etiske valg og kommunikation i afmagtsfulde situationer som der er ...

musk.dk

etiske valg og kommunikation i afmagtsfulde situationer som der er ...

Temadag om

palliative tilbud

til personer

med ALS

Præsentation af et

palliativt ALSpatientforløb

i hjemmet

v. Sygeplejerske Lisbeth

Arbøl, Sankt Lukas

Udgående Hospiceteam,

Hellerup


Hele forløbet kommer til at vare knap én måned

inden pt. dør hjemme, som hun og familien helst

ønskede det

Der fokuseres på følgende hovedsymptomer:

Smerter

Angst : generaliseret angst, panikangst, angst i

specielle situationer, kvælningsangst

Sorg, vrede, tanker om skyld og straf

Sekretproblemer

Kommunikationsproblemer


Sorg, vrede, tanker om skyld og straf:

flere længere hjemmebesøg og samtaler med hospicepræst

og mig…….

”Hvorfor rammer dette mig?”

”Jeg har prøvet at gøre det rigtige i mit liv – er det alligevel

en straf?”

Hvor er Gud i afmagten og når der ingen svar er?

LYTTE

GIVE STEMME TIL VREDEN OG AFMAGTEN

BØN


ETISKE VALG OG KOMMUNIKATION I

AFMAGTSFULDE SITUATIONER

Store doser morfika

Anvendelse af buscopan mv. til at udtørre

sekret

Beslutning om nedsættelse af sondemad -

og væskemængde

Beslutning om palliativ sedering

”Behandling af døende – de svære

beslutninger” (Det etiske Råd , 2002)

”Eutanasi” (Det etiske Råd, 2003)

”Lov om patientens retsstilling”

(Lovbekendtgørelse nr. 272 af 01.07.1998)

SOM DER ER EN VEJ IGENNEM …..


1) Formålet med at behandle patienter er at helbrede eller lindre,

aldrig at forlænge en lidelsesfuld tilstand og udsætte en fredelig

død

2) Hvis patienten er uafvendeligt døende er det juridisk og

principielt lægen der har retten til at træffe beslutning om at

afbryde livsopretholdende behandling

3) Sondemad og væsketilførsel er behandling og kan skade mere

end det gavner - aspirationspneumoni, øget ødem i mave-tarm og

luftveje og dermed kvalme og sekretstagnation mv.


4) Pårørende til en ikke beslutningsdygtig uafvendeligt døende bør med-

inddrages men ikke betragtes som stedfortrædende beslutningstager

5) Den lindrende smertestillende medicin gives udelukkende i lindrende

hensigt og nøje udregnet - ikke for bevidst at forkorte livet

6) Lindrende sedering (døse, fuld sedering, anæstesi) med medicin der

reducerer bevidstheden gives med det formål at lindre lidelse, som

ikke kan afhjælpes på anden måde


Viden, kommunikation ,samarbejde, tid, respekt,

kærlighed, etik

More magazines by this user
Similar magazines