Deltager emne navn Deltager navn Indspil LHN Annelise ...

projektfinansiering.landscentret.dk

Deltager emne navn Deltager navn Indspil LHN Annelise ...

Konferencen om rådgivning til deltidslandmændene 2010 Input fra NETworking

Deltager

Deltager emne navn navn

Annelise

LHN

Stensgaard

LHN Martin Beck

Hanne Pon-

Centrovice

toppidan

LandboNord

LandboNord

Djursland Landboforening

Odsherreds Landboforening

Jysk Landbrugsrådgivning

LRØ

LRØ

Landbrugsrådgivning

Syd

Heden & Fjorden

Heden & Fjorden

Heden & Fjorden

Heden & Fjorden

Byggeri & Teknik I/S

Maibritt Kit

Kristensen

John Vognsen

Christian

Thomsen

Nanna Ingemann

Lind

Peder FoldagerHansen

Ove Rugager

Madsen

Anne-Marie

Kjær

Jens Erik

Nørgård

Kirsten Kjeldal

Flemming

Evers-

Nielsen

Johannes

Elbæk

Karen Aagaard

Anna Grethe

Pinholt Aggerholm

Rasmus

Fejer Niel-

Skovdyrkerforeningen sen

Heden & Fjorden Lars Østerby

Landbrugsrådgivning

Syd Jette Bech

LandboMidtØst

Ulla Plauborg

Indspil

Information om deltidsmøller og solceller

Mangler sparring på deltidsområdet

Har ringet rundt til deltidslandmændene for at få flere kunder. Laver

opfølgning for at få de sidste med.

Fokus på minkavlerne, da de ikke får lavet regnskab hos LN

Hvordan møder deltidslandmanden ligestillede i erfa?

LD – Smagen af Djursland – prøver at sætte primær og producenter

sammen

Har solgt årsrapporter til deltidslandmænd, men det er ikke længere

en løsning, da den nu er blevet for tung at arbejde i. Så hvad skal der

nu ske?

Segmentering af kunder

Kundehåndtering til deltidsmøderne

Arrangementer til deltidslandmændene

Arbejder på at lave lidt kurser omkring får og erfa

Kender ikke får-kunderne

Arbejder sammen med H&F med en indgang til rådgivningen for

landmanden

Mangler produkter til deltidslandmændene – arbejder med skov,

juletræer og regnskab

FlexMark


Konferencen om rådgivning til deltidslandmændene 2010 Input fra NETworking

Jytte Cafemøder om aftenen til deltidslandmænd for 200 kr. fokus på

LandboMidtØst Gaardsvig hesterådgivning og arkitektur – omkring 225 kontakter

Henrik Udfordring med FlexMark – få strikket det rigtigt sammen

Hovmøller Møder omkring piledyrkning

LandboThy

Christensen

Sønderjysk Landbo- Keld Iværksætteraften - med fokus på landbrug og værdikæden

forening

Taulbjerg Segmentering af kunderne

Mangler et deltidsteam

Arbejder med et ’Åben Gefion’ med ½-times gratis rådgivning til

Landboforeningen Peter Han- deltidslandmændene

Gefion

sen Bedre hjemmeside

Jysk Landbrugsråd- Henning S. Har arbejdet med Hesterådgivning men der er ingen indtjening på

givning

Sørensen området

Segmentering af kunderne

Markedsføring af deltid

Torsten Arbejder med tværfaglige teams

Agri Nord

Gruhn Skal udfordre det politiske system og den interne kultur på centrene

Videncentret for Maria Maza-

Landbrug

rella

Videncentret for Dorte Mar-

Landbrug

cussen

Jesper Klin-

Videncentret for tebjergFugl- Landbrug

sang

Videncentret for Ivan Dam-

Landbrug

gaard

Videncentret for Bo Over-

Landbrug

gaard

Jakob Bis-

InnovationsHus Syd gaard

Steen Holst Steen Holst

More magazines by this user
Similar magazines