4025

RK4034

RK4035

RK4044

RK4045

1860/2460

RK4015/RK4025 RK4035/RK4045

Bemærk:

760

1271

700-1100

Det maksimale mål for kogeplader til placering i udskæring er 570 x 505 x 50 mm.

På enkelte markeder er der ikke stikkontakt i front på grund af nationale regler.

Udseendet på stikkontakter kan variere fra land til land.

Medfølgende produkter

max. 505

max. 570

80

17

Kogesektioner med udskæring til koge-

plader leveres som standard med:

- Udtræksplade under mikroovn

- Fastmonteret emhætteskab

- Højderegulerbart opbevaringsskab,

diagonal regulering

- Højderegulerbart mikroovnskab,

lodret regulering

- Belysning under mikroovn- og

opbevaringsskabe

- Rondel på hjørnesektioner

- Stikkontakt på bagplade og i front

- Sikkerhedsplader

- Niveauknap på hjørnesektioner

- Elmotor til højderegulering

Udskæringsmål oplyses ved bestilling.

Henvisninger

max. 50

Tilbehør: s. 22-24

Mål og tekniske specifikationer: s. 26-31

Vandinstallation: s. 25

Monteringsprincip: s. 32

Elinstallation: s. 33

Monteringsvejledninger kan hentes på

www.pressalitcare.com.


18

Kompaktsektioner

Materialer: Se side 8-9.

Maks. belastning: Bordplade: 80 kg. Skabe: 50 kg pr. stk.

Pressalit Cares kompaktsektioner er den

minimale alt-i-en løsning til små rum,

hvor pladsen ikke tillader et stort køkken,

eller i rum, hvor madlavning ikke har høj

prioritet.

Værd at vide

Kompaktsektionerne indeholder opvaske-

plads, tilberedningsplads og kogeplads.

Vasken har en dybde på 100 mm for at

skabe plads til en siddendes knæ og lår.

Vaskens underside samt til- og afløb er

inddækket og isolerer mod forbrændinger

på ben og fødder.

Hele bordpladen inkl. vasken er forsynet

med sikkerhedsplader på undersiden.

Modstand i form af fx et knæ afbryder

sektionens nedadgående bevægelse, og

den hæves derefter med 10 mm.

Kompaktsektionerne leveres med 2 eller

4 kogeplader ved henholdsvis 3 og 4

overskabe. Kogeplader kan leveres med

fingertouch eller drejeknapper.

Alle sektioner kan højdereguleres

400 mm.

Produktdetaljer

Kogeplade med fingertouch-betjening

– planlimet.

Kogeplade med 4 drejeknapper

– facetkant.


Kompaktsektioner med 2 eller 4 kogeplader, mikroovn, emhætte,

vask og blandingsbatteri

Lige sektion: inkl. 4 overskabe, mikroovn

til højre, 4 kogeplader med fingertouch.

L x B x H: 2460 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 4 overskabe, mikroovn

til venstre, 4 kogeplader med fingertouch.

L x B x H: 2460 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 4 overskabe, mikroovn

til højre, 4 kogeplader med drejeknapper.

L x B x H: 2460 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 4 overskabe, mikroovn

til venstre, 4 kogeplader med drejeknapper.

L x B x H: 2460 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 3 overskabe, mikroovn

til højre, 2 kogeplader med fingertouch.

L x B x H: 1860 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 3 overskabe, mikroovn

til venstre, 2 kogeplader med fingertouch.

L x B x H: 1860 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 3 overskabe, mikroovn

til højre, 2 kogeplader med drejeknapper.

L x B x H: 1860 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 3 overskabe, mikroovn

til venstre, 2 kogeplader med drejeknapper.

L x B x H: 1860 x 760 x 1271 mm

150

2460

760

1271

700-1100

150

RK5010

RK5011

RK5012

RK5013

RK5020

RK5021

RK5022

RK5023

RK5011/RK5013 RK5021/RK5023

1860

760

1271

700-1100

Bemærk:

Kompaktkøkkener lever ikke op til Pressalit Cares anbefalinger for tilstrækkelig bordplads.

På enkelte markeder er der ikke stikkontakt i front på grund af nationale regler.

Udseendet på stikkontakter kan variere fra land til land.

Medfølgende produkter

19

Kompaktsektioner leveres som standard

med:

- Vask og blandingsbatteri

- Installationsinddækning

- 2 eller 4 glaskeramiske kogeplader

med fingertouch eller drejeknapper

- Mikroovn

- Udtræksplade under mikroovn

- Udtræksemhætte

- Fastmonteret emhætteskab

- Højderegulerbart opbevaringsskab,

diagonal regulering

- Højderegulerbart mikroovnskab,

lodret regulering, inkl. mikroovn

- Belysning under mikroovn- og

opbevaringsskabe

- Stikkontakt på bagplade og i front

- Sikkerhedsplader

- Elmotor til højderegulering

Henvisninger

Tilbehør: s. 22-24

Mål og tekniske specifikationer: s. 26-31

Vandinstallation: s. 25

Monteringsprincip: s. 32

Elinstallation: s. 33

Monteringsvejledninger kan hentes på

www.pressalitcare.com.


20

150

Kompaktsektioner

Kompaktsektioner uden hårde hvidevarer,

med udskæring til kogeplader efter mål

Lige sektion: inkl. 4 overskabe,

mikroovn til højre.

Udskæring til kogeplader efter mål.

L x B x H: 2460 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 4 overskabe,

mikroovn til venstre.

Udskæring til kogeplader efter mål.

L x B x H: 2460 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 3 overskabe,

mikroovn til højre.

Udskæring til kogeplader efter mål.

L x B x H: 1860 x 760 x 1271 mm

Lige sektion: inkl. 3 overskabe,

mikroovn til venstre.

Udskæring til kogeplader efter mål.

L x B x H: 1860 x 760 x 1271 mm

2460

760

1271

700-1100

150

RK5014

RK5015

RK5024

RK5025

RK5015 RK5025

1860

760

1271

700-1100

Bemærk:

Det maksimale mål for kogeplader til placering i udskæring er 570 x 505 x 50 mm.

På enkelte markeder er der ikke stikkontakt i front på grund af nationale regler.

Udseendet på stikkontakter kan variere fra land til land.

Medfølgende produkter

Kompaktsektioner med udskæring til

kogeplader leveres som standard med:

- Vask og blandingsbatteri

- Installationsinddækning

- Udtræksplade under mikroovn

- Fastmonteret emhætteskab

- Højderegulerbart opbevaringsskab,

diagonal regulering

- Højderegulerbart mikroovnskab,

lodret regulering

- Belysning under mikroovn- og

opbevaringsskabe

- Stikkontakt på bagplade og i front

- Sikkerhedsplader

- Elmotor til højderegulering

Udskæringsmål oplyses ved bestilling.

max. 505

Henvisninger

max. 570

80

max. 50

Tilbehør: s. 22-24

Mål og tekniske specifikationer: s. 26-31

Vandinstallation: s. 25

Monteringsprincip: s. 32

Elinstallation: s. 33

Monteringsvejledninger kan hentes på

www.pressalitcare.com.


22

Tilbehør

Materialer: Se side 8-9.

Maks. belastning: Sokler: 170 kg. Underskabe: 15 kg pr. skuffe, topplade: 50 kg.

Til Pressalit Care-køkkenet findes en

række tilbehør, som kan øge fleksibiliteten

i køkkenet: Mobile affalds- og skuffeskabe

kan flyttes rundt i køkkenet – alt efter

behov.

Værd at vide

Mobile underskabe med 4 drejelige hjul

findes som affalds- og skuffeskab.

Affaldsskab på hjul betyder nem tilgænge-

lighed, når affald skal bortskaffes.

Skuffeskab med 3 skuffer har i øverste

skuffe en bestikbakke med knivblok.

Bøjlegreb gør det let at åbne og lukke

skuffer. Store bøjlegreb monteret på

skabssiderne benyttes, når skabene skal

flyttes.

Underskabenes topplade har forhøjede

kanter og giver ekstra frasætningsplads.

Sokler, til væg eller gulv, bringer køleskab

og opvaskemaskine op i tilgængelig

højde. Soklernes bagplade kan afkortes

og tilpasses de valgte hårde hvidevarer.

Produktdetaljer

Det mobile skuffeskab leveres som

standard med bestikbakke med knivblok.

Bøjlegreb på skabssiderne og topplade

med kanter.

Mobilt affaldsskab med affaldsspande i

stål og alu-panel med plastbakker.


Mobile underskabe og sokler Medfølgende produkter

Mobilt affaldsskab

2 affaldsspande, alu-panel med plastbakker

samt åbent rum til bakke.

B x D x H: 575 x 670 x 582 mm

Mobilt skuffeskab

3 skuffer, inkl. bestikindsats med knivblok.

B x D x H: 575 x 670 x 582 mm

Sokkel til væg – 994 mm

Til køleskab/opvaskemaskine.

B x D: 660 x 760 mm

Sokkel til væg – 1894 mm

Til køleskab/opvaskemaskine.

B x D: 660 x 760 mm

Sokkel til gulv – 1230 mm

Til køleskab/opvaskemaskine.

B x D: 660 x 760 mm

Sokkel til gulv – 2130 mm

Til køleskab/opvaskemaskine.

B x D: 660 x 760 mm

670

575

582

670

575

582

RK7010

RK7011

RK7050

RK7051

RK7060

RK7061

39.1”/74.6”

RK7010 RK7011

RK7050/RK7051 RK7060/RK7061

Bemærk:

Mål på mobile underskabe er inkl. hjul og greb.

Bøjlegreb til mobile affalds- og skuffeskabe, se side 27.

26.0”

29.9”

660

23

Mobilt affaldsskab leveres med:

- Bøjlegreb i aluminium

- 2 affaldsspande i stål

- Alu-panel med plastbakker og kroge

Mobilt skuffeskab leveres med:

- Bøjlegreb i aluminium

- Skuffer med fuldt udtræk

- Bestikbakke og knivblok

Anbefalet monteringshøjde for sokler til

væg: 300 mm over gulv.

760

1230/2130


24

Tilbehør

Ovnskab og bøjlestang Værd at vide

Ovnskab, fastmonteret

Inkl. højrehængslet indbygningsovn

og udtræksplade.

B x D x H: 600 x 600 x 689 mm

Ovnskab, fastmonteret

Inkl. venstrehængslet indbygningsovn

og udtræksplade.

B x D x H: 600 x 600 x 689 mm

Bøjlestang til viskestykker

2 arme. Monteres under bordplade.

600

RK7030/RK7031

600

689

Materialer: Se side 8-9.

Maks. belastning: Bøjlestang: 4 kg.

410

RK9010

450

RK7030

RK7031

RK9010

93

Ovnskabe til indbygningsovn kan væg-

monteres i ønsket højde. En udtræks-

plade giver god albuestøtte, når varme

skåle mv. skal ud af ovnen.

Udtrækkelig bøjlestang til viskestykker

monteres under bordpladen ved vask.

Medfølgende produkter

Ovnskab leveres med:

- Udtræksplade

- Indbygningsovn, højre- eller venstrehængslet.

Anbefalet monteringshøjde for ovnskab:

850 mm fra gulv til udtræksplade.


Fleksibelt til- og

afløbssystem

Fleksibelt til- og afløbssystem

Fleksibelt til- og afløbssystem

Tilløbsslanger med 3/8” omløber og 10 mm

kobberrør: 500 mm. Afløbsslange inkl. vandlås,

Ø 40 mm: 500 mm. VA-godkendt.

Fleksibelt til- og afløbssystem (UK)

Tilløbsslanger: med 1/2” omløber: 500 mm.

Afløbsslange inkl. vandlås, Ø 40 mm: 500 mm.

140

150

520

RK9061

RK9071

Afløb i væg. Afløb i gulv – placeringsfelt indenfor

Bemærk:

95

140

400

115

520

25

Værd at vide – montering

Udførlig monterings- og installationsvej-

ledning følger med de enkelte produkter,

men kan også rekvireres særskilt eller

hentes på www.pressalitcare.com.

Den nøjagtige position af til- og afløb i forhold til lige- og hjørnesektioner vil fremgå af monteringsvejledningen

for den konkrete sektion.

400 x 115 mm. Afstand 95 mm fra væg.

De fleksible til- og afløbssystemer er

nødvendige for at kunne højderegulere

opvaskesektionerne. For at opnå den fulde

fleksibilitet for sektionerne er det vigtigt,

at vandinstallationerne er placeret rigtigt.


26

Overskabe

Opbevaringsskab

Leveres med 2 låger og 2 flytbare hylder.

Opbevaringsskabe kan højdereguleres diagonalt, se side 6.

Sikkerhedsplade og belysning findes på skabets underside.

L x B x H: 600 x 665 x 320 mm

Mikroovnskab – med eller uden mikroovn

Leveres med kogebogshylde samt hylde over mikroovn.

Mikroovnskabe kan højdereguleres lodret, se side 6.

Sikkerhedsplade og belysning findes på skabets underside.

L x B x H: 600 x 665 x 320 mm

Emhætteskab – med eller uden emhætte

Leveres med 2 låger og 2 faste hylder.

Emhætteskab er fastmonteret på bagpladen og højdereguleres

sammen med kogesektionen.

L x B x H: 600 x 665 x 320 mm

Værd at vide

Opbevaringsskabe, mikroovn- og emhæt-

teskabe monteres direkte på Pressalit

Care køkkensektionerne.

Alle skabe leveres samlet med tilhørende

bøjlegreb.

Bemærk:

Bøjlegreb er nemme at betjene og gode

at gribe om – også for personer med få

kræfter i hænder og fingre.

Alle overskabslåger kan åbnes 165°.

Lågerne måler 296 mm i bredden og

optager således ikke meget plads ved

åbning.

Er to opbevaringsskabe monteret ved siden af hinanden, vil de blive reguleret sammen.

Til Pressalit Care-køkkenet findes en

række højderegulerbare skabe: opbevarings-,

mikroovn- og emhætteskabe,

som monteres på køkkensektionerne.

572

572

185

596

296

296

165°

165°

7 5°

600

600

600

320

320

320

665

665

665

Alle overskabe er forsynet med sikker-

hedsplade på undersiden. Modstand i

form af fx et glas afbryder sektionens

nedadgående bevægelse, og den hæves

derefter med 10 mm.

Belysning er integreret i sikkerhedspla-

derne under opbevarings- og mikroovn-

skabene - og giver et godt og blødt

arbejdslys. Se side 29.


Tilbehør til skabe

Bøjlegreb til opbevarings-, mikroovn- og emhætteskab

Natur-anodiseret aluminium.

L x B x H: 125 x 25 x 34 mm

Bøjlegreb til mobile underskabe

Natur-anodiseret aluminium.

L x B x H: 125 x 25 x 34 mm

L x B x H: 190 x 25 x 34 mm

L x B x H: 235 x 25 x 34 mm

L x B x H: 360 x 25 x 34 mm

L x B x H: 420 x 25 x 34 mm

L x B x H: 510 x 25 x 34 mm

Hængsler

Opbevaringsskabe:

Hængsler kan åbnes 165°, rustfrit stål.

Mikroovskab:

Hængsler kan åbnes 75°, rustfrit stål.

Hyldebærere

Rustfrit stål.

Hylder

Hvidlakeret MDF-plade.

L x B x H: 568 x 277 x 16 mm

Medfølgende produkter

Opbevaringsskabe leveres med:

- 2 hylder og hyldebærere

- 2 låger

- Bøjlegreb i aluminium

Mikroovnskab leveres med:

- 2 hylder

- 1 låge

- Bøjlegreb i aluminium

- Med eller uden mikroovn

125

190

568

235

360

420

510

27

Emhætteskab leveres med:

- 2 faste hylder

- 2 låger

- Bøjlegreb i aluminium

- Med eller uden emhætte

277


28

Blandingsbatteri og vask

Blandingsbatteri

Étgrebs-blandingsbatteri i krom med

ekstra langt greb og udtrækstud.

Keramisk kartouche.

Mulighed for både stråle og brus.

Vask

Blankpoleret rustfri stålvask.

Afløb i venstre hjørne, med prop.

L x B x H: 482 x 342 x 100 mm

(indvendige mål)

Vaskinddækning

Hvid plast, integreret i bordpladens

sikkerhedssystem.

L x B x H: 560 x 578 x 174 mm

Installationsinddækning

Grålakeret stålplade.

2-delt konstruktion. Den øverste del

følger bordpladens bevægelse, den

nederste del er fastmonteret.

Værd at vide

Ved hjælp af blandingsbatteriets udtræks-

tud kan fx en gryde fyldes med vand,

mens den står på bordpladen. Derved

undgås tunge løft op af vasken.

Vask med lav dybde betyder, at en sid-

dende kan få en komfortabel arbejds-

højde.

Vaskeinddækningen har to funktioner:

- Den sikrer, at en siddende ikke får

forbrændinger, når fx kogende vand

hældes ud i vasken.

- Den fungerer som sikkerhedsstop.

Opvaskesektionens vandring standser,

hvis vaskeinddækningen møder modstand

fx fra en siddendes lår eller knæ.

Se også side 7.

Bemærk:

I enkelte lande leveres blandingsbatteriet pga. nationale bestemmelser uden udtræksfunktion.

Pressalit Cares opvaske- og kompaktsektioner

leveres som standard med vask og

blandingsbatteri, der sikrer brugskomfort

for både stående og siddende.

560

578

342

482

100

174

700-1100

Installationsinddækningen skjuler og

beskytter til- og afløb ved vasken.

96


Kontakter og belysning

Stikkontakt på bagvæg

230 V stikkontakt til brug for stationære

husholdningsmaskiner mv.

Stikkontakt i front

230 V stikkontakt til brug for håndred-

skaber, fx håndmixer mv.

Belysning under overskab

13 watt / 230 volts (950 lumen) belys-

ningsarmatur med manuel afbryder.

Lysrør farve 827. Armaturet er integreret

i sikkerhedspladen.

Niveauknap

Forefindes på alle hjørnesektioner. Rød.

Værd at vide

Stikkontakt på bagplade:

Køkkensektionernes bagplade er forsynet

med stikkontakter – fx til brug for en kaf-

femaskine.

Stikkontakt i bordpladens front:

På alle køkkensektioner findes en stik-

kontakt i bordpladens front.

Enkelte markeder er undtaget på grund

af nationale regler.

Bemærk:

Belysning:

Udseendet på stikkontakter kan variere fra land til land.

Pressalit Cares opbevarings- og mikro-

ovnskab er forsynet med belysnings-

armatur med manuel afbryder.

Emhætteskabet er forsynet med halogen-

belysning, se også side 31.

555

29

Detaljer er ofte afgørende for god tilgængelighed.

Fx skal kontakter og stik

placeres inden for komfortabel rækkevidde.

Godt arbejdslys ved de enkelte arbejdspladser

er vigtigt.

Niveauknap:

70

Alle hjørnesektioner leveres med en

niveauknap i rød kontrastfarve. Ved tryk

på knappen bevæger sektionerne sig til

en forudindstillet højde, typisk samme

niveau for at opnå en plan og ubrudt

trækkeflade. Se side 7.

20


30

Hårde hvidevarer

Keramiske kogeplader – fingertouch

Keramisk kogeplade med 4 plader.

Planlimet.

L x B x H: 572 x 512 x 50 mm

Keramiske kogeplader – fingertouch

Keramisk kogeplade med 2 plader.

Planlimet.

L x B x H: 360 x 520 x 38 mm

Keramiske kogeplader – drejeknapper

Keramisk kogeplade med 4 plader,

trinløse betjeningsknapper.

Facetkant i stål.

L x B x H: 576 x 518 x 47 mm

Keramiske kogeplader – drejeknapper

Keramisk kogeplade med 2 plader,

trinløse betjeningsknapper.

L x B x H: 288 x 514 x 48 mm

Værd at vide

Kogeplader med fingertouch egner sig fx

til personer med nedsat fingerfunktion.

Kogeplader med drejeknapper egner sig

fx til svagtseende.

Bemærk:

Alle højdemål er angivet som indbygningshøjder.

Koge- og kompaktsektionerne findes

både med og uden hårde hvidevarer.

Anvendes andre hårde hvidevarer, er det

vigtigt at være opmærksom på de maksi-

male indbygningsmål.

Udskæringsmål for kogeplade skal oply-

ses ved bestilling.

11

48

512

518

Pressalit Cares koge- og kompaktsektioner

kan leveres med kogeplader med enten

fingertouch eller drejeknapper.

520

514

572

576

360

288

50

8

38

47


Emhætte

Udtræksemhætte.

Betjeningspanel placeret på front.

Recirkulation med kulfilter, metalfedtfilter

og elektronisk mætningsviser.

Lydeffekt 55/61 dB (re 1 pW).

Lydniveau: 43/49 dB (A).

Belysning: 2 x 20 W halogen – softlys

m/lysdæmper.

L x B x H: 594 x 293-488 x 373 mm

Mikroovn

Ovnvolumen 20 liter.

5 mikrobølgeeffekter, digitalt ur.

Programautomatik og memoryfunktion.

Drejetallerken Ø 280 mm.

Venstrehængslet låge.

L x B x H: 460 x 320 x 300 mm

Indbygningsovn

58 liters bageovn med 8 ovnfunktioner.

Temperatur op til 270°.

Sikkerhedsafbryder, digitalt ur, luftkølet

front, forsænkbare betjeningsknapper,

børnesikring på ovnlåge og låsning af

funktioner.

Højre- eller venstrehængslet låge.

L x B x H: 595 x 550 x 570 mm

Værd at vide

Emhætten er frontbetjent. På betjenings-

panelet findes kontakt til halogenbelys-

ning og regulering af 4 sugestyrker.

595

Sidehængslede ovne er fordelagtige, da de

mindsker risikoen for forbrændinger, når

varme ting skal ud af ovnen.

Indbygningsovnen er forsynet med et stort

greb, som er nemt at gribe om for per-

soner med nedsat hånd- og armfunktion.

80

275

320

594

595

19

495

460

550

448

300

31

570

382

373

293


32

Vægmontering

1. Stel fastgøres på væg

Stellet består af endeprofiler, tværstivere

og skabsophæng.

- Endeprofilerne monteres på væg

- Tværstiverne monteres mellem

endeprofilerne

- Skabsophængene monteres på tværstiverne

Ved anbefalet monteringshøjde (se monteringsvejledning)

vil bordpladen kunne

højdereguleres fra 700-1100 mm.

Ved ujævne vægge tilpasses stellet med

justeringsbolte.

2. Montering af bordplade, bagplade

og overskabe

- Bordpladen monteres på endeprofilerne

- Den bøjelige bagplade placeres i

endeprofilerne

Montering af overskabe:

Overskabene er forsynet med et ophængningsbeslag.

De hægtes på og fastgøres

til skabsophængene med skruer.

Afslutningsvis fastgøres topprofilet, og

endepropper placeres som hjørneafslutning.

Værd at vide

Ved anbefalet monteringshøjde er en

loftshøjde på min. 2350 mm påkrævet.

Køkkensektionerne kan umiddelbart monteres

på beton- og murede vægge. Lette

vægge af fx gipsplader kræver indbygget

forstærkning.

Bemærk:

Monteringsvejledninger kan findes på www.pressalitcare.com.

Monteringsskruer til massiv mur medfølger.

Kontrollér altid væggenes egnethed med

arkitekt, bygherre eller vicevært før

opsætning.

Der skal være en sikkerhedsafstand på

min. 25 mm, når to sektioner monteres

ved siden af hinanden – eller når gavlen

på sektionen støder op til en væg.

Pressalit Cares køkkensektioner er

væghængte. Det enkle og overordnede

monteringsprincip beskrives her.


Elinstallationer

Der skal installeres 2 sikringsgrupper til

hhv. 230 V og 380 V og der installeres

udtag eller stik i væg.

Bordsektionernes elmotorer, sikkerheds-

systemer, betjeningsskinne mv. forsynes

af transformatorer, som skal tilsluttes

230 V.

Kogeplader tilsluttes 380 V, de øvrige

hårde hvidevarer tilsluttes 230 V.

Elmotorer, hårde hvidevarer, belysning

mv. tilsluttes i takt med monteringen.

Hvis sektionerne monteres i anden højde

end den anbefalede, skal elinstallation-

erne flyttes tilsvarende.

Værd at vide

Hvidevarer:

Ledningerne til 230 V / 380 V skal være

tilstrækkelig lange (min. 1000 mm) for

at kunne følge sektionernes vandring på

400 mm.

Installation af elektriske kontakter, stik

mv. skal foretages af autoriseret elinstal-

latør og skal følge gældende national

lovgivning.

Udførlig monterings- og installationsvej-

ledning følger med de enkelte produkter,

men kan også rekvireres særskilt eller

hentes på www.pressalitcare.com.

810

7 0 0

1080

33

Der er vigtigt at få fastlagt placeringen

af elinstallationerne tidligt i projekteringsfasen

– både af funktionelle og af

æstetiske årsager.


NORDISK MILJØMÆRKNING

541 006

Tryksag

Pressalit Care A/S

Pressalitvej 1

DK-8680 Ry

Tel. +45 8788 8777

Fax +45 8788 8669

E-mail mail@pressalitcare.com

A division of Pressalit Group A/S

Pressalit Care er førende inden for indretninger til mennesker med nedsat

funktionsevne. Filosofien er, at nedsat funktionsevne ikke behøver at begrænse

et menneskes udfoldelse. Vores design af løsninger til køkken og bad er i alle

detaljer båret af denne grundtanke.

Vi tilbyder 30 års erfaring inden for healthcare-branchen og opererer i dag

over hele verden.

Pressalit Care har hovedkontor i Danmark.

www.pressalitcare.dk

Dansk salg

Pressalitvej 1

DK-8680 Ry

Tel. 8788 8989

Fax 8788 8669

E-mail dk@pressalitcare.com

CB0900A 04.07

www.designconcern.com

Similar magazines