Bedekalender - Baptistkirken i Danmark

baptistkirken.dk

Bedekalender - Baptistkirken i Danmark

Baptistkirken i DanmarkBedekalender – Fasten 2013 – side 1

Bedekalender

Fastetiden er bedetid. Brug bedekalenderen i den daglige bøn hjemme,

i Bibel- og samtalegrupper, ved gudstjenester og møder i kirken.

Fasten løber fra ”askeonsdag” til påskelørdag. I bedekalenderen følger

vi dog perioden for BaptistKirkens fasteindsamling – fra Fastelavns

søndag til Palmesøndag.

I denne periode vil vi bede for børn, familier og medarbejdere i de børneprojekter i Rwanda og Burundi, vi

samler ind til. Fra fastelavn til 22.02 er bedeemnerne fra Rwanda. (LLCCM = Projektet ’Let the Little Children

Come to Me’ = ’lad de små børn komme til mig’). Fra 23.02. er bedeemnerne fra Burundi. (OVC = ’Orphants

and Vulnerable Children’ = ‘Forældreløse og sårbare børn’).

Vi vil også som menigheder, der hører sammen i BaptistKirkens fællesskab, bede for hinanden. Nogle

menigheder har indsendt bedeemner. De er medtaget, som menigheden selv har formuleret dem. Øvrige

menigheder er medtaget i bedekalenderen blot med navn (evt. link til hjemmeside).

Jesus sagde: ”… hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at Faderen må blive herliggjort i Sønnen.

Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det.” Joh. 14,13-14.

Fastelavns

søndag

d. 10.02.

Mandag

d. 11.02.

Tirsdag

d. 12.02.

Askeonsdag

d. 13.02.

Bedeemner - menighederne Bedeemner - Børneprojektet

International City Baptist Church,

København:

Bøn for en ny leje bygning. Vi kunne ikke

købe Broholmkirken og blev derfor bedt

om at flytte ud oktober 2012. Vi lejer nu

Esajas skolen som ligger i Hvidovre. Vi

har også brug for bøn for vores finanser.

Kirken har brug for penge da det kniber

nogle gange.

Korskirkens Baptistmenighed,

Herlev

www.korskirken.dk

og

Brovst Baptistmenighed.

www.brovstbaptistkirke.dk

Kristuskirken,

Nørrebro, København:

Grupper i Menigheden: dansk,

brasiliansk, spansk, rumænsk,

jugoslavisk

www.kristuskirken.dk

[re:gen] , København,

www.re-gen.dk

og

Frikirken Brønderslev.

RWANDA:

Providance (LLCCM): Går nu i 5. klasse på en

sekundærskole, hvor hun klarer sig fint.

Hendes store bekymring er hendes mor,

som er meget syg af AIDS. Hendes 2 små

søskende er også syge.

Francois (LLCCM): Går i 5. klasse på en

sekundærskole. Han har ingen forældre og

ikke nogen familie, så han bor på LLCCM

centret i skoleferierne.

Francois

Mukasafari (LLCCM): Går i 6. klasse på en

primærskole. Hun er forældreløs og bor hos

en anden familie.

Jean Louis (LLCCM): Har afsluttet sin

sekundærskole med et godt resultat. Han

har slet ingen familie og bor på LLCCM

centret. Hans største ønske er at blive

skolelærer.


Torsdag

d. 14.02.

Fredag

d. 15.02.

Lørdag

d. 16.02.

1. sønd. i fasten

d. 17.02.

Mandag

d. 18.02.

Tirsdag

d. 19.02.

Onsdag

d. 20.02.

Torsdag

d. 21.02.

Købnerkirken,

Amager, København.

www.koebnerkirken.dk

og

Frederikshavn Baptistmenighed.

www.baptistkirkenpaatoppen.dk

Lyngby Baptistmenighed

www.lyngbybaptistkirke.dk

og

Ingstrup Baptistmenighed.

International Baptistkirke på Amager,

København.

og

Nibe Baptistmenighed.

Falsters Baptistmenighed.

Menigheden samles i dag til sin sidste

gudstjeneste, idet man den 17. jan.

vedtog at nedlægge menigheden, som

tæller ganske få medlemmer. Lukningen

forventes bekræftet ved 2. vedtagelse d.

28. febr.

Sig tak for de velsignelser, som

menigheden har betydet for mennesker

på Falster og i BaptistKirkens

fællesskab i de 136 år, menigheden

har eksisteret. Bed for de

medlemmer, som skal finde et nyt

åndeligt hjem. Bed om, at evangeliet

nu ad andre veje må få fremgang på

Falster.

Roskilde Baptistmenighed

www.baptistkirke.dk

og

Nørresundby Baptistmenighed.

www.BaptistNsb.dk

Slagelse Baptistmenighed.

og

Pandrup-Birkelse Baptistmenighed.

www.b-pb.dk

City Kirken,

Tåstrup, Albertslund, Ishøj

www.citykirken.dk

og

Sindal Baptistmenighed.

Eglise Protestante Baptiste Oevres et

Mission Internationale, Eglise de

Copenhague-Danemark

København

Baptistkirken i DanmarkBedekalender – Fasten 2013 – side 2

Muhosa (LLCCM): Hun er lige startet i

sekundærskole. Både hun, hendes mor og

storebror er Hiv-smittede.

Nadine (LCCM): Er i gang med en

universitetsuddannelse. Hun er forældreløs

og er ansvarlig for sin søster, som er

alenemor – forladt af sin mand.

Leonard Ndayishimiye: daglig leder af

LLCCM. Hans engagement og idérigdom er

livsvigtig for projektet.

Edouard Ntakirutimana: BiD’s mand i

Rwanda. Han er en uvurderlig hjælp for alle

med tilknytning til BiD, der kommer til

Rwanda. Han er som den ældste ansvarlig

for sine søskende, hvoraf de to yngste stadig

er under uddannelse.

Pastor Joel m. familie

Pastor Joel: præst i baptistkirken i Butare,

Rwanda (AEBR). Er også ansvarlig for AEBR´s

børneprojekt i Butareregionen.

Esperance Niyigena – ansvarlig for

børneprojekt.

Theopiste: præstekone. Er aktiv i kirkens kor

og i kvindearbejdet. Hun underviser i kirkens

alfabetiseringsprojekt.

Vor samarbejdskirke i Rwanda: AEBR.

Generalsekretær: Andre Mfitumukiza

Formand: Leonard Kabayiza


Fredag

d. 22.02.

Lørdag

d. 23.02.

2. sønd. i fasten

d. 24.02.

Mandag

d. 25.02.

Torsdag

d. 26.02.

Onsdag

d. 27.02.

Torsdag

d 28.02.

First International Baptist Church,

København.

www.fibc.dk

og

Sæby Baptistmenighed.

www.saebybaptistkirke.dk

Ringsted Frikirke.

www.ringstedfrikirke.dk

og

Nordjylland Chin Church, Sæby.

Tølløse Baptistmenighed

1) Sig tak for menighedens mange

muligheder – tak for børn, spejdere,

sangere, unge hjem samt teenagere på

Skolerne. Bed om, at alle arbejdsgrene

må virke til bedste for menighedens

fællesskab – og at alle må stå sammen

om at fremme Guds rige i lokal mission i

Tølløse og omegn og i opgaver i Kenya,

Tanzania, Rwanda og Burundi.

2) Sig tak for et godt fællesskab omkring

fejringen af kirkens 70-års fødselsdag i

2013. Bed om, at menigheden må få

evne og vilje til ’at åbne kirken ud mod

byen’ – ved at bygge et nyt

indgangsparti på kirken og ved at være

til stede som menighed i byen på nye

måder. Lad alt ske til glæde og gavn for

mange – og til fremme af Guds rige.

www.baptistmenighed.dk

Sydjyllands Baptistmenighed

Esbjerg og Rødekro.

www.baptistkirken-sydjylland.dk

Holbæk Baptistmenighed.

www.holbaek-baptistkirke.dk

og

Thisted Baptistmenighed.

www.thistedbaptistkirke.dk

Bornholms Baptistmenighed:

- Den visionsproces, vi som menighed er

i mht. fornyelse af vores Gudstjenester.

- At der må være voksne nok til at tage

hånd om vores Børnekirke.

- Det nye Gospelkor, som starter den

17.1. At det må være med til, at

mennesker igennem sangen og

musikken, må møde Jesus Kristus.

www.baptistkirkenbornholm.dk

Baptistkirken i DanmarkBedekalender – Fasten 2013 – side 3

Cyriaque Sibomana – leder af

mikrofinansprojekt.

BURUNDI:

I Busambo er Claude 11 år flyttet ind hos et

komitemedlem efter hans eneste søster

blev gift og forlod deres fælles hjem.

Consolate skal forsørge sin 15 årige søster

som er handicappet samt deres lillebror,

samtidig forsørger hun at færdiggøre sin

skole.

Tresor 9 år er blevet forladt af sine forældre

og bor nu hos sin tante. Der er aldrig nogen,

som har set ham smile!

Florence går nu i 10. klasse og drømmer om

at blive sygeplejerske.

I Gatabo er alle OVC børnene dumpet,

forældrene skal lære at følge med i

børnenes skolegang.

Lollands Baptistmenighed. En del OVC børn er ikke blevet registreret

hos kommunen, da de blev født. Derfor

eksisterer de faktisk ikke officielt, så vi

prøver at få dem registreret. Bed til at især

fædrene(!) må anerkende deres børn.


Fredag

d. 01.03.

Lødag

d. 02.03.

3. sønd. i fasten

d. 03.03.

Mandag

d. 04.03.

Tirsdag

d. 05.03.

Onsdag

d. 06.03.

Torsdag

d. 07.03.

Fredag

d. 08.03.

Lørdag

d. 09.03.

Midtsjællands Baptistmenighed.

www.nyrupbaptistkirke.dk

Svendborg Baptistmenighed.

og

Vodskov Baptistmenighed.

www.vodskovbaptistkirke.dk

Viborg Baptistmenighed:

TAK: For nuværende og tidligere

slægters trofasthed samt for kommende

generationer, der spirer frem.

FORBØN: At Guds kærlighed og

mangfoldighed i rigere mål må bo i vore

hjerter, i vore liv og i Guds menighed på

dette sted.

www.ViborgBaptistKirke.dk

Baptistkirken i DanmarkBedekalender – Fasten 2013 – side 4

I Buhoro har flere OVC børn forladt skolen

for istedet at bo sammen med kæresten.

Pigerne bliver hurtigt gravide, kort tid efter

bliver de forladt af kæresten og står nu

alene med et spædbarn uden hjem og

indtægt.

I OVC har vi mange rene børnefamilier, da

begge forældre er døde af aids. Det betyder

som regel, at den ældste går ud af skolen for

at forsørge de mindre søskende.

Jean-Bosco 14 år i Karambira bor alene,

svært at gå i skole hele dagen og samtidig

finde penge til mad, må derfor tit gå sulten i

seng.

Oure Baptistmenighed. Adelphine på 16 skal nu forsøge tre små

søskende, da deres forældre døde fornyligt.

Sydøstjyllandskredsen, Vejle

VIVA, en NGO, skal lære komiteerne at lege

og

med børnene. I Burundi leger voksne

Vejle Kristne Kirke (international) normalt ikke med deres børn. Det må

børnene selv klare. Mange har brug for at

lære at være børn igen efter de traumer,

som de har været igennem.

Chin Baptist Church, Esbjerg I Shango har Innocent og hans bror endelig

fået tag over hovedet efter at have boet

rundt omkring siden forældrene døde. De

kæmper nu for både at genoptage deres

skolegang samtidig med at finde penge til

mad.

Chin Baptist Church, Ringe Bosco 11 år i Nyange bor hos sin gamle

bedstemor, som han skal tage sig af

samtidig med at han skal gå i skole. Hver

dag skal han hente vand, finde brænde og

ofte må han lave mad, når bedstemoderen

er for svag.

Give Baptistmenighed. Marc Bukuru er alene med sin syge far, som

ligner et omvandrene skellet. Hans mor og

alle hans søskende er døde, de fleste af sult.

Menigheden i Murama prøver at hjælpe, så

godt de kan.

Odense Baptistmenighed.

Mange børn er ramt af både malaria og

www.baptistkirken-odense.dk

tyfus. Det betyder, at de er sygemeldt længe

og ofte ender med at gå skoleåret om.


Midfaste søndag

d. 10.03.

Mandag

d. 11.03.

Tirsdag

d. 12.03.

Onsdag

. 13.03.

Torsdag

d. 14.03.

Fredag

d. 15.03.

Lørdag

d. 16.03.

Mariæ

bebudelsesdag

d. 17.03.

Østervrå Baptistmenighed, Østervrå,

Tårs:

"Tak for nye muligheder du giver os alle i

fællesskabet og udenfor fællesskabet,

Fader. Åbn vore øjne, så vi ser dem!

Tak at du er med i Familien Baruas

arbejde i Papua New Guinea - tak for

mange nye frelste, tak at dit ord når nye

folkegrupper og tak at din beskyttelse er

over familien!

AMEN"

www.celebration.dk

Brande Baptistmenighed.

www.brandebaptistkirke.dk

Holstebro Baptistmenighed.

www.holstebrobaptistkirke.dk

Baptistkirken i DanmarkBedekalender – Fasten 2013 – side 5

I OVC er der en del Batwa børn, en

minoritetsgruppe som er de fattigste af de

fattige i Burundi. Ofte kan deres forældre

hverken læse eller skrive, så der er ikke

noget hjælp at hente til lektier i hjemmet.

Alkoholmisbrug er et stort problem i

Burundi, og mange piger helt ned til 10 år

bliver taget ud af skolen og sendt til byerne

for at arbejde som barnepiger, så de kan

sende penge hjem til familien. I OVC skal

man gå i skole. Fremover skal 60 % af OVC

børnene være piger.

Flere og flere børn går i skole (også

pigerne!), bed om at forældrene må forstå

betydningen af at kunne læse og skrive.

Randers Baptistmenighed. Mange af OVC-børnene både tidligere og

nuværende går idag i sekundærskole og

drømmer om at komme på universitetet.

Silkeborg Baptistmenighed.

Menighedens udsendte:

Lone m. familie i Himalaya og

Cathrine Sørensen i Honduras.

www.silkeborg-baptistkirke.dk

Mange steder bliver der bygget skoler og

man forlanger, at forældrene skal yde et

tilskud. De forældre der ikke er i stand til

det, må tage deres børn ud af skolen.

Chin Bethel Church, Skjern Edouard Ntakomvukije, hans mor er gift

med ny mand, så Edouard bor alene med sin

far, som er mentalt syg.

Århus Baptistmenighed.

www.immanuelaros.dk

Hjørring Baptistmenighed:

Tak Gud for dejlige lokaler og et nyt

køkken, tak for villige hænder til at slide

med opgaverne. Må Gud fylde vore

rammer med glade fællesskaber.

Tak for en stor og god teenagegruppe, vi

beder om, at Gud fortsat må velsigne og

udruste de unge.

Tak for det nye tiltag cafe Re:Fresh, vi

beder om, at Gud vil velsigne dette

mødested, så det må blive til glæde og

velsignelse for vore nydanske venner,

for vores by og for menighedens egne

medlemmer

www.hjoerringbaptistkirke.dk

Ester Korineza bor hos velgører, hvor hun

skal klare alt arbejdet i hjemmet. Svært at få

tid til skole.

Bed for Audace og, der har den daglige

kontakt til børn og omsorgsgrupper. Bed for

visdom til at udføre jobbet til gavn for

børnene.

Zacharia, Audace, Esperance, Prosper


Mandag

d. 18.03.

Tirsdag

d. 19.03.

Onsdag

d. 20.03.

Torsdag

d. 21.03.

Fredag

d. 22.03.

Lørdag

d. 23.03.

Palmesøndag

d. 24.03.

Baptistkirken i DanmarkBedekalender – Fasten 2013 – side 6

Vrå Baptistmenighed

Zacharia Minani – projektleder i

www.vraabaptistkirke.dk

alfabetiseringsprojektet.

Østervrå Frikirke.

Prosper Habinimana, ny OVC projektleder.

Bed for visdom samt at hans kreativitet

forsat må blomster, så vi bedst muligt kan

hjælpe børnene

Østhimmerlands Baptistmenighed. Esperance, der har den daglige kontakt til

børn og omsorgsgrupper.

Bethelkirken.

Dutabarane – tværkirkeligt HIV/AIDS-projekt

Aalborg centrum.

– er ikke direkte en del af børneprojektet,

www.bethelkirken.dk

men samarbejder:

Formand: Juvenal Nzosaba

National leder: Césalie Nicimpaye

Karmelkirken.

Burundis baptistkirke - UEBB:

Aalborg, Vejgård.

Generalsekretær: Juvenal Nzosaba

www.karmelkirken.dk

Formand: Julien Nsengiyumva

Frikirken International Church

Andre medlemmer i UEBB’s ledelse:

Aalborg øst.

Silas Mtukamazina

www.frikirken-aalborg.dk

Osias Habingabwa

BaptistKirkens ledelse:

Susi Baggesen, som er BaptistKirkens

Mogens Andersen (formand),

udsendte i Burundi og i sit virke er til stor

Evelyn Amara,

glæde for børnene og familierne i

Claus Mester Christensen,

børneprojektet.

Andreas Højmark Andersen,

Morten Kofoed, BaptistKirkens sekretær for

Søren P. Grarup.

BaptistKirkens ansatte:

Gitte Elleby Jørgensen (sekretær)

Ulla Holm (økønomimedarbejder)

Lone Møller-Hansen (generalsekr.)

International Mission (i Danmark).

Børn og unge i Burundi og Rwanda har håb og drømme

for fremtiden. Du kan hjælpe dem til, at drømmene og

håbet opfyldes.

Bliv ved at bede for dem – også dem, hvis navne du

ikke kender.

Giv dit økonomiske bidrag til børneprojektet også efter

fasteindsamlingen.

Danske Bank reg. nr. 3201 konto nr. 10042879 mrk.

”Børneprojekt”.

Du kan blive ”fastgiver”, der yder et fast månedligt

beløb – lille eller stort. Ønsker du det, så ring til

BaptistKirkens sekretariat - tlf. 3259 0708 (Telefontid:

mandag-fredag kl. 9-12)

Glædelig påske!

BaptistKirkens ledelse

More magazines by this user
Similar magazines