Tilmelding - Støvring Lystfiskeriforening

stovring.lystfisk.dk

Tilmelding - Støvring Lystfiskeriforening

Nr. 1 november 2012 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening

Vedlagt:

Girokort

Fangstrapport

Kort til lodsejerne

Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund


Bestyrelsen Suppleant til bestyrelsen

Side 2

Formand:

Michael Amstrup

Haverslevvej 4

9530 Støvring

Tlf. 9837 5711 • 2040 5655

Mail: formand@stovring-lystfisk.dk

Kasserer:

Knud Børge Jensen

Vangen 363 2 sal

9400 Nørresundby

Tlf.: 2850 8510

Mail: kasserer@stovring-lystfisk.dk

ontherocks66

Medeudvalg:

Andreas Reinau

Hostrupvej 17a kælderen

9500 Hobro

Tlf. 2362 8279

Mail: ar@stovring-lystfisk.dk

Udvalg for vandpleje:

Thomas Christensen

Fridtjof Nansens vej 15

9210 Aalborg SØ

Tlf.: 2946 8768

Mail: tc@stovring-lystfisk.dk

Bestyrelsesmedlem:

Peter Hjorth Jensen

Stentoften 28, Rebild

9520 Skørping

Tlf. 9839 2974 • 2855 1314

Mail: phj@stovring-lystfisk.dk

Bestyrelsesmedlem:

Claus Sørensen

Præstemarken 9, Sønderup

9541 Suldrup

Tlf. 5240 9161

Mail: cs@stovring-lystfisk.dk

spaceman1982984

Redaktør for blad og web:

Niels Larsen

Fyrrebakken 4, Øster Hornum

9530 Støvring

Tlf. 2031 6815

Mail: nl@stovring-lystfisk.dk

Arne Jørgensen

Buderupholmvej 29

9530 Støvring

Tlf. 9837 1878

Mail: aj@stovring-lystfisk.dk

Medeudvalget:

Andreas Reinau • Tlf. 23628279

Mail: ar@stovring-lystfisk.dk

Thomas Førby • Tlf. 9686 7670

Mail: tf@stovring-lystfisk.dk

Fiskeribetjente

& kontaktpersoner

Kontaktpersonerne står til rådighed for alle

medlemmer samt dagkortfiskere. Kontaktpersonernes

primære formål er at hjælpe

med til at guide medlemmerne, så de kan

finde stier, broer og fiskevand.

Niels Otto Andersen

Spurvestien 1

9530 Støvring

Tlf. 9837 3217 • 2234 3299

Mail: noa@stovring-lystfisk.dk

Arne Jørgensen

Buderupholmvej 29

9530 Støvring

Tlf. 9837 1878

Mail: aj@stovring-lystfisk.dk

På nettet:

Hjemmesiden

www.stovring-lystfisk.dk

Facebook siden

www.facebook.com/pages/

Støvring-Lystfiskeriforening/

111563685580540


Indhold

4 Plukfisken får ny "far"

5 Lodsejerfesten

6 Generalforsamling 2013

7 Ref. generalforsamling 2012

9 Forslag til vedtægtsændring

10 Kontingent og indskud 2013

11 OK sponsoraftale

13 Måske fluebinding

13 Fællestur - Mariager Fjord

15 Premierekonkurrencen

16 Kalender

12

Fluegedder

14

Karpeturen

Tillæg

Hiv siden ud

Fangstrapport

Vedlagt

Girokort

Lederen

aF mi C h a el ams t r u p Fo r m a n d

mail: formand@stovring-lystfisk.dk

Efteråret er over os med den første

frost. Sommeren er gået uden de store

fangster (hvad vi ved af), og derfor er

der ikke meget at skrive om, hvad åfiskeriet

angår. Nu venter bestyrelsen

med spænding på en rapport, som er

ved at blive lavet vedrørende vores fiskevand.

En rapport som er sat i værk

af Lindenborg Å Sammenslutningen.

Mere om rapporten senere, når der er

noget at fortælle.

Nye folk søges...

Støvring Lystfiskeriforening står i en

uvandt situation. Til generalforsamlingen

2013 skal vi både finde ny formand

og ny kasserer (Se side 6). Knud vælger

at træde tilbage som kasserer pga.

helbredet. Med hensyn til mig selv, er

jeg ikke på valg i år, men efter 11 år i

bestyrelsen, så trænger Støvring Lystfiskeriforening

til nyt blod, ny energi

og nye idéer - og det skal der til, for at

drive foreningen videre.

Jeg vil i den forbindelse opfordre

alle medlemmer til at kigge forbi til

generalforsamling i januar, da foreningen

skal bruge nye folk for at Støvring

Lystfiskeriforening kan bestå. Hvis du

selv, eller en du kender, har lyst til bestyrelsesarbejde

som formand, kasserer

eller menigt bestyrelsesmedlem, kontakt

mig endelig inden januar.

Med venlig hilsen

Formand, Michael Amstrup

Side 3


aF niels la r sen reda k tø r F o r B l a d /w e B mail: nl@stovring-lystfisk.dk

Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen

side 6, så er vi flere personer,

som af forskellige årsager vælger ikke at

fortsætte i bestyrelsen, og deriblandt er undertegnede

også.

Der var engang…

…hvor der altid kom fire medlemsblade

ud om året. Bladene kom ud til tiden, og

jeg kunne næsten ikke komme hurtigt nok

i gang med næste blad fra gang til gang.

Som nogen nok har bemærket, er der blevet

længere og længere imellem bladudgivelserne

hen over de sidste 4-5 år. I starten var

det på grund af manglende tid og overskud

som nybagt far. Men i år er det nået så vidt,

at det ikke længere er et spørgsmål om tid,

men derimod lyst.

Generalforsamlingen 2013

Da jeg begyndte at lave dette nummer af

Plukfisken, gik det op for mig, at jeg var på

valg til generalforsamlingen. Straks vidste

jeg, at nu skulle jeg sige stop og lade andre

komme til - en beslutning som kom helt

bag på mig selv.

Det blev et anderledes bestyrelsesmøde

den 29. oktober, hvor Knud meddelte,

at han

stopper i bestyrelsen,efterfulgt

af samme

besked fra

undertegnede,

som så igen

Kalender

November

Plukfi sken nr. 1 udkommer

20. Frist for tilmelding af

medlemmer til lodsejerfest

26. Lodsejerfesten

December

1. Frist for indsendelse af

Fangstrapporten

27. Indsendingsfrist af punkter

til generalforsamlingen

Januar

8. Generalforsamling

16. Premierekonkurrencen

Februar

P

2010

2011

Side 4

Plukfi sken nr. 1 udkommer

5. 1 Indbetalingsfrist af

medlemsskab

www.nibecaravan.dk

Nordjyllands store

campinghus

Hobby Hobby

lukfisken får ny "far"

–Alt til camping

i 2 etager

Julegaver kan også

være campingting

Åbent: hverdage kl. 10.00-17 . 0 0 Lørdag/søndag kl. 11.00-16.00

Handel på nettet

Campingshop.dk

Campingudstyr til rigtige campingpriser

Kære lystfi sker, vi har også

ting til dig, som elsker at

færdes i naturen. Kig forbi

hjemmesiden og se vores

store sortiment.

Kalender

August

25. Tilmeldingsfrist til juniortur

27. Juniortur – Poulstrup Sø

Plukfi sken nr. 3 udkommer

September

1. Karpefi skeri kræver tilladelse

14. Tilmeldingsfrist til juniortur

16. Juniortur – Lerkenfeldt Å

Oktober

7. Efterårskonkurrencen

29. Kystcup v/ J&L (se side 4)

November

Plukfi sken nr. 4 udkommer

15. Sidste fi skedag ved åen

* Tilmeldingsfrist til festen

* Lodsejerfest

Aalborg

Marathonvej 1

9230 Svenstrup

Tlf.: 72 21 21 21

Fax: 72 21 27 02

Nr. 1 november 2010 Medlemsblad for Støvring Lystfi skeriforening

ENDELIG - Plukfi sken is back

December

2006

1. Indleveringsfrist for fangstrapporten

2006

* dato kommer i næste nummer af Pluk-

sken samt på hjemmesiden.

Se opdateret kalender her:

www.troubadour.dk

> Om SLF > se arrangementsoversigt

Aalborg

honvej 1

blev afsluttet med Michaels

beslutning om at trække sig som

formand.

Hvad så med Plukfisken?

Hvad angår min bestyrelsespost, har bestyrelsesmedlem

Andreas Reinau sagt ja tak,

til at lave bladet i fremtiden - med mig på

sidelinien. Fremover vil jeg gerne fortsætte

med at opdatere hjemmesiden, og bl.a. derfor

stiller jeg op som suppleant til bestyrelsen,

for at have fingeren på pulsen.

Fremtiden

Jeg håber at kunne vende tilbage med fornyet

energi om nogle år, måske ikke ligefrem

i bestyrelsen, med som aktivt medlem

og glad lystfisker. Men alt dette afhænger

af generalforsamligen til januar, hvor en ny

formand og kasserer først skal findes.

Selvom jeg ikke forsvinder helt ud af

billedet, vil jeg alligevel gerne sige tak for

de 13 år jeg har lavet bladet og siddet i bestyrelsen.

Kalender

2011-2012

Nr. 3 august 2006 Medlemsblad for Støvring Lystfi skeriforening

November

Plukfi sken nr. 2 udkommer

22. Fluebindingsaften

23. Tilmeldingsfrist til

lodsejerfest

25. Lodsejerfesten (s. 5)

December

1. Frist for indsendelse af

fangstrapporten

6. Fluebindingsaften

27. Indsendingsfrist af punkter

til generalforsamlingen (s. 10)

Januar 2012

A k t i v i t e t s

4. Tilmeldingsfrist til generalforsamlingen

7. Generalforsamling (s. 10)

16. Tilmeldingsfrist til Premierekonkurrencen

17. Fluebindingsaften

21. Premierekonkurrencen (s. 13)

Betyder se hjemmesiden

Betyder Betyder se Facebook Facebook siden siden

(s. 15) Betyder se mere side 15

Se opdateret

kalender her:

K a l e n d e r

april

d. 26. Juniortur (karpeskeri)

d. 27. Fisk i Limfjorden

maj

www.stovring-lystfi sk.dk

FORSIDEFOTO:

FOTO AF ANDREAS REINAU

“NØRRE ÅEN VED GUDENÅEN”

Medlem af Danmarks Sportsfi skerforbund

Aalborg

Gøteborgvej 1

9200 Aalborg SV

Tlf.: 72 21 21 21

Fax: 72 21 27 02

2003 Nr. 2 april 2003 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening

d. 4. Kysttur – Mariager Fjord

d. 25 Fiskekonkurrence ved

Glenstrup Sø (se side 9)

Juniortur (geddeskeri)

Nr. 2 november 2011 Medlemsblad for Støvring Lystfi skeriforening

Medlem Medlem af af Danmarks Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforbund

Vedlagt:

Girokort

Fangstrapport

Kort til lodsejerne


Lodsejerfesten 2012

Fredag den 30. november

kl. 19.30* til ca. 22.30

*Dørene åbner kl. 19.00, som vi plejer.

i Byrådssalen "Oven på" Støvring Bibliotek

Hobrovej 90 · 9530 Støvring

Støvring Lystfiskeriforening har atter fornøjelsen af at invitere alle lodsejerfamilier og

medlemmer til den årlige lodsejerfest. Vi begynder med andespil og afslutter aftenen

med kaffebord. Vi spiller om mange dejlige ænder samt sidegevinster. Vi har amerikansk

lotteri. Pr. stk. 3 kr. og 10 stk. for 25 kr.

Der bliver udleveret 3 gratis spilleplader til hver lodsejerfamilie. Yderligere plader

kan købes til normal pris: 10 kr. pr. stk. og 3 stk. for 25 kr.

Foreningens medlemmer er som altid meget velkomne til at deltage denne aften. For

medlemmer koster kaffebordet 35 kr. og plader købes til ovenstående priser.

Ligesom sidste år ønsker vi tilmeldinger fra både medlemmer og lodsejere, hvilket

gør forberedelserne meget nemmere.

Tilmelding: Du kan ringe eller sms til Niels på tlf: 20316815 eller maile på

nl@stovring-lystfisk.dk (Jeg svarer tilbage, så du ved, at jeg har set tilmeldingen)

Da mange lodsejere kommer på Q8 hos Michael, så kan du også give ham direkte

besked.

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 28. november. Tilmelding

Med v e n l i g h i l s e n Bes t y r e l s e n - stø v r i n g lys tfi s k e r i fo r e n i n g

Side 5


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Generalforsamling

2013

Lørdag den 12. januar kl. 13.00*

*Dørene åbner kl. 12.30

i Byrådssalen "Ovenpå" Støvring Bibliotek

Hobrovej 90 · 9530 Støvring

Dagsorden

Dagsorden i henhold til foreningens

vedtægter:

1 Valg af dirigent.

2 Formandens beretning.

3 Kassererens aflæggelse af det

reviderede regnskab.

4 Behandling af indkomne forslag.

5 Valg til bestyrelsen.

6 Valg af revisor.

7 Fastsættelse af kontingent og

indskud for næste år (2014).

8 Eventuelt.

Forslagsfrist

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen

skal være bestyrelsen i

hænde senesT 27. december.

Mail: SLF@stovring-lystfisk.dk

Tilmelding: Du kan ringe eller sms din tilmelding

til Niels på tlf: 20316815 eller maile på:

SLF@stovring-lystfisk.dk

Tilmeldingsfrist: Den 9. januar 2013.

Mvh Bes t y r e l s e n stø v r i n g lys tfi s k e r i fo r e n i n g

Tilmelding

Lodsejerne

Vi minder om, at lodsejere også er medlem

af foreningen og kan deltage i generalforsamlingen.

Lodsejerne har mulighed for at

få en repræsentant i bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen

Knud Jensen ...... (modtager ikke genvalg)

Niels Larsen ...... (modtager ikke genvalg)

Peter H. Jensen .......... (modtager genvalg)

(Michael Amstrup ...................... (stopper)

Suppleant til bestyrelsen

Arne Jørgensen .....(modtager ikke genvalg)

Revisor på valg

Ole Engen ........ (modtager ikke genvalg)

Læs om årsagerne til de mange udskiftninger

på side 3 og 4.

Love for

Støvring Lystfiskeriforening

2008

Foreningens vedtægter kan

downloades på hjemmesiden,

hvis den er blevet væk.


Tilbageblik

Referat af

generalforsamlingen 2012

reFer ant niels la r sen reda k tø r F o r B l a d /w e B mail: nl@stovring-lystfisk.dk

Da dette blad beklageligvis er det første

nr. i år, så kommer her referatet fra generalforsamlingen

2012, som er 10 måneder

gammelt, og derfor er der flere passager,

som vi nu ved, ikke blev som forventet.

Den 7. januar 2012 kl. 13 blev

genralforsamlingen afholdt på

vanlig vis i byrådssalen i Støvring.

1. Valg af dirigent

Formanden byder velkommen til generalforsamlingen

2012. Alt i alt er der fremmødt

15 personer inkl. 7 fra bestyrelsen.

Michael foreslår Erik Busk som dirigent.

Dernæst erklærer Erik generalforsamlingen

for lovlig, da den er rettidigt indkaldt

via Plukfisken. Erik giver ordet tilbage til

formand Michael Amstrup.

2. Formandsberetningen

Vi fik nul fisk i vores eget vand i åen. Foreningen

er her stadig, men fiskene er her

ikke. Michael har været til møde i Lindenborg

Å Sammenslutningen (LS), hvor han

gjorde opmærksom på, at vi ingen fisk har

på vores vand. I efteråret 2011 blev der på

et møde i LS regi, talt om vores situation,

og derfor skal det nu undersøges, hvad der

kan være galt oppe hos os. Undersøgelsen

er planlagt til en gang i foråret, når det bliver

muligt. Finn Sivebæk tager på å-syn

sammen med formanden fra LS, og andre

interesserede. Bestyrelsen håber på, at der

efterfølgende kommer en rapport, som giver

en forklaring på vores manglende fangster.

Selvom rapporten i sig selv ikke løser nogle

problemer, vil det på nuværende tidspunkt

være rart at kunne få sat ord på. Der kan

være mange forklaringer som for eksempel

oddere, øget kanosejlas og grødeklipning.

Året 2011 var kendetegnet ved ganske

få arrangementer. Inden generalforsamlingen

har bestyrelsen talt om, hvorvidt vi er

tilfreds med vores indsats. Kræfterne mangler,

men vi vil prøve at få afviklet lidt flere

arrangementer i 2012.

Lodsejerfesten er i fremgang rent antalsmæssig.

Michael fortæller, at han har nævt

overfor lodsejerne, at fiskelejen måske kan

blive reduceret, eller det kan blive nødvendigt

at give slip på et par lodder, som vi

aldrig bruger, men det vil vi være kede af.

Medlem Ralf Jensen nævner, at en anden

forklaring på de manglende havørreder

kunne være, at fiskene kun vender tilbage

til det vandløb, hvori de er opvokset. Da

mange LS gydeprojekter ligger nedstrøms

SLF fiskevand, ser vi ikke resultatet heraf.

Medlem af SLF og LS, Jørgen W.

Andersen, svarer Ralf, at LS gerne ville

have begyndt længere oppe i åsystemet,

men det satte Rebild Kommune en økonomisk

stopper for. Jørgen håber der snart

skal udlægges gydegrus oppe hos os. Og

hvis det sker, så skal Støvring Lystfiskeriforening

også til at være aktive med at

hjælpe til.

Selvom vi lystfiskere ikke har set meget

til havørrederne, afslører gydebankerne, at

fiskene har været her. Vejret i de sidste par

vintre kan måske også have gjort sit indhug

i fiskebestanden. Man kunne konstatere, at

nogle gydebanker var blevet jævnet efter

Side 7


flommen i vinteren 2011.

Medlem Dan Brock-Faber fortæller,

at han fisker meget på NL's vand, og der

er meget sand på bunden i forhold til tidligere.

Jørgen tilføjer, at der modsat er kommet

kridt tilbage i bunden flere andre steder,

fordi der er blevet klippet svingninger

i grøden.

Michael Amstrup siger, at der tidligere

var flere fisk, men så blev grøden slået anderledes

og vandet begyndte at stå ind over

markerne. Det er nu blevet ændret, og Michael

synes åmændene klipper åen rigtig

flot nu.

Niels Larsen tror, at meget også kan

skyldes en ond cirkel. Når vi ikke fanger

ret meget, fisker vi færre timer, og så fanger

vi slet ingen ting. Når fiskene endelig

trækker op på vores stykker, så er vi ikke

ved vandet.

Michael Amstrup og Andreas Reinau

nævner, at fiskene måske bare drøner lige

igennem vores vand. Andreas mener, at kanoerne

måske skræmmer de fisk, som burde

stå på de vanlige standpladser.

Formandsberetningen bliver godkendt.

3. Kassererberetning

Knud havde omdelt regnskab og budget på

forhånd, så de lå på bordene. Knud indleder

med at fortælle, at foreningen har 69

medlemmer. Der er også nogen, som har

betalt for næste år. Dagkortsalget er gået

tilbage, hvilket er en direkte afspejling af

fangsterne.

Kaffe Karat mærkerne gav et godt økonomisk

tilskud, og det er derfor en skam,

at det er stoppet. Put and Take turen gav

et flot overskud. Ligeledes gav fluebinding

et lille overskud. Aktivitetstilskuddet fra

Side 8

Rebild kommune er ikke kommet med i

regnskabet, men det kommer med i næste

års regnskab.

Regnskabet 2010 sluttede med et overskud

på kr. 38.758,- og Regnskabet 2011

gav et overskud på kr. 41.511,- Denne beskedne

fremgang skyldes langt hen af vejen

det faktum, at der har været færre udgifter

til møder og arrangementer.

Regnskabet 2011 bliver godkendt

4. Indkomne forslag:

Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen har i Plukfisken fremlagt

et forslag om, at få slettet paragraf 3, som

vedrører vores medlemskab hos DSF. Michael

gennemgår begrundelsen, hvorfor

bestyrelsen ønsker dette punkt slettet i

vedtægterne:

"DSF lover hele tiden at tingene bliver

bedre. Men gang på gang laver de fejl i vores

medlemsregistrering, og det kan vi ikke

byde vores kasserer Knud, som bliver bedt

om at sende nye lister til DSF, fordi de ikke

selv magter opgaven."

Det bliver foreslået, at der skal stå, at vi

kan være medlemmer, men en paragraf må

ikke være åben for fortolkning, og derfor er

dette ikke en mulighed.

Diskussionen kører frem og tilbage med

en rigtig god og konstruktiv debat. Bestyrelsen

får grønt lys fra generalforsamlingen

til at kunne indkalde til ekstra ordinær generalforsamling,

hvis det pludseligt brænder

på. Og en eventuel udmeldelse hos DSF

vil kunne træde i kraft umiddelbart herefter

- og ikke først året efter, som bestyrelsen

tidligere har fået at vide på generalforsamlinger.

Denne løsning er enstemmigt vedtaget.


5 Valg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen er formand Michael

Amstrup, Thomas Christensen samt Claus

Sørensen, som alle ønsker at modtaget genvalg.

Alle tre bliver genvalgt. Da vi står

uden suppleant til bestyrelsen, så skal en

ny suppleant findes. Tdligere bestyrelsemedlem

Arne Jørgensen vil gerne stille op,

og han bliver valgt.

6. Valg af revisor

Erik Busk er på valg som revisor for 2 år

og Erik modtager genvalg, og bliver valgt.

Da Ralf Jensen blev valg som revisor på

usportslig vis året før, skal der vælges en

ny revisor (for 1 år). Ole Engen vil gerne

prøve, og han bliver valgt.

7. Kontingent og indskud for 2013

Knud har ikke så mange ændringer til kontingentet

for 2013. Eneste ændring er at lade

juniorkontingentet stige med 10 kr. for at

undgå at dette kontingent giver underskud,

idet DSF lader deres kontingent stige, så

følger vi blot med. (14 stemmer for)

Seniorkontingent, familiekontingent

samt indskud fortsætter uændret i 2013.

8 Eventuelt

Knud fortæller om OK benzinkortene. (læs

mere side 11) Knud opfordrer til, at vi skal

have tegnet 6 medlemskaber hos OK, for

ellers kan vi ikke fortsætte sponsoraftalen

hos OK.

Michael Amstrup indleder pokaloverrækkelsen

med lodtrækning blandt de indkomne

fangstrapporter. Begge pakker kaffe

blev vundet internt af bestyrelsesmedlemmerne

Niels og Andreas. Derefter blev de

tre seniorpokaler overrakt (Se pokaloversigten

til højre.)

Anker Lybæks Vandrepokal

Leif Reinau

Lindenborg Å

Bækørred på 36,5 cm

UniWay A/S pokalen

Knud B. Jensen

Havtur

Torsk på 7,5 kg, 90 cm

Henning Nielsens Vandrepokal

Thomas Christensen

Rusland

Laks på 11 kg.

De 2 juniorpokaler

Ingen indrapporteringer.

Forslag til vedtægtsændring

aF niels la r sen reda k tø r F o r B l a d /w e B

mail: nl@stovring-lystfisk.dk

På vegne af Støvring Lystfiskeriforenings

bestyrelse vil jeg gerne skitsere vores forslag

til en vedtægtsændring.

Det drejer sig om paragraf 8, som ikke

er fulgt med tiden. Der står, at man betragtes

som udmeldt af foreningen, hvis

kontingentet ikke er betalt inden 1. marts.

Dette er et levn fra dengang, hvor vi startede

fiskeriet 1. marts. Dette giver ingen

mening længere, da vores fiskeri begynder

16. januar. Det giver derimod halvanden

måneds "gratis" fiskeri

ved udmeldelse.

Du kan læse bestyrelsens

forslag til en ny formulering

af paragraf 8 på

hjemmesiden i løbet af

december, inden den 27. december.

Side 9


Kontingent og indskud for 2013

aF knu d B. Jensen k as ser er mail: kasserer@stovring-lystfisk.dk

Kontingent

På generalforsamlingen den 7. januar 2012,

blev kontingentet for 2013 fastsat til 650 kr.

for seniorer og 285 kr. for juniorer.

Sådan foregår betalingen…

Indbetaling af kontingent foregår på en

giroblanket, som er fortrykt med alle de relevante

oplysninger, såsom navn, adresse

og medlemsnummer. På den øverste blanketdel

står der også fødselsdag og tlf. af

hensyn til kassereren. Hvis indbetalingen

foregår gennem et pengeinstitut, skal du huske

at oplyse medlemsnummeret, lige som

man for sin egen skyld skal få en kvittering.

Medlemskortet fra DSF kan du efterfølgende

printe ud på deres hjemmeside:

www.sportsfiskeren.dk

Juniormedlem

Man er juniormed lem til og med det år,

man fylder 18 år, hvorefter der betales kontingent

som seniormedlem. De juniorer, der

har passeret "grænsen", har på deres girokort

fået det nye beløb oplyst. Hvis der ikke

i forvejen står fødselsdag/år på den øverste

del af girokortet, bedes dette oplyses til kassereren.

Tidsfrist for kontingentbetaling

Det er altid en god idé at foretage sin indbetaling

i god tid.

betalingsfristen: 15. februar 2013

Jf. fiskekortets udløbsdato (1. marts) betragtes

man som udmeldt af foreningen, hvis

kontingentet ikke er fornyet inden, medmindre

andet aftales med kassereren. Hvis

Side 10

man venter med at betale til efter 1. marts,

vil det være klogt at huske på skæringsdatoen

1. august. Efter den dato vil der påny

blive indkrævet indmeldingsgebyr.

Indmeldingsgebyr

Ligesom mange andre foreninger har Støvring

Lystfiskeriforening et indmeldingsgebyr.

Vi har dog valgt et meget beskedent

beløb på 100 kr. Vær opmærksom på, at der

kun skal betales indmeldingsgebyr for nye

seniormedlemmer og IKKE for juniorer.

Giv besked om udmeldelse

Hvis der er medlemmer, der allerede på dette

tidspunkt ved, at de ønsker at melde sig

ud af foreningen, bedes de venligst give besked

til kassereren snarest muligt. Det er en

vældig lettelse i det administrative arbejde.

Giv venligst også besked ved adresseændring

på: kasserer@stovring-lystfisk.dk

Medlem af flere foreninger

Når man er medlem af flere foreninger

under Danmarks Sportsfiskerforbund, så

betaler man kontingent til DSF via alle

foreningerne. Når året er omme, tilbagebetaler

DSF de penge som man har betalt

for meget. Man betaler i sidste ende kun

ET kontingent til DSF. Er du i tvivl, er du

velkommen til at kontakte kassereren.

Danmarks Sportsfiskerforbund

Af vort seniorkontingent på 650 kr. går godt

halvdelen videre til Danmarks Sportsfiskerforbund.

Af juniorkontingentet på 285 kr.

går næsten det fulde beløb til DSF.


Familiemedlemskab

Når flere personer i samme familie og på

samme adresse er eller ønsker at blive medlem

af foreningen, kan der spares penge ved

at tegne et familiemedlemskab. Der sendes

kun et blad pr. familiemedlemskab, og det

gælder både Sportsfiskeren og Plukfisken.

Nedenstående tabel viser de to typer

familiemedlemskaber, der kan tegnes hos

SLF. Ved alle nytegnede familiemedlemsskaber

skal der betales 100 kr. i indmeldingsgebyr.

Husk altid et gyldigt

statsfisketegn!

Info om registrering til DSF

Fra jeg registrere en betaling på netbanken,

og til personen bliver tilmeldt pr. mail hos

DSF, går der max 1 til 2 døgn. Længst tid

går der i marts. Jeg samler alle genindmeldelserne

og sender dem på en gang. Nye

medlemmer blive normalt sendt samme

dag, som jeg har registreret deres betaling.

Jeg ved naturligvis ikke, hvordan den

kommende kasserer kommer til at håndtere

registereringerne, men det bliver formenligt

på nogenlunde samme måde.

Kombinationer Familiemedlemskab

1 senior og fri antal juniorer..........................................................kr. 750,-

2 seniorer eller derover og fri antal juniorer ...............................kr. 1035,-

aF niels la r sen reda k tø r F o r B l a d /w e B mail: nl@stovring-lystfisk.dk

OK fortsætter sponsoraftalen

med Støvring Lystfiskeriforening.

Til trods for at SLF ikke har tegnet det påkrævede

antal nye medlemskaber, som det

kræver for at forny sporsoraftalen, så har

OK været så large at forny aftalen frem til

foråret. Hvad der sker derefter, det tager

vi til den tid.

Har du allerede et OK-kort i forvejen,

kan du få det tilknyttet vores aftale. Du

skal blot maile dit OK-kortnummer, navn

og adresse på kort-holder til kassereren.

Har du ingen OK-kort, men ønsker du

at støtte foreningen, når du tanker benzin,

kan du bestille et nyt kort på: www.ok.dk

Det er MEGET vigtigt, at du bliver

tilmeldt med vores sponsornummer, som

er 56 06 61.

Det er ikke kun medlemmer af Støvring

Lystfiskeriforening, der kan blive

tilmeldt ordningen, alle der har lyst til at

støtte foreningen kan blive tilmeldt.

Støvring Lystfiskeriforenings

sponsornummer: 56 06 61

Side 11


Side 12

Flue gedder

aF an d r e a s rei n au Best yr elsesmedlem mail: ar@stovring-lystfisk.dk

I foråret havde jeg en af de få fisketure, jeg

har fået taget i år, og den skulle byde på en

af de største fiskeoplevelser i min tid som

sportsfisker.

Helt uvant havde jeg og et par kammerater

fået støvet fluegrejet af og var kommet

af sted efter gedder. Turen gik til en lille

privat mose på Fyn, der består af flere mindre

søer. Jeg har før fanget enkelte gedder

i disse søer. Om sommeren er to af søerne

lukket til af grøde, som besværliggør fiskeriet

betydeligt. På denne tur ramte vi lige

præcis en af de få dage, hvor grøden var tilpas

lav, så fiskene stadig kunne gemme sig

heri. Jeg havde da heller ikke mere end lige

lagt flashfluen ud i det spritklare vand, og

trukket den lidt hen over nogle lave åkander,

før en gedde knaldede direkte på fluen

ud af det blå. En sjov, men hurtig fight senere

landede jeg fisken, som var en fin gedde

på 2,6 kg. Lidt efter fik jeg lusket mig over

i en af de andre søer, som er smal og helt

pakket af åkander lags modsatte bred. Jeg

stod lidt akavet i en lille åbning i et buskads

og samtidig lige op af et trådhegn. Jeg fik

dog slynget fluen de 6-10 meter over til den

modsatte side. Fluen lagde sig lige i kanten

af åkanderne, nøjagtig som den skulle. Trak

få gange i linen og tænkte: ”Hvis det skal

ske, sker det nu!” OG JA! Så blot skyggen

og så var fluen væk. Linen fræsede ud mellem

fingrene på mig, så var tiden knap. Jeg

fik ikke engang trukket linen op på hjulet,

fightede fisken direkte i linen – meget fornøjeligt.

En god fight senere, og med hjælp

fra en kammerat, fik vi landet den betydeligt

flottere fisk. Vægten viste 6,2 kg, turen og

sæsonen var reddet for mit vedkommende.

Fik desuden en mindre kilos fisk. Begge

mine kammerater fik også fisk på land og

samtlige fisk blev naturligvis genudsat.

Gedder på flue, det er en skæg måde at

fiske disse sømkasser på, især hvis stangen

er en klasse 6!


MÅSKE

Fluebinding

Med sådan en overskrift må en

forklaring være på sin plads.

De seneste år har Knud stået

for afviklingen af foreningens

fluebinding. Knud har desværre

fået problemer med den ene

hånd, som gør at han pt ikke

kan binde fluer.

Knud er ikke afvisende overfor,

at der måske kan komme noget

fluebinding senere, men som

det ser ud lige nu, skal vi nok

ikke forvente det.

Hvis der bliver fluebinding,

vil vi straks lægge noget på

facebook og hjemmesiden og

sender ud på nyhedsbrev.

Følg med på nettet

Mariager

Fjord

Lørdag

den 8. december

Fællestur til Mariager

Fjord. Vi mødes ved Ødekirken

og forventer at køre

fra Støvring kl. 9.00

Årstiden taget i betragtning kan

vejret få ret stor betydning for

hvordan dagen kommer til at

forløbe - hvor skal vi fiske, og

kan vi overhovedet fiske pga.

evt. frost.

For at kunne planlægge evt.

fælleskørsel, er der tilmelding

til Peter Hjorth på

tlf.: 2855 1314 eller mail:

phj@stovring-lystfisk.dk

Tilmeldingsfrist: 6. dec.

Følg med på hjemmesiden og i

vores nyhedsbreve. Er du ikke

tilmeldt nyhedsbrevene, så kan

du tilmelde dig inde på hjemmesiden.

Side 13


KJeg

havde sat Niels Larsen stævne en sensommeraften

i en lokal sø. Jeg har ikke haft

kendskab til denne sø i mere end et års tid,

men har fisket der et par gange. For dem,

der kan huske karpefiskeriet i søerne i Støvring,

behøves der ikke yderligere forklaring.

Fiskeriet er som i Karpesøerne, da det var

bedst. En vanvittig mængde små karper op

til et par hundrede gram, og engang imellem

en lidt pænere fisk. Dog er der også en

hel del regnbueørreder, og som vi fandt ud

af, åbenbart også guldørreder (red.: hybrid

af regnbueørreden).

Efter en hyggelig eftermiddag/aften

kunne resultatet gøres op. Vi havde hver

især fanget gevaldigt mange af disse min-

Krogstørrelse

Jf. § 2 i foreningens vedtægter, skal

man benytte str. 2/0 kroge til medefiskeri

i Lindenborg Å. Alle 3 viste

kroge er 2/0 i naturlig størrelse (1:1)

Side 14

arpeturen

aF an d r e a s rei n au Best y r el sesmed l. mail: ar@stovring-lystfisk.dk

Owner 2/0

Owner 2/0

VMC 2/0

dre skælkarper, vel alt i alt omkring 50 fisk.

Desuden havde vi kontakt med en del regnbuer,

og som det ses på billedet landede

Niels en vanskabning af en guldørred, der

manglede den øvre del af munden!

Der er nu ikke meget som

sådan en halvlun sensommeraften

i solen (host host... regnen

var lige holdt op) med fiskestangen

i hånden og fisk for

enden af linen!

Tak, skal det lyde til den

forgangne fiskesæson, og må

den kommende bringe mange

gode fisketure.

Sidste nyt: 11. november

Se Andreas' nye fangst/art

fra denne sø.


Værdi: 428,-

Værdi: 348,-

Værdi: 200,-

2013

Premierekonkurrencen

Lørdag den 19. januar

Fra kl. 9.00 til 14.30

Vi mødes på p-pladsen ved Ødekirken

Program

kl. 9.00

Tilmelding.

Vi hilser på hinanden.

kl. 9.30

Konkurrencefiskeriet begynder.

kl. 14.00

Konkurrencefiskeriet slutter.

Indvejning.

Præmieoverrækkelse.

Der kan købes øl (10,-) og vand (5,-)

Deltagergebyr

Juniorer 10,- og Seniorer 20,-

Ikke-medlemmer 30,-

Bemærkning

I forbindelse med konkurrencen er mindstemålet på

havørred og bækørred sat til 40 cm.

og regnbueørred og kildeørred til 35 cm.

Tilmelding

Tilmelding: Vi ønsker gerne tilmelding. Du kan ringe

eller sms til Niels på tlf: 20316815 eller maile:

SLF@stovring-lystfisk.dk

Tilmeldingsfrist: Den 16. januar 2013

Side 15


Kalender

2012-2013

November

Plukfisken nr. 1 udkommer

28. Tilmeldingsfrist til

lodsejerfesten

30. Lodsejerfesten (s. 5)

December

1. Frist for indsendelse af

fangstrapporten

6. Tilmeldingsfrist til fjordturen

8. Tur til Mariager Fjord (s. 13)

27. Indsendingsfrist af punkter

til generalforsamlingen (s. 6)

Januar 2013

9. Tilmeldingsfrist til generalforsamlingen

12. Generalforsamlingen (s. 6)

16. Tilmeldingsfrist til Premierekonkurrencen

19. Premierekonkurrencen (s. 15)

Betyder se hjemmesiden

Betyder se Facebook siden

(s. 15) Betyder se mere side 15

Se opdateret

kalender her:

www.stovring-lystfisk.dk

Fo r s i d e F o t o :

Fo t o aF th o m a s Christensen

“an d er s m e d l a ks på 9,6 kg.”

Aalborg

Gøteborgvej 1

9200 Aalborg SV

Tlf.: 72 21 21 21

Fax: 72 21 27 02


Juniorpokalen:

Største fisk fanget i foreningens vand af et juniormedlem. (Lindenborg Å)

Konica Minolta Danmark A/S:

Største fisk uanset art fanget i Danmark af et juniormedlem. (ekskl. P&T)

Anker Lybæks vandrepokal:

Største fisk fanget i foreningens vand. (Lindenborg Å)

UniWay A/S:

Største fisk uanset art fanget i Danmark. (eksklusiv P&T)

Henning Nielsen’s vandrepokal:

Største fisk uanset art fanget i udlandet.

Navn:

Adresse:

Post nr.: By:

Telefon nr.:

Mail:

Mobil:

Har du INTET at indrapportere så bare

send mig en mail: nl@stovring-lystfisk.dk

Send fangstrapporten til

Niels Larsen · Fyrrebakken 4

Øster Hornum · 9530 Støvring. Mærk kuverten "Fangstrapport"

Støvring Lystfiskeriforening

Fangstrapport 2012

Gælder for perioden 1. januar – 30. november

Rapporten SKAL postes senest den 1. dec. 2012

www.stovring-lystfisk.dk

Du kan også downloade en eFangstrapport på hjemmesiden.

Du finder eFangstrapport under fanebladet "Downloads".

Sendes senest

den 1. december

Print siden ud


Fiskeart Vægt i kg Længde i cm Fangstdato Fangststed/-vand Fangstmetode/agn

Skriv gerne bemærkninger til fangstrapporten:

Fangstrapport 2012

More magazines by this user
Similar magazines