Indholdsvejledning til ABF's foreningshjemmesider

abf.rep.dk

Indholdsvejledning til ABF's foreningshjemmesider

Indholdsvejledning til ABF’s foreningshjemmesider

I hjemmesideskabelonen fra BoligWeb er der indbygget forslag til indhold på forsiden og seks hovedmenupunkter.

Det er gjort for at hjælpe jer med at strukturere indholdet, så I hurtigere kan komme i

gang med hjemmesiden. Hvis I ønsker en anden opsætning af forsiden eller flere hovedmenupunkter

eller ønsker at kalde dem noget andet, så kan I nemt ændre det. Ligesom I frit kan tilføje undermenupunkter

og bygge siderne op, som I har lyst til.

Ønsker I at vide mere om, hvordan man bruger BoligWeb-løsningen, så se introduktionsvideoen ’Kom

godt i gang med BoligWeb’, som ligger på ABF’s hjemmeside eller bruge BoligWebs supportfunktion,

hvor der er mange gode råd til, hvordan man kommer godt i gang med hjemmesiden.

Forslag til forsiden af foreningshjemmesiden

I skabelonen er der indbygget en opsætning af forsiden. Opsætning kan ændres efter behov.

Billede

Der er i skabelonen indlagt et stort forsidebillede, som illustrerer et billede af foreningen. Det er en god

idé hurtigt at få taget et godt billede af jeres forening, som I kan erstatte det midlertidige billede, som

ligger i skabelonen.

Velkommen til vores hjemmeside – velkomsttekst

I skabelonen er den eneste tekst, der står på forsiden ’Velkommen til vores hjemmeside’. Teksten er en

overskrift og kan selvfølgelig ændres. Det kan f.eks. være til ’Velkommen til A/B SOLSTÅLE’ eller bare

A/B Solstråle, hvis det er det, jeres forening hedder. I tekstfeltet er det en god idé at skrive en kort introtekst

om jeres forening.

Opslagstavle

I forsideskabelonen er ’Opslagstavlen’ i øverste venstre side. Opslagstavlen er et sted, hvor man kan

oprette vigtige beskeder og nyheder. Opslagstavlen er et rigtig godt værktøj, til løbende at holde alle

andelshavere opdateret i forhold til vigtige informationer og nyheder. Det er muligt at gøre opslagene på

opslagstavlen åbne for kommentarer, hvilket kan være en god idé, hvis man ønsker debat om et emne.

Ønsker I ikke at have en opslagstavle, eller er der i en periode ingen opslag på den, så kan den nemt

fjernes. Det er også muligt at ændre opslagstavlens placering, hvis I ønsker, at den skal ligge et andet

sted på hjemmesiden.

Nyhedsbrev

I forsideskabelonen er der i venstre side under ’Opslagstavlen’ en boks, som hedder ’Nyhedsbrev og

SMS’. Her kan andelshavere og andre interesserede tilmelde sig foreningens nyhedsbrev eller sms-


service, som husker én på vigtige møder og begivenheder i foreningen. Ønsker I ikke at have et nyhedsbrev

eller en sms-tjeneste, så kan den nemt fjernes.

Nyhedsbrev og SMS-service er en del af den ’udvidede pakke’, som BoligWeb tilbyder ABF medlemmer

at prøve gratis frem til 31.12.2013.

Andelsbolignyheder fra ABF

I forsideskabelonen er der øverst i højre side en boks med ’Andelsbolignyheder fra ABF’. Når man klikker

på linket, kommer man direkte ind på de aktuelle nyheder om andelsboligområdet, som ligger på

ABF’s hjemmeside. På den måde er brugere af foreningens hjemmeside altid opdateret med de væsentligste

nyheder på andelsboligområdet. Boksen administreres af ABF og kan ikke fjernes.

Kalender

I forsideskabelonen er der i højre side en ’Kalender’. Her kan I oprette begivenheder og møder i foreningen,

så alle i foreningen nemt kan få et overblik over kommende begivenheder. Det kan f.eks. være

et bestyrelsesmøde, Skt. Hans fest eller fælles oprydning i kælderen. Ønsker I ikke at have en kalender,

eller har I aktuelt ingen begivenheder på programmet, kan ’Kalenderen’ fjernes fra forsiden.

Logo og navn

I skabelonen er der i øverste venstre hjørne lige over menubjælken indsat et blankt billede. Her anbefaler

ABF, at I indsætter en billedfil med foreningens navn eller et logo for foreningen.

Logoet eller billedfilen med foreningens navn kan eksempelvis laves i billedbehandlingsprogrammet

Paint. Et ’logo’ kan nemt laves ved at skrive foreningens navn med almindelige bogstaver og så gemme

det som en billedfil, der kan oploades til hjemmesiden (under Administrér > Websiteudseende). Det anbefales,

at størrelsen på logoet er 170 x 50 px. Det er ikke muligt at bruge en word-fil.

Forslag til indhold på foreningshjemmesiden

I det følgende kan I læse mere om ABF’s forslag til indhold, der kan være relevant for jeres forening at

skrive om på hjemmesiden. Det er ikke en facitliste, men en inspirationsliste. Det vil sige, at det er helt

op til jer selv at afgøre, hvad I synes, der er relevant at skrive om på jeres hjemmeside.

2/6

1) OM FORENINGEN

Menupunket ’Om foreningen’ kan bruges til at samle forskellige informationer om foreningen. Menupunktet

henvender sig til de personer, som gerne vil vide noget om foreningen, f.eks. potentielle købere.

Forslag til sider

Foreningens historie

Skriv lidt om, hvornår foreningen er stiftet, og den udvikling foreningen har været i gennem.


Forslag til links: Foreningens vedtægter

Fællesskabet

Under ’Fællesskabet’ kan I eksempelvis skrive noget om foreningens værdigrundlag, beboersammensætningen

og om de sociale aktiviteter, der er i foreningen.

Det er med til at vise omverdenen, hvem I er, og hvad det vil sige at bo i jeres forening.

Ejendommen

I kan her skive lidt om foreningens ejendom, dens størrelse og indretning. Det kan også være relevant

at skrive, hvilke større renoveringer foreningen har foretaget på ejendommen, og om I har nye renoverings-

og ombygningstiltag på tegnebrættet.

Notér evt. også noget om foreningens energimærkning samt drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Forslag til links og dokumenter: Foreningens energimærkning samt drifts- og vedligeholdelsesplaner,

diverse ejendomspapirer mm.

Fælles faciliteter

Her kan I skrive, hvilke områder og faciliteter, som alle i foreningen kan gøre brug af. Det kan eksempelvis

være en fælles terrasse, cykelkælder, barnevognsrum, legeplads i gården, fælleshus, petanquebaner,

gæsteværelser til andelshavernes familiemedlemmer og meget andet.

På den måde kan besøgende på siden se, at en andel I jeres forening er mere end blot en bolig. Det er

også en andel i en række fælles goder.

Foreningens økonomi

Kan bruges til at samle forskellige informationer om foreningens økonomi. Menupunktet henvender sig

til nuværende og kommende andelshavere, som gerne vil have viden om foreningens økonomi, lånene

og de principper, som ligger til grund for værdifastsættelsen af andelene i foreningen.

Forslag til links og dokumenter: Regnskaber, budget og evt. lånedokumenter, regnskaber og budget.

3/6

2) DET PRAKTISKE

Menupunket ’Det praktiske’ kan bruges til at samle forskellige informationer om praktiske forhold i foreningen.

Menupunktet henvender sig til foreningens medlemmer, som har brug for information om,

f.eks. hvor man må stille storskrald, regler for afholdelse af fester eller brug af forskellige fælles faciliteter.

I skabelonen indgår nedenstående forslag til undermenupunkter. Yderligere punkter kan tilføjes efter

behov.


Forslag til sider

Generalforsamlingen

Her kan I f.eks. vælge at skrive, hvornår der afholdes generalforsamling, hvor den afholdes, hvad der

træffes beslutninger om osv. Det er også muligt at lave links til indkaldelser, referater mv.

Forslag til links: Foreningens vedtægter, generalforsamlingsreferater, dagsordensmaterialer mm.

Fællesarbejde

Skriv lidt om foreningens fælles arbejdsdage. Hvornår holdes de? Forventes det, at alle deltager? Hvem

sørger for mad og drikke?

Håndværkere

Her kan I skrive, om foreningen har faste håndværkere, som det foretrækkes at andelshaverne anvender.

Skriv også gerne navne og telefonnumre på relevante håndværkere.

Husdyr

Her kan I skrive reglerne for husdyr. Er det tilladt at have husdyr i foreningen? Er det alle typer dyr? Må

de opholde sig på fællesarealer?

Forslag til links: Husorden

Regler for brug af fælles faciliteter (vaskeri, fælleshus, bålplads osv)

Her kan I skrive lidt om de retningslinjer, der er for brugen af de fælles faciliteter, og ved hjælp af bookingfunktionen

gøre det muligt at booke eksempelvis vasketider.

Yderligere forslag

Udover de fem ovenstående undermenupunkter kan yderligere punkter f.eks være ’vedligeholdelse’,

’snerydning’, ’parkering’, ’telefoni og internet’ eller ’storskald’.

4/6

3) KØB & SALG

Menupunktet ’køb og salg’ kan bruges til at samle forskellige informationer, som skal bruges, når en

andel skal sættes til salg. Det er også her, potentielle købere vil kunne se, om der er ledige andele i

foreningen og skaffe viden om, hvordan en overdragelsesproces fungerer.

Forslag til sider

Salg af andel

Her kan I skrive lidt om, hvad en andelshaver skal gøre, hvis han/hun ønsker at sælge sin andel. Hvem

skal andelshaveren kontakte? Hvem opgør maksimalprisen? Er der venteliste eller ej? Og hvilke papirer

skal andelshaveren have klar? I kan evt. også skrive om gode råd om valg af salgskanaler eller ejendomsmægler,

hvis sælger ønsker at inddrage sådan en i salgsprocessen.


Forslag til links: dokumenter som skal bruges i salgsprocessen

Køb af andel

Her kan I skrive lidt om, hvad man skal gøre, hvis man er interesseret i at købe en andel i jeres andelsboligforening.

Hvem skal man kontakte? Kan man blive skrevet på en venteliste? Eller sker alt salg via

den lokale ejendomsmægler?

Ledige andele

Hvis I har ledige andele, kan I skrive lidt om de ledige andele, lægge billeder op samt linke til dokumenter

og salgsopstillinger. Skriv også hvem de interesserede købere skal henvende sig til.

Hvis I har ledige andele, så husk at slå ’Vi har ledige andele’ til under ’Administration’ - så vil det blive

vist på forsiden af hjemmesiden, at foreningen har en ledig/ledige andele.

Fremleje

Her kan I skrive reglerne for fremleje i foreningen, så alle ved i hvilke tilfælde, man må fremleje en bolig

i foreningen. Det kan også være en god idé at skrive hvem man skal kontakte, hvis man har brug for at

fremleje sin bolig.

5/6

4) DOKUMENTER

Menupunket ’Dokumenter’ kan bruges til at samle forskellige dokumenter, som relaterer sig til foreningens

drift. Menupunktet henvender sig til foreningens medlemmer og andre personer, som gerne vil vide

lidt om foreningen, f.eks. potentielle købere. Menupunktet kan evt. ’låses’, så det kun er foreningens

medlemmer, der kan se dokumenterne.

Forslag til sider

Vedtægter og husorden

Referater

Ejendommen

Økonomi

5) KONTAKT

Under menupunket ’Kontakt’ kan I skrive foreningens officielle adresse, og hvem der er kontaktperson(er)

i foreningen. Det kan eksempelvis være formanden, bestyrelsen eller andre udvalg eller grupper

i foreningen.

Hvis foreningen har en administrator, advokat eller revisor kan det også være hensigtsmæssigt at skrive

kontaktoplysninger under dette punkt.


6/6

6) ABF

Denne side kan ikke rettes af foreningen. Det er ABF’s sekretariat, som opretter og redigerer indhold

under menupunktet ’ABF’. Siden linker direkte til ABF’s hjemmeside, hvor man f.eks. kan hente standarddokumenter,

læse ABFnyt og slå op i oversigten over ’lov og fakta’ på andelsboligområdet.

INTRANET – OG SÆRLIGE GRUPPER

Hjemmesideløsningen giver mulighed for, at I kan have et intranet, altså et lukket forum, som kun andelshaverne

og/eller bestyrelsen har adgang til. Indlejret i skabelonen ligger to grupper ’bestyrelsen’ og

’andelshavere’.

Bestyrelsen

Her kan I lægge forskellige arbejdsdokumenter og referater fra møder. Det vil kun være bestyrelsen,

som har adgang til disse dokumenter.

Det er også muligt at oprettet et særligt debatforum, som kun bestyrelsen har adgang til.

Andelshavere

Fungerer som en særlig side, som kun medlemmer af foreningen har adgang til. Her kan I lægge papirer

til internt brug, billeder fra fester og forskellige dokumenter, som I ikke ønsker andre end medlemmer

af foreningen har adgang til.

Det er også muligt at oprettet et debatforum, hvor foreningens medlemmer frit kan debattere aktuelle

emmer og evt. komme med gode forslag til bestyrelsen.

Særlige grupper

Hvis I har forskellige udvalg i jeres forening, som kan have fordel af at have deres egne grupper med

tilhørende mailingliste og intranet, er det muligt at oprette yderligere grupper. Det kunne f.eks. være til

et festudvalg, ’gårdlauget’ eller ’projekt nye vinduer og døre gruppen’.

More magazines by this user
Similar magazines